Pieredzes apmaiņas konferenču raksti

 • Novērst pieķeršanos skaudībai, lai būtu īstena praktizētāja

  Es dzīvoju Francijas dienvidos. Kopš bērnu dienām es labprātāk esmu turējusies savrupi. Esot kopā ar citiem cilvēkiem, izjutu mazvērtības sajūtu. Reiz kāds teica, ka es esot kā divvāku gliemis, kas aizveras, tikko kāds tam pieskaras. Šis mazvērtības komplekss bieži vien izpaudās tad, kad jutos sāpināta, man bija grūtības darbā, ne pārāk labi veicās Dafa projektos vai kad citi cilvēki nepiekrita manam viedoklim. Es biju noslēgta, nomākta un skumja.
 • Darbs pie "Džuaņ Faluņ" 2018. gada atkārtota tulkojuma versijas

  Vācijas Dafa asociācijas galvenais koordinators 2017. gada septembrī man pajautāja, vai es varētu palīdzēt pie "Džuaņ Faluņ" 2018. gada versijas atkārtotas tulkošanas. Es piekritu, un mēs ar sievu sākām rediģēšanas procesu.
 • Atteikties no sevis un harmonizēties ar grupu, piedaloties Shen Yun produktu pārdošanā

  Pagājušajos gados Shen Yun Eiropas turnejas laikā parasti strādāju loģistikas komandā. Šī gada aprīlī, kad Shen Yun uzstājās trīs lielās pilsētās Meksikā, mani lūdza doties uz turieni, jo Ziemeļamerikas praktizētāja, kura bija atbildīga par Shen Yun produktu pārdošanu, bija pārāk aizņemta ar vietējiem Shen Yun jautājumiem.
 • Patiesības skaidrošana Čehijas parlamenta deputātiem

  Es vēlos dalīties savā pieredzē par patiesības skaidrošanu Čehijas parlamenta deputātiem. Aptuveni pirms 7 gadiem Čehijas praktizētāji nolēma lūgt mūsu senatorus, kas ir Čehijas parlamenta augšpalātas locekļi, pieņemt rezolūciju, kurā būtu izteikts morāls atbalsts Ķīnā vajātajiem Faluņgun praktizētājiem un nosodīta vajāšana.
 • Pieredze, ko guvu veidojot reportāžas par Shen Yun 2019. gada izrādēm

  Pēdējo 10 gadu laikā dažās Eiropas valstīs esmu veidojusi reportāžas par Shen Yun izrādēm. Pēc tam, kad līdz 2016. gada beigām Shen Yun kolektīvs palielinājās līdz 5 trupām, es sāku piedalīties reportāžu veidošanā no Ziemeļamerikas. Pēc tam mana darba slodze ik gadu palielinājās. Esmu bijusi daudzās lielās pilsētās Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Meksikā, Izraēlā un dažās Eiropas valstīs.
 • Mācīties raudzīties uz situācijām kā uz Sjiņsjin pārbaudēm

  Gandrīz astoņu gadu vecumā man gadījās neaprakstāmā veiksme pirmo reizi izlasīt grāmatu "Faluņgun". Vēlāk izlasīju "Džuaņ Faluņ", pēc tam kad tēvs šo grāmatu nopirka grāmatveikala izpārdošanā. Kopš tā laika man vairs nebija nekādu šaubu, ka tā ir Visuma patiesība, un ka par vajāšanu Ķīnā un Faluņ Dafa ir ticis izplatīts daudz melu.
 • Sjiņsjin pilnveidošana un Likuma apstiprināšana darba vidē

  Es esmu valdības amatpersona, un pirms trim gadiem mani pārcēla no galvenā amata, kur es strādāju par darba inspektori Darba un sociālā nodrošinājuma ministrijā, uz darbu Grieķijas Parlamentā. Pagājušajā gadā mani atlaida no parlamenta un pārcēla atpakaļ uz iepriekšējo darbu.
 • Darbs kampaņā Real bodies

