Atklāta diskusija, Praktizētāju forums

Pieredzes apmaiņas konferenču raksti | Pieredzes apmaiņa | Izpratne un uzskati | Jaunie praktizētāji | Viedokļi | Ieteikumi | Liecinieki

 • Būtisks iemesls, kāpēc nepieciešams sasniegt altruismu un nesavtību

  Pirms dažiem gadiem, kad biju sasniedzis noteiktu pilnveidošanās stāvokli, es nodomāju: „Būtu brīnišķīgi, ja vajāšanas nebūtu notikušas; tad visas dzīvās būtnes varētu nonākt jaunajā Visumā un Skolotājam nenāktos tik daudz ciest. Ja vecie spēki nebūtu uzsākuši vajāšanas, tad tik daudz Dafa skolnieku nebūtu zaudējuši savas dzīvības.”
 • Paaugstināt Sjiņsjin, ejot caur grūtībām

  Pēdējais praktizēšanas gads man ir bijis visai vētrains. Es gribētu domāt, un es ceru, ka es patiesi pilnveidojos – pilnveidojos ar entuziasmu un sirdi, ar kādu sākumā ienācu Dafa. Es esmu pārliecināts, ka varēju izdarīt labāk, es varēju vairāk ieskatīties sevī un varēju būt daudz uzcītīgāks. Es paklupu daudzas reizes, bet galu galā es vienmēr spēju piecelties un turpināt savu ceļu, par ko es esmu ļoti pateicīgs.
 • Ārste pensijā: Mokošā migrēna pazuda dažu dienu laikā

  Esmu 74 gadus veca pensionēta ārste. 2009. gadā es sāku praktizēt Faluņ Dafa. Piecas vai sešas dienas pēc tam, kad biju sākusi praktizēt, hroniskās galvassāpes, kas mani bija mocījušas vairāk nekā 40 gadus, vienkārši pazuda. Tas bija patiešām pārsteidzoši, un es vēlos par to pastāstīt.
 • Izdevība iesūdzēt Dzjanu tiesā – iespēja atsākt pilnveidoties kā pašā sākumā

  Agrāk es domāju, ka vienīgi tie, kas labi pilnveidojas un labi rīkojas, var atbilst tādam standartam, lai uzstātos ar runu Likuma konferencē. Tā kā visos aspektos esmu bijis viduvējs, es nekad nebiju domājis par pieredzes rakstīšanu Likuma konferencei. Šobrīd savas domas esmu mainījis, un man ir jārod drosme atklāt jebko, kas pilnveidojoties nav izdevies pietiekami labi, jāizdibina ikvienu cēloni tam, kāpēc neesmu rīkojies atbilstoši Likumam, jāatmasko ikviena apslēptā pieķeršanās un cilvēciskā domāšana, ko nebiju spējis atlaist.
 • Spēja izskaidrot faktus tiek iegūta pilnveidojoties

  Daudzi man pazīstami praktizētāji uzskata, ka nespēj labi izskaidrot cilvēkiem patiesību par Faluņ Dafa, jo viņiem trūkst zināšanu, prasmes precīzi izteikt domu, viņi vāji izprot klausītājus, kā arī citu iemeslu dēļ. Viņiem šķiet, ka tikai tie praktizētāji, kuri ir zinoši un prot labi izteikt savu domu, spēj viegli runāt ar cilvēkiem par Dafa.
 • Mana pilnveidošanās pieredze

  Pēc profesijas esmu žurnāliste, un man vienmēr ir bijusi kaislība un talants rakstīt, bet Dafa ir tik svēts un milzīgs, ka līdz šim es neesmu jutusies pietiekami pārliecināta, lai kaut ko uzrakstītu par savu pilnveidošanos. Tomēr, to darot, es jutos drosmīga un iedrošināta. Es jutos brīva un aizsargāta vienlaikus.
 • Tiem, kuri šeit ieradās un aizmirsa

  Tiem, kuri pieskārās, bet nepalika.Tiem, kuri ļāva sev atkal iegrimt maldos.Tiem, kuri vēl atnāks.
 • Pirmkārt un galvenokārt ir jāpilnveido apziņa

  Esmu no lielas pilsētas Ķīnas dienvidos. Es saņēmu Likumu 2002. gada beigās, kad gadu biju nodzīvojusi Vācijā. Es gribētu padalīties ar dažām savām pilnveidošanās pieredzēm.
 • Neaizmirst koncentrēties uz savas misijas izpildīšanu

  Mēs zinām, ka katrs cilvēks ir atnācis uz šo pasauli kāda iemesla dēļ. Diemžēl vairums cilvēku ir iestiguši pasaulīgajos kārdinājumos un, dzenoties pēc slavas un bagātības, ir aizmirsuši par savas atnākšanas galveno mērķi. Tikai nedaudzi atceras par savu misiju un cenšas glābt cilvēkus.
 • Pilnveidošanās pieredze

  Es sāku praktizēt Faluņ Dafa 2008. gadā, taču vienmēr saku, ka patiesi pilnveidoties sāku 2010. gadā, kad sāku darīt trīs lietas.
 • Izpratne, kas radās pēc tam, kad desmit reižu izlasīju grāmatu „Uzcītīgas pilnveidošanās būtība”

  Skolotājs teica: „Es iesaku ikvienam nomierināt savu sirdi un desmit reižu izlasīt manis uzrakstīto grāmatu „Uzcītīgas pilnveidošanās būtība”, kuru jūs saucat par kanoniskajiem tekstiem. Ja, mācoties Likumu, jūsu sirds nav mierīga, tad no tā nebūs nekādas jēgas.” („Ātrs un ass sitiens ar delnu” no “Uzcītīgas pilnveidošanās būtības”)
 • Attīrīt sevi, gatavojoties Shen Yun uzvedumiem

  Esmu praktizētāja, kura saņēma Likumu 2002. gadā. Ilgu laiku es biju pārliecināta, ka Skolotājs vada un aizsargā mani kā bērnu. Reizēm, kad es sastapos ar likstām, es spēju uzskatīt sevi par praktizētāju. Es ieskatījos sevī, mācījos Likumu vēl nopietnāk, un raidīju taisnās domas. Es zināju, ka viss, ko es pārciešu, ir karmiska atmaksa. Tāda bija mana izpratne.
 • Uzlūkot cilvēkus kā radiniekus un vienmēr domāt par viņu glābšanu

  Esmu 69 gadus veca, un es sāku praktizēt Faluņ Dafa 1997. gadā. Tā kā nebiju mācījusies skolā, tad nepratu lasīt. Taču 13 mēnešu laikā, sākot no 1999. gada beigām līdz 2001. gada janvārim, iemācījos lasīt grāmatu „Džuaņ Faluņ”.
 • Datorspēles rada atkarību

  Esmu jauns Faluņ Dafa praktizētājs, taču biju aizrāvies ar datorspēlēm. Man izdevās atbrīvoties no šīs pieķeršanās.
 • Rietumu Faluņ Dafa praktizētāja ceļš

  Mana lielā atmoda notika pēc Eiropas Likuma konferences apmeklēšanas Romā 2010. gada novembrī. Šī pieredze bija tik saviļņojoša, ka es gandrīz nepārtraukti raudāju. Praktizētāju pieredzes par spīdzināšanu darba nometnēs Ķīnā, praktizētāju stāsti par to, kā tie atbrīvojušies no dzīvībai bīstamām slimībām, stāsti par žēlsirdību... Es nemaz nezināju, ka pasaulē dzīvo šādi apbrīnojami cilvēki.