Atsaucot atmiņā savu pilnveidošanās ceļu

Pieredze 2014. gada Eiropas Faluņ Dafa pilnveidošanās pieredzes apmaiņas konferencē
 
Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Saņemot vēl vienu aicinājumu iesniegt pieredzes apmaiņas rakstu Eiropas Likuma konferencei, es nodomāju, ka Šveicē ir daudz praktizētāju, kuri nekad nav publicējuši savu pieredzes apmaiņas stāstu. Balstoties uz Skolotāja mājienu, es sapratu, ka iepriekšminētais nav nekas cits kā vien cilvēciska attieksme un atrunāšanās.

Guvums no pieredzes apmaiņas rakstu rediģēšanas

2012. gada augustā es piekritu veikt sarežģīto uzdevumu - rediģēt pieredzes apmaiņas rakstus. Pēc neilga laika sapratu, ka neviens no pieredzes apmaiņas rakstiem nenonāca uz mana galda nejauši. Ielūkojoties dziļāk problēmās un pārbaudījumos, ar ko bija saskāries raksta autors, es sapratu, ka man bija daudz tādu pašu uzskatu un pieķeršanos. Ikviens raksts man bija noderīgs, lai atbrīvotos no pieķeršanās.

Bija daudz reižu, kad es vienkārši nespēju izprast ķīniešu praktizētāju situāciju, izteicienus vai uzvedību, kā tas bija aprakstīts rakstā. Tajās reizēs lūdzu palīdzību ķīniešu praktizētājai. Tas palīdzēja man labāk izprast Dafa praktizētāju situāciju Ķīnā. Šī kundze pašlaik arī ir iesaistīta darbā ar mūsu Minghui.org mājaslapu.

Reizēm, kad kāds raksts mani īpaši saviļņoja, es publicēju tā saiti mūsu Šveices praktizētāju kopējā sarakstē, cerot, ka vēl vairāk praktizētāju varēs no tā mācīties un paaugstinās savu pilnveidošanās līmeni.

Reiz man priekšā bija raksts ar nosaukumu „Lai visi Faluņ Dafa praktizētāji kontinentālajā Ķīnā paņem rokā savu pildspalvu”. Tieši šis raksts deva man jaunu skatījumu uz to, kā rakstīt pieredzes apmaiņas rakstu. Šī vecāka gadagājuma praktizētāja teica, ka viņa katru gadu uzraksta rakstu, ko iesniegt starptautiskajai Likuma konferencei Ķīnā. Viņa to nolasa arī Skolotāja skulptūras vai attēla priekšā. Tādā veidā viņa vēlas pastāstīt Skolotājam par savas pilnveidošanās rezultātiem, sniedzot apmierinošu novērtējumu tam, kā viņai veicies. Šis konkrētais teikums patiesi dziļi satricināja manu sirdi.

Viņa turpināja rakstīt: „Lai paaugstinātu vienotā ķermeņa līmeni un patiesu briedumu, ikvienam Dafa skolniekam ir jāsniedz savs ieguldījums.”

Tālāk viņa rakstīja: „Tāpat, kā tas sacīts aicinājumā rakstīt pieredzes apmaiņas rakstus Likuma konferencei: „Kā Dafa sekotājiem mums būtu jāpastāsta Skolotājam par mūsu pilnveidošanās panākumiem un jāsniedz apmierinošs mūsu pilnveidošanās ceļa novērtējums, lai parādītu, ka mēs esam Skolotāja nepagurstošās un žēlsirdīgās glābšanas vērti”.”

Šie vārdi satrieca manu sirdi. Es sapratu, ka man ir jāsniedz sava pilnveidošanās pieredze Skolotājam un draugiem praktizētājiem. Tādēļ, izpildot vingrojumus nākamajā rītā, man galvā radās viss mans pieredzes apmaiņas raksts.

Turklāt tikai dažas nedēļas atpakaļ Vīnes parādes laikā es satiku praktizētāju no Vācijas. Viņa teica: „Man jums jāpasaka, ka jūsu pieredzes apmaiņas raksts Likuma konferencē Vīnē pirms vairākiem gadiem [2006. gadā] par Minghui avīžu izplatīšanu mani ļoti iedvesmoja. Faktiski es sāku darīt tieši tāpat.” Dzirdot to, biju tuvu asarām. Jā, mēs varam mācīties un izglābt pat vēl vairāk dzīvo būtņu, daloties savās pieredzēs.

