Atklāta diskusija, Praktizētāju forums

Pieredzes apmaiņas konferenču raksti | Pieredzes apmaiņa | Izpratne un uzskati | Jaunie praktizētāji | Viedokļi | Ieteikumi | Liecinieki

 • Studējot Faluņgun mācību, mana nepareizā izpratne tika izlabota

  Man likās, ka esmu jau pielicis visas pūles, tomēr pēc tam, kad biju izpildījis savu Likuma mācīšanās grafiku, nezin kādēļ mana sirds joprojām bija nemierīga… Es sāku skatīties sevī un pēkšņi atskārtu, ka mācoties mana sirds nebija tīra. Virspusēji raugoties, es ikdienu lasīju grāmatas un Skolotāja pēdējās lekcijas. Man pašam šķita, ka esmu ļoti uzcītīgs, tomēr patiesībā zem šīs uzcītības slēpās vēlēšanās pasargāt sevi.
 • Kad tu no sirds tici, tas patiešām darbojas

  Mani tuvinieki ieradās notikuma vietā un aizveda mani uz slimnīcu, lai veiktu pārbaudi, jo viņi bija par mani noraizējušies. Pārbaudes rezultāti uzrādīja, ka man nebija nekādu iekšēju muskuļu vai kaulu bojājumu, bija tikai nelielas, virspusējas skrambas. Arī ārsts bija ārkārtīgi pārsteigts, viņš sacīja: “Pilnīgi neticami, ka sievietei viņas gados, ko automašīna notriekusi un aizsviedusi tik tālu, nav nekādu iekšēju bojājumu. Neko tādu agrāk neesmu redzējis.” Man pašai bija pilnīgi skaidrs, kādēļ tā notika.
 • Jauna praktizētāja Ķīnā un viņas pilnveidošanās process

  Man ir vairāk nekā 50 gadi. Pirms es biju sākusi praktizēt Faluņ Dafa, man bija grūti uzkāpt pa kāpnēm, jo ļoti sāpēja kāju locītavas. Kopš sāku praktizēt, nekādu grūtību man vairs nav. Ik reizi, kad es devos izplatīt materiālus, kas atmasko Ķīnas komunistiskās partijas melus par Faluņgun, ejot pie katras ģimenes augšup un lejup pa stāviem, es nesu sev līdz aptuveni 70-80 kopijas. Es ne tikai nejūtu nogurumu, gluži otrādi, es jūtu īpašu pacilājumu.
 • Vēsturiskas fotogrāfijas: Pirms represiju sākuma 1999. gadā cilvēki Mudaņdzjianas pilsētā, Ķīnā, praktizē Faluņgun

 • Mana izpratne attiecībā uz altruismu

  Reizēm, kad praktizētājs vēl nebija pabeidzis savu sakāmo, es jau sāku norādīt uz viņa trūkumiem. Mana tieksme izrādīties pieauga līdz tādai pakāpei, ka ik reizi, sastopoties ar kādu no praktizētājiem, es centos atklāt kādu viņa pieķeršanos, lai nodemonstrētu, cik labi es izprotu Likumu. Aizgājusi līdz mājām, es sapratu, ka tā nav pareizi. Es zināju, ka tā ir vēlēšanās izrādīties, pieķeršanās pašapmierinātībai un pieķeršanās reputācijai.
 • Iznākumu nosaka cilvēka domas

  Es iebraucu pilsētā un atradu vietējo praktizētāju. Bet es uzzināju, ka arī par viņu ir ziņots policijai. Viņa sacīja: “Tu vari palikt pie manis. Ja viņi ieradīsies, lai mani arestētu, mēs sacīsim, ka tu esi…” Pēc dažām dienām viņu patiešām arestēja. Dēļ manas pieķeršanās bailēm, arī mani arestēja. Šajā veidā mūsu domas noveda pie vajāšanas. Vēlāk šī praktizētāja tika ieslodzīta cietumā uz trim gadiem un nomira cietuma slimnīcā.
 • Mana izpratne par vingrojumu izpildīšanu

  Pēc tam, kad 1999. gada jūlijā sākās vajāšana, vide praksei grupā bija zudusi, un es arī kļuvu mazāk uzcītīga. Pamazām arvien pieauga mana pieķeršanās komfortam, un jo mazāk es izpildīju vingrojumus, jo mazāk es vēlējos tos izpildīt. Rezultātā, lasot Faluņgun mācību un raidot taisnas domas, es bieži iesnaudos, un tādējādi mana prāts arvien vairāk novirzījās no pareizā ceļa. Pēc tam, kad biju apzinājusies savas problēmas, nolēmu atsākt katru dienu izpildīt vingrojumus.
 • Ķīnas taisnīgais tiesnesis

  Ķīnas Hebei provinces vietējās tiesas tiesnesim bija paredzēts iztiesāt kāda Faluņ Dafa praktizētāja lietu, kurš bija arestēts par to, ka viņš izplatīja materiālus, kas skaidro patiesību par Faluņ Dafa. Šis tiesnesis bija lasījis “Džuaņ Faluņ” un citus materiālus par Faluņ Dafa. Viņš skaidri saprata, ka visi praktizētāji ir labi cilvēki, kas tikai cenšas ikvienam darīt zināmu patiesību par Faluņgun, ka viņi sniedz cilvēkiem glābiņu. Tādēļ tiesnesis izlēma nepiespriest praktizētājam ieslodzījumu un pasludināja spriedumu “nav vainīgs”.
 • Publicētas nepatiesas ziņas, lai nomelnotu Faluņgun

  Apmelojošā raksta autors Džao Lianjins ir laikraksta Hubei Daily reportieris. Visnejēdzīgākais ir tas, ka, pateicoties Džao Lianjina darbībai Faluņgun nomelnošanā un naida kurināšanā, Tieslietu ministrija ir atzinusi viņu par “Likuma popularizēšanas un individuālās attīstības” paraugu. Šodien, kad ķīnieši runā par ĶKP, viņi saka: “Es zinu, kas ir bezkaunība, bet šāda bezkaunība vēl nav redzēta.”
 • Draugi praktizētāji, sargieties lepnības!

  Būt pārliecinātam par sevi vajag un tas ir pat vēlami. Tomēr, ja cilvēkam rodas pārmērīga mīlestība pret sevi un viņš domā, ka ir svarīgāks vai labāks ne kā viņš patiesībā ir, tad tāda lepnība jau izraisa satraukumu. Nav brīnums, ka gan austrumu, gan rietumu reliģijas uzskata lepnību par grēku, kurš ir jāizskauž.