  Pēdējo mēnešu laikā esmu bijusi viena no galvenajām koordinatorēm kampaņai pret izstādi Real bodies Lielbritānijā. Tas bija ekstraordinārs process manā pilnveidošanās ceļā un ļoti atšķīrās no citiem projektiem, kuros agrāk biju iesaistījusies. Es vēlētos ar jums dalīties šajā pieredzē.
 • Pieredzes, ko guvu, skaidrojot patiesību britu politiķiem

  ĶKP vajā Faluņgun un izmanto savus plašsaziņas līdzekļus un ārvalstu institūcijas, lai uzbruktu praktizētājiem un iznīcinātu šo praksi. Daudzas Rietumu valdības ir ĶKP melu apžilbinātas. Es patiešām gribēju atrast veidu, kā palīdzēt britu politiķiem saprast patiesību par Dafa.
 • Izpratnes, ko guvu, meklējot sevī un iegaumējot no galvas "Džuaņ Faluņ"

  Savas pilnveidošanās sākumā es biju entuziasma pilna un ļoti centīga. Katru dienu es mācījos “Džuaņ Faluņ”, vismaz divas vai trīs lekcijas. Tāpat es ik dienas izpildīju vingrojumus un raidīju taisnās domas. Atrodoties pastāvīgā Sjiņsjin paaugstināšanas stāvoklī, man bija viegli ieraudzīt savas pieķeršanās un izturēt pārbaudījumus, ar kuriem nācās saskarties.
 • Pilnveidot sevi kā koordinatoru

  Šī gada 16. un 17. aprīlī Shen Yun izrādes norisinājās Austrijas pilsētā Zalcburgā. Tā kā mūsu mazajā pilsētā ir tikai daži praktizētāji, man tika uzdots koordinēt ļoti daudzus sagatavošanas jautājumus. Pēc manām domām, man tika nodots viens no grūtākajiem uzdevumiem – koordinēt praktizētājus.
 • Iegaumēt no galvas Likumu un patiesi pilnveidoties

  Es praktizēju Faluņ Dafa aptuveni 21 gadu. 1999. gada sākumā es sāku iegaumēt "Džuaņ Faluņ" no galvas. Toreiz es zināju, cik svarīgi ir mācīties Fa no Skolotāja lekcijām, un zināju, ka Dafa sekotāji Čančuņā bija iegaumējuši Fa no galvas. Tāpēc es arī sāku iegaumēt "Džuaņ Faluņ".
 • Pilnveidojoties gūtās svarīgās izpratnes

  Pagājušajā gadā es nolēmu turpināt savas studijas. Es apzinājos, ka priekšā man ir grūts periods, jo zināju, ka vajadzēs veltīt laiku mācībām un apmeklēt nodarbības, veltīt laiku tam, lai mācītos Likumu un izpildītu vingrojumus, strādātu, apmeklētu svešvalodu nodarbības, veiktu mājas soli u.t.t Tomēr es nolēmu to visu uzņemties, un man bija liela apņēmība.
 • Kā es no centieniem kļūt par labu cilvēku pievērsos centieniem kļūt par praktizētāju

  Es gribētu dalīties savā pieredzē par to, kā es no centieniem kļūt par labu cilvēku pievērsos centieniem kļūt par praktizētāju. Man bija nepieciešami daudzi gadi un diezgan ilgs apkārtceļš, lai saprastu atšķirību starp šiem jēdzieniem daudz dziļākā līmenī.
 • Kā darba un statusa zaudēšana palīdzēja man pilnveidot pacietību un atrast savu dzīvo būtņu glābšanas ceļu, ko ieplānojis Skolotājs

  Es strādāju Universitātes koledžā. Tā ir augstākās izglītības koledža ar vairāku līmeņu programmām zinātniskā grāda iegūšanai. Esmu lektore profesionālajos bakalaura studiju priekšmetos: māszinībās un dzemdniecībā.