Mēs ar draugu praktizētāju varējām vien izplatīt avīzes. Tā bija mūsu vienīgā iespēja apliecināt Likumu mūsu pilnveidošanās sākumposmā 2000. gadā. Es zinu, ka daudz šveiciešu Dafa sekotāju Šveices vācvalodīgajā teritorijā arī tika iedrošināti rīkoties tāpat. Pat šobrīd mēs joprojām izplatām Minghui avīzes, jo tādā veidā varam satikt tos, kuriem ir iepriekšnolemta saikne ar mums, kā arī glābt cilvēkus.

Mācīties Likumu

Mūsu pilnveidošanās pamats ir Likuma mācīšanās. Skolotājs ir teicis:

„Lūk, kāpēc Likuma mācīšanās joprojām ir pati, pati svarīgākā lieta – tā ir fundamentāla garantija visam tam, kas jums jādara.” (“Dafa sekotājiem ir jāmācās Likums – Likuma mācīšana Likuma konferencē Vašingtonas metropolē 2011. gadā”)

Citā reizē Skolotājs teica:

„Jūsu dalīšanās pieredzē un izpratnē arī ir svarīga. Jebkuros apstākļos, jebkurā laikaposmā, un neatkarīgi no tā, cik aizņemti jūs būtu darbā, jūs nedrīkstat atvirzīties no Likuma mācīšanās, jo tā ir būtiskākā garantija tam, ka jūs paaugstināsieties un sasniegsiet Pilnību.” (“Likuma mācīšana Starptautiskajā Likuma konferencē Vašingtonā 2001. gadā)

Skolotājs arī teica:

„Tādēļ jums ir jābūt skaidrai izpratnei jautājumā par Likuma mācīšanos. Vairāk lasīt grāmatas, vairāk mācīties grāmatas – tā ir atslēga uz patiesu paaugstināšanos. Vienkāršāk sakot, kamēr vien jūs lasāt Diženo Likumu, jūs maināties; kamēr vien jūs lasāt Diženo Likumu, jūs paaugstināties.” („Izkust Likumā” no „Uzcītīgas pilnveidošanās būtība”)

Kad vien tas ir iespējams, es apmeklēju iknedēļas Likuma mācīšanās nodarbības Bernē. Praktizētāju grupa, kas mācās Likumu vācu valodā, pulcējas arī katru sestdienas vakaru Āravas kantona Būhas municipalitātē. Papildus tam vāciski runājošie praktizētāji tiekas reizi mēnesī svētdienās tajā pašā vietā. Neskatoties uz to, ka šajās tikšanās piedalās tikai daži praktizētāji, mēs tāpat jūtam praktizētāju radīto svēto un mierīgo atmosfēru. Mēs vienmēr esam pateicīgi par labestīgo lauku, ko Skolotājs mums ir atstājis. Mēs arvien vairāk un vairāk saprotam, ka praktizētājiem ar stabilu pilnveidošanās pamatu būs mazāk problēmu, izturot grūtas situācijas un likstas.

Piemēram, tagad jau pagājuši vairāki mēneši, kopš vecāka gadagājuma ķīniešu praktizētāja cieta no nopietnas slimību izraisošās karmas. Mēs ielūkojāmies sevī un jautājām sev: „Kur ir mūsu nepilnība?”

Pēkšņi mēs sapratām, ka šī ķīniešu praktizētāja nepiedalījās nevienā no Likuma mācīšanās nodarbībām Bernē, ne arī mācījās kopā ar kādu citu praktizētāju. Mēs izmantojām to kā lielisku iespēju tikties katru svētdienas rītu, lai kopā ar viņu mācītos Likumu un tai pašā laikā atbalstītu viņu ar taisno domu raidīšanu. Pēc tam mēs pēcpusdienā gājām uz skaisto Rožu dārza parku izpildīt vingrojumus.

Vietējie iedzīvotāji un tūristi apmeklē šo parku, kas dod mums iespēju izstāstīt viņiem patiesību par Faluņgun un bezprecedenta vajāšanām. Kopš mēs sākām to darīt, vairāk nekā 20 Ķīnas režīma partijas amatpersonu ir pagājušas mums garām, kamēr izpildījām vingrojumus.

