Atklāta diskusija, Praktizētāju forums

Pieredzes apmaiņas konferenču raksti | Pieredzes apmaiņa | Izpratne un uzskati | Jaunie praktizētāji | Viedokļi | Ieteikumi | Liecinieki

 • Mana izpratne par vingrojumu izpildīšanu

  Pēc tam, kad 1999. gada jūlijā sākās vajāšana, vide praksei grupā bija zudusi, un es arī kļuvu mazāk uzcītīga. Pamazām arvien pieauga mana pieķeršanās komfortam, un jo mazāk es izpildīju vingrojumus, jo mazāk es vēlējos tos izpildīt. Rezultātā, lasot Faluņgun mācību un raidot taisnas domas, es bieži iesnaudos, un tādējādi mana prāts arvien vairāk novirzījās no pareizā ceļa. Pēc tam, kad biju apzinājusies savas problēmas, nolēmu atsākt katru dienu izpildīt vingrojumus.
 • Ķīnas taisnīgais tiesnesis

  Ķīnas Hebei provinces vietējās tiesas tiesnesim bija paredzēts iztiesāt kāda Faluņ Dafa praktizētāja lietu, kurš bija arestēts par to, ka viņš izplatīja materiālus, kas skaidro patiesību par Faluņ Dafa. Šis tiesnesis bija lasījis “Džuaņ Faluņ” un citus materiālus par Faluņ Dafa. Viņš skaidri saprata, ka visi praktizētāji ir labi cilvēki, kas tikai cenšas ikvienam darīt zināmu patiesību par Faluņgun, ka viņi sniedz cilvēkiem glābiņu. Tādēļ tiesnesis izlēma nepiespriest praktizētājam ieslodzījumu un pasludināja spriedumu “nav vainīgs”.
 • Publicētas nepatiesas ziņas, lai nomelnotu Faluņgun

  Apmelojošā raksta autors Džao Lianjins ir laikraksta Hubei Daily reportieris. Visnejēdzīgākais ir tas, ka, pateicoties Džao Lianjina darbībai Faluņgun nomelnošanā un naida kurināšanā, Tieslietu ministrija ir atzinusi viņu par “Likuma popularizēšanas un individuālās attīstības” paraugu. Šodien, kad ķīnieši runā par ĶKP, viņi saka: “Es zinu, kas ir bezkaunība, bet šāda bezkaunība vēl nav redzēta.”
 • Draugi praktizētāji, sargieties lepnības!

  Būt pārliecinātam par sevi vajag un tas ir pat vēlami. Tomēr, ja cilvēkam rodas pārmērīga mīlestība pret sevi un viņš domā, ka ir svarīgāks vai labāks ne kā viņš patiesībā ir, tad tāda lepnība jau izraisa satraukumu. Nav brīnums, ka gan austrumu, gan rietumu reliģijas uzskata lepnību par grēku, kurš ir jāizskauž.