Dzjans Dzemiņs ir atbildīgs par Ķīnas sabiedrībā plaši izplatīto morālo degradāciju

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) 30. novembrī paziņoja, ka tās bijušais līderis Dzjans Dzemiņs ir miris. ĶKP cenzūras un informācijas blokādes dēļ parastie Ķīnas pilsoņi nevar izdarīt objektīvu vērtējumu par Dzjanu. Tā vietā viņi dzirdēs tikai ĶKP propagandas slavas dziesmas mirušajam ĶKP līderim. Kāds tad patiesībā bija Dzjans?

Tradicionālajā ķīniešu kultūrā cilvēku raksturo viņa morālās vērtības. "Ar taisnu prātu cilvēks var uzlabot savu raksturu; kad raksturs ir uzlabojies, ģimenē iestāsies harmonija, kas novedīs pie labi pārvaldītas valsts, kas savukārt radīs miermīlīgu sabiedrību," teikts tekstā Dasjue (Lielā mācība) no konfūcisma klasiskās grāmatas Lidzji (Rituālu pieraksti).

Kultūras revolūcijas (1966.–1976. g.) laikā, centienos izskalot cilvēkiem smadzenes ar komunistisko ideoloģiju, ĶKP iznīcināja daudzus tradicionālos elementus. Pēc tam, kad revolūcija norimās, lai atgūtu cilvēku uzticību, ĶKP uzsāka dažādas iniciatīvas un kampaņas, kuru mērķis bija uzlabot sabiedrības kultūras līmeni. Lai gan šādu propagandu ietekmēja ĶKP partijas kultūra, tā tomēr zināmā mērā palīdzēja uzturēt morāles normas. Joprojām pastāvēja uzticēšanās starp ģimenes locekļiem, kaimiņiem, radiem un draugiem.

Korumpētā valsts

Tas viss mainījās pagājušā gadsimta 90. gados pēc tam, kad Dzjans, apspiežot demokrātisko kustību 1989. gadā, nonāca varas virsotnē. Tiaņaņmeņas laukumā notikušā slaktiņa dēļ Ķīnas iedzīvotāji kopumā ir zaudējuši cerību uz komunismu. Taču, tā kā ĶKP bija iznīcinājusi ķīniešu tradicionālo kultūru un izskaudusi tradicionālās ticības sistēmas, tad garīgais tukšums, ko daudzi izjuta, tika aizpildīts ar kārdinājumu ātri iedzīvoties bagātībā. Bagātība kļuva par galveno personu raksturojošo kritēriju.

Tā kā Dzjans nāca pie varas, pateicoties demokrātijas aizstāvju un studentu izlietajām asinīm, viņam trūka sabiedrības uzticības. Lai iegūtu ĶKP amatpersonu lojalitāti, viņš piešķīra tām titulus un paaugstinājumus, bet atsevišķām amatpersonām piešķīra pat īpašas privilēģijas. Šie ierēdņi kļuva arvien korumpētāki, bet, kamēr vien viņi sekoja Dzjanam, Dzjanu tas neinteresēja. Ķīnas interneta lietotāji Dzjanu nodēvēja par "korumpantu galveno treneri". Viņa modus operandi – "uzkrāt bagātību, paliekot neuzkrītošam un pieticīgam" – tika labi izplatīts un pieņemts.

Dzjans un viņa padotie izmantoja savu politisko ietekmi, lai piepildītu savas kabatas, bet vidusmēra iedzīvotāji uztvēra to kā mājienu jebkādiem līdzekļiem pelnīt naudu. Plaši izplatītais viltoto preču fenomens, strauji augošais piesārņojums un arvien pieaugošā vardarbība ieguva satraucošus apmērus.

Dzjana īstenotā korupcijas veicināšana bija pilnīgā pretrunā ar tradicionālajām ķīniešu vērtībām. Tā vietā, lai uzlabotu savu raksturu, viņš kļuva izlaidīga dzīvesveida līderis; tā vietā, lai harmonizētu ģimeni, viņš ļāva saviem ģimenes locekļiem uzkrāt astronomiskas bagātības, izmantojot savu politisko varu; tā vietā, lai labi pārvaldītu valsti, viņš uzsāka tā saukto "stabilitātes uzturēšanu", lai pastiprinātu vienkāršo pilsoņu apspiešanu; tā vietā, lai veicinātu tīru vidi un godīgu tirgu, viņš izpostīja dabas resursus (ūdeni, augsni un gaisu) un veicināja viltotu preču ražošanu.

Lai īstenotu šādu programmu, Dzjanam bija jāatsakās no tradicionālajām vērtībām un sabiedrības morāles pamatiem. Lūk kāpēc viņš nespēja paciest miermīlīgo meditācijas sistēmu Faluņgun.

Tīrā zeme apdraudēta

Faluņgun prakse, ar kuru sabiedrību 1992. gadā iepazīstināja Li Hundži kungs, uzlabo fizisko veselību un morāli, mācot tās sekotājiem dzīvot saskaņā ar Īstenības, Labestības, Pacietības principiem un būt labiem cilvēkiem.

