Dažādi lojalitātes līmeņi

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Lojalitāte ir svarīga tradicionālās ķīniešu kultūras sastāvdaļa. Ķīniešu rakstzīmē šis vārds sastāv no divām daļām: augšējā daļa ir džun, kas nozīmē taisnīgums, bet apakšējā daļa ir sjiņ – sirds. Tas nozīmē, ka lojalitāte ir patiesums, godprātība un taisnīgums.

Vēstures pieraksti liecina, ka lojalitātes jēdziens parādījās Džou dinastijas laikā vai pat agrāk, un tam ir ļoti dziļa nozīme.

Konfūcijs reiz teica: "Valdnieks vada savus ierēdņus ar pieklājību, bet ierēdņi kalpo valdniekam ar lojalitāti." Uzticība valdniekam nozīmē arī uzticību valstij un tās pilsoņiem. No personiskā viedokļa tas nozīmē, ka cilvēkam ir jāpilda savs pienākums, jābūt apņēmības pilnam kalpot sabiedrībai un jāsaglabā tikumība.

Tikumīgs cilvēks darīs visu iespējamo, lai mudinātu arī citus būt tikumīgiem. Tā ir arī daļa no lojalitātes un veids, kā kalpot valstij.

Slavenais Konfūcija sekotājs Sjuņdzi rakstīja par trim lojalitātes līmeņiem: diženu, labu un viduvēju. Viņš minēja piemērus ar cilvēkiem, kuri var būt par paraugu katra veida lojalitātei.

Dižena lojalitāte

"Dižena lojalitāte nozīmē, ka cilvēks palīdz valdniekam saprast, kāda uzvedība un rīcība ir tikumīga, vienlaikus palīdzot viņam būt labam cilvēkam. Viens no piemēriem ir Džou Guna atbalsts Džou dinastijas valdniekam Čenam." – Sjuņdzi.

Saskaņā ar Šidzji (Dižā vēsturnieka pieraksti), Džou Guns, valdnieka Vu jaunākais brālis, izcēlās ar lielu labestību un dēla godbijību. Pēc valdnieka Vu nāves viņa dēls, valdnieks Čens, bija vēl pārāk jauns. Lai izvairītos no nemieriem, Džou Guns paziņoja, ka viņš kārtos valdības lietas jaunā valdnieka Čena vietā. Septiņu gadu laikā, kamēr Džou Guns bija pie varas, viņš ne tikai centās pēc iespējas labāk kārtot valdības lietas, bet arī mācīja jauno valdnieku Čenu pārvaldīt valsti.

Dažas no Džou Guna mācībām tika dokumentētas Šanšu (Dokumentu grāmatā). Vienā rakstā Vu Ji (Bez atpūtas) viņš teica: "Valdnieks nedrīkst ļauties izklaidēm. Tikai zinot zemnieku dzīves grūtības, viņš var izprast parasto pilsoņu problēmas."

Rakstā Vu Ji teikts: "Valdieks Veņs (valdnieka Čena vectēvs) bija gan uzcītīgs, gan taupīgs. Kopā ar saviem ļaudīm viņš cēla mājas un apstrādāja zemi. Viņš bija laipns un pieticīgs, strādāja no rītausmas līdz krēslai, rūpējoties par cilvēkiem. Viņam pat nebija laika paēst, un viņš nemedīja prieka pēc. Viņš ar pienācīgu cieņu kārtoja valdības lietas un valdīja 50 gadus."

Rakstā Džao Gao Džou Guns ieteica valdniekam Čenam ievērot Debesu likumu, mācoties no Sja un Šanu dinastijām. "Tā kā šie valdnieki nepievērsa uzmanību tikumībai, viņi agri zaudēja dievišķās svētības, un viņu valstis krita pagrimumā," viņš teica. "Tā kā jūs sākat nodarboties ar valdības lietām, lūdzu, veiciniet tikumību, nepieļaujiet amorālu rīcību un nevaldiet pār cilvēkiem, tos nogalinot. Tikai tad jūs varat atstāt savu mantojumu. Es ceru, ka jūsu majestāte kļūs par tikumības paraugu cilvēkiem, un jūsu žēlastība izplatīsies tālu un plaši."

Džou Guns izpildīja savu pienākumu, audzinot valdnieku Čenu tikumības garā. Čena un pēc tam viņa dēla Kana valdīšanas laikā valstī valdīja miers un cilvēki dzīvoja saticīgi. Krimināllikumi nebija nepieciešami vairāk nekā 40 gadus, un šis laika posms vēsturē izpelnījās lielu atzinību.

