Uzticība ir tikums un līmenis, kas jāsasniedz

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Uzticība ir tikums un svarīga tradicionālās kultūras sastāvdaļa. Tā ir arī principa "Īstenība Labestība Pacietība" izpausme. Patiesībā uzticība ir ļoti svarīga gan ikdienas sabiedrībā, gan pilnveidošanās praksē.

Parastā sabiedrībā uzticība bieži vien ir saistās ar pienākumu pildīšanu darbā, savu principu aizstāvēšanu, spēju pārvarēt grūtības un atbrīvoties no pieķeršanām, lai uzņemtos atbildību par projektiem, kuros esat iesaistījies, kā arī atbalstītu citus.

Tomēr, mūsdienu sabiedrībai morāli degradējoties, daudzas tradicionālās vērtības, tostarp uzticība, ir atstātas novārtā. Piemēram, mūsdienās ir ļoti izplatīta parādība, kad cilvēki "pāriet no vienas darbavietas uz otru", lai iegūtu "vairāk naudas un ienesīgāku amatu". Manuprāt, tas ir uzticības, atbildības un spējas pretoties kārdinājumiem trūkuma rezultāts.

Uzticība un pilnveidošanās

Kā Faluņ Dafa praktizētājs es domāju, ka cilvēkam, kas pilnveidojas, uzticība nozīmē ticību, un tas ir augsts līmenis, kas jāsasniedz. Šis uzticības jēdziens vēsturē bija labi nostiprinājies.

Lielisks piemērs ir Jue Fejs no Sunu dinastijas, kuru apmeloja ļaunais ministrs Cjiņs Huejs, un kuru imperators sodīja ar nāvi. Tomēr Jue Fejs nekad nezaudēja uzticību imperatoram, valstij un tās tautai. To nespēja mainīt nekādas grūtības, spīdzināšana vai kārdinājumi.

Viņš bija viens no daudzajiem uzticīgajiem galminiekiem, kas Ķīnas vēsturē tika nomelnoti vai sodīti ar nāvi. Mūsdienās daudzi uzskata Jue Feju un viņam līdzīgus par dumjiem vai pat neprātīgiem, jo viņi solīja uzticību šķietami nekompetentiem un samaitātiem imperatoriem. Viņi neapzinās, ka uzticība ir augstāka līmeņa Likums. Cilvēks, kas sola uzticību savam kungam, nepavisam nav dumjš.

Mēs zinām, ka Faluņ Dafa Skolotājs savas reinkarnācijas laikā vēsturē spēlēja Jue Feja lomu. Citiem vārdiem sakot, Skolotājs vēsturē ir personīgi parādījis, kādai vajadzētu būt uzticībai, lai kalpotu par paraugu Dafa sekotājiem šodien, mūsu pēdējā pilnveidošanās periodā. Bez pareizas izpratnes par uzticību praktizētājs var apmaldīties savā pilnveidošanās ceļā.

Piemēram, dažiem praktizētājiem nav izdevies paaugstināt savu Sjiņsjin vai izprast uzticības patieso nozīmi. Viņiem kļūst arvien grūtāk un grūtāk ticēt Skolotājam un Dafa. Viņi arī uzskata, ka Skolotājs kļūst arvien bargāks. Atpaliekot savā pilnveidošanās ceļā, viņi joprojām vēlas dzirdēt par sevi tikai labas lietas un nespēj pieņemt nekādu kritiku vai brīdinājumus no Skolotāja. Manuprāt, viņi izmanto savu Sjiņsjin līmeni, lai novērtētu Skolotāju. Cik bīstami viņiem ir iedomāties, ka viņi ir augstāki par Skolotāju. Viņiem būs neiespējami turpināt pilnveidoties Dafa. Viņiem nav izdevies saprast, ka viņi ir tikai zema līmeņa būtnes bez jebkādām spējām.

Stāsts par Milarepu

Vēl viens piemērs ir Milarepa, kuram viņa Skolotājs vienu pēc otras sagādāja daudzas grūtības. No parasta cilvēka viedokļa tas bija neiedomājami un neracionāli.

Taču, raugoties no pilnveidošanās prakses viedokļa, visam ir savs iemesls. Milarepas Skolotājs Marpa vēlāk paskaidroja: "Attiecībā uz to, kas notika agrāk, neviens no mums nekļūdījās. Man bija jāattīra Spēcīgā vīra [Milarepas] grēku karma, tāpēc es tīšām liku viņam darīt smagu darbu un celt mājas... Tagad tas ir pabeigts, tā ka es neesmu kļūdījies."

Kā praktizētājiem, kas ir apmaldījušies labirintā, mums nav ne jausmas par to, kā Skolotājs dažādos veidos palīdz mums atbrīvoties no pieķeršanām un sasniegt pilnību. Cik daudzi no mums spēj saglabāt apņēmību, kad mums neveicas? Daži praktizētāji pat sapņo par to, ka izturas pret Skolotāju kā pret draugu; pretējā gadījumā viņiem rastos šaubas par Skolotāju.

Parastie cilvēki Milarepas skolotāju uzskatīja par ļaunu, jo viņš radīja šķēršļus Milarepam, lai likvidētu viņa karmu un pieķeršanās. Arī pats Milarepa gandrīz nespēja to izturēt. Par laimi, viņš nekad nezaudēja ticību savam skolotājam.

Cik man zināms, daži praktizētāji saskaras ar pārbaudījumu, kas saistīts ar ticības saglabāšanu Skolotājam. Ceru, ka neviens nepazeminās savu līmeni. Ja Milarepa varēja darīt to, ko viņš darīja, nešauboties par savu Skolotāju, tad mums, Faluņ Dafa sekotājiem, vajadzētu darīt vēl labāk.

Tā ir tikai mana personīgā izpratne manā ierobežotajā līmenī. Skolotāja mācībai ir daudz dziļāka nozīme, kas pārsniedz manu izpratni.

Šis raksts atspoguļo tikai autora pašreizējo izpratni, kas domāta, lai dalītos izpratnē ar citiem praktizētājiem, lai mēs varētu "salīdzināt sevi ar citiem mācībās, sevis pilnveidošanā." ("Patiesa pilnveidošanās", Hun Jiņ)


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/21/197084.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.