Pēdējo mēnešu laikā mans pilnveidošanās stāvoklis ir uzlabojies. Esmu kļuvusi mierīgāka un iecietīgāka. Es vairāk sazinos ar saviem kaimiņiem un ģimeni, un mans dārzs izskatās kārtīgāks. Es piedēvēju šīs pozitīvās izmaiņas tam, ka uzcītīgi mācījos Likumu, kā arī regulāri izpildīju vingrojumus.

Sadarboties, veicinot Shen Yun izrādes

Beidzoties Shen Yun izrādēm Lozannā, viens no grupas dejotājiem man vaicāja: „Kā jūs domājat, kas nodrošināja veiksmīgo biļešu pārdošanu Shen Yun izrādēm Šveicē?”

Nešauboties ne mirkli, es teicu: „Uzskatu, ka tas ir labas praktizētāju kooperācijas rezultāts.” Viņš pasmaidīja un piekrita man.

Pagājušajā gadā notika pirmā publiskā Shen Yun Performance Art izrāde Ženēvā. Lai varētu vairāk palīdzēt Shen Yun 2013. gada sagatavošanās darbiem, 2013. gada novembrī es devos pensijā, kas bija vienu gadu pirms mana īstā pensionēšanās laika. Patiesībā man bija iespaids, ka tas nav iespējams, bet, kad pieņēmu lēmumu, viss noritēja bez problēmām. Tādējādi īsu brīdi pēc lēmuma pieņemšanas es varēju palīdzēt Ženēvā visu pilnu nedēļu. Esmu pārliecināta, ka Skolotājs bija redzējis manu nabaga sirdi.

Gatavojot visu Shen Yun izrādēm nepieciešamo, mēs vairākus mēnešus dzīvojam civilā bunkura telpās. Tas ir ļoti spraigs laiks. Tā ir vieta, kur mēs noturam sapulces, kā arī organizējam ikdienas Shen Yun informatīvo materiālu izplatīšanu un reklāmas stendu uzstādīšanu.

Mēs esam kā liela ģimene. Pēc taisno domu noraidīšanas no rīta, mēs visi kopā izpildām vingrojumus, paēdam brokastis un mācāmies Likumu. Ņemot vērā šo pamatu, ikviens labi izpilda savus veicināšanas pasākumu uzdevumus. Mēs visi zinām, ka ikviena vieta teātrī ir paredzēta kādam cilvēkam. Ikvienai vietai jābūt aizņemtai, jo šis ir pasākums, lai glābtu cilvēkus. Ikviens no mums pilnībā zina, ka Skolotājs visu ir ieplānojis. Vakarā atgriežoties bunkurā, mēs visi dalāmies ar brīnišķīgiem stāstiem.

Labi atceros kādu veicināšanas stendu augstākās sabiedrības universālveikalā. Mūsu vieta bija daudz par mazu četriem praktizētājiem, un ļaudis nāca pie mūsu stenda no visām pusēm. Mēs vienojāmies, ka nepieciešams labi koordinēties. Lai izplatītu informatīvos materiālus, katram no mums tika uzticēta cita ieeja. Mirklī, kad pamanījām, ka kādam ir interese noskatīties izrādi, mēs novirzījām viņu pie diviem praktizētājiem, kas pastāstīja šim cilvēkam par izrādi, izmantojot video rullīšus. Video rullīši padarīja mūsu prezentāciju pilnīgāku.

Praktizētājiem nebija nepieciešami vārdi, lai koordinētos un zinātu, kad papildus raidīt taisnās domas. Pateicoties lieliskajai kooperācijai un harmoniskajam enerģijas laukam, dažās dienās mēs pārdevām līdz pat 16 biļetēm. Visi praktizētāji, kas bija iesaistīti šajā pasākumā, juta, ka tajās dienās mēs izveidojām dimantam līdzīgu ķermeni. Turklāt sestdienās noteiktās teritorijās mums bija vairāk nekā desmit veicināšanas stendu.

