Tradicionālo krāsu nozīmes (3. daļa)

(Turpinājums no 2. daļas)

Piemēri, kas tika demonstrēti šīs rakstu sērijas pirmajās divās daļās, ir parādījuši, ka sarkanā krāsa nav tik labvēlīga, kā to interpretē komunistiskās Ķīnas iedzīvotāji. Protams, sarkanā krāsa ir daļa no krāsu spektra, un to nevajadzētu noniecināt. Galu galā krāsām var būt dažādas izpausmes, un to nozīmes dažādos līmeņos atšķiras. Šeit mēs apspriedīsim to nozīmi cilvēku pasaulē.

Asins un uguns krāsa

No medicīniskā viedokļa raugoties, cilvēkiem ar dažādu izcelsmi bieži vien ir līdzīga vienas un tās pašas krāsas neiroloģiskā uztvere. Tas nozīmē, ka mūsu kultūrās interpretācijas par konkrētu krāsu var būt līdzīgas.

Piemēram, ja rietumniekiem jautā, kādos stāstos tradicionāli tiek atainots pārmērīgi daudz sarkanās krāsas, visbiežāk tiek sniegtas divas atbildes: asiņains kaujas lauks un liesmojoša elle. Tas ir, abos gadījumos sarkanā krāsa asociējas ar visai negatīvu sajūtu.

Pat pozitīvām izpausmēm var būt daži negatīvi faktori. Piemēram, katoļu baznīcā kardināli nēsā sarkanu apģērbu, kas simbolizē dārgās Jēzus Kristus asinis, ko viņš izlēja par cilvēkiem. Tas arī parāda kristiešu apņēmību izliet savas asinis par Kristu un baznīcu. Lai gan tā ir pozitīva izpausme, asiņu izliešana pati par sevi liek cilvēkiem justies nepatīkami.

Šāda parādība ir vērojama arī mākslas jomā. Piemēram, pigmentus, kas satur dzelzs oksīdu, dažreiz sauc par "Marsa sarkano" vai "Marsa melno". Marss ir kara dievs seno romiešu mitoloģijā, un šis vārds materiālzinātnē tiek lietots, lai apzīmētu dzelzs elementu.

Ilustrācija: romiešu kara dieva Marsa skulptūra. Veidota pirmā gadsimta beigās vai otrā gadsimta sākumā un glabājas Kapitolija muzejā Romā, Itālijā.

Tātad, kāpēc romiešu kara dievs atbilst dzelzij? Viens izskaidrojums bija tāds, ka laikā, kad bija populāra romiešu mitoloģija, cilvēki dzīvoja dzelzs laikmetā. Tolaik ieroči bija izgatavoti no dzelzs, un pēc saskarsmes ar asinīm tos pārklāja sarkanīga rūsa.

Turklāt karā cilvēki izlej asinis. Asinis ir sarkanas, jo tajās ir daudz hemoglobīna, kura galvenā sastāvdaļa ir dzelzs. Tātad vārdu "asinis un dzelzs" izmantošana, lai aprakstītu karu, bija diezgan precīza. Tādēļ Rietumu kultūras senajos laikmetos romiešu kara dievs Marss atbilda sarkanajai krāsai, un sarkanā krāsa simbolizēja arī karu.

Vēl viena nozīme saistīta ar Marsa planētas sarkano krāsu, kuras virsmu pārsvarā klāj dzelzs oksīds. Tāpēc planēta tika nosaukta par Marsu. Krāsu kultūru varam redzēt arī Rietumu astroloģijā.

Asinis un uguns cilvēku karā jau nes negatīvu nokrāsu, bet vēl negatīvāka nozīme asins un uguns krāsai ir ellē. Kristiešiem ir daudz liesmojošās elles attēlojumu, kas redzami dažādos mākslas darbos. "Sarkanās elles" jēdziens ir dziļi iesakņojies cilvēku prātos.

Elles ilustrācija "Hortus deliciarum" kristiešu enciklopēdijā, kas izdota ap 1180. gadu. Attēlā redzama liesmojoša uguns, kas atspoguļo tā laika rietumnieku priekšstatu par atmosfēru ellē.

Ar elles ugunīm ir saistīts arī kāds zema līmeņa radījums. Tas ir ļauns zvērs, kas spļauj pazemes uguni. Tomēr, laika gaitā mitoloģijai izzūdot, zināšanas un izpratne par būtnēm ārpus cilvēku pasaules nepārtraukti tika zaudētas. Rezultātā šo zvēru Rietumu kultūrās sāka dēvēt dažādos vārdos, radot lielu sajukumu.

