Kā komunisma rēgs valda mūsu pasaulē (Priekšvārds)

Komunisma rēgs nav izzudis līdz ar komunistisko partiju sabrukumu Austrumeiropā
 
Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Šobrīd visā pasaulē notiek grandiozas pārmaiņas, un mums ir kritiski svarīgi saprast, kā tās pārdzīvot un kā tikt atpakaļ uz pareizā, tradicionālā ceļa. Arī mēs Latvijā joprojām neaptveram, cik smagi mūsu sabiedrību ir izkropļojis gandrīz pusgadsimts, ko mūsu tauta pavadīja komunistiskā režīma jūgā. Grāmata "Kā komunisma rēgs valda mūsu pasaulē" atklāj veidus, kā komunistiskais rēgs ir ieperinājies mūsdienu cilvēku prātos. Tajā atspoguļota komunisma globālā attīstība un izskaidrots, kā šis rēgs ir iesakņojies gandrīz visos mūsdienu sabiedrības aspektos un pa kādu ceļu cilvēcei jāiet, lai izkļūtu no tā gūsta.

Vēlam katram lasītājam sajust savā sirdī cerību atbrīvoties no komunistiskās ideoloģijas radītajām smagajām sekām, spēt izkāpt no baiļu un bezjūtības čaulas, kuru esam izaudzējuši tieši pateicoties šai komunistiskajai ideoloģijai, no kuras mūsdienās nav pasargāts gandrīz neviens cilvēks. Tāpat arī neaizmirsīsim iepriekšējās paaudzes, kuras izcīnīja Latvijas neatkarību un atbrīvošanos no komunistiskā jūga, taču aizgāja mūžībā vīlušies un sarūgtināti, redzot sabiedrības nebeidzamās problēmas, kuras izriet tieši no komunistisku ideju samaitātajiem prātiem. Piedāvājam jūsu uzmanībai grāmatas "Kā komunisma rēgs valda mūsu pasaulē" adaptētu tulkojumu latviešu valodā. Neļausim, ka vēsture atkārtojas.

***

Priekšvārds

Lai arī komunistiskie režīmi Austrumeiropā sabruka, komunisma ļaunais rēgs nav izzudis. Tieši pretēji, šis ļaunais rēgs jau valda mūsu pasaulē, un cilvēcei nevajadzētu lolot maldīgu optimismu.

Komunisms nav nedz domas tendence, nedz doktrīna, nedz neveiksmīgs mēģinājums atrast jaunu veidu, kā sakārtot cilvēku lietas. Tā vietā tas būtu jāuztver kā velns – kā ļauns rēgs, ko kaldinājis naids, deģenerācija un citi Visuma pirmatnējie spēki.

Citā, mums neredzamā dimensijā, tas pieņēma čūskas, pēc tam sarkanā drakona veidolu, un tas biedrojas ar Sātanu, kurš ienīst Dievu. Tas izmanto zema līmeņa būtnes un dēmonus, lai sētu haosu cilvēku pasaulē. Rēga mērķis ir pazudināt cilvēci. Kamēr dievišķais piedāvā pestīšanu, komunisms liek cilvēkiem neticēt dievišķajam, uzbrūk cilvēka morālei, lai tā pasliktinātos tiktāl, ka cilvēki atteiktos no tradīcijām, nespētu ievērot dievišķos norādījumus un galu galā tiktu atsijāti.

Komunisma ļaunais rēgs ar tā neskaitāmajām mutācijām ir viltības pilns. Dažkārt tas izmanto slepkavošanu un vardarbību, lai iznīcinātu tos, kas nevēlas tam sekot. Citreiz tas izmanto "zinātnes" un "progresa" saukļus, gleznojot brīnišķīgu nākotnes ainu, lai maldinātu cilvēkus. Dažkārt tas pasniedz sevi kā augstu un dziļu zinātni un liek noticēt, ka tas ir cilvēces nākotnes attīstības virziens. Citkārt tas izmanto "demokrātijas", "vienlīdzības" un "sociālā taisnīguma" lozungus, lai iefiltrētos izglītības, mediju, mākslas un tieslietu jomā, tā sapulcinot cilvēkus zem sava karoga, viņiem pašiem to pat neapzinoties. Reizēm tas sevi dēvē par "sociālismu", "progresīvismu", "liberālismu", "neomarksismu" un vēl citos kreisos terminos.

Dažkārt tas paceļ šķietami pareizus karogus, piemēram, pacifisms, vides aizsardzībs, globālisms un politkorektums. Citkārt tas atbalsta avangarda mākslu, seksuālo brīvību, narkotiku legalizāciju, homoseksuālismu un izdabā citām cilvēciskajām iegribām, radot maldīgu iespaidu, ka tā ir daļa no populāras tendences.

