Labestīga skolotāja, kas māca savus skolēnus saskaņā ar Īstenību, Labestību un Pacietību

Juja Cjinas kundze ir pasniedzēja pamatskolā Taivānā un izmanto Faluņ Dafa principus "Īstenību, Labestību un Pacietību", lai izglītotu savus skolēnus. Viņas audzēkņi ir kļuvuši godīgi, laipni un pretimnākoši.

 
Juja Cjinas kundze māca savus skolēnus saskaņā ar "Īstenību, Labestību un Pacietību".

Sjao Jujs bija negants bērns, kas skolotājiem sagādāja galvassāpes. Pēc tam, kad zēns, Jujas kundzes vadībā, sāka mācīties Faluņ Dafa, viņš sāka rīkoties saskaņā ar "Īstenību, Labestību un Pacietību", kļuva par labu skolēnu, kas cītīgi mācās.

Mākslas skolotājs teica: "Kad Sjao Jujs pirmo reizi tika pārcelts uz šo klasi, viņa acīs bija manāms kareivīgums. Viņš nesadarbojās, bieži norobežojās un bija nevērīgs. Bet tagad viņš ir mierīgs, uzmanīgi klausās stundās, un viņam pat ir draugi."

Tagad viņš katru nedēļu lasīšanas stundas laikā bibliotēkā mierīgi lasa Faluņ Dafa grāmatas. Redzot, cik nosvērts un mierīgs Sjao Jujs ir kļuvis, vairāki klasesbiedri tagad lasa grāmatas kopā ar viņu. Pirms sāka praktizēt Faluņ Dafa, Sjao Jujs vai nu velti tērēja laiku, vai kāpelēja pa grāmatu plauktiem. Tagad viņš izbauda katru lasīšanas stundu.

Reizēm Sjao Jujs aizmirst sevi kontrolēt un sāk rupji jokot, un tad draugi viņam atgādina: "Praktizētājs tā nebūtu teicis." Viņš ieklausās un savaldās.

Sjao Jujs zina, ka ir svarīgi izpildīt vingrojumus, un lūdz Jujas kundzi kopā ar viņu atkārtot vingrojumu kustības, kad vien viņai ir laiks. Viņš saaicināja kopā dažus klasesbiedrus, lai visi kopā tos izpildītu. Bērni teica, ka pēc pirmā vingrojuma izpildīšanas jutušies silti un patīkami.

Jujas kundze domāja, ka tikai Sjao Jujs vēlas apgūt vingrojumus, bet vēlāk daži citi skolēni arī izteica vēlmi tos iemācīties. Sjao Jujs jautāja skolotājai: "Kāpēc jūs nemācāt visu klasi?" Tagad daudzi bērni izpilda vingrojumus kopā ar Jujas kundzi.

 
Bērni lasa Dafa grāmatas, sēžot ar lotosa pozā sakrustotām kājām.

Pārmaiņas ar grūti audzināmu meiteni, kas notika pēc meditācijas ar citiem bērniem

Sjao Li mācās paralēlā klasē, un viņai regulāri bija konflikti ar citiem bērniem. Pēc tam, kad Jujas kundzes klases skolēni pastāstīja, cik brīnišķīgi viņi jūtas, kad meditē, Sjao Li saņēma sava skolotāja atļauju un nolēma viņiem pievienoties.

Kādu dienu viņas skolotājs, Džou kungs, teica Jujas kundzei: "Sjao Li ir ļoti mainījusies. Agrāk viņa strīdējās pretī, ja kāds norādīja uz viņas kļūdām. Tagad, kad redzu, ka viņa uzvedas nepieņemami, es vienkārši saku: "Vai tā ievēro "Īstenību, Labestību un Pacietību?" un viņa mierīgi maina savu izturēšanos."

Džou kungs jautāja Sjao Li: "Ko tu dari Jujas kundzes klasē?"

Viņa atbildēja: "Es klausos, kā viņi lasa grāmatu "Džuaņ Faluņ" un jauno praktizētāju pilnveidošanās stāstus."