Laba lojalitāte

"Laba lojalitāte nozīmē palīdzēt valdniekam un labot viņa uzvedību. Viens no piemēriem ir Guaņs Džuns, kurš atbalstīja Cji valdnieku Huaņu." – Sjuņdzi.

Ši Dzji (Dižā vēsturnieka pieraksti) Guaņs tiek slavēts kā atbildīga amatpersona, kas veicinājusi prinča Huaņa varas stiprināšanu un labojusi viņa kļūdas. Konfūcijs teica, ka Guaņs palīdzēja valdniekam Huaņam kļūt spēcīgam un dominēt Ķīnā. Tomēr paša Guaņa mājoklis un dzīvesveids bija tikpat grezns kā valdniekam. Konfūcijs to uzskatīja par nepieņemamu un neatbilstošu Ķīnas rituālu tradīcijām.

Guaņs labi prata izmantot izdevības un vērst notikumu gaitu par labu Cji valstij. Pēc tam, kad princis Huaņs sakāva Lu valsti un un parakstīja vienošanos par Ke zemju atsavināšanu, Lu pārstāvis Cao Mo, piedraudot ar nazi, piespieda princi Huaņu atdot Lu iepriekš atņemtās zemes. Princis Huaņs bija sašutis un vēlāk nolēma zemi neatdot, bet Guaņs ieteica viņam to nedarīt; svarīgāk bija iegūt citu valdnieku uzticību. Rezultātā pārējie valdnieki atzina princi Huaņu par uzticamu un piekrita pakļauties viņa autoritātei.

Tomēr Guaņs Džuns nespēja palīdzēt valdniekam Huaņam uzkrāt tikumu un labestību. Pirms nāves Guaņs ieteica valdniekam nepaļauties uz Jija, Kaifanu un vēl diviem viltīgiem galminiekiem. Bet valdnieks neklausījās un iecēla viņus augstos amatos, kas noveda pie valsts panīkuma.

Viduvējā lojalitāte

"Ja padoms, ko amatpersona sniedz valdniekam, rada abpusēju aizvainojumu, tā ir viduvēja lojalitāte. Kā piemēru var minēt attiecības starp Vu Dzisju un valdnieku Fučaju." – Sjuņdzi.

Vu palīdzēja valdniekam Helu izveidot spēcīgu un pārtikušu valsti. Pēc valdnieka Helu nāves Vu turpināja palīdzēt viņa dēlam Fučajam. Pēc tam, kad valdnieks Fučajs sakāva Jue valsti, Vu ieteica viņam iznīcināt pārējo valsts daļu. Viņš atkārtoti teica, ka Jue valdnieks Goudzjaņs spēj izturēt grūtības, kas varētu kļūt par draudu Fučajam.

Goudzjaņs piekukuļoja vienu no Fučaja augstākajām amatpersonām Bo Pi, kurš pēc tam Fučaja priekšā apmeloja Vu. Galu galā Fučajs iedeva Vu zobenu un pavēlēja viņam sevi nogalināt. Pirms izdarīt pašnāvību Vu lūdza, lai pēc viņa nāves viņa acis tiek novietotas virs ieejas pilsētā, lai viņš "pats savām acīm redzētu, kā Goudzjaņa karotāji ienāk pilsētā". Tas vēl vairāk saniknoja Fučaju.

Patiešām, Vu Dzisju sniedza padomu Fučajam, taču viņš nespēja mainīt valdnieka uzvedību, kā rezultātā starp viņiem radās nesaskaņas.. Tādējādi viņa lojalitāte bija viduvēja.

Kopsavilkums

Lojalitāte sākas ar patiesumu un cieņu. Tā neaprobežojas tikai ar sava pienākuma izpildi. Tā drīzāk ir balstīta uz godīgu sirdi un ietver gan godīgumu, gan uzticību. Tā ir daļa no Ķīnas tradicionālajām vērtībām un atbilst pieciem galvenajiem konfuciānisma tikumiem (labestība, taisnīgums, pieklājība, gudrība, uzticamība).

Lojalitāte ir īpaši svarīga mūsdienu sabiedrībā. Sākot ar mums pašiem, mēs varam izkopt godīgumu un tikumību, un stiprināt uzticību. Tas atgriezīs mūs uz harmonijas ceļa starp debesīm, zemi un cilvēci.Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/26/210494.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.