Kā Konfūcijs pielāgoja savas mācības katram māceklim

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

nullLielais ķīniešu domātājs Konfūcijs pirms 2500 gadiem radīja konfuciānisma morālo filozofiju un politikas zinātni.(Foto: Īdena Džanīna un Džims no Flickr CC BY 2.0)

Konfūcijs, kas bieži tiek uzskatīts par Ķīnas "viedā paraugu", savu dzīvi pavadīja, mācot tradicionālo kultūru. Viņš augstu vērtēja izglītošanos, un visas dzīves laikā "nekad nenogura mācīties un nekad nenogura mācīt citus". Viņa skolnieks Jans Huei teica: "Konfūcijs prot labi vadīt un iedvesmot cilvēkus." Zinātnieks Džu Sji no Minu dinastijas sacīja: "Meistars māca cilvēkus atbilstoši viņu talantiem." Stāsti no senajiem tekstiem atklāj, kā Konfūcijs mācīja dažādus cilvēkus dažādos gadījumos.

I. Vienmēr esi labestīgs

Vienā no sarunām Konfūcijs ar saviem mācekļiem runāja par to, kā tikt galā ar grūtībām.

Dzi Lu teica: "Kad citi izturas pret mani laipni, es izturos pret viņiem laipni; kad citi izturas pret mani nelaipni, arī es pret viņiem izturos nelaipni. Konfūcijs par to sacīja: " Tā rīkojas barbari, kuriem nav nekādas morāles un rituālu."

Dzi Guns teica: "Kad kāds pret mani izturas laipni, es izturos pret viņu laipni; kad kāds pret mani izturas nelaipni, es vedinu viņu uz labestību." Konfūcijs atbildēja: "Tā ir jāizturas draugiem vienam pret otru."

Jans Huei teica: "Kad kāds pret mani izturas laipni, es izturos pret viņu laipni; kad kāds izturas pret mani nelaipni, es izturos pret viņu laipni un vedinu viņu uz labestību." Uz to Konfūcijs atbildēja: "Tieši tā būtu jāizturas radinieku starpā. Ja jūs spēsiet to vērst plašumā un izturēties labi pret visu pasauli, tad jūs patiesi izturēsieties pret cilvēkiem ar labestību!"

II. Padoms atvadoties

Konfūcija skolnieks Dzi Lu devās tālā ceļojumā un ieradās atvadīties. Konfūcijs jautāja: "Vai man tev uzdāvināt ratus vai padomu?" Dzi Lu atbildēja: "Lūdzu, skolotāj, dodiet man padomu."

nullMinu dinastijas laika glezna, kurā attēlots Konfūcijs ar saviem mācekļiem. (Foto: Wikimedia Commons CC-0)

Konfūcijs teica: "Ja tu nevari būt modrs sevis pilnveidošanā, tu nespēsi sasniegt savus tālejošos mērķus; ja nestrādāsi cītīgi un labi nedarīsi savu darbu, nebūsi produktīvs; ja neizturēsies pret citiem labi un apdomīgi, neiemantosi viņu uzticēšanos; ja nebūsi uzticams, nevarēsi sagaidīt, ka citi būs uzticami; ja neizrādīsiet sirsnību un pazemību pret citiem, tu nevarēsi rīkoties saskaņā ar pieklājību un rituāliem. Ja cilvēks būs uzmanīgs šajās piecās jomās, viņš spēs izdarīt visu.”

III. Trīs tikumu zeme

Reiz Konfūcijs gāja garām vietai, ko sauca par Puji, un kur viņa skolnieks Dzi Lu bija valdījis trīs gadus. Brīdī, kad viņš iegāja Puji teritorijā, Konfūcijs viņu uzslavēja, sakot: "Dzi Lu ir rīkojies labi, būdams cieņpilns un uzticams." Kad viņš ieradās pilsētā, Konfūcijs viņu vēlreiz uzslavēja: "Dzi Lu ir labi rīkojies, viņš ir ziedojies un bijis piedodošs." Kad viņš ieradās vietā, no kuras Dzi Lu pārvaldīja valsti, Konfūcijs atkal viņu uzslavēja: "Dzi Lu ir labi pastrādājis, būdams tālredzīgs un izlēmīgs."

