Cilvēktiesību dienā 36 valstīs iesniegts jauns Faluņgun vajāšanā iesaistīto noziedznieku saraksts

Faluņgun praktizētāji 36 valstīs nesen iesniedza savu valstu valdībām jaunu sarakstu ar vainīgo vārdiem, kas iesaistīti Faluņgun vajāšanā Ķīnā. Saraksti tika iesniegti 10. decembrī un datumos ap to, kas sasaucas ar Starptautisko cilvēktiesību dienu. Praktizētāji pieprasa, lai to valdības aizliedz ieceļot vainīgajiem un viņu ģimenes locekļiem un iesaldē viņu aktīvus.

Starp 36 valstīm ir "Piecu acu" alianses valstis (ASV, Apvienotā Karaliste, Austrālija, Jaunzēlande, Kanāda), 23 Eiropas Savienības valstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Zviedrija) un vēl 8 valstis (Dienvidkoreja, Indonēzija, Izraēla, Japāna, Lihtenšteina, Meksika, Norvēģija un Šveice).

Faluņgun, ko dēvē arī par Faluņ Dafa, Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) vardarbīgi apspiež kopš 1999. gada jūlija. Pēdējos gados praktizētāji dažādu valstu valdībām ir iesnieguši daudzus likumpārkāpēju sarakstus, pieprasot sankcijas pret šiem cilvēktiesību pārkāpējiem. Šoreiz noziedzīgo nodarījumu izdarītāju saraksts pirmo reizi ticis iesniegts arī Igaunijas valdībai.

Jaunajā sarakstā iekļautas daudzu profesiju ĶKP amatpersonas no visas Ķīnas, kurām ir bijusi dažāda loma Faluņgun vajāšanā. Tās ir:

Džans Dzjuņs (张军): Augstākās prokuratūras virsprokurors.
Čeņs Sijuaņs (陈思源): Sabiedriskās drošības ministra vietnieks, Politiskās drošības biroja partijas sekretārs, Sabiedriskās drošības ministrijas partijas komitejas loceklis.
Vans Dzjiņji (王进义): Tieslietu ministrijas Tiesiskuma inspekcijas direktors.
Ke Lianduns (柯良栋): bijušais Galvenā "ofisa 610" direktora vietnieks.
Džans Jaņkuņs (张延昆): Pekinas Politiski-juridisko lietu komitejas bijušais partijas sekretārs.
Lu Vejs (鲁为): Pekinas Politiski-juridisko lietu komitejas partijas sekretāra vietnieks, bijušais Pekinas "ofisa 610" direktors.
Liu Kajs (刘凯): Hebejas provinces gubernatora vietnieks, Hebejas Sabiedriskās drošības departamenta direktors, Hebejas Sabiedriskās drošības departamenta partijas sekretārs, Hebejas Politiski-juridisko lietu komitejas loceklis.
Gao Dzjimins (高继明): Heilundzjanas provinces prokuratūras partijas vadošās grupas sekretārs, Heilundzjanas prokuratūras virsprokurors.
Čeņs Juns (陈勇): Šaņdunas provinces prokuratūras partijas vadošās grupas sekretārs, Šaņdunas prokuratūras virsprokurors.
Hu Daocajs (胡道才): Henaņas provinces Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Henaņas provinces Augstākās tiesas partijas vadošās grupas sekretārs.
Hu Dzjafu (胡家福): bijušais Dzjiliņas provinces Politiski-juridisko lietu komitejas partijas sekretārs, bijušais Dzjiliņas provinces partijas pastāvīgās komitejas loceklis.
Li Guanhuejs (李光辉): Dzjiliņas provinces Politiski-juridisko lietu komitejas partijas sekretārs, Dzjiliņas provinces "ofisa 610" direktora vietnieks.
Džans Džeņduo (张振铎): Liaoninas provinces Daliaņas milicijas departamenta direktors, bijušais partijas sekretārs un Liaoninas provinces Cietumu administrācijas biroja direktors.

Sarakstā ir iekļautas arī zemāka līmeņa ĶKP amatpersonas (vārdi šeit nav nosaukti).

