Pieredzes apmaiņa

 • Visuma Dižais Likums vienmēr ir ar mani

  Es sāku praktizēt Faluņ Dafa kopā ar savu mammu, kad man bija septiņi gadi. Kopā ar viņu es studēju Likumu un izpildīju vingrojumus. Drīz es sapratu, ka Īstenība, Labestība, Pacietība - tas ir labi. Kopš sāku pilnveidoties, es sāku ievērot šos principus un man uzlabojās attiecības ar draugiem. Es kļuvu mierīgāks, gan fiziski, gan garīgi. Es pārstāju uztraukties un vienmēr smaidu. Man ir labas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem.
 • Atceroties dienas, kad Skolotājs mācīja Likumu Francijā 1995. gadā

  1995. gada 13. martā Parīzes sporta zālē notika pirmais Faluņgun lekciju cikls Francijā. Tā bija Skolotāja pirmā uzstāšanās, izplatot Likumu ārzemēs. Tālāk seko Francijas Faluņ Dafa praktizētāju dārgās un neaizmirstamās atmiņas.
 • Mana izpratne par Skolotāja kanonu „Šaņ vienkāršā izklāstījumā”

  Kanonā „Šaņ vienkāršā izklāstījumā” Skolotājs saka: „Šaņ – tā ir Visuma īpašības izpausme dažādos līmeņos, dažādās dimensijās, kā arī Dižo Apskaidroto pamatbūtība. Tādēļ praktizētājam noteikti ir jāpilnveido Šaņ, jāsaplūst ar Visuma īpašību Džeņ-Šaņ-Žeņ (Īstenība-Labestība-Pacietība).”
 • Faluņ Dafa prakse atbrīvoja mani no daudzām slimībām

  1999. gadā es sāku praktizēt Faluņ Dafa. Līdz tam, slimību un emocionālā stresa dēļ mana dzīve bija ļoti grūta. Katra diena man bija kā gads. Es nodarbojos ar Taidzji boksu, Taidzji paukošanu un cjigun. Es pievērsos arī budismam un apmeklēju tempļus. Neskatoties uz visu to, es nevarēju atbrīvoties no slimībām un ciešanām. Biežo nakts murgu dēļ es gandrīz negulēju.
 • Atceroties tās dienas, kad es apmeklēju Skolotāja lekcijas Uhaņas pilsētā

  1993. gada septembrī es kopā ar astoņiem maniem draugiem un ģimenes locekļiem apmeklēju trešo Skolotāja lekciju kursu, kas notika Hubejas provinces Uhaņas pilsētā. Skolotājs lasīja lekcijas vienā no Džunaņas Finanšu un ekonomikas universitātes auditorijām. Skolotājs mācīja skolniekiem dižo Visuma patiesību un saprotami izskaidroja cilvēka dzīves īsteno mērķi un nozīmi. Šī kursa pēdējās lekcijas laikā Skolotājs atbildēja uz visiem skolnieku jautājumiem, ieskaitot tos, kuri man likās pavisam bērnišķīgi. Skolotājs arī mudināja skolniekus cītīgi pilnveidoties, kad viņi būs atgriezušies mājās.
 • Diskusija par šķīstību, patiesumu, cieņu un taisnīgumu

  Praktizētājs rakstā sacīja: ”Tie, kas patiesi tic Faluņgun mācībai, ir atbrīvojušies no savām cilvēka sirdīm. Viņiem nav tirdošu un netīru domu, tādēļ viņi ir šķīsti, patiesi, cienīgi un taisnīgi.” Tā tas patiešām ir! Pēc septiņu gadu ilgās nežēlīgas un neprātīgas vajāšanas, ko īsteno ļaunā ĶKP, un pilnveidošanās saskaņā ar Faluņgun mācības principiem, praktizētāji ir spējuši iziet tam cauri ar cieņu un taisnīgumu, parādot, ka ”viena taisna doma uzveic simt ļaunumu”.
 • Es piedzīvoju Faluņ Dafa brīnumus

  Izlasījis grāmatu "Džuaņ Faluņ", es neatlaidīgi turpināju to studēt. Apmēram pēc viena mēneša es pirmo reizi piedzīvoju Dafa brīnumu. Visas manas slimības izzuda. Es patiešām sajutu, ka esmu atbrīvojies no sāpēm. Tai pašā laikā es ātri atbrīvojos no saviem kaitīgajiem ieradumiem, tādiem kā alkohola lietošanas un smēķēšanas. Es esmu no visas sirds pateicīgs Skolotājam Li Hundži par viņa žēlsirdību.
 • Kāpēc es jutos tik aizkaitināms

