Cīņas mākslas un cīņas tikums

Ķīniešu cīņas mākslas ietver daudz dažādas skolas, un tām ir sena vēsture. Cīņas mākslas ir pazīstamas kā viena no četrām Ķīnas nacionālajām vērtībām un tās ir visai iecienītas visās etniskajās grupās. Sākotnēji cīņas mākslas tika pielietotas militārajā apmācībā, tās bija cieši saistītas ar armijas lietām. Cīņas mākslas spēlēja nozīmīgu lomu auksto ieroču laikmetā, un to kaujai raksturīgās īpašības ir acīmredzamas. Praksē to mērķis ir nogalināt, ievainot un pakļaut pretinieku. Lai piespiestu pretinieku zaudēt spēju pretoties, tajās bieži tiek izmantotas maksimāli efektīvas cīņas metodes.

No pilnveidošanās viedokļa raugoties, cilvēki dzīvo, lai iegūtu slavu un bagātību, kas nozīmē, ka sabiedrībā ļaudis sacentīsies un cīnīsies, lai gūtu slavu un bagātību, kā arī sentimentālu jūtu vadīti. Turklāt dažkārt nav iespējams izvairīties no fiziska spēka pielietošanas, un, iespējams, tieši tā sabiedrībā radās cīņas mākslas. Ja pārāk neiedziļināsimies virspusējās cīņas mākslas skolu kategorijās, dažādās prakses metodēs un koncepcijās, mēs atklāsim, ka cīņas mākslas pamatfunkcijas ir fiziskā sagatavotība, pašaizsardzība, aizsardzība pret ienaidnieku un uzvara. Tas ir zemākais cīņas mākslu līmenis, kaut kas, kas pieder tikai laicīgo cilvēku līmenim. Mēs esam noskaidrojuši, ka "cīņas mākslas" laicīgo cilvēku līmenī ir tikai prasme, un tas pats attiecas arī uz cīņas stiliem Rietumos.

Tomēr īstā cīņas māksla ir jāsauc par cīņas mākslu. Patiesībā tā tālu pārsniedz mākslas jomu. Tā ir Dao pilnveidošanās metode, un tās pamatā ir dievišķs elements. Mēs zinām, ka īstajās cīņas mākslās uzsvars tiek likts uz cīņas tikumu. Ir teiciens: "Lai praktizētu cīņas mākslu, vispirms iemācies būt par cilvēku." Tas nozīmē par tikumīgu cilvēku. Mūsdienās daudzi to nesaprot, jo viņi redz, ka cilvēkiem, kas ir visai prasmīgi cīņas mākslās, piemīt sliktas rakstura īpašības. Faktiski šādi cīņas mākslu praktizētāji atrodas laicīgo ļaužu līmenī. Cīņas māksla šajā līmenī joprojām ir vien laicīgo ļaužu prasme, un būtībā tai nav nekāda sakara ar rakstura pilnveidošanu. Cīņas mākslas laicīgo ļaužu līmenī vispār nav salīdzināmas ar īstenajām cīņas mākslām. Tiklīdz cīņas māksla pārsniedz laicīgo ļaužu līmeni, tā kļūst par pilnveidošanās metodi, un ir cieši saistīta ar cilvēka Sjiņsjin pilnveidošanu. Sevis pilnveidošanā ļoti svarīgs ir cilvēka iedzimtais pamats, proti, cilvēka tikums spēlē izšķirošo lomu — cīņas mākslās tā ir pašsaprotama lieta. Īstenā cīņas mākslā praktizētāja pieķeršanās slavai, naudai un jūtām tiks izskausta cīņas mākslas praktizēšanas procesā. Jo vairāk šo cilvēcisko pieķeršanos tiks izskausts, jo augstāks kļūs cilvēka tikums. Pilnveidošanās procesā atbrīvojoties no šīm pieķeršanām, līdz ar enerģētiskā līmeņa pieaugumu attiecīgi paaugstināsies arī cilvēka paša līmenis.

Laicīgie cilvēki bieži vien neizprot šos principus. Laicīgie cilvēki vienkāršo ļaužu līmenī nespēj izprast īstenu meistaru mācību. Īsteni meistari tiecas sasniegt Dao, to kas pārsniedz laicīgo ļaužu līmeni. Atceros, ka reiz pirms daudziem gadiem noskatījos dokumentālo filmu par kādu cīņas mākslas meistaru.

Viņš nebija nedz slavens, ne arī izpelnījies atzinību ar kādu īpašu cīņas paņēmienu, taču daži laicīgie cilvēki, kas sevi uzskatīja par meistariem, nebija ne nieka vērti salīdzinājumā ar viņu. Šī meistara skolnieki vienā balsī apgalvoja: "Mūsu meistars ir vislabākais pasaulē". Uz ko šis cīņas mākslas meistars atbildēja: "Kādēļ jums ir tik svarīgi, kurš ir "pirmais", un kurš "otrais"?" Cīņas māksla ir saistīta ar Dao. Nav svarīgi būt "pirmajam". Un viņam ir taisnība. Tomēr cīņas mākslas praktizētāju tieksme cīnīties mēdz būt visai iesīkstējusi, no tās nav tik viegli atbrīvoties. Tādējādi tikai pavisam nedaudziem no cīņas mākslu praktizētāju vidus izdodas veiksmīgi pilnveidoties.

Cilvēki, kuriem piemīt augsta līmeņa Kunfu, pielieto savas pārdabiskās spējas tikai tad, kad viņiem uzbrūk, un dara viņi to citā dimensijā. Tādēļ laicīgie cilvēki, kas sabiedrībā praktizē vienkāršo Kunfu, nevar līdzināties šādiem ekspertiem.


Avots: http://www.pureinsight.org/node/7692

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.