Spīdzināšanas metodes

 • Šodien pastrādātie ļaunie darbi kļūs par neapgāžamiem nozieguma pierādījumiem rītdien

  Atkal pienācis gadalaiks, kad Kun Sjaņguo kunga ģimene no Daliaņas pilsētas Liaoninas provincē izjūt lielas skumjas. Jau pagājis gads, kopš Faluņgun praktizētājs Kun kungs tika arestēts un ieslodzīts labošanas darbu nometnē. Aizturēšanas laikā, pielietojot spīdzināšanas, viņu piespieda „atzīties” un nelikumīgi notiesāja.
 • Arestēta Faluņgun praktizētāja Džuana Vei no Pudunas rajona Šanhajā

  Džuana Vei kundze tika ieslodzīta Jaunās Pudunas rajona ieslodzījuma centrā jau 2011. gada 13. decembrī, bet Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) prokuratūra izdevusi aresta sankciju tikai tagad. Visticamāk, viņai draud ilgstošs ieslodzījums. 2012. gada 16. janvārī ieslodzījuma centrā ar Džuanu satikās viņas advokāts.
 • Vairāk nekā 150 slimnīcās Ķīnā tiek pielietota psihiatriskā spīdzināšana

  Kopš seniem laikiem ārstu misija ir bijusi dzīvību glābšana un slimību ārstēšana, kas daudz neatšķiras no tā, ko praktizētāji uzskata par savu pienākumu. Tomēr Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) valdīšanas laikā medicīnas ētika tikusi aizmirsta un daudzi ārsti ir kļuvuši vienaldzīgi, bezpersoniski, un cilvēka dzīvībai nepiešķir nekādu vērtību. ĶKP pat pavēl ārstiem spīdzināt citādi domājošos, liekot pilnīgi veseliem cilvēkiem ievadīt neirotoksiskus preparātus. Faluņgun cilvēktiesību darba grupa, kuras galvenā mītne atrodas Kalifornijā, ASV publicējusi paziņojumu „Ķīna. Sistemātiska psihiatriskās spīdzināšanas pielietošana pret Faluņgun praktizētājiem slimnīcās.”
 • Milicijas darbinieks Li Joumiņs no Cjudžou apriņķa Hebei provincē arestē grūtnieci, un atstāj viņas bērnus mājās vienus

  Par 31 gadu veco Li Sjuemei kundzi tika ziņots milicijai, jo viņa stāstīja cilvēkiem patiesību par Faluņgun sazinoties internetā. 2011. gada 9. augustā, apmēram septiņos vakarā Cujudžou apgabala Valsts drošības komitejas, sabiedriskās drošības nodaļas priekšnieks Čeņ Šifens, viņa vietnieks Jans Jougans un vēl divi policisti ielauzās viņas mājā un, neuzrādījuši nekādus dokumentus, arestēja Li Sjuemeju un konfiscēja viņas datoru, printeri, divus mobilos telefonus, Faluņ Dafa grāmatas un materiālus.
 • Hebei provinces sieviešu cietuma kamerā Nr. 5 nelikumīgi ieslodzītās Faluņgun praktizētājas pakļautas nežēlīgai fiziskai vardarbībai un spīdzināšanām

  Hebei provinces sieviešu cietuma kameras Nr.5 uzraugi nežēlīgi vajā Faluņgun praktizētājas, cenšoties tās piespiest „pārveidoties ” (1). Viņi spīdzina praktizētājas piekarot tās aiz rokām pie loga rāmja augšdaļas tā, lai kāju pirkstgali tik tikko skartu grīdu. Daudzas praktizētājas ir bijušas pakļautas šai spīdzināšanai. Tāpat uzraugi liek praktizētājām darīt smagu darbu.
 • Pirms sešiem gadiem Vu Hunbiņas kundze pazudusi bez vēsts

  Pirms sešiem gadiem Vu Hunbiņas kundzi arestēja un aizveda no mājām. Kopš tā laika viņas vīrs un dēls neko par viņu nav dzirdējuši un viņas atrašanās vieta nav zināma.
 • 69 gadus vecā Dzja Guilaņa tiek pakļauta spīdzināšanām Heilundzjanas sieviešu cietumā

  2009. gada aprīlī 69 gadus vecā Faluņgun praktizētāja Dzja Guilaņas kundze no Cjicjikaras pilsētas Dzjaņhua rajona tika arestēta par savu ticību. Ieslodzījuma laikā, Heilundzjanas sieviešu cietuma 9. komandā viņa tika pakļauta ārkārtīgi necilvēcīgai spīdzināšanai.
 • Sliktas izturēšanās rezultātā Masaņdzja piespiedu darba nometnē Li Guogana kungam attīstījušies garīgi traucējumi

  Faluņ Dafa praktizētājs Li Guogans ir no Liņhai pilsētas Liaoninas provincē. Pirmajā Masaņdzja vīriešu piespiedu darba nometnē pārciestās nežēlīgās izturēšanās rezultātā viņam radušies psihiski traucējumi. Li kungs paliek nomodā visu nakti, viņa skatiens ir neizteiksmīgs, un viņš cieš no nopietna atmiņas zuduma. Pirms vajāšanas Li kungs bija vesels un viņam nebija nekādu garīgu traucējumu. Šie simptomi viņa radiem un draugiem rada aizdomas, ka Li kungam izdarītas nezināmu medikamentu injekcijas, vai arī preparāti, kuri iznīcina centrālo nervu sistēmu, ir tikuši pievienoti viņa ēdienam.
 • Pieci ģimenes locekļi no Dzjiliņas provinces tiek pastāvīgi vajāti, viens no tiem miris

