Sakāmvārds: Atdarīt ļaunu ar labu

Senajā Ķīnā dzīvoja kāds dižmanīgs bruņinieks, kurš augstu vērtēja savu statusu. Viņš izturējās ļoti augstprātīgi un bieži terorizēja savus kaimiņus.

Viens no viņa kaimiņiem bija vecs vīrs ar baltu bārdu, kurš dzīvoja kopā ar saviem trim dēliem. Kādu dienu vecais vīrs dēliem teica: „Es vienmēr esmu rūpējies par savu ģimeni. Visu dzīvi man bieži darīja pāri, un arī jūs visi esat cietuši. Nu esmu kļuvis vecs, un tādēļ vienam no jums ir jāuzņemas atbildība par ģimeni. Šodien katram no jums es iedošu desmit sudraba taelus (naudas vienība senajā Ķīnā). Jums būs jādodas paveikt kādu labu darbu. Kura veikums gūs visaugstāko novērtējumu, tam būs jāuzņemas atbildība par ģimeni.”

Pēc kāda laika visi trīs dēli atgriezās mājās. Vecais vīrs lūdza izstāstīt, ko tie bija paveikuši.
Vecākais dēls teica: „Kādu dienu es redzēju grūtnieci, kura grasoties izdarīt pašnāvību, ielēca upē. Es nekavējoties ielēcu ūdenī un izvilku viņu krastā. Es izglābu divas dzīvības, jo viņa gaidīja bērnu.” Vecais vīrs, nesakot ne vārda, pamāja ar galvu.

Otrais dēls teica: „Kad es gāju cauri kādam ciemam, es ieraudzīju degošu namu. Tā bija ļoti vējaina diena. Uguns varēja izplatīties visā ciemā. Es viens pats apdzēsu ugunsgrēku un izglābu dzīvību un iedzīvi veselai ģimenei.” Vecais tēvs vien smaidīja un neko neteica.

Jaunākais dēls teica: „Man ir tik ļoti žēl, tēt. Es izdarīju muļķību, jo izglābu ienaidnieku. Kādu dienu mūsu kaimiņš bruņinieks bija aizmidzis uz pašas klints malas. Viņš bija svinējis uzvaru pēc kādas cīņas un piedzēries līdz nemaņai. Ja viņš pagrieztos uz sāniem, tad būtu nokritis no klints un nosities. Pirmajā brīdī, kad es viņu ieraudzīju, man bija vienalga, kas ar viņu notiks, jo domāju, ka viņš ir pelnījis sodu. Taču manas domas mainījās, kad sapratu, ka viņš ir nepieciešams mūsu valstij, lai sargātu robežas un cīnītos kara laukā ar ienaidniekiem. Es viņu pamodināju. Pavisam samulsis, viņš man paklanījās un aizjāja prom.”

Sirmgalvis iesmējās un iecēla jaunāko dēlu par ģimenes galvu. Kad divi vecākie dēli nepiekrita tēva izvēlei, tēvs viņiem paskaidroja: „Izvelkot sievieti no upes, tu izglābi tikai vienu dzīvību, nodzēšot ugunsgrēku, tu izglābi tikai vienu ģimeni. Cilvēki tikai tad var mierīgi dzīvot un būt apmierināti, ja valstī valda miers un labklājība. Jūsu jaunākais brālis valsts intereses liek augstāk pār personisko pāridarījumu. Lūk, tā ir augstākā tikumība!”

Tā jaunākais brālis kļuva par ģimenes galvu. Bruņinieks atzina, ka ir bijis netaisns pret sirmgalvja ģimeni. Viņš augstu novērtēja jaunāka dēla spēju piedot. Starp abām ģimenēm iestājās miers, un viņi kļuva par labiem kaimiņiem.

Lai gan šis stāsts ir īss, tas ir ļoti iedvesmojošs. Vecais vīrs un viņa dēli, it īpaši jaunākais dēls, bija krietni cilvēki. Jaunākā dēla lielā labestība un pacietība spēja mainīt kareivīgo kaimiņu.

Tikumi, kurus pagātnē apdziedāja un apbrīnoja, mūsdienu Ķīnā ir reti sastopami. Kopš Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) pārņēma kontroli pār tautu, tradicionāla kultūra un morāle tiek apzināti iznīcinātas. Pēc daudzajām šausminošajām politiskajām kustībām cilvēki ir kļuvuši piesardzīgi. Cilvēki neuzticas viens otram un šķiet, ka saskata viens otrā tikai ienaidnieku. Korumpētajā sabiedrībā plaukst kukuļdošana un cilvēki ir noguruši no šādas dzīves.

Tomēr Ķīnā ir cilvēki, kuri mierīgi praktizē universālos „Īstenības Labestības Pacietības” principus. Savā ikdienas dzīvē viņi īsteno Labestību un Pacietību. Neraugoties uz 15 gadus ilgo, nežēlīgo Faluņgun vajāšanu, viņi mierīgi un saprātīgi turpina skaidrot patiesību. Viņi stāsta cilvēkiem par ĶKP safabricēto „pašsadedzināšanās incidentu Tiaņaņmeņas laukumā”, kura mērķis bija diskreditēt Falungun reputāciju. Viņi skaidro, ka cilvēkiem ir svētīgi atcerēties to, ka „Falun Dafa ir brīnišķīgs ” un „„Īstenība Labestība Pacietība” ir brīnišķīgs princips”. Viņi iesaka cilvēkiem izstāties no ĶKP, lai kopā ar to neaizietu bojā katastrofas laikā. Praktizētāji neapvainojas uz tiem, kas nezina patiesību un viņus neieredz, ziņo par tiem un pat piekauj. Gluži pretēji, viņi pret šiem cilvēkiem ir labestīgi. Vai tad tie nav apbrīnojami un lieliski cilvēki? Tāpat kā jaunākais dēls iepriekš minētajā stāstā, viņi nedomā par saviem aizvainojumiem, bet vispirms domāt par citiem. Tā rīkojas tikai pašaizliedzīgi cilvēki. Tā spēj rīkoties tikai tie, kas praktizē patiesu Likumu.

Mani draugi, ja jums ir lemts sastapt Faluņgun praktizētāju, lūdzu, atcerieties manus vārdus: „Ja jūs klausīsieties un ticēsiet tam, ko viņi saka, jums būs lieliska nākotne. Jūsu veiksme sāksies tagad un turpināsies mūžīgi.”


Raksts angļu valodā: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/25/140121p.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.