Džou kungs jautāja: "Vai tu kaut ko iemācījies?"

Viņa atbildēja: "Mēs mācāmies būt labi cilvēki, sekojot Īstenībai, Labestībai un Pacietībai!"

Skolotājs jautāja: "Kas ir Īstenība, Labestība, Pacietība?"

Sjao Li paskaidroja: "Īstenība nozīmē teikt patiesību un darīt patiesas lietas, Labestība nozīmē palīdzēt citiem un vispirms domāt par viņiem, un Pacietība nozīmē neatriebties, ja kāds tevi lamā vai sit."

Džou kungs bija pārsteigts par viņas vārdiem un sacīja: "Es negaidīju, ka Sjao Li, kurai ir grūtības ar komunikāciju, teiks šādas lietas. Tomēr es novēroju, ka viņa ne tikai labi uzvedas, bet ir arī pieklājīga un viņas attiecības ar citiem bērniem ir uzlabojušās. Skolēni, kuriem viņa iepriekš nepatika, ir mainījuši savu attieksmi pret viņu. Pēc meditācijas nodarbībām Sjao Li ir tik ļoti mainījusies, ka tas mani pārsteidz."

Daudzi klasesbiedri stāv apkārt Sjao Li un klausās, kā viņa deklamē dzejoļus no "Hun Jiņ". Agrāk šie bērni izvairījās no Sjao Li. Tagad viņi smaida un saka: "Es gribu būt tavā klasē." Sjao Li teica, ka šī ir pirmā reize, kad viņa jūtas klasesbiedru pieņemta. Meitenes acis mirdzēja, un viņa teica, ka viņas sirds ir prieka pilna.

Asinis urīnā pazūd

Katra mācību semestra sākumā bērniem tiek veiktas plānveida veselības pārbaudes. Džeņ Džeņas urīnā tika konstatētas asinis. Skolas medmāsa teica skolotājai Jujas kundzei: "No visiem ceturtās klases skolēniem tikai Džeņ Džeņai rezultāti bija neapmierinoši. Lūdzu, palūdziet viņas vecākiem aizvest viņu uz slimnīcu, lai veiktu turpmākus izmeklējumus."

Džeņ Džeņas māte bija ļoti noraizējusies un aizveda meiteni uz slimnīcu. Pēc trim izmeklējumiem rezultāti bija nemainīgi, un ārsts paziņoja, ka viņai ir problēmas ar nierēm. Viņa bija tik jauna – kā gan ar nierēm varētu būt kaut kas noticis?

Jujas kundze teica Džeņ Džeņai: "Varbūt tu vari mēģināt no sirds atkārtot vārdus: "Faluņ Dafa ir brīnišķīgs! Īstenība, Labestība un Pacietība ir ir brīnišķīgi principi!" un Džeņ Džeņa piekrita. Drīz pēc tam Džeņ Džeņa atgriezās slimnīcā, lai veiktu atkārtotas pārbaudes. Kad viņa atkal ieraudzīja savu skolotāju, viņa plati smaidot, teica: "Ārsts sacīja, ka man viss ir kārtībā! Esmu tik laimīga! Šie vārdi patiešām ir maģiski!"

Viņa vēl piebilda: "Pirms sešiem mēnešiem manam tētim bija jāizoperē smadzeņu audzējs, un es baidījos, ka viņš nomirs. Toreiz jūs arī ieteicāt atkārtot šīs frāzes, tāpēc es aizgāju mājās, pastāstīju to mammai un teicu, ka varbūt mēs varētu tās atkārtot kopā. Mamma piekrita. Operācija bija veiksmīga, un tētis drīz atveseļojās. Un ne tikai tas – pēc vingrojumu veikšanas man izzuda sāpes vēderā, kas man bija ilgu laiku!"

