Citātu izlase no „Dzuo komentāriem”: vēsturiskais pamats izpratnei par Faluņ Dafa (trešā no četrām daļām)

Pirmā daļa.
Otrā daļa.

„Dzuo komentāri” jeb „Dzuo Džuaņ” ir senās Ķīnas vēsturiskās prozas piemineklis par notikumiem Pavasaru un Rudeņu periodā. Leģenda vēsta, ka to sastādījis Lu valsts (mūsdienu Šaņdunas province) oficiālais vēsturnieks Dzuo Cjumins. „Dzuo komentāros” aptverts laika posms no 722. līdz 468. gadam pirms mūsu ēras, un tajā galvenokārt aprakstīti šī laikmeta politiskie, ekonomiskie, kultūras, diplomātiskie un militārie notikumi.

„Dzuo komentāros” aprakstīti arī debesu principi, dievišķā iedvesma un kosmiskās zīmes, turklāt komentēti arī dažādi sociālās dzīves aspekti, kurus autors uzskatījis par pieminēšanas vērtiem.

Daudzi ķīniešu teicieni un idiomas, kas sastopami „Dzuo komentāros”, ir veicinājuši tradicionālās kultūras un morālo vērtību izplatīšanos, kas bijis ļoti noderīgi, jo ielika pamatus tam, ka šodien dzīvojošie cilvēki spēj saprast Faluņ Dafa.

Turpinājumā seko šī ķīniešu klasiskā darba citātu apkopojums.

22. Laba slava atspoguļo cilvēka tikumību, un tikumība ir valsts pamats. (“Sjana valdīšanas 24. gads” no „Dzuo komentāriem”)

23. Es nodrošināšu tādu lietu kārtību, kādu vienkāršie ļaudis atzīst par labu esam, un izlabošu un nedarīšu to, kam viņi nepiekrīt. („Sjana valdīšanas 31. gads” no „Dzuo komentāriem”)

24. Cilvēku iztika ir atkarīga no čakluma, kas novērš trūkumu. („Sjuaņa valdīšanas 12. gads” no „Dzuo komentāriem”)

25. Atalgot kādu, kam trūkst tikuma, nozīmē piesaukt nelaimi. („Miņa valdīšanas 2. gads” no „Dzuo komentāriem”)

26. Ir grūti stāties pretī sabiedrības dusmām. Nav ieteicams pieprasīt sev īpašas tiesības. („Sjana valdīšanas 10. gads” no „Dzuo komentāriem”)

27. Rīkoties nepareizi un neizlabot savu rīcību, – tas ir pirmais solis ceļā uz iznīcību. („Sjana valdīšanas 7. gads” no „Dzuo komentāriem”)

28. Lepnums, izšķērdība, netiklība un baudkāre noved pie zaudējumiem. („Jiņa valdīšanas 