Faluņgun brīnumainā spēja uzlabot fizisko formu un raksturu ātri piesaistīja milzīgu skaitu praktizētāju. Pirms Dzjans 1999. gadā uzsāka Faluņgun vajāšanu, uz katriem desmit iedzīvotājiem bija viens praktizētājs. Kad cilvēks saslima, kāds varēja ieteikt: "Kādēļ gan tev nepamēģināt Faluņgun?" Ja cilvēks izdarīja ko sliktu, kāds varēja norādīt: "Kāpēc tu nepaskaties, kā uzvedas šie Faluņgun praktizētāji?"

Pamatojoties uz plaša mēroga aptaujas rezultātiem, bijušais Ķīnas Nacionālā Tautas kongresa Pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs Cjao Ši secināja: "Faluņgun dos lielu labumu mūsu valstij un tautai, nenodarot nekādu kaitējumu."

Kā komunisma ideoloģijas – melu, ļaunuma un šķiru cīņas – piekritējs Dzjans nevarēja paciest Faluņgun un Īstenības, Labestības, Pacietības principus. Lai gan lielākā daļa pārējo Centrālās komitejas Politbiroja locekļu iebilda pret vajāšanas ideju, Dzjans turpināja rīkoties un uzsāka represijas visā valstī. "Ikviens, kurš aktīvi vajā Faluņgun, tiks paaugstināts," viņš paziņoja.

Lai nodrošinātu sistemātisku vajāšanu, Dzjans izveidoja ārpus likuma ietvariem pastāvošu aģentūru, kas zināma kā "ofiss 610". Sākot ar ĶKP Centrālo komiteju un beidzot ar visu līmeņu zemākajām aģentūrām, "ofiss 610" iespiežas visā valsts aparātā, jo īpaši tiesībaizsardzības iestādēs, tiesās un prokuratūrās. No 1989. gada jūnija līdz 2002. gada martam un pēc tam no 2003. līdz 2012. gadam Dzjans stingri kontrolēja Politiski-juridisko lietu komitejas sistēmu. Viņa nežēlīgais režīms bija tumšs spēks, kas tajā laikā valdīja Ķīnā.

Brūkošā sabiedrība

Dzjana toksiskā ietekme noveda pie smagām sekām. Pēc viņa nāves daži ārvalstu plašsaziņas līdzekļi rakstīja, ka Dzjans savas darbības laikā vismaz nodrošināja ekonomisko izaugsmi. Taču Ķīnas Valsts padomes padomnieks, ekonomists Niu Veņjuaņs, saka, ka aiz IKP rādītājiem slēpjas nākamo paaudžu upuri. Piemēram, Ķīnas ieguldījums pasaules ekonomikā 2003. gadā veidoja mazāk par 4%, taču tā patērēja vienu trešdaļu resursu, tostarp ogles, tēraudu un cementu.

Ķīnas Valsts vides aizsardzības pārvaldes vadītājs Sje Džeņhua atsaucās uz Pasaules Bankas datiem, kas liecina, ka 1995. gadā gaisa un ūdens piesārņojuma radītie zaudējumi veidoja aptuveni 8% no IKP. Ķīnas Zinātņu akadēmija aplēsa, ka vides un ekoloģiskie zaudējumi 2003. gadā veidoja 15% no tā gada IKP.

1980. gadā ķīniešiem bija aptuveni 2 mu (jeb 0,13 ha) lauksaimniecībā derīgas zemes uz vienu iedzīvotāju. Pēc tam, kad pēc 1990. gada plaši izplatījās korupcija, zeme tika lielā mērā atstāta novārtā, izraisot tuksnešu veidošanos un augsnes eroziju. Uz 2003. gadu uz vienu iedzīvotāju bija tikai aptuveni 1,4 mu (jeb 0,09 ha).

Līdz ar zemes trūkumu pieauga arī vides piesārņojums. Kadmija daudzums augsnē palielinājās no 0,097 mg/kg 1990. gadā līdz 0,3 mg/kg 2014. gadā. Kolumbijas Universitātes Sabiedrības veselības skolas ziņojumā norādīts, ka svina, kadmija un dzīvsudraba daudzums ķīniešu imigrantu organismā ASV ir daudz lielāks nekā citās etniskajās grupās. Piemēram, kadmija daudzums ķīniešu imigrantu asinīs ir par 69 % lielāks nekā citās grupās.

Vēl viena destruktīva Dzjanas stratēģija bija stingrā viena bērna politika. Dzjans noteica viena uzdevuma veto sistēmu viena bērna politikas īstenošanā, kas nozīmēja, ka ierēdņu darbs tiks uzskatīts par neapmierinošu, ja kaut viens no veiktajiem uzdevumiem saistībā ar viena bērna politiku neatbildīs noteiktajiem kritērijiem. Pastāvot šādai sistēmai, dažādu līmeņu ierēdņi darīja visu iespējamo, lai atturētu sievietes no otrā bērna laišanas pasaulē. Dzimstības koeficients samazinājās no 2,3 uz sievieti 1990. gadā līdz 0,22 – 2000. gadā. Ņemot vērā tik zemu dzimstības koeficientu, 2000. gadā vajadzēja atcelt viena bērna politiku, taču Dzjans 2001. gadā tomēr ieviesa Iedzīvotāju un ģimenes plānošanas likumu, turpinot viena bērna politiku. Tas izraisīja iedzīvotāju skaita samazināšanos un ievērojamu dzimumu nelīdzsvarotību (vīriešu bija daudz vairāk nekā sieviešu).