Skolotājs teica:

„Lūk, ko es domāju par Shen Yun biļešu pārdošanu. Jūs visi runājat par to, ko darīt, kad pirms pirmizrādes ir palikušas pāri biļetes. Vispirms paskatīsimies uz to no pilnveidošanās viedokļa. Patiesībā, tas kā veicas ar pārdošanu konkrētā apgabalā, ir patiess un taustāms rādītājs tam, cik labi praktizētāji tur ir pilnveidojušies un sadarbojušies. (Aplausi.)” (“Likuma mācīšana Starptautiskajā Likuma konferencē Ņujorkas metropolē 2009. gadā”)


Atceroties veicināšanas aktivitāšu mēnešus, es varu vien pateikt, ka bijām ļoti laimīgi. It īpaši kad praktizētāji sadarbojas, biļešu pārdošana ir viegls uzdevums.

Patiesi ticēt Skolotājam

Atgriežoties mājās, manī radās spēcīga vēlme izstāstīt visiem Šveices politiķiem par orgānu izņemšanas zvērībām Ķīnā. Mums jau bija vēstule, un es domāju, ka atrast šo cilvēku e-pastu adreses ar vēl kāda praktizētāja palīdzību neprasītu pārāk daudz darba. Tomēr pēc dažām dienām mēs saņēmām lūgumu palīdzēt no Shen Yun izrāžu koordinatora Itālijā. Tādēļ es sakravāju ceļasomu un devos uz Milānu.

Bija skaidrs, ka mēs, šveiciešu praktizētāji, šajā milzīgajā pilsētā izplatīsim informatīvos materiālus. Lai vai kā, manu projektu - informēt politiķus par orgānu izņemšanu -, laimīgā kārtā pārņēma divi citi praktizētāji.

Šo piecu nedēļu veicināšanas aktivitāšu laikā es jutu lielu izaicinājumu. Satiksme, ņemot vērā daudzās autostrādes, ik dienas radīja man likstas, neskatoties uz to, ka biju iegādājusies jaunāko Itālijas GPS. Izrādījās, ka Milānas ielās valda pilnīgs haoss. Vakarā mēs izplatījām informatīvos materiālus pie teātriem pilsētas centrā. Pirmajā reizē mums bija nepieciešamas gandrīz divas stundas, lai pārvietotos pa ielām uz pilsētas centru, un tad mums nācās atrast autostāvvietu. Mana sirds vairs nebija mierīga, un es nedomāju, ka spēšu izturēt Sjiņsjin pārbaudījumu. Viss, ko tad vēlējos, bija atgriezties mājās.

Atrodoties tur, man palīdzēja mana stiprā griba un ticība Skolotājam. Tomēr, izplatot Shen Yun materiālus, mēs saskārāmies ar vēl vienu problēmu. Durvis, kas veda uz pastkastēm, lielākajā daļā vietu bija aizslēgtas. Turklāt nokļūšanai līdz ēkas pastkastēm šarmantajos dzīvojamos rajonos bija nepieciešams, lai mūs iekšā ielaistu durvju sargs.

Par laimi pirms pāris gadiem es iemācījos itāļu valodu, kas man palīdzēja atvērt daudzas durvis. Reizēm tad, kad bijām izstāstījuši durvju sargam par Shen Yun izrādi, mums tika iedotas atslēgas arī no citām tā dzīvojamā bloka ēkām. Papildus tam mums bija jāgaida, lai iedzīvotāji atvērtu durvis. Diemžēl tā bija problēma, jo tajos rajonos informatīvie materiāli ir jānodod durvju sargam. Šiem centieniem bija nepieciešams bieži raidīt taisnās domas, kā arī stipra ticība Skolotājam.

Kad šis uzdevums bija paveikts, es atgriezos mājās. Ierodoties redzēju, ka joprojām bija daudz darāmā saistībā ar vēstuļu rakstīšanu politiķiem. Viena praktizētāja bija veltījusi maz uzmanības šim Dafa projektam un tādējādi savu darba daļu nebija veikusi apzinīgi. Dziļi sirdī es domāju, ka viņas attieksme bija ļoti bēdīga. Es sāku aizpildīt tukšās vietas, un turpmākās nedēļas manu laiku pilnībā aizņēma šis projekts.