Visa informācija par šīm amatpersonām tika apkopota, pamatojoties uz Minghui.org publicētajiem datiem. ASV Valsts departamenta amatpersona pirms diviem gadiem apstiprināja, ka Faluņgun praktizētāju sniegtajiem materiāliem var uzticēties. Šobrīd ASV valdības publicētajos ikgadējos ziņojumos par cilvēktiesībām vai reliģijas brīvību bieži tiek tieši citēta Minghui.org statistika par Faluņgun vajāšanu. Minētā statistika ietver nāves gadījumu skaitu, piespriesto sodu un apcietinājumu skaitu, kā arī sīkāku informāciju par konkrētiem gadījumiem.

Arvien vairāk demokrātisko valstu ir apzinājušās, cik svarīgi ir piemērot sankcijas cilvēktiesību pārkāpējiem, un arvien vairāk valstu ir pieņēmušas likumus, kas līdzīgi Amerikas Savienotajās Valstīs pieņemtajam Magņitska likumam. Kopš pagājušā gada Cilvēktiesību dienas ASV, Kanādā, Apvienotajā Karalistē un Eiropas Savienībā (27 valstīs) ir pieņemti tiesību akti par atbildību cilvēktiesību jomā.

Turklāt 2021. gada 2. decembrī Austrālijas parlaments pieņēma "2021. gada autonomo sankciju grozījumu likumprojektu (Magņitska tipa un citas šāda veida sankcijas)". Pēc tam, kad 7. decembrī to parakstīja Austrālijas ģenerālgubernators, šis likumprojekts ļauj Austrālijas valdībai piemērot sankcijas cilvēktiesību pārkāpējiem, korumpētām amatpersonām un ļaunprātīgiem kibernoziedzniekiem.

Pasākumi ietver iesaistīto amatpersonu, organizāciju vai grupu līdzekļu iesaldēšanu Austrālijā un aizliegumu šīm personām ieceļot valstī. Parlamenta Apvienotās Cilvēktiesību komitejas loceklis sacīja – lai gan šis tiesību akts nevar garantēt cilvēktiesību pārkāpēju sodīšanu viņu dzimtenē, tas liegs viņiem piekļuvi Austrālijas pludmalēm, skolām, medicīnas sistēmai un finanšu iestādēm.

Arī citas valstis ir ieviesušas vai apsver līdzīgus pasākumus. Norvēģija, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, ir pieņēmusi "Likumu par starptautisko sankciju īstenošanu", kas ir spēkā no 2021. gada aprīļa. Lai gan Japānā nav pieņemti Magņitska likumi, amatpersonas norādīja, ka tās tomēr var piemērot sankcijas cilvēktiesību pārkāpējiem, iesaldējot aktīvus un aizliedzot ieceļošanu, pamatojoties uz spēkā esošajiem ārējo attiecību un tirdzniecības likumiem.

Turklāt lielākās Rietumvalstis, piemēram, ASV, Kanāda un Apvienotā Karaliste, ir plānojušas pastiprināt informācijas apmaiņu par cilvēktiesību pārkāpējiem.

Faluņgun praktizētāji, kas iesniedza sarakstu, vēlas brīdināt tos, kas iesaistīti Faluņgun vajāšanā Ķīnā, ka katra vainīgā vārds agrāk vai vēlāk parādīsies vainīgo sarakstā, ja viņi turpinās sekot ĶKP.

Jebkāda veida represijas pret Faluņgun praktizētājiem par viņu ticību ir noziegums, kas radīs sekas. Ķīnas tiesībaizsardzības iestāžu, prokuratūras un tiesu uzdevums ir nodrošināt taisnīgumu, tomēr tās ir kļuvušas par instrumentiem, lai vērstos pret Faluņgun praktizētājiem pēc ārpus likuma ietvariem pastāvošās iestādes – "ofisa 610" norādījumiem. Šie likumpārkāpēji pārkāpj likumu, lai gan viņiem ir jāīsteno likuma vara. Ja viņi nepārtrauks savus noziegumus pret praktizētājiem, viņi tiks saukti pie atbildības. Mēs aicinām nekavējoties pārtraukt Faluņgun vajāšanu un atlīdzināt nodarīto kaitējumu.

Saistīti raksti:

Faluņgun praktizētāji 37 valstu valdībām iesniedz jaunāko sarakstu ar noziedznieku vārdiem


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/19/197049.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.