Piesārņotie prāti

Dzjans vadīja Ķīnu uz morālo pagrimumu arī kultūras un izklaides jomā. Viņam esot pie varas, seksa industrija uzplauka armijā, tostarp Ģenerālštāba, Vispārējās loģistikas un Vispārējās administrācijas departamentos. Tikai 1995. gadā vien Ģenerālštāba departamenta nodaļā bija 15 šādas iestādes, kurās tika nodarbinātas 476 jaunas sievietes, kas sniedza "pilnvērtīgus" pakalpojumus. Tas ātri izplatījās pilsētās un apgabalos visā Ķīnā.

Līdztekus seksa industrijai strauji pieauga arī azartspēļu industrija. Tautā bija pazīstama tāda dziesma: "No 1 miljarda ķīniešu 900 miljoni spēlē azartspēles, bet pārējie skatās."

Papildus seksam un azartspēlēm satraucošs ir arī narkomānijas pieaugums. Pat saskaņā ar oficiālajiem ĶKP datiem narkomānu skaits strauji pieauga:

70 000 – 1989. gadā
148 000 – 1991. gadā
520 000 – 1995. gadā
681 000 – 1999. gadā
860 000 – 2000. gadā
1 miljons – 2002. gadā
1,05 miljoni – 2003. gadā
1,14 miljoni – 2004. gadā
1,34 miljoni – 2009. gadā

Taču tie ir tikai atklātībā nonākušie skaitļi. Tiek lēsts, ka tikai viens no septiņiem narkomāniem parasti tiek reģistrēts, kas nozīmē, ka 2009. gadā bija aptuveni 10 miljoni narkotiku lietotāju.

Aiz zemsvītras

Kamēr Dzjans korumpēja visu sabiedrību, viņš nepagurstoši vajāja arī Faluņgun. Saskaņā ar "Minghui ziņojumu: 20 gadus ilgā Faluņgun vajāšana Ķīnā", no 1999. līdz 2019. gadam tika arestēti vismaz 2,5 līdz 3 miljoni Faluņgun praktizētāju. Par to, ka ticēja Faluņgun, šie nevainīgie Ķīnas pilsoņi tika aizturēti, sodīti ar naudassodiem, viņiem konfiscēja personīgo īpašumu, viņus atlaida no darba, nosūtīja uz darba nometnēm un ieslodzīja cietumā. Daudzi tika pakļauti spīdzināšanai, piespiedu darbam, psihiatriskai vardarbībai un pat orgānu piespiedu izņemšanai.

Faluņgun vajāšanas ir padarījušas gandrīz katru pilsoni par upuri. Piemēram, orgānu piespiedu izņemšana ir izplatījusies no Faluņgun praktizētājiem uz uiguriem, citām minoritāšu grupām un pat uz parastiem pilsoņiem. Daudzi pusaudži ir pazuduši bez vēsts, un viņu ģimenes locekļiem ir aizdomas, ka viņi varētu būt kļuvuši par orgānu ieguves upuriem.

ASV Kongresa Izpildu komisija Ķīnas jautājumos (Congressional-Executive Commission on China, CECC) 2022. gada 14. novembrī publicēja savu ikgadējo ziņojumu. "Faluņgun sekotāji ir saskārušies ar nežēlīgām ciešanām, tostarp ar nāves gadījumiem ieslodzījumā, ilgstošiem cietumsodiem un vajāšanu, bet recenzēts pētījums apstiprināja gadiem ilgi sniegtos, neapstiprinātos šausminošos ziņojumus par to, ka Faluņgun ieslodzītajiem tika izpildīts nāvessods, izņemot viņiem orgānus," teikts ziņojuma kopsavilkumā.

"Neatkarīgais tribunāls par orgānu piespiedu izņemšanu pārliecības dēļ ieslodzītajiem Ķīnā" pieņēma spriedumu, kurā teikts: "Tribunāla locekļi ir vienprātīgi un nešaubīgi pārliecināti – Ķīnā jau ilgu laiku tiek praktizēta orgānu piespiedu izņemšana no savas pārliecības dēļ ieslodzītajiem, ar ļoti lielu skaitu upuru."

"Orgānu piespiedu izņemšana jau gadiem ilgi ievērojamā apjomā tiek veikta visā Ķīnā, un Faluņgun praktizētāji ir bijis viens – un, iespējams, galvenais – orgānu piegādes avots," teikts spriedumā.

Tagad ir pienācis laiks izvērtēt Dzjana un ĶKP izraisītās traģēdijas. Atsakoties no režīma, pieņemot tradicionālās vērtības un palīdzot nevainīgiem Faluņgun praktizētājiem, mēs atgriezīsimies uz pareizā ceļa.


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/3/205010.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.