Dažos kantonos atteicās izsniegt politiķu e-pastu adreses, un dažos kantonos bija grūtības iegūt e-pastu adreses. Tādēļ es nosūtīju daudz brošūru un informācijas par orgānu izņemšanu pa pastu. Beigu beigās es nosūtīju apmēram 3 500 e-pastu. Papildus tam mēs iedevām septiņiem Šveices Federālās Padomes locekļiem filmu „Brīva Ķīna”. Ar šo konkrēto darbību sasniedzām mūsu augstākā līmeņa valdību. Interesanti tas, ka vislielāko atbildes reakciju saņēmām no augstākā līmeņa politiķu aprindām.

Šī Dafa projekta laikā, beidzoties vienai no svētdienas grupas vingrojumu nodarbībām, es nevarēju piecelties. Bija sajūta, it kā mana ķermeņa augšējā labā puse un roka būtu paralizētas, un es jutu milzīgas sāpes. Divi draugi praktizētāji palīdzēja man tikt līdz automašīnai, un viena praktizētāja aizveda mani mājās. Sāpju dēļ es gandrīz nespēju pakustēties. Tādēļ praktizētāja novietoja grozu ar pārtiku un dzērienu blakus dīvānam un ieslēdza CD atskaņotāju, tā lai varu noskatīties dažas no Skolotāja īsajiem video rullīšiem. Viņa arī sagatavoja visu tā, lai varu noskatīties Skolotāja deviņu dienu lekcijas.

Man vairākkārt nācās lūgt viņu doties mājup. Pēc tam, kad viņa bija devusies prom, es teicu Skolotājam: „Skolotāj, man bija daudz pieķeršanos, strādājot politiķu projektā. Bet šī ir pirmā reize, kad varu glābt tik daudz dzīvo būtņu; lūdzu, palīdziet man.”

Es skatījos video ierakstus visu cauru nakti un no rīta iemigu. Tomēr pavisam drīz mani pamodināja praktizētāju telefona zvani. Es varēju pakustināt savu labo roku un vairs nejutu sāpes. Man bija kauns, ka Skolotājam nācās manis dēļ ciest.

Pēc kāda laika daloties izpratnē ar praktizētāju, mēs abas sapratām, ka bijām noliegušas veco spēku plānus. Tādēļ, ka viņa paklausīja manam lūgumam atstāt mani vienu. Ja viņa būtu palikusi kopā ar mani, vai tad mēs nedomātu, ka problēma ir daudz nopietnāka? Tādēļ, balstoties uz mūsu Likuma izpratni, bija pareizi atstāt mani vienu. Ja viņa nebūtu devusies mājās, mēs nebūtu saglabājušas bezierunu ticību Skolotājam, demonstrējot to ar savu rīcību, un būtu arī radījušas nepilnību, ko izmantot vecajiem spēkiem.

Informācijas stendu organizēšana

Lai pārtrauktu orgānu izņemšanu Faluņgun praktizētājiem un apstādinātu vajāšanas Ķīnā, es iesniedzu pieteikumu atļaujām uzstādīt informācijas stendus vairumā lielo pilsētu vācu valodā runājošajā Šveices teritorijā, un tad kopā ar citu praktizētāju noorganizēju visu, kas tam bija nepieciešams.

Daži no praktizētājiem, kuri palīdzēja saistībā ar stendiem, bija ilgu laiku padziļināti pētījuši orgānu izņemšanas jautājumu. Viņi vēlējās atmaskot visas šī nozieguma formas, ko pastrādāja Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP), izmantojot visu pieejamo informāciju. Bija svarīgi, lai cilvēku saprastu, ko nozīmē orgānu izņemšana un ka ĶKP nogalina cilvēkus peļņas gūšanas nolūkos. Un ne tikai tas, – bija nepieciešams, lai cilvēki saprastu, ko nozīmē Faluņgun un ko nozīmē orgānu izņemšana. Tas bija svarīgi, jo Šveice nesen bija parakstījusi ekonomisko līgumu ar Ķīnas režīmu; bija nepieciešams skart jautājumu par cilvēktiesībām Ķīnā un apskatīt to no dažādiem aspektiem.

Viens no mūsu stendiem bija Mutencā, Bāzeles lauku kantonā. Mēs izmantojām iespēju stāstīt vietējiem iedzīvotājiem par lielajām Bāzeles farmaceitiskajām kompānijām Novartis un La Roche, kas ir iesaistītas orgānu izņemšanas jautājumā. Tās piegādā uz Ķīnu pretatgrūšanas medikamentus, kas ļauj Ķīnai nodarboties ar orgānu transplantāciju. Lai gan abi uzņēmumi tika kritizēti par neatbilstību pat minimāliem standartiem cilvēktiesību jomā, tie joprojām atsakās uzņemties atbildību.

