Visus šos gadus Faluņgun Ķīnā vienmēr ir bijis likumīgs

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Cilvēki Ķīnā bieži dzird: "Valdība ir aizliegusi Faluņgun." Patiesība ir tieši pretēja, un Faluņgun Ķīnā vienmēr ir bijusi likumīga prakse.

Jau tālajā 1998. gadā Cjao Ši, tolaik pensionēts Nacionālā tautas kongresa deputāts, organizēja dažas augstākās amatpersonas, lai veiktu visaptverošu un padziļinātu Faluņgun izpēti. Viņi secināja, ka "Faluņgun sniedz valstij un tautai tikai labumu un nekādu kaitējumu." Viņi iesniedza izmeklēšanas ziņojumu Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) Centrālās komitejas Politbirojam.

Kad toreizējais Ķīnas līderis Dzjans Dzemiņs 1999. gada jūlijā uzsāka šīs garīgās prakses vajāšanu, seši no septiņiem Politbiroja pastāvīgās komitejas locekļiem bija pret to. Dzjans bija vienīgais, kurš uzstāja uz vajāšanu un ļaunprātīgi izmantoja savas pilnvaras, lai mobilizētu visu valsti iesaistīties represijās.

Sākoties vajāšanām, 1999. gada jūlijā, Dzjans deva rīkojumu "izskaust Faluņgun trīs mēnešu laikā". Trīs mēnešus vēlāk Faluņgun joprojām bija populāra prakse. Tā paša gada oktobrī Dzjans pastiprināja vajāšanu. Intervijā populārajam franču laikrakstam Le Figaro Dzjans nosauca Faluņgun par kultu. Nākamajā dienā ĶKP rupors People's Daily savās slejās atkārtoja Dzjana vārdus.

Tomēr Dzjana un laikraksta People's Daily teiktajam nebija juridiskas nozīmes. Nacionālā tautas kongresa Pastāvīgā komiteja, vienīgā likumdevēja institūcija Ķīnā, 1999. gada 30. oktobrī pieņēma "Rezolūciju par kulta organizāciju aizliegšanu, aizsardzību pret kulta darbībām un sodīšanu par tām". Faluņgun nekur šajā rezolūcijā nav pieminēts.

Vēlāk Ķīnas Augstākā tautas tiesa un Augstākā tautas prokuratūra izdeva "Lēmumu par kulta organizāciju aizliegšanu un kulta darbību novēršanu un sodīšanu par tām". Arī tajā nebija pieminēts Faluņgun.

Krimināltiesību pamatprincips ir "sodīšanas nepieļaujamība bez likuma ". Faluņgun nav pieminēts ne Nacionālā tautas kongresa juridiskajā rezolūcijā, ne Augstākās tautas tiesas un Augstākās tautas prokuratūras lēmumos. Tomēr valsts plašsaziņas līdzekļu īstenotā propaganda 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā pārliecināja cilvēkus par pretējo.

Turklāt Sabiedriskās drošības ministrijas sagatavotajā 14 ļauno reliģisko organizāciju sarakstā, kas tika publicēts 2000. gadā, Faluņgun arī nebija iekļauts. 2005. gadā Sabiedriskās drošības ministrija, Ķīnas komunistiskās partijas Centrālās komitejas galvenais birojs un Valsts padomes ģenerālbirojs kopīgi izdeva "Paziņojumu par vairākiem jautājumiem, kas saistīti ar ļauno kulta organizāciju identificēšanu un aizliegšanu", kas precizēja 14 kultu veidus. Faluņgun joprojām nebija iekļauts sarakstā.

Saskaņā ar pašreizējiem Ķīnas likumiem Valsts padome ir augstākā valsts varas un valsts augstākās pārvaldes izpildinstitūcija. Tas nozīmē, ka Ķīnas valdības viedoklis atšķīrās no Dzjana režīma (Ķīnas komunistiskās partijas) viedokļa. Līdz šim nedz Nacionālais tautas kongress, nedz Valsts padome nekad nav paziņojuši par Faluņgun aizliegšanu. Vēstījums "valdība aizliegusi Faluņgun", pastāv tikai plašsaziņas līdzekļu propagandā.

Turklāt 2011. gada 1. martā Preses un publikāciju galvenā pārvalde publicēja paziņojumu Nr. 50, ar kuru tika atcelts Faluņgun grāmatu aizliegums. Kopš tā laika Ķīnā ir atļauts izdot un iegūt īpašumā Faluņgun grāmatas.

2017. gadā Augstākā tautas tiesa un Augstākā tautas prokuratūra sniedza skaidrojumu par "krimināllietu izskatīšanu, saistībā ar kulta organizāciju iesaistīšanu tiesībaizsardzības sistēmas graušanā." Šo juridisko interpretāciju nav parakstījusi Sabiedriskās drošības ministrija, un tādējādi tā nav juridiski saistoša izpildiestādei (Sabiedriskās drošības ministrijai). Šāda interpretācija pārsniedz Sabiedriskās drošības ministrijas pilnvaras un ir nelikumīga.

Pēdējo 23 gadu laikā Dzjana režīms un ĶKP, izmantojot slepenus dokumentus, iekšējos paziņojumus, piespiešanu, politisko spiedienu un kukuļošanu, ir mobilizējuši valsts aparātu, lai vajātu Faluņgun. Tas ir izraisījis neskaitāmas nelikumīgas un netaisnīgas tiesvedības un satriecošu orgānu izņemšanas traģēdiju skaitu.

Kad izdodas atšifrēt ĶKP propagandu, mēs redzam, ka Faluņgun Ķīnā vienmēr ir bijis likumīgs, un šai vajāšanai nav nekāda tiesiska pamata.

Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/22/202372.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.