„Li Hundži ir mans Šifu!”

Jaunākajā grāmatas „Džuaņ Faluņ” spāņu valodas versijā Skolotāja vārds tika mainīts no „Maestro” uz „Šifu” (Shifu). Lai gan vārds „Maestro” spāņu valodā nozīmē gan „Skolotājs”, gan „Meistars”, tas tomēr pilnībā neatbilst tai nozīmei, kāda piemīt ķīniešu vārdam „Šifu”.

Sākumā manā apgabalā spāņu valodā runājošajiem Faluņgun praktizētājiem bija grūti pierast pie jaunā tulkojuma, tāpēc es paskaidroju viņiem vārda „Šifu” jēgu. „Ši” ķīniešu valodā nozīmē „Skolotājs”, un „Fu” nozīmē „Tēvs”. Tāpēc „Šifu” attiecas uz kādu cilvēku, kurš ir gan jūsu skolotājs, gan tēvs. Nevienā citā kultūrā nav šim vārdam „Šifu” atbilstoša jēdziena, tāpēc ir lietderīgāk izmantot šī vārda transliterāciju. Es viņiem arī paskaidroju, ka skolā ķīnieši skolotājus neuzrunā ar vārdu „Šifu”. Tas ir speciāls termins, ko izmanto tikai pilnveidošanās praksēs. Tam, kurš pilnveidojas, ir jāiziet svinīga ceremonija, un tikai tad viņš varēs uzrunāt savu Meistaru par Šifu. Tāpat es dalījos ar viņiem pieredzē par to, ka, uzsākot pilnveidošanos Faluņgun skolā, es tikai pēc astoņiem mēnešiem uzdrošinājos nosaukt Skolotāju par Šifu. Tam bija divi iemesli. Pirmkārt, uzsākot pilnveidošanos, es nezināju, kā pareizi uzrunāt Skolotāju. Otrkārt, es jutu, ka neesmu cienīgs būt par mūsu Skolotāja skolnieku. Tikai pēc astoņiem mēnešiem es savā sirdī pēkšņi nosaucu Skolotāju par Šifu.

Kad lasīju „Džuaņ Faluņ” Likuma lekcijas, es uzzināju, ka Skolotājs saka, ka Viņš ir mūsu Šifu un mēs esam Viņa mācekļi. Es jutu, ka vārds „Maestro” (Skolotājs vai Meistars) grāmatā „Džuaņ Faluņ” spāņu valodā pilnībā neizsaka vārda “Šifu” nozīmi. Turklāt Likuma lekcijās ķīniešu valodā Skolotājs bieži saka „Kā jūsu Šifu ...” vai „Es esmu jūsu Šifu ...”. Tāpēc es patiesi ticu, ka transliterācija vārda “Šifu” gadījumā ir labākā izvēle. Lai gan lielākā daļa spāņu valodā runājošo praktizētāju nav tikušies ar Skolotāju, viņi sajūt sevi tuvāk Skolotājam, kad lasa vai dzird vārdu “Šifu”. Viņi teica, ka tāda sajūta nav bijusi, kad viņi lasījuši grāmatā vārdu „Maestro”.

Spāņu valodā runājošajiem praktizētājiem ļoti patīk vārda “Šifu” nozīme, tāpēc viņi visi pilnveidošanās pieredzes apmaiņas laikā sāka Skolotāju saukt par Šifu. Kāds spāņu valodā runājošs praktizētājs reiz man izstāstīja interesantu atgadījumu, kas notika pieredzes apmaiņas laikā pēc kopīgās Likuma mācīšanās. Viens no praktizētājiem turpinājis saukt Skolotāju par „Maestro”, bet kāds cits praktizētājs nekavējoties viņu izlabojis: „Nē. Lūdzu, nesaki Maestro. Lūdzu, saki Šifu."