Viņa skolnieks Dzi Guns ceļoja kopā ar viņu un, turot grožus rokās, jautāja Konfūcijam: "Meistars trīs reizes uzslavēja Dzi Lu par viņa krietnumu, pat pirms viņu ieraudzīja. Vai es, lūdzu, varētu uzzināt, ko tik labu viņš ir izdarījis? "

Konfūcijs atbildēja: "Es redzēju, ko viņš ir darījis. Kad ienācu viņa valdījumā, ieraudzīju, ka lauki ir sakopti, labība zeļ, nezāles iznīdētas un kanāli starp laukiem padziļināti. Tas ir tāpēc, ka viņš ir bijis cieņpilns, apdomīgs un uzticams. Tas iedvesmoja cilvēkus darīt visu pēc labākās sirdsapziņas."

nullKonfūcijs mācīja saviem mācekļiem izlabot savus trūkumus. (Foto: Deivids Stenlijs via Flickr CC BY-2.0)

"Kad iegāju viņa pilsētā, es redzēju, ka mūri un mājas bija labā stāvoklī, tirgotāji bija pārtikuši un koki ziedēja. Tieši tādēļ, ka viņš ir ziedojies un ir bijis piedodošs, cilvēki ir bijuši rūpīgi nevis pavirši."

"Kad ierados viņa namā, pagalms bija tīrs, un viņa algotie cilvēki bija apzinīgi un nodevušies darbam. Tas bija tāpēc, ka viņš bija gudrs un izlēmīgs, un viņa rīkojumi nesatrauca tautu. Šķiet, ka Dzi Lu labestības pilnā pārvaldība ir nesusi lieliskus rezultātus. Pat ja es viņu trīs reizes pēc kārtas uzslavēju par viņa labajiem darbiem, kā gan es būtu varējis pateikt pietiekami daudz par visu padarīto?

Vēlāk Puji kļuva pazīstama kā "Trīs tikumu zeme".

IV. Valdīt nozīmē labot tā laika trūkumus

Dzi Guns jautāja Konfūcijam: "Kad Cji valdnieks jautāja jums padomu par labu pārvaldību, jūs atbildējāt – laba pārvaldība slēpjas taupībā." Kad Lu valsts valdnieks jums par to jautāja, jūs atbildējāt: "Laba pārvaldība slēpjas savu padoto izglītošanā." Kad Ču valdnieks jautāja par to pašu, jūs atbildējāt: "Laba pārvaldība nozīmē, ka tuvumā esošie ir laimīgi un tālumā esošie atgriežas. Trīs cilvēki uzdeva vienu un to pašu jautājumu, bet jūs atbildējāt dažādi, vai šeit var būt atšķirīga interpretācija?"

Konfūcijs atbildēja: "Tas tamdēļ, ka katram cilvēkam ir savi apstākļi. Kad Cji valdnieks vadīja valsti, viņš cēla ekstravagantus paviljonus. Medījot, viņš aptvēra pārāk daudz zemes. Vienā rītā viņš atdeva veselus trīs zemes gabalus, uz kuriem varēja izvietot tūkstoti ratu. Tāpēc es viņam atbildēju: "Laba pārvaldība slēpjas taupībā."

"Valdniekam Lu bija trīs ietekmīgi ministri, kuri izveidoja nelielu grupējumu un atgrūda citus ministrus. Tāpēc es viņam atbildēju: "Labi pārvaldīt nozīmē izglītot."

"Ču valstij ir liela teritorija, bet maza galvaspilsēta, kurā cilvēki jūtas atstumti. Neviens nevēlas tur apmesties un dzīvot. Tāpēc es teicu: "Laba pārvaldība ir padarīt laimīgus tuvumā esošos un atgriezt atpakaļ tālumā esošos." Trīs dažādām situācijām es piedāvāju atšķirīgus risinājumus."