Mutencas stendā man bija nopietna saruna ar kādu kundzi. Kad nākamajā dienā runāju ar Šveices medicīnas žurnāla SAEZ valdes sekretāri, viņa teica: „Es vakardien apmeklēju jūsu stendu. Es saprotu, un es iepazīstināšu jūs ar mūsu galveno redaktoru.” Pēc divām stundām es saņēmu labas ziņas, ka organizācijas DAFOH iniciētā petīcija saņems šī žurnāla mediķu komandas atbalstu. Decembrī žurnāls publicēja rakstu par DAFOH koalīciju, un tā autors bija izpilddirektors Dr. Torstens Trejs.

Daudzas nedēļas mums bija informācijas stendi gan Bernē, gan Cīrihē. Daudz cilvēku vēlējās uzzināt par saistību starp Faluņgun vajāšanu un orgānu izņemšanu. Taču bija tādi, kuri parakstīja petīciju bez vilcināšanās. Vēl bija arī tādi, kuri vēlējās izlasīt informāciju mājās un izpētīt šo jautājumu plašāk Internetā. Viņi teica, ka parakstīs petīciju tiešsaistē.

2013. gada vasarā sešu nedēļu laikā DAFOH petīciju Šveicē parakstīja 13 752 cilvēki.

Ir pagājuši jau vairāki gadi, kopš atvērām ikmēneša informācijas stendu skaistajā pilsētā Lucernā. Pilsēta atrodas pie ezera, to ieskauj pakalni un kalni, piesaistot lielu Āzijas valstu tūristu uzmanību. Autobusi ar ķīniešiem ik dienas apstājas automašīnu stāvvietā iepretim mūsu stendam. Lai gan ķīnieši sākotnēji apmeklē Lucernu, lai iegādātos Šveices pulksteņus un šokolādi, apmēram 10 000 ķīniešu ir izstājušies no ĶKP.

Ejot garām mūsu stendam, tūristi no sākuma pamana mūsu plakātus „Faluņ Dafa ir brīnišķīgs”. Kad viņi uzdrošinās tuvoties mums, tad ierauga skaistas Faluņ Dafa praktizētāju fotogrāfijas no visas pasaules. Viņi var izlasīt, ka visā pasaulē pret augsta līmeņa Ķīnas politiķiem ir ierosināta tiesvedība, un viņi sāk saprast, kāpēc 174 miljoni ķīniešu ir izstājušies no ĶKP, kā tas rakstīts uz mūsu plakātiem. Mēs esam laimīgi par ikvienu mūsu stenda un mūsu pašu fotogrāfiju, ko šie tūristi uzņem, jo mums tas nozīmē, ka daudz cilvēku viņu dzimtenē tiks glābti.

Šī gada 12. jūlijā, 15. gadadienā kopš vajāšanu uzsākšanas, mēs pieminējām bojāgājušos Faluņgun praktizētājus Kultūras paviljonā pie Lucernas ezera. Ezera promenāde ir iecienīta vieta vietējo iedzīvotāju un tūristu vidū. Tāpat viņi varēja redzēt Faluņgun vingrojumus uz skatuves, un skatītāju labad runa vācu un ķīniešu valodās tika nolasīta vairākas reizes.

Mūsu informācijas stends ir blakus skatuvei, un tādējādi tas atrodas lieliskā vietā. Izlasot informāciju uz stendiem, daudzi garāmgājēji var uzzināt patiesību par vajāšanām.

Mēs saņēmām atļaujas vienu nedēļu pirms pasākumiem. Bijām pārsteigti, izlasot policijas piezīmi, ka visiem ķīniešu valodā esošajiem plakātiem ir jābūt vācu valodā. Mums bija astoņi stenda plakāti. Kā gan mēs varējām to izdarīt tik īsā laika?

Viena ķīniešu praktizētāja piedāvāja palīdzēt. Lai palīdzētu, es katru dienu nosūtīju viņai tik daudz informācijas vācu valodā, cik bija iespējams, tai skaitā par pašsadedzināšanos, par unikālo akmeni, kurš vēsta par ĶKP bojāeju, par izstāšanos no partijas un par Džunnaņhai apelāciju.