Aptuveni pirms četriem mēnešiem, kad pie Ķīnas vēstniecības Argentīnā izplatīju patiesību skaidrojošus materiālus, es ieraudzīju pie ieejas stāvam divus vietējos ķīniešus, kuru darbība bija cieši saistīta ar vēstniecību. Es nekavējoties devos pie viņiem un piedāvāju materiālus. Viens no tiem bija vecāka gadagājuma cilvēks, kurš runāja pa mobilo tālruni, tāpēc vispirms es piedāvāju materiālus otram vīrietim. Kad viņš ieraudzīja, ka tie ir materiāli par Faluņgun, viņš kratīja galvu un atteicās pieņemt materiālus. Tad vecākā gadagājuma vīrietis pagrieza galvu un jautāja, ko es piedāvāju viņa draugam. Es atbildēju: „Tā ir patiesība par Faluņgun vajāšanu Ķīnā.” Viņš kļuva nervozs un sāka kliegt uz mani: „Ejiet prom no šejienes! Jums nav tiesību šeit izplatīt skrejlapas! Tā ir Ķīnas vēstniecība. Ja jūs neaiziesiet, es zvanīšu policijai, un jūs arestēs un piekaus!” Es viņam mierīgi teicu: „Šeit ir Argentīna, nevis Ķīna. Lūdzu, zvaniet policijai. Mēs būsim priecīgi viņiem izskaidrot patiesību par Faluņgun vajāšanu Ķīnā.” Viņš salēcās un kliedza uz mani: „Tu nebaidies no policijas? Mēs vēl paskatīsimies, vai tu baidīsies vai ne!” Es teicu: „Faluņgun praktizētāji Ķīnā nebaidās iziet Tiaņaņmeņas laukumā un runāt par Faluņgun, riskējot ar savu dārgo dzīvību. Man nav jābaidās runāt patiesību, atrodoties ārpus Ķīnas.”

Viņa draugs vedināja viņu iet prom, bet vīrietis bija nepiekāpīgs un atteicās doties projām. Kādu brīdi viņš nikni skatījās uz mani, kļūstot sarkans. Tad viņš pēkšņi sāka vicināt rādītājpirkstu man gar seju un kliegt no visa spēka: „Kāda saistība ir starp Li Hundži un tevi?” Es biju pārsteigts, jo tādu jautājumu nebiju gaidījis. Es mierīgi atbildēju: „Li Hundži ir mans Šifu.” Viņš izskatījās ļoti dusmīgs un sāka riņķot man apkārt. Tad viņš pagriezās pret mani un kliedza: „Saki man! Kādas ir jūsu attiecības ar Li Hundži!” Es viņam vēlreiz atbildēju: „Li Hundži ir mans Šifu.” Viņš izskatījās vēl dusmīgāks un atkal sāka riņķot man apkārt. Tad viņš vēlreiz novicināja rādītājpirkstu man gar degunu, kliedzot vēl skaļāk: „Atbildi man vēlreiz! Kādas ir jūsu attiecības?” Šoreiz es viņam atbildēju skaļi: „Li Hundži ir mans Šifu!” Viņš izskatījās vēl niknāks. Raidot savā sirdī taisnās domas, es viņam laipni pajautāju: „Kāpēc jūs esat tik dusmīgs?” Pārsteigts viņš nolaida galvu un raudzījās zemē, it kā kaut ko apdomātu. Pēc tam es dzirdēju viņa murmināšanu: „Es neesmu dusmīgs. Es nepavisam neesmu dusmīgs.” Tad viņa draugs beidzot aizvilka viņu prom uz savu automašīnu, un viņi aizbrauca. Es stāvēju un domāju par to, kas tikko bija noticis. Man bija sajūta, ka šos jautājumus nebija uzdevis vecais vīrs, bet gan tumšie spēki un dēmoni, kas manipulēja ar viņu no citām dimensijām.

Es sapratu, cik nozīmīgs un svarīgs ir vārds Šifu visiem Faluņgun praktizētājiem pasaulē, kas palīdz Skolotājām Likuma izlabošanas periodā!

Šī gada Ķīniešu Jaunā gada apsveikumā mēs Skolotājam teicām, ka spāņu valodā runājošajiem Faluņgun praktizētājiem ļoti patīk saukt Skolotāju par Šifu, kas ir ļoti cieņpilna un sirsnīga uzruna. Mēs vēlētos izmantot šo iespēju, lai vēlreiz pateiktos Skolotājam. Mēs zinām, ka tas ir bijis grūti - palīdzēt mums atrast Faluņgun, lai mēs varētu sākt pilnveidoties. Bez Skolotāja aizsardzības un vadības mums nebūtu šādas iespējas un goda - kļūt par Faluņgun praktizētājiem Likuma izlabošanas periodā. Skolotāj, savā bezgalīgajā žēlsirdībā Jūs vairākkārt esat teicis, ka neļausiet mums nokrist. Bet patiesībā mēs neesam jūsu žēlsirdības cienīgi. Mums ir jāapsola, ka mēs nekad Jūs nepievilsim. Mēs vēlamies izteikt Jums visdziļāko pateicību par šo iespēju būt Jūsu sekotājiem!

Tā ir mana personīgā izpratne. Lūdzu, norādiet uz jebkurām nepilnībām.


Raksts angļu valodā: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/3/13/58391.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.