  Es ilgu laiku biju ātri aizkaitināmā noskaņojumā, un tas vēl aizvien nav novērsts. Pilnveidošanās praksē šī aizkaitināmība parādās dažādos aspektos. Tā pat kļūst par pieradumu, ko nav viegli pamanīt. Tas nav tikai tādēļ, ka ir slikts raksturs. Aiz tās slēpjas daudz pieķeršanās.
 • Visa mana laime nāk no Faluņ Dafa

  Savas dzīves pirmajā pusē es cīnījos par iztiku un biju spiesta fiziski strādāt. Pēc tam, kad es apprecējos, es ļoti cietu no dažādām slimībām un dzīvoju zem pastāvīga savas ģimenes spiediena. Es jutos kā bezcerīgi staigājošs līķis. Es vēlos dalīties savā pieredzē, kā es pārcietu nebeidzamo postu, līdz es beidzot ieguvu jaunu dzīvi un spožu nākotni, praktizējot Faluņgun; gluži tāpat kā uzspīd pilns mēness, kad aizgājuši tumšie mākoņi.
 • Atmiņas par Faluņgun semināru Jaņbiaņas pilsētā, Ķīnā

  1994. gadā no 20. līdz 28. augustam Skolotājs lasīja lekcijas Jaņbiaņas pilsētas Auditorijā. Lekciju apmeklētāju skaits bija milzīgs, apmēram 3000 cilvēku no aptuveni desmit Ķīnas provincēm. Klausītāju vidū bija arī praktizētāji-veterāni, kas sekoja līdzi Skolotājam no viena lekciju kursa uz otru, kā arī Faluņ Dafa Pētniecības asociācijas darbinieki. Viņi visi bija ļoti draudzīgi un labestīgi.
 • Ja mēs ilgstoši atstājam bez ievērības Likuma mācīšanos, mums mūžīgi nāksies nožēlot zaudēto

  Savā sapnī es biju aizgulējies, un kad ierados, eksāmens bija jau sācies. Tur vēl bija kādi 50-60 draugi praktizētāji, kuriem arī bija jāliek tas pats eksāmens. Kad tika nokārtots eksāmens vienā priekšmetā, visi devās uz citu telpu, lai kārtotu eksāmenu nākamajā priekšmetā. Es sapratu, ka tas nozīmē daudzu pārbaudījumu izturēšanu. Eksāmena laikā es biju galīgi nesaprātīgs, vāji atbildēju pat tajos priekšmetos, kas man labi padevās. Tur bija tādi jautājumi, uz kuriem agrāk es atbildēju bez grūtībām. Kādēļ es tagad nespēju uz tiem atbildēt?
 • Meklēt sevī – lielisks līdzeklis

  Kopš tā brīža, kad Skolotājs atklāja mums dziļo Faluņgun mācību, Likumu, viņš vienmēr mums ir teicis, ka neatkarīgi no tā, kādā situācijā esam nonākuši, mums nepieciešams ieskatīties sevī un atrast problēmas, kas ir mūsos pašos – meklēt sevī un pilnveidot sevi pašu. Kad nomierinos, es uzdodu sev jautājumu: “Kādas man ir nepilnības, kādi man ir trūkumi?”
 • Studējot Faluņgun mācību, mana nepareizā izpratne tika izlabota

  Man likās, ka esmu jau pielicis visas pūles, tomēr pēc tam, kad biju izpildījis savu Likuma mācīšanās grafiku, nezin kādēļ mana sirds joprojām bija nemierīga… Es sāku skatīties sevī un pēkšņi atskārtu, ka mācoties mana sirds nebija tīra. Virspusēji raugoties, es ikdienu lasīju grāmatas un Skolotāja pēdējās lekcijas. Man pašam šķita, ka esmu ļoti uzcītīgs, tomēr patiesībā zem šīs uzcītības slēpās vēlēšanās pasargāt sevi.
 • Iznākumu nosaka cilvēka domas

  Es iebraucu pilsētā un atradu vietējo praktizētāju. Bet es uzzināju, ka arī par viņu ir ziņots policijai. Viņa sacīja: “Tu vari palikt pie manis. Ja viņi ieradīsies, lai mani arestētu, mēs sacīsim, ka tu esi…” Pēc dažām dienām viņu patiešām arestēja. Dēļ manas pieķeršanās bailēm, arī mani arestēja. Šajā veidā mūsu domas noveda pie vajāšanas. Vēlāk šī praktizētāja tika ieslodzīta cietumā uz trim gadiem un nomira cietuma slimnīcā.