  Faluņgun praktizētāja Lian Sjiudžeņas kundze un viņas ģimenes locekļi 12 gadu laikā vairākkārt tikuši pakļauti vajāšanām. Viens ģimenes loceklis miris spīdzināšanu rezultātā, bet pārējiem pieciem 8 reizes ticis piespriests piespiedu darbs vai ieslodzījums cietumā. Turpinājumā Lian Sjiudžeņas kundze stāsta par to, kā viņas ģimene tikusi vajāta.1994. gadā visa mana ģimene sāka praktizēt Faluņgun. Praktizējot tikai trīs dienas, mans vīrs pilnībā izveseļojās no aknu tūskas. Visa mana ģimene ir guvusi lielu labumu no prakses. Pēc tam, kad 1999. gada jūlijā, Dzjana režīms sāka Faluņgun vajāšanas, mana ģimene turpināja praktizēt, par ko ir tikusi vajāta.
 • Juņ Fucji kungs no Heilundzjanas provinces cieš no smagas fiziskas izrēķināšanās un spīdzināšanām Dacjinas cietumā

  2011. gada 11. novembrī Juņ Fucji kungs no Fandžen apgabala Heilundzjanas provincē tika atbrīvots pēc trīsarpus gadus ilga ieslodzījuma Dacjinas cietumā. Cietumsargu un ieslodzīto kriminālnoziedznieku cietsirdīgās attieksmes un spīdzināšanu rezultātā viņam ir lauztas divas ribas un vairāki galvaskausa lūzumi. Juņ Fucji kunga veselības stāvoklis ir nestabils, un viņš nespēj par sevi rūpēties. Pēc aresta 2008. gada 26. aprīlī Juņ Fucji kungs vispirms tika ievietots Fandžen apgabala ieslodzījumu centrā, pēc tam Hulaņas un Dacjinas cietumā. Turpmāk uzskaitītas vajāšanas, kurām viņš ir ticis pakļauts.
 • Pēc nežēlīgas vajāšanas cietumā 70 gadus vecā Džan Denčuņa stāvoklis ir kritisks

  Džan Denčuņa kungs sāka praktizēt Faluņgun 1998. gadā, meklējot veidu, kā izārstēt sirds slimību. Slimnīcās nespēja viņam palīdzēt, bet Faluņgun prakse deva acīmredzamu efektu un viņš izveseļojās. Kopš 2000. gada Džan kungs daudzreiz ir ticis aizturēts un vajāts. 2009. gada 3. jūlijā Liandžou apgabala valsts drošības nodaļas aģenti sava priekšnieka Men Sjiņpina vadībā atkal arestēja Džan Denčuņu par to, ka viņš izplatīja patiesību skaidrojošus materiālus un piesprieda Džanam četrus gadus cietumsoda.
 • Piecu dienu laikā aizturētas deviņas praktizētājas

  2011. gada 2. decembrī Cjicjiharas pilsētas Guanžunas ceļu milicijas iecirkņa amatpersonas sava priekšnieka Van Veņdzjuņa un viņa vietnieka Šeņ vadībā arestēja Faluņgun praktizētājas Jan Dzje, Jan Miņu, Liu Soužunu, Hui Šudzjuaņu un Van Aihua un 2011. gada 7. decembrī viņi arestēja praktizētājas Niu Fencjiņu, Šeņ Guižunu, Li Peisjaņu un Li Sjanžunu. Jan Dzje un Van Aihua kundzes tika piekautas.
 • 200 Faluņgun praktizētājas joprojām ir ieslodzītas Šandunas provinces Otrajā sieviešu labošanas darbu nometnē

  Šandunas provinces Otrā sieviešu labošanas darbu nometne atrodas Dzičuaņ apgabala Dzibo pilsētas Vancuņas piepilsētā. Pēdējo 12 gadu laikā šajā nometnē tikušas ieslodzītas vairāk kā 1000 Faluņgun praktizētājas. Kopš 2011. gada oktobra tur atrodas 400 ieslodzītās, puse no tām ir Faluņgun praktizētājas. Turpmāk aprakstītas nežēlīgās vajāšanas, kurām nometnē tiek pakļautas praktizētājas.
 • Faluņgun praktizētājas grūtnieces pakļauj spīdzināšanai un piespiež veikt abortus

  Rūpes par sievietēm, sevišķi grūtniecēm ir viena no sabiedrības pamatnormām, kā arī sabiedrības humānisma rādītājs. Ķīnas likumdošanā norādīts, ka grūtnieces nedrīkst arestēt un ieslodzīt, tās jāatbrīvo priekšlaicīgi, tiesas process jāatliek vai arī jāļauj tām dzīvot uzraudzībā. Tomēr, kopš Ķīnas kompartija (ĶKP) sāka vajāt Faluņgun praktizētājus, tiem, kuri stingri ievēro šīs partijas principus, trūkst elementāru morāles standartu un viņi ignorē visas cilvēktiesību normas. Vēl lielāka cietsirdība izpaužas tad, kad grūtnieces – Faluņgun praktizētājas pakļauj spīdzināšanām.
 • Fušuņas smadzeņu skalošanas centrā pārciesto spīdzināšanu rezultātā uzņēmuma vadītājs ticis paralizēts

  31. oktobrī, kad Daliaņas pilsētā dzīvojošā praktizētāja Ju Čanšuņa kunga meita devās apciemot tēvu uz Fušuņas smadzeņu skalošanas centru, viņa atrada viņu guļam paralizētu un viņa kājas bija sapampušas. Ju kunga melnie mati bija nosirmojuši, un viņš bija zaudējis vairāk nekā 15 kg no sava svara. Neskatoties uz viņa slikto veselības stāvokli, smadzeņu skalošanas centra amatpersonas atteicās viņu atbrīvot.