Kad viņa mācījās trešajā klasē, Džeņ Džeņa reiz paņēma no klasesbiedra dažas rakstāmlietas un atteicās to atzīt, saceļot skolā pamatīgu ažiotāžu. Pēc tam, kad ceturtajā klasē viņa sāka mācīties Faluņ Dafa, meitene mainījās. Tagad viņa bieži palīdz citiem un laipni atgādina viņiem, kad viņi uzvedas nepiedienīgi: "Praktizētājs tā nerīkotos."

Tagad Džeņ Džeņa meditē ar pilnā lotosa pozīcijā sakrustotām kājām un lasa Dafa grāmatas. Ikreiz, kad pēc klases uzkopšanas paliek brīvs laiks, viņa jautā: "Skolotāj, vai mēs varam izpildīt vingrojumus?"

Zēna sekmes uzlabojas pēc tam, kad viņš sāk praktizēt Faluņ Dafa

Sjao Žuja skolotājs katru dienu pārmeta zēnam, ka viņa atzīmes kļūst arvien sliktākas un sliktākas. Viņa māte bija ļoti stingra, bet viņš zaudēja interesi par mācībām. Zēna pašapziņa bija stipri iedragāta – viņš baidījās no skolotājiem un izjuta lielu spiedienu. Stresa dēļ viņš sāka kasīt kājas, un tās kļuva tik sāpīgas, ka viņam gandrīz nācās doties uz slimnīcu ārstēties.

Tā kā viņš juta, ka nekas neizdosies, lai arī cik ļoti viņš censtos, Sjao Žujs vai nu vispār nepildīja mājasdarbus, vai arī darīja to pavirši. Viņš padevās. Reiz Jujas kundze ataicināja zēnu pie sevis un teica: "Es tikai nesen uzzināju, ka Sjao Juņs mēdz tevi sist, bet tu par to neziņo. Man to pastāstīja kāds skolēns. Es domāju, ka tu esi labs cilvēks. Tavs raksturs ir labāks nekā man."

"Zini, mēs visi nākam no debesīm. Mēs esam nākuši uz zemes, lai mācītos Īstenību, Labestību un Pacietību. Mūsu ģimene debesīs ar nepacietību gaida, kad mēs atgriezīsimies mājās." To dzirdot, Sjao Žuja acis pildījās asarām.

No tā brīža viņš uzņēmās iniciatīvu lasīt "Hun Jiņ" un iegaumēja vairākus dzejoļus no galvas. Viņš pat sāka pildīt mājasdarbus. Viņš jautāja Jujas kundzei: "Vai es varēšu pievienoties meditācijas nodarbībai, ja būšu pabeidzis savu darbu?" Kad Jujas kundze piekrita, viņš ātri pabeidza ēst pusdienas un izpildīja mājasdarbus, lai pēcpusdienas pārtraukuma laikā varētu pievienoties pārējiem un meditēt. Sjao Žujs var meditēt vairāk nekā 30 minūtes.

Pamazām viņa sekmes uzlabojās. Nesenajos semestra vidū notikušajos eksāmenos viņa vidējā atzīme visos mācību priekšmetos bija virs 90 ballēm. Viņš sāka atgūt pārliecību par sevi un daudzējādā ziņā bija kļuvis par citu bērnu. Vecāki un skolotāji ievēroja notikušās pārvērtības un priecājās par viņu.

"Vai es varu šodien lasīt "Džuaņ Faluņ"?"

Katru dienu pēcpusdienas pārtraukumā Jujas kundze lūdz kādu bērnu lasīt klasei priekšā nodaļu no grāmatas "Džuaņ Faluņ". Katru reizi kāds no bērniem viņai jautā: "Skolotāj, vai es drīkstu šodien lasīt grāmatu?" Tā kā skolēni ar entuziasmu lūdza iespēju lasīt grāmatu, Jujas kundze nolēma ļaut visiem lasīt pēc kārtas.

 
Jujas kundze lasa bērniem "Džuaņ Faluņ" un citas grāmatas par tradicionālo kultūru.

