Tota pravietojums: Radītājs izglābs pasauli

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Visās kultūrās ir pravietojumi par to, ka pasauli izglābs Radītājs. Zemāk aprakstīts kāds pravietojums, kas izdarīts senās Ēģiptes laikā.

null

Tots ir seno ēģiptiešu dievība, gudrības, Mēness, matemātikas, medicīnas un rakstības dievs.

Senās Ēģiptes civilizācija pastāvēja 5000 gadu. Platona traktātā "Tīmajs" rakstīts, ka ēģiptiešu priesteri stāstījuši grieķiem par Atlantīdu, kā arī daudzus citus senus stāstus.

Ēģiptes vēsturē nozīmīga figūra bija Tots, Mēness, gudrības, zināšanu, hieroglifu, zinātnes, maģijas, mākslas un tiesas dievs. Tā kā seno Ēģipti kādreiz bija okupējuši senie grieķi un pēc tam Romas impērija, Tots grieķu valodā kļuva pazīstams kā Hermejs Trismegists.

Tota pravietojums tika dokumentēts grāmatā "Asklēpijs: Hermeja Trismegista izcilā runa". (Šo tēmu sers Valters Skots detalizēti aprakstīja 1924. gadā četru sējumu izdevumā "Hermetica") Tālāk daži fragmenti no "Asklēpija", kuros minētie "ļaunie eņģeļi" varētu attiekties uz Vecajā Derībā pieminēto sātanu vai komunisma rēgu, kas šodien apdraud pasauli. Par laimi, pasauli glābs "Skolotājs un Tēvs, Dievs, pirmais pirms visiem, dievu radītājs, kurš radās pirmais."

* * *

1. "Vai tu, Asklēpij, nezini, ka Ēģipte ir debesu atveids, vai, precīzāk sakot, Ēģiptē visas to spēku funkcijas, kas valda un darbojas debesīs, ir pārceltas uz zemi? "

"Nē, drīzāk būtu jāsaka, ka viss Kosmoss dzīvo šajā mūsu zemē kā svētnīcā. Un tomēr, tā kā ir pareizi, ka gudriem cilvēkiem ir jābūt zināšanām par visiem notikumiem, pirms tie notiek, jūs nedrīkstat palikt neziņā par to, ka pienāks laiks, kad taps redzams, ka ēģiptieši velti godinājuši dievību ar sirsnīgu dievbijību un neatlaidīgu pielūgsmi, un viss mūsu svētais dievkalpojums izrādīsies neauglīgs un nelietderīgs. Jo dievi atgriezīsies no zemes debesīs. Ēģipte tiks pamesta, un zeme, kas kādreiz bija reliģijas mājvieta, tiks atstāta novārtā, bez savu dievību klātbūtnes."

2) "Ak, Ēģipte, Ēģipte, no tavas reliģijas nepaliks nekas cits kā vien tukši nostāsti, kam tavi bērni pēc laika vairs neticēs; nepaliks nekas cits kā iegravēti vārdi, un tikai akmeņi vēstīs par tavu dievbijību. Un tajā dienā cilvēki būs noguruši no dzīves, un viņi pārstās domāt, ka Visums ir godbijīgas apbrīnas un pielūgsmes vērts. Un tā reliģijai, lielākajai no visām svētībām, jo nav nekā tāda, nav bijis un arī nekad nebūs, kas varētu tikt uzskatīts par lielāku svētību, draudēs iznīcība; cilvēki to uzskatīs par apgrūtinājumu un nonāks līdz tam, ka to nicinās. "

"Viņi vairs nemīlēs šo pasauli ap mums, šo nesalīdzināmo Dieva darbu, šo krāšņo celtni, ko Viņš ir uzcēlis, šo labumu kopumu, kas sastāv no visdažādākajām lietām, šo instrumentu, ar kura palīdzību Dieva griba darbojas tajā, ko Viņš ir radījis, bez ierunām dodot priekšroku cilvēka labklājībai, šo visu daudzveidīgo lietu salikumu un uzkrājumu, kas var izraisīt vērotājā cieņu, atzinību un mīlestību."

"Tumsa būs vēlamāka par gaismu, nāve tiks uzskatīta par izdevīgāku nekā dzīve; neviens nepacels acis pret debesīm; dievbijīgie tiks uzskatīti par neprātīgiem, bet bezdievji par gudriem; trako uzskatīs par drosmīgu, bet ļauno – par labu cilvēku. Kas attiecas uz dvēseli un pārliecību, ka tā pēc savas būtības ir nemirstīga, vai arī ka tā var cerēt sasniegt nemirstību, kā es jums mācīju, tad viņi to visu izsmies un pat centīsies sevi pārliecināt, ka tie ir maldi. Neviens godbijīgs vai dievbijīgs vārds, neviens Debesu un debesu dievu cienīgs izteikums netiks uzklausīts vai uzskatīts par ticamu. "

"Un tā dievi atstās cilvēci, un tas būs smagi, un paliks tikai ļaunie eņģeļi, kas sajauksies ar cilvēkiem un ar savu galveno spēku grūdīs nabaga nelaimīgos cilvēkus uz visdažādākajiem bezatbildīgiem noziegumiem – karu, laupīšanu, krāpšanu un visādām dvēseles dabai naidīgām lietām. Tad zeme vairs nebūs nesatricināma, un jūra nenesīs kuģus; debesis nebalstīs zvaigznes to orbītās, un zvaigznes neturpinās savu nepārtraukto gaitu debesīs; visas dievu balsis pēc vajadzības tiks apslāpētas un apklusinātas; zemes augļi sapūs, augsne kļūs neauglīga, un pat gaiss ieslīgs drūmā sastingumā. Tā šī pasaule novecos. Reliģijas vairs nebūs, visas lietas būs nesakārtotas un nepareizas, viss labais izzudīs."

3) "Bet, kad tas viss būs noticis, Asklēpij, tad Skolotājs un Tēvs, Dievs, pirmais pirms visiem, tā dieva radītājs, kas pirmais radās, skatīsies uz to, kas ir noticis, un apturēs nekārtības ar savas gribas pretspēku, kas ir labais. Viņš aicinās atpakaļ uz pareizā ceļa tos, kas būs apmaldījušies; viņš attīrīs pasauli no ļaunuma, tad nomazgājot to ar ūdens plūdiem, tad sadedzinot to ar niknāko uguni vai atkal izdzenot to ar karu un mēri. Un tādā veidā Viņš atgriezīs savai pasaulei tās agrāko izskatu, lai Kosmoss atkal tiktu uzskatīts par pielūgsmes un apbrīnas vērtu, un Dievu, šī varenā veidojuma radītāju un atjaunotāju, tā laika cilvēki godinās un pielūgs ar nebeidzamām slavas un pateicības himnām. "

"Tāda ir Visuma jaunā dzimšana; tā ir visu labo lietu atjaunošana, svēta un bijību raisoša visas dabas atjaunošana; un tas notiek laika gaitā saskaņā ar mūžīgo Dieva gribu. Jo Dieva gribai nav nekāda sākuma; tā vienmēr ir viena un tā pati, un, kāda tā ir tagad, tāda tā vienmēr ir bijusi, bez sākuma. Jo pati Dieva būtība ir vērsta uz labo."Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/13/209865.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.