Tulkojumi dažādās valodās padarīja visu vēl juceklīgāku. Tikai angļu valodā vien ir virkne līdzīgu nosaukumu, kas attiecināmi uz šo zvēru, tādi kā pūķis, vīverns, amfitera, lindvorms, vorms, dreiks un tā tālāk. Cilvēkiem bija grūti atšķirt šos dīvainos, līdzīga izskata dzīvniekus. Pēc tam šos visus dzīvniekus vispārināti sāka saukt par pūķiem. Ķīniešu valodā vārdu "drakons" apzīmē ar ķīniešu rakstzīmi 龙 (izrunā lun), un šis dzīvnieks pastāv ķīniešu leģendās.

Tomēr Rietumu pūķis un ķīniešu drakons ir pilnīgi atšķirīgi. Daudzi cilvēki domā, ka vārdu "pūķis" angļu valodā nevajadzētu tulkot kā lun. Daži to sauc par Rietumu lun, lai atšķirtu to no ķīniešu lun.

Patiesībā ķīniešu drakons un Rietumu pūķis ir divi pilnīgi atšķirīgi zvēri. Kļūdaina tulkojuma dēļ tie tika sajaukti kopā.

Turklāt sendienās Rietumu pūķi aprakstīja pavisam savādāk, nekā to dara mūsdienās. Senos laikos Rietumu mākslā attēlotais pūķis bija līdzīgs ķīniešu drakonam. Tajā laikā Rietumos un Ķīnā pūķi uztvēra līdzīgi. Zvērs, kas ellē spļauj uguni, nepavisam nav līdzīgs drakonam.

Piemērs: pūķa attēls no sengrieķu pilsētas drupām, kas 1969. gadā tika atrastas netālu no Itālijas pilsētas Kaulonijas. Tas ir izgatavots no mozaīkas flīzēm trešajā gadsimtā pirms mūsu ēras.

Vārds "drakons" cēlies no latīņu vārda "draco", kas nozīmē lielu čūsku vai čūskai līdzīgu ūdens dzīvnieku. Senie franči to rakstīja kā "drakons" un 13. gadsimtā tas izplatījās angliski runājošajās valstīs. No senās Grieķijas līdz viduslaikiem ir bijuši radīti daudzi mākslas darbi, kuros attēlots pūķis. Pūķi attēloja kā garu svītrainu dzīvnieku, nevis kā lielu ķirzaku ar sikspārnim līdzīgiem spārniem, kā to mūsdienās iedomājas rietumnieki.

Piemērs: 12. gadsimta bizantiešu reljefa fragments, kurā attēlots svētais Georgs, kurš nogalina pūķi. Var redzēt, ka pūķis ir čūskai līdzīgs dzīvnieks.

Piemērs: freska ar svēto Juri, kas nogalina pūķi Dorfkirhes Ankershagenas lauku baznīcā Vācijā, gleznota 13. gadsimtā. Zīmējums ir diezgan primitīvs, tomēr tajā attēlotajā pūķī var saskatīt līdzību ar ķīniešu drakonu.

Bībeles "Atklāsmes grāmatā" arī ir atrodams pūķa apraksts. "Atklāsmes grāmatā" (12:3) teikts: "Vēl cita zīme parādījās pie debesīm: redzi, liels pūķis, ugunīgi sarkans". Atklāsmes grāmatā (12:9) arī rakstīts: "Lielais pūķis, vecā čūska, to sauc par velnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli, tapa gāzts."

Tā kā grāmatā sarkanais pūķis salīdzināts ar čūsku, tam ir jābūt čūskas veidolā. Tātad tas ir līdzīgs ķīniešu drakonam, bet ne pašreizējam "pūķim" Rietumu izpratnē.

"Atklāsmes grāmata" ir pēdējā "Jaunās Derības" grāmata un tā, galvenokārt, brīdina par nākotni. Tajā aprakstītie apokaliptiskie scenāriji ir šokējoši – sākot ar katastrofu virkni un beidzot ar pēdējo tiesu.

Bībelē ir norādīts tieši: lielais sarkanais pūķis ir velns, sātans. Nonākt sarkanā pūķa varā, nozīmē mūžīgas mokas ellē. Kad šis sarkanais indīgais pūķis nāks iznīcināt pasauli, katram cilvēkam būs jāpieņem lēmums, kas saistīts ar viņa mūžīgo dzīvi vai nāvi.

(Turpinājums sekos)


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/20/196241.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.