Viņa pabeidza tulkošanu divas dienas pirms pasākuma. Es nekavējoties sāku rediģēt tekstus. Cits praktizētājs palīdzēja ar maketu. Tad mēs izdrukājām tekstu un ielaminējām lapas. Tajā laikā sapratām, ka nebija pietiekami daudz laika, lai pabeigtu visus plakātus. Tādēļ viena praktizētāja piezvanīja savam vīram, lai viņš pēc darba atbrauc mums palīdzēt. Ar daudzu cilvēku palīdzību mēs varējām ielaminēt lapas ar tekstu vācu valodā un uzlīmē tās stendu otrā pusē.

Strādājot ar to un lasot tekstus, mana izpratne par šo jautājumu padziļinājās, un tagad es varēju izskaidrot cilvēkiem patiesos notikumus daudz detalizētāk. Tagad mēs zinājām, kas bija rakstīts uz plakātiem ķīniešu valodā.

Taču mēs sapratām, ka stendi ar apsūdzībām bija sliktākā stāvoklī, nekā vēlams. Diemžēl to autors un sagatavotājs līdz tam nebija pūlējies atjaunot tajos esošo informāciju. Kā lai atrisina šo problēmu? Bija ļoti svarīgi, lai daudzie ķīnieši tiktu informēti, cik labi vien tas iespējams.

Visbeidzot es nācu klajā ar ideju. Es sameklēju visjaunākās apsūdzības, kas izvirzītas augsta līmeņa politiķiem, kā arī informāciju par viņu arestiem Ķīnā, un apkopoju tos. Tad es izdarīju to pašu ar jaunākajām apsūdzībām pret Ķīnas politiķiem, kas izvirzītas visā pasaulē. Es salīmēju kopā septiņas laminētās lapas. Kopš tā laika mēs tās izmantojam, lai rādītu ķīniešu tūristiem mūsu stendos, kad izpildām Faluņgun vingrojumus un skaidrojam patiesību brīvdienu pilsētā Interlakenā.

Skolotājs teica:

„Kad jūs skaidrojat [Patiesību] šeit, jūsu ķermeņi līmeni pēc līmeņa, kas pabeiguši pilnveidošanos, arī skaidro [Patiesību] dažādu līmeņu kosmiskajos ķermeņos.” (Likuma mācīšana un izskaidrošana Likuma konferencē Ņujorkas metropolē 2003. gadā”)

Mana lielākā cerība ir, lai visi praktizētāji varētu pilnveidoties līdz galam. Ejot pa mūsu pilnveidošanās ceļu, esam sapratuši, ka Skolotājs visu bija ieplānojis vēl ilgi pirms mēs uzsākām savu pilnveidošanās ceļu. Viss, kas mums jādara, ir jāiet mūsu ceļš kopā ar citiem praktizētājiem līdz pašām beigām, nevienu neatstājot aizmugurē.

Vēlos pabeigt savu dalīšanos pieredzē ar Skolotāja teikto:

„Ir iespējams paredzēt, kā būs tad, kad Dafa sekotājs pabeigs savu pilnveidošanos, jo Skolotājs ir palīdzējis viņam noregulēt un pilnveidot lietas Likuma izlabošanas procesa laikā. Bet, ja kaut kur savā ceļā šim Dafa sekotājam neizdosies pilnveidoties tik augstu, tad tā [atbilstošā] pasaule sairs un viņam tiks izveidota jauna, kas atbildīs tam augstumam, līdz kuram viņš spējis pilnveidoties. Ja beigās šis cilvēks nebūs spējīgs pabeigt savu pilnveidošanos, tad nebūs nekā, un nākotnē viņam nebūs Visuma ķermeņa, viņam nebūs vietas; viss, ko viņš pārstāvēja, pārstās eksistēt, un viņš būs tieši tāds kā parasts cilvēks.” (Likuma izklāsts Likuma konferencē, kas veltīta Minghui mājaslapas dibināšanas desmitajai gadadienai”).

Vēlos pateikties mūsu žēlsirdīgajam Skolotājam.
Vēlos pateikties arī maniem draugiem praktizētājiem.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.