Ekstrēmisms un vardarbība nav vienīgās ļaunā rēga izpausmes – reizēm tas izliekas, ka rūpējas par sabiedrības labklājību. Tomēr tā galvenais mērķis ir ar jebkādiem līdzekļiem iznīcināt visu, kas ir tradicionāls, neatkarīgi no tā, vai tā ir ticība, reliģija, morāle, kultūra, ģimenes institūcija, māksla, izglītība, likumdošana – izmantos jebko, kas nepieciešams, lai cilvēks iegāztos morālā bezdibenī [no kura nav atgriešanās] un tiktu nolemts mūžīgām mokām.

Komunisms un tā dažādās mutācijas tagad ir sastopamas viscaur pasaulē. Ķīna un Kuba publiski paziņo, ka tās vada komunistiski režīmi. Pat Amerikas Savienotās Valstis – brīvās pasaules līderis – arī ir gandrīz pilnībā kapitulējušas komunisma ļaunā rēga uzbrukumos. Eiropā nostiprinās sociālisms, bet Āfriku un Latīņameriku ir pārņēmusi komunistu ietekme. Tā ir šokējoša realitāte, ar kuru tagad saskaras cilvēce – ļaunā rēga sazvērestība, kuras mērķis ir iznīcināt cilvēci, ir gandrīz izdevusies.

Cilvēki instinktīvi vēlas gūt labumu sev un izvairīties no briesmām. Instinkts mudina viņus izvairīties no ciešanām, kļūt slaveniem, nodibināt plaukstošus uzņēmumus vai vienkārši baudīt dzīvi. Tās ir cilvēciskas domas, un tajās nav nekā nepareiza. Tomēr, ja cilvēki distancējas no dievišķā, ļaunais rēgs var pieķerties šīm domām un pastiprināt tās, lai kontrolētu cilvēkus.

Rēga augstprātīgā sacelšanās pret dievišķo liek arī tiem, kurus tas kontrolē, kļūt augstprātīgiem. Pēc tam šie cilvēki, izmantojot varu, kapitālu un zināšanas, cenšas spēlēt Dievu, lai ar sociālo kustību palīdzību pārvaldītu miljoniem cilvēku likteņus un ietekmētu vēstures gaitu.

Cilvēkus ir radījis dievišķais, un viņu dabā ir gan labais, gan ļaunais. Atsakoties no ļaunuma un izvēloties labestību, cilvēki var atgriezties pie dievišķā. Pretējā pusē viņus sagaida ļaunuma personifikācija – velns. Izvēle ir atkarīga tikai no paša cilvēka.

Daudzi būtībā labsirdīgi cilvēki neapzināti ir kļuvuši par komunisma rēga aģentiem vai tā manipulāciju objektiem – tādiem, ko Vladimirs Ļeņins sauca par "noderīgiem idiotiem". Lai gan rēga pamudinājumu un kārdinājumu dēļ visa sabiedrība kopumā ir nonākusi uz iznīcības sliekšņa, tikai pavisam nedaudzi cilvēki ir labprātīgi ieķīlājuši savas dvēseles velnam un izvēlējušies apzināti samaitāt cilvēci. Lielākajai daļai cilvēciskās dabas iedzimtā labsirdība saglabājas, dodot viņiem iespēju atbrīvoties no rēga ietekmes.

Šīs grāmatas mērķis ir cik vien iespējams vienkāršā un skaidrā valodā argumentēti izklāstīt šo sarežģīto un samezgloto jautājumu. Tad cilvēki spēs saskatīt komunisma rēga trikus. Un, kas ir vēl svarīgāk, – šīs grāmatas mērķis ir iepazīstināt ar morāles, kultūras un mākslas tradīcijām, ko dievišķais ir noteicis cilvēcei. Tad cilvēki paši varēs izvēlēties starp dievišķo un ļauno rēgu.

Kad cilvēkā parādīsies labas domas, dievišķais palīdzēs atbrīvoties viņam no velna kontroles. Taču, lai ieraudzītu velnu tādu, kāds tas ir, ir nepieciešamas dziļas pārdomas un tas ir skaidri jāatpazīst. Šīs grāmatas mērķis ir caurskatīt pēdējo gadsimtu vēstures līkločus un no augsta līmeņa un plašas perspektīvas izvērtēt daudzveidīgās maskas un veidolus, ko velns ir pieņēmis, lai pārņemtu mūsu pasauli un manipulētu ar to.

Šo centienu mērķis nav vienkārši izstāstīt vēsturi, bet gan saprast, kā mēs varam apturēt velnu, lai tas vairs nekad atkal nevaldītu šajā pasaulē. Tas ir atkarīgs no katra indivīda apskaidrības, proaktīvas atteikšanās no ļaunuma un atgriešanās pie tradīcijām un dzīvesveida, ko dievišķais ir noteicis cilvēkam.

Dievišķais noteikti svinēs uzvaru pār velnu. Tas, kurā pusē mēs nostāsimies, noteiks mūsu mūžīgo likteni.

Kā komunisma rēgs valda mūsu pasaulē (Ievads)Avots: https://www.epochtimes.com/gb/18/6/7/n10464261.htm

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.