Dzjana Dzemiņa noziegumi netiks aizmirsti līdz ar viņa nāvi

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Dzjans Dzemiņs ir miris, bet viņa noziegumus neaizmirsīs nedz viņa upuri, nedz vēsture. Pēc tam, kad viņš kļuva par Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) augstāko vadītāju, pateicoties aktīvai līdzdalībai Tiaņaņmeņas laukuma slaktiņā 1989. gadā, Dzjans korumpēja visu valsti, un gandrīz visas ĶKP amatpersonas bija vainīgas kukuļņemšanā, kas izraisīja katastrofālu morālo pagrimumu un tam sekojošas sociālās problēmas.

Viens no piemēriem, kā Dzjans kaitēja sabiedrībai, bija viņa īstenotā Faluņgun vajāšana. Faluņgun ir meditācijas sistēma, ar kuru sabiedrība tika iepazīstināta 1992. gadā un kuras pamatā ir Īstenības, Labestības, Pacietības principi. Līdz 1999. gadam Ķīnā bija aptuveni 100 miljoni Faluņgun praktizētāju no visiem sabiedrības slāņiem. Cenšoties dzīvot saskaņā ar šiem principiem, praktizētāji kļuva labāki savas profesijas pārstāvji, piemēram, godīgi tirgotāji, ārsti, kuri atteicās pieņemt kukuļus no pacientiem, inženieri, kuri strādāja cītīgi un nesūdzējās par darba slodzi, un ierēdņi, kuri vairs neņēma kukuļus. Tik daudzu praktizētāju rakstura uzlabošanās ir devusi milzīgu labumu visai sabiedrībai kopumā.

Neraugoties uz milzīgajiem ieguvumiem, ko sniedz Faluņgun, prakses aizvien pieaugošā popularitāte izraisīja Dzjanā skaudību, un viņš neļāva nevienam vai kādai grupai novērst milzīgas ļaužu masas no komunistiskās ideoloģijas.

1999. gada 20. jūlijā viņš uzsāka valsts mēroga kampaņu, lai vērstos pret Faluņgun, tādējādi iegrūžot valsti vēl vienā haosā, kas līdzinājās Kultūras revolūcijas izraisītajam postam. Kopš tā laika daudzi praktizētāji ir tikuši arestēti, aizturēti, pakļauti dažāda veida spīdzināšanai (piemēram, piekaušanai, elektrošoka triecieniem, seksuālai vardarbībai un dažādu preparātu piespiedu ievadīšanai) un viņiem pat tika izņemti orgāni, jo viņi atteicās nodot savu ticību. Daudzi praktizētāji tika spīdzināti līdz nāvei, sakropļoti vai novesti līdz neprātam.

Saskaņā ar Minghui.org tīmekļa vietnē apkopoto informāciju ir apstiprināti un dokumentēti vairāk nekā 4000 praktizētāju nāves gadījumu. Cenzūras un informācijas blokādes dēļ faktiskais vajāšanu apmērs varētu būt daudz lielāks nekā tas, ko Minghui ir izdevies pārbaudīt un dokumentēt.

1999. gadā uzsākot vajāšanu, Dzjans izdeva rīkojumu "nomelnot viņu [praktizētāju] reputāciju, izputināt viņus finansiāli un iznīcināt fiziski". Šo vajāšanu sociālā un morālā ietekme ir bijusi milzīga, un upuri nav tikai paši praktizētāji. Arī viņu ģimenes ir ļoti cietušas, jo varas iestādes bieži tām draudēja ar darba zaudēšanu, izglītības atņemšanu un tuvinieku aizturēšanu. Noziedznieki tika atalgoti par nevainīgu praktizētāju vajāšanu, prokuratūras un tiesu sistēma ir kļuvušas par institūcijām, kas apsūdzot un notiesājot praktizētājus, bez pienācīgas izvērtēšanas automātiski apstiprina vai dod atļauju īstenot citu lēmumus.

Tā kā plašai sabiedrībai ir izskalotas smadzenes, lai tā vērstos pret praktizētājiem, kuri dzīvo saskaņā ar Īstenības, Labestības, Pacietības principiem, Ķīnā turpinās morāles pagrimums. Par ierastu parādību ir kļuvušas viltotas preces, indīga pārtika un mafijas aktivitātes. Pēdējā laikā ir bijuši daudzi gadījumi, kad pazūd jauni cilvēki. Ņemot vērā plašā mērogā veikto orgānu piespiedu izņemšanu Faluņgun praktizētājiem, arī šie jaunieši varētu būt kļuvuši par orgānu izņemšanas upuriem.

Neraugoties uz joprojām notiekošo nežēlīgo vajāšanu, Faluņgun praktizētāji ir saglabājuši miermīlību, un nav bijis neviena gadījuma, kad praktizētāji būtu bijuši vardarbīgi. Tā vietā viņi pacietīgi skaidro saviem pāridarītājiem un parastajiem pilsoņiem, kas ir Faluņgun, vienlaikus kliedējot ĶKP apmelojošo propagandu par viņiem. Tajā pašā laikā viņi labestīgi aicina vainīgos pārtraukt darīt ļaunu, jo tas nenāks par labu ne viņiem, ne viņu ģimenēm. Turklāt Faluņgun ir atzinīgi novērtēts nekā 100 valstīs, un tiek apspiests tikai komunistiskajā Ķīnā. Tas viss liecina, ka Dzjana īstenotā Faluņgun vajāšana Ķīnā ir radījusi bezgalīgas problēmas, kas, visticamāk, turpināsies, ja vien apspiešana netiks izbeigta.

Dzjans ir miris, bet ĶKP turpina apspiest cilvēkus, tostarp Faluņgun praktizētājus, citas ticīgo grupas un ierindas pilsoņus, kuri pēdējo trīs gadu laikā ir tikuši pakļauti militāra tipa blokādēm. Mēs ceram, ka aizvien vairāk ķīniešu pievienosies tendencei saraut saites ar ĶKP organizācijām. Mēs arī vēlamies, lai starptautiskā sabiedrība sniegtu lielāku atbalstu, palīdzot izbeigt vajāšanu un darīt galu ĶKP, lai veidotu labāku nākotni.


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/2/205006.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.