Spīdzināšanas metodes

 • Sliktas izturēšanās rezultātā Masaņdzja piespiedu darba nometnē Li Guogana kungam attīstījušies garīgi traucējumi

  Faluņ Dafa praktizētājs Li Guogans ir no Liņhai pilsētas Liaoninas provincē. Pirmajā Masaņdzja vīriešu piespiedu darba nometnē pārciestās nežēlīgās izturēšanās rezultātā viņam radušies psihiski traucējumi. Li kungs paliek nomodā visu nakti, viņa skatiens ir neizteiksmīgs, un viņš cieš no nopietna atmiņas zuduma. Pirms vajāšanas Li kungs bija vesels un viņam nebija nekādu garīgu traucējumu. Šie simptomi viņa radiem un draugiem rada aizdomas, ka Li kungam izdarītas nezināmu medikamentu injekcijas, vai arī preparāti, kuri iznīcina centrālo nervu sistēmu, ir tikuši pievienoti viņa ēdienam.
 • Pieci ģimenes locekļi no Dzjiliņas provinces tiek pastāvīgi vajāti, viens no tiem miris

  Faluņgun praktizētāja Lian Sjiudžeņas kundze un viņas ģimenes locekļi 12 gadu laikā vairākkārt tikuši pakļauti vajāšanām. Viens ģimenes loceklis miris spīdzināšanu rezultātā, bet pārējiem pieciem 8 reizes ticis piespriests piespiedu darbs vai ieslodzījums cietumā. Turpinājumā Lian Sjiudžeņas kundze stāsta par to, kā viņas ģimene tikusi vajāta.1994. gadā visa mana ģimene sāka praktizēt Faluņgun. Praktizējot tikai trīs dienas, mans vīrs pilnībā izveseļojās no aknu tūskas. Visa mana ģimene ir guvusi lielu labumu no prakses. Pēc tam, kad 1999. gada jūlijā, Dzjana režīms sāka Faluņgun vajāšanas, mana ģimene turpināja praktizēt, par ko ir tikusi vajāta.
 • Juņ Fucji kungs no Heilundzjanas provinces cieš no smagas fiziskas izrēķināšanās un spīdzināšanām Dacjinas cietumā

  2011. gada 11. novembrī Juņ Fucji kungs no Fandžen apgabala Heilundzjanas provincē tika atbrīvots pēc trīsarpus gadus ilga ieslodzījuma Dacjinas cietumā. Cietumsargu un ieslodzīto kriminālnoziedznieku cietsirdīgās attieksmes un spīdzināšanu rezultātā viņam ir lauztas divas ribas un vairāki galvaskausa lūzumi. Juņ Fucji kunga veselības stāvoklis ir nestabils, un viņš nespēj par sevi rūpēties. Pēc aresta 2008. gada 26. aprīlī Juņ Fucji kungs vispirms tika ievietots Fandžen apgabala ieslodzījumu centrā, pēc tam Hulaņas un Dacjinas cietumā. Turpmāk uzskaitītas vajāšanas, kurām viņš ir ticis pakļauts.
 • Pēc nežēlīgas vajāšanas cietumā 70 gadus vecā Džan Denčuņa stāvoklis ir kritisks

  Džan Denčuņa kungs sāka praktizēt Faluņgun 1998. gadā, meklējot veidu, kā izārstēt sirds slimību. Slimnīcās nespēja viņam palīdzēt, bet Faluņgun prakse deva acīmredzamu efektu un viņš izveseļojās. Kopš 2000. gada Džan kungs daudzreiz ir ticis aizturēts un vajāts. 2009. gada 3. jūlijā Liandžou apgabala valsts drošības nodaļas aģenti sava priekšnieka Men Sjiņpina vadībā atkal arestēja Džan Denčuņu par to, ka viņš izplatīja patiesību skaidrojošus materiālus un piesprieda Džanam četrus gadus cietumsoda.
 • Piecu dienu laikā aizturētas deviņas praktizētājas

  2011. gada 2. decembrī Cjicjiharas pilsētas Guanžunas ceļu milicijas iecirkņa amatpersonas sava priekšnieka Van Veņdzjuņa un viņa vietnieka Šeņ vadībā arestēja Faluņgun praktizētājas Jan Dzje, Jan Miņu, Liu Soužunu, Hui Šudzjuaņu un Van Aihua un 2011. gada 7. decembrī viņi arestēja praktizētājas Niu Fencjiņu, Šeņ Guižunu, Li Peisjaņu un Li Sjanžunu. Jan Dzje un Van Aihua kundzes tika piekautas.
 • 200 Faluņgun praktizētājas joprojām ir ieslodzītas Šandunas provinces Otrajā sieviešu labošanas darbu nometnē

