Viedokļi

 • Par uzticību

  Biznesmenis turpināja: ”Ja visi praktizētu Faluņgun, tad teiciens ”Nav vajadzības aizslēgt durvis naktī, un neviens nepacels no zemes to, ko cits pazaudējis” kļūtu par realitāti. Sabiedrība kļūtu laba. (..) ĶKP (Ķīnas komunistiskā partija) nav izdarījusi neko labu. Tā pat nepieļauj, ka cilvēki nodarbojas ar tik labu praksi. Tā sūta praktizētājus uz cietumiem un darba nometnēm. Esmu dzirdējis, ka tur praktizētāji tiek sisti līdz nāvei. Šī partija tiešām pagriež visu kājām gaisā un nespēj atšķirt labo no sliktā. Vienīgi tik ļauns režīms kā šis var rīkoties tik neganti. Tas nevar ilgi turpināties.”
 • Laikraksts Ottawa Citizen: Orgānu izņemšana notiek

  Vēstulē paziņots, ka Ķīna ievēro Pasaules Veselības organizācijas noteiktās transplantācijas normas. Taču Starptautiskā Amnestija un Cilvēktiesību uzraudzība ir nosodījusi orgānu izņemšanu Ķīnā no cietumniekiem bez viņu piekrišanas, kas ir ptretrunā ar starptautiskajiem standartiem, un šādu orgānu iegūšanu ir atzinuši arī paši ķīniešu ierēdņi.
 • "Nedomājiet, ka jūs esat bezspēcīgi! Sanāksim kopā, lai palīdzētu!"

  Apmeklējot interneta mājas lapu, kuru izveidojusi Faluņgun Cilvēktiesību darba grupa, daudzi cilvēki uzzina faktus par Ķīnas komunistiskā režīma brutālo un necilvēcisko vajāšanu pret Faluņgun. Daudzi ieraksta savus vārdus mājas lapā, lai nosodītu vajāšanu un atbalstītu Faluņgun. Tālāk seko citāti no komentāriem, kas publicēti mājas lapā vācu valodā.
 • Cilvēktiesību advokāte: Vai Ķīna turpinās pārkāpt Ķīnas likumus, starptautiskos likumus un mūsu cilvēces morāles pamatus?

  Diemžēl valdošā elite Ķīnā ignorē vēstures gaitā gūtās mācības. Pilsoņtiesību kustību dalībnieku rīkotās miermīlīgās apelācijas ASV efektīgi iemācīja amerikāņiem vērtēt cilvēku nevis pēc viņa ādas krāsas, bet gan pēc viņa rakstura. Tas, kas šodien Ķīnā tiek pārbaudīts, ir ne tikai Faluņgun praktizētāju tiesības Ķīnā brīvi praktizēt saskaņā ar savu ticību, bez pakļaušanas vajāšanai, kas ietver spīdzināšanu un vardarbīgu nāvi bez tiesas sprieduma, bet arī Ķīnas kā valsts tieslietu un konstitucionālā struktūra.
 • Sabiedrībai bez morāles ierobežojumiem nav nākotnes

  Sabiedrībai bez morāles ierobežojumiem nav nākotnes! Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) mērķis, uzspiežot ķīniešiem ateismu ar dogmu, ka “nav jābaidās ne no debesīm, ne zemes”, ir izkropļot ķīniešu prātus un domāšanas veidu. Tas ierobežo cilvēku domāšanu ĶKP kontrolētajos rāmjos. ĶKP manipulējusi ar veselām paaudzēm labestīgu un godīgu ķīniešu, iedvešot tiem savu ideoloģiju, kurā nepastāv nekādu morāles ierobežojumu.
 • Ķīnas taisnīgais tiesnesis

  Ķīnas Hebei provinces vietējās tiesas tiesnesim bija paredzēts iztiesāt kāda Faluņ Dafa praktizētāja lietu, kurš bija arestēts par to, ka viņš izplatīja materiālus, kas skaidro patiesību par Faluņ Dafa. Šis tiesnesis bija lasījis “Džuaņ Faluņ” un citus materiālus par Faluņ Dafa. Viņš skaidri saprata, ka visi praktizētāji ir labi cilvēki, kas tikai cenšas ikvienam darīt zināmu patiesību par Faluņgun, ka viņi sniedz cilvēkiem glābiņu. Tādēļ tiesnesis izlēma nepiespriest praktizētājam ieslodzījumu un pasludināja spriedumu “nav vainīgs”.