Īpašā vieta, ko visi apskauž

Klases grāmatu plauktā ir rinda Dafa grāmatu. Kad skolotāja par sliktu uzvedību sodīja Ah Lunu, kurš sēdēja blakus plauktam, viņš teica: "Es negribu šeit sēdēt, es gribu nomainīt vietu."

Jujas kundze jautāja skolēniem: "Kurš vēlas mainīties ar Ah Lunu?" Vairāki bērni uzreiz pacēla rokas un teica: "Es gribu sēdēt blakus Dafa grāmatām!"

Ah Luns bija pārsteigts, redzot, ka visi sacenšas par viņa vietu un pārdomāja, sakot: "Es negribu mainīt vietu. Jūs varat nolikt grāmatas nepareizā vietā un sabojāt tās."

Jujas kundzes klasē visi apskauž Ah Luna "īpašo vietu" blakus Dafa grāmatām.

Mums patīk skolotāja, kuras sirdī ir Īstenība, Labestība un Pacietība

Kad šo bērnu sirdīs tiek iesētas Īstenības, Labestības un Pacietības sēklas, var redzēt, kā viņi mainās no iekšpuses uz ārpusi. Sjao Tana rakstīja: "Jujas kundze ir laipna skolotāja, kuras sirdī ir Īstenība, Labestība un Pacietība."

Sjao Jujs rakstīja: "Jujas kundze ir laba. Viņa man aizdod lasīt grāmatu "Džuaņ Faluņ" un ir parādījusi mums, kā meditēt. Viņa ir labākā skolotāja, kāda man jebkad ir bijusi."

Sjao Fens rakstīja: "Manas skolotājas sirdī ir Īstenība, Labestība un Pacietība. Viņa mūs iepazīstināja ar Dafa."

Sjao Aņa rakstīja: "Mums vajadzētu sekot Īstenībai, Labestībai un Pacietībai – tie ir šī Visuma pamatprincipi."

Sjao Dzjuņa rakstīja: "Paldies, Jujas kundze, par to, ka iemācījāt man Īstenības, Labestības un Pacietības principus."

Sjao Jujs raksta: ""Džuaņ Faluņ" nav tikai grāmata, tā māca, kā būt labam cilvēkam. Ar 46 vērtīgajām (Faluņ Dafa) grāmatām es varu ātri apgūt vairāk principu."

Sjao Veņs: "Es varu palīdzēt klasesbiedriem ar emocionālām problēmām. Es varu iemācīt viņiem Īstenību, Labestību un Pacietību, lai viņi iemācītos kontrolēt savas emocijas."

Sjao Cjuaņs rakstīja: "Šorīt skraidīju pa klasi kopā ar citiem un domāju, ka neviens par to neuzzinās. Tagad es saprotu, ka nevajadzēja tā darīt, jo es varēju kādam nodarīt pāri."

Sjao Jujs: "Kā Dafa skolniekam, man nevajadzētu būt piesaistītam rotaļām ar lāzera pildspalvām. Atvainojiet, skolotāj, es vairs nebūšu nerātns. Es vairs neskriešu pa gaiteni, jo vēlos būt cilvēks, kas ievēro Īstenību, Labestību un Pacietību."

Sjao Cjao saka: "Kad izaugšu, ja mani draugi nonāks grūtībās, es nosūtīšu viņiem grāmatu "Džuaņ Faluņ" un palīdzēšu viņiem atcerēties Īstenību, Labestību un Pacietību. Tas palīdzēs viņiem pārvarēt savas problēmas."

Šādas lietas Jujas kundzes klasē notiek katru dienu. Īstenības, Labestības un Pacietības sēklas nobriest un kļūst arvien spēcīgākas. Šo bērnu ceļš uz briedumu var būt pilns grūtību un pārbaudījumu, taču viņi visi zina, ka "Faluņ Dafa ir brīnišķīgs!" un "Īstenība, Labestība un Pacietība ir brīnišķīgi principi!"

Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/23/197120.html


Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.