Konfūcija sastādītajā "Dziesmu grāmatā" ir lasāms: "Pēc ilgiem nemieru un sēru laikiem tautai ir beigusies nauda, bet nekāda palīdzība no augšas tai nekad nav sniegta." Tā ir skumja nožēla par izšķērdības un nesātības radīto postu. Tajā arī rakstīts: "Tie glaimojošie nelieši vienmēr melo," kas norāda uz nelaimēm, ko sagādā nodevīgi ministri, kuri maldina valdnieku. Tur arī teikts: "Nemieru laikā valda šķiršanās sāpes un nāves mokas, kur mums bēgt?" Tā ir izmisuma pilna nopūta par to, ka, pašiem negribot, ir jāpārceļas uz citu vietu. Vai aplūkojot šos trīs scenārijus, iespējams vienādi risināt dažādas problēmas?

V. Piecas bīstamas prakses

Valdnieks Lu reiz jautāja Konfūcijam: "Esmu dzirdējis, ka, mājas austrumpusē uzcelta piebūve var nest neveiksmi. Vai tā ir patiesība?"

Konfūcijs atbildēja: "Ir piecu veidu nelabvēlīgas lietas, bet piebūve mājas austrumu pusē nav viena no tām. Neveiksme ģimenē var atnākt, ja tā pamet vecāko paaudzi un rūpējas tikai par bērniem; tautai neveiksies ja tā atsakās no gudrajiem, bet ieceļ amatos necienīgos; sabiedrības paražām draud briesmas, ja vecie un gudrie nevēlas mācīt, bet jaunie atsakās mācīties; un pasaulei nelaime var atnākt, ja talantīgie un tikumīgie aiziet pensijā un pie varas nāk muļķi bez gudrības un tikuma."

VI. Augstākstāvošais vienmēr ir uzmanīgs

Kad Dzi Guns kļuva par Sjiņjanas gubernatoru un bija gatavs stāties amatā, viņš atvadījās no Konfūcija, kurš sacīja: "Esi uzcītīgs, esi apdomīgs un vadi lauksaimniecības darbus atbilstoši gadalaikiem. Neaplaupi, neizmanto, neesi vardarbīgs un nezodz." Dzi Guns jautāja: "Vai es kādreiz būtu zadzis, kopš jaunībā sāku mācīties pie meistara?"

Konfūcijs atbildēja: "Tev par to nav dziļākas izpratnes. Aizvietot talantīgu un tikumīgu cilvēku ar cilvēku bez talanta un tikuma ir laupīšana; talantīgu cilvēku aizstāt ar neapdāvinātu cilvēku ir ekspluatācija; būt pielaidīgam pārvaldībā un bargam sodīšanā ir vardarbība; visu labo paņemt sev – tā ir zādzība."

"Zādzība nav tikai tā, ko parasti saprotam ar mantas zādzību. Esmu dzirdējis, ka labas amatpersonas izpilda valdības rīkojumus un dod labumu tautai; tie, kas nav labi, sagroza valdības rīkojumu un liek tautai ciest, un tas ir tautas neapmierinātības cēlonis."

"Nav labāka veida, kā uzlabot pārvaldes stilu, kā vien būt godīgam; nav labāka veida, kā pārvaldīt mantu un īpašumus, kā vien būt godīgam. Taisnīgums un godīgums nekad nemainās. Ja jūs slēpjat citu stiprās puses, jūs apglabājat talantus; ja jūs nenorādāt viens otram uz trūkumiem zem četrām acīn, bet apmelojat viens otru publiski, harmoniska sadarbība nebūs iespējama. Tāpēc nav tādas vietas, kur morāli pilnveidojies cilvēks nebūtu uzmanīgs. Esi stingrs pret sevi un iecietīgs pret citiem, lai varētu izmantot savu tikumu un gudrību cilvēku labā."

Par autori: Lūsija Krauforde ir dzimusi un uzaugusi Ķīnā, un nu jau 20 gadus dzīvo Kanādā. Viņa ar lielu līdzjūtību izturas pret ķīniešiem un cilvēka ciešanām kopumā. Ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā un strādājusi dažādās profesijās, tagad viņa tulko un raksta stāstus par seno un mūsdienu Ķīnu. Viņa dzīvo Kalgari kopā ar vīru un četriem bērniem.Avots: https://www.visiontimes.com/2021/05/22/how-confucius-customized-instruction-to-each-student.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.