  Šandunas provinces Otrā sieviešu labošanas darbu nometne atrodas Dzičuaņ apgabala Dzibo pilsētas Vancuņas piepilsētā. Pēdējo 12 gadu laikā šajā nometnē tikušas ieslodzītas vairāk kā 1000 Faluņgun praktizētājas. Kopš 2011. gada oktobra tur atrodas 400 ieslodzītās, puse no tām ir Faluņgun praktizētājas. Turpmāk aprakstītas nežēlīgās vajāšanas, kurām nometnē tiek pakļautas praktizētājas.
 • Faluņgun praktizētājas grūtnieces pakļauj spīdzināšanai un piespiež veikt abortus

  Rūpes par sievietēm, sevišķi grūtniecēm ir viena no sabiedrības pamatnormām, kā arī sabiedrības humānisma rādītājs. Ķīnas likumdošanā norādīts, ka grūtnieces nedrīkst arestēt un ieslodzīt, tās jāatbrīvo priekšlaicīgi, tiesas process jāatliek vai arī jāļauj tām dzīvot uzraudzībā. Tomēr, kopš Ķīnas kompartija (ĶKP) sāka vajāt Faluņgun praktizētājus, tiem, kuri stingri ievēro šīs partijas principus, trūkst elementāru morāles standartu un viņi ignorē visas cilvēktiesību normas. Vēl lielāka cietsirdība izpaužas tad, kad grūtnieces – Faluņgun praktizētājas pakļauj spīdzināšanām.
 • Fušuņas smadzeņu skalošanas centrā pārciesto spīdzināšanu rezultātā uzņēmuma vadītājs ticis paralizēts

  31. oktobrī, kad Daliaņas pilsētā dzīvojošā praktizētāja Ju Čanšuņa kunga meita devās apciemot tēvu uz Fušuņas smadzeņu skalošanas centru, viņa atrada viņu guļam paralizētu un viņa kājas bija sapampušas. Ju kunga melnie mati bija nosirmojuši, un viņš bija zaudējis vairāk nekā 15 kg no sava svara. Neskatoties uz viņa slikto veselības stāvokli, smadzeņu skalošanas centra amatpersonas atteicās viņu atbrīvot.
 • ĶKP „smadzeņu skalošanas” taktika atklāj īsto kultu

  Viens no galvenajiem ĶKP taktikas paņēmieniem, kurš vērsts uz Faluņgun demonizēšanu un kura mērķis ir attaisnot šīs prakses vajāšanas ir Faluņgun nodēvēšana par kultu savu propagandas kampaņu laikā. Īpaši bīstama šī taktika ir tāpēc, ka tā asociē Faluņgun ar tādām lietām kā apziņas kontrole un tīša cilvēku virzīšana uz neadekvātu rīcību. Tomēr rūpīgāk analizējot kļūst skaidrs, kurš patiesībā darbojas kā ļaunuma kults un kurš cenšas kontrolēt cilvēku apziņu.
 • Šaņdunas provinces Pirmajā sieviešu piespiedu darba nometnē ekspluatē un ļaunprātīgi izmanto Faluņgun praktizētājas

  Kopš Ķīnas komunistiskā partija 1999. gada jūlijā uzsāka Faluņgun vajāšanas, neskaitāmi Faluņgun praktizētāji ir tikuši arestēti un nogādāti aizturēšanas centros, smadzeņu skalošanas centros, piespiedu darba nometnēs vai cietumos.
 • Liaoninas provinces Vafandiaņas pilsētas cietuma uzraugs saka: „Par mirušajiem nav jāuztraucas.”

  2001. gada beigās Liaoninas provinces Vafandiaņas pilsētas cietumā atsevišķā zonā tika izveidota „disciplinārās kontroles komanda”, kas sastāvēja no aptuveni 48 ieslodzītajiem, kurus kontrolēja uzraugi Cun Džens un Lu Čuaņguis. Šajā speciālajā zonā Faluņgun praktizētāji tika nežēlīgi vajāti, un daudzi no viņiem tika fiziski sakropļoti. Cietuma uzraugi teica: „Par mirušajiem nav jāuztraucas. Katru gadu cietuma vadība nosaka pieļaujamo nāves gadījumu skaita kvotu, un tas nozīmē, ka, ja vien nomirušo ieslodzīto skaits nepārsniedz kvotu, tad viss ir kārtībā.”
 • Hunaņas provinces Loudi pilsētas tiesā nelikumīgi tiesāti deviņi Faluņgun praktizētāji

  2010. gada 12. martā Hunaņas provinces Loudi pilsētas Lousjinas apgabala tiesa nelikumīgi tiesāja deviņus Faluņgun praktizētājus. Tiesas procesā piedalījās divi prokurori. Aizstāvības advokāti norādīja, ka prokurori neuzrādīja nevienu liecinieku liecību, nekādus materiālos pierādījumus, laiku, vai vietu, un ka apsūdzības paziņojumi, kas iesniegti tiesai un advokātiem, atšķiras. Advokāti lūdza prokuroru nolasīt tiesiskās normas, kas attiecas uz Faluņgun. Gan tiesnesis, gan prokurori bija kā bez valodas. Visi deviņi praktizētāji paziņoja, ka viņi nav vainīgi un ka viņi tiek pakļauti vajāšanām. Advokāti pieprasīja tūlītēju apsūdzību atsaukšanu. Tiesas sēde beidzās pulksten 3:30 pēcpusdienā bez tiesas sprieduma paziņojuma, taču vairāki praktizētāji tomēr tika nosūtīti uz Loudi pilsētas 1. un 2. aizturēšanas centru.
 • Vajāšanas Iekšējās Mongolijas autonomā reģiona Huhehaote sieviešu piespiedu darba nometnē

  2009. gada beigās Huhehaote sieviešu piespiedu darba nometnē bija ieslodzītas vairāk kā 100 Faluņgun praktizētājas. Kopš 2009. gada augusta šīs nometnes 2. nodaļa ir kļuvusi par vietu, kas tiek izmantota Faluņgun praktizētāju vajāšanai. Vairākas praktizētājas cieta no augsta asinsspiediena, ko izraisīja ilgtermiņa ieslodzījums un daudzu stundu ilgais smagais darbs. Darba nometnes ierēdņi atteicās viņas atbrīvot, taču arī baidījās nest atbildību par viņu veselības stāvokli. Tāpēc viņi ar varu izmērīja šo praktizētāju asinsspiedienu un piespiedu kārtā iebaroja viņām zāles. Ja kāda no viņām atteicās pakļauties, uzraugi pavēlēja vairākām ieslodzītajām narkomānēm piespiedu kārtā pārbaudīt viņām asinsspiedienu, vai aizspiest praktizētājām deguna nāsis, lai ar varu ievadītu viņām zāles. Šī cietsirdīgā un brutālā rīcība nodarīja viņām ļoti lielu fizisku un psiholoģisku kaitējumu.
 • Nežēlīgi centieni „pārveidot” Faluņgun praktizētājas Tumudzji piespiedu darba nometnē

  Lai piespiestu ieslodzītās Faluņgun praktizētājas atteikties no viņu ticības Faluņgun, Iekšējās Mongolijas Tumudzji piespiedu darba nometnes darbinieki 2009. gada 26. oktobrī izveidoja „Audzināšanas un pārveidošanas centru” un uzsāka savus centienus „pārveidot”. Mēģinot piespiest praktizētājas atteikties no viņu ticības, uzraugi pielieto visas iespējamās spīdzināšanas metodes. Viņi neļāva praktizētājai Čeņ Veņbejas kundzei un praktizētājai Sju Sjufeņas kundzei gulēt un lika viņām apmēram desmit dienas no vietas stāvēt kājās, līdz viņas zaudēja samaņu un nokrita. Šīs abas praktizētājas cieta no vēdersāpēm, un viņas nebija spējīgas paiet.
 • Dai Lidzjuaņas kundze no Dzjansu provinces Vusji pilsētas paralizēta intensīvu vajāšanu rezultātā

  2001. gada novembrī un 2002. gada martā Faluņgun praktizētāja Dai Lidzjuaņas kundze tika arestēta un nogādāta Vusji pilsētas psihiatriskajā slimnīcā, kur viņai piespiedu kārtā tika injicēti indīgi preparāti. 2003. gadā milicijas darbinieki viņu nežēlīgi vajāja līdz tādai pakāpei, kad viņa bija tuvu nāvei, padarot Dai kundzi rīcībnespējīgu. 2003. gada jūnijā Dai kundze atgriezās mājās. Taču ieslodzījuma laikā pārciestās nežēlīgās sišanas un zāļu injekciju rezultātā viņa bija kļuvusi paralizēta, viņa bija novājējusi, cieta no nesaturēšanas un nebija spējīga parunāt. Dai kundzei ir jāpaļaujas uz savu māti – sievieti, kurai ir jau vairāk nekā septiņdesmit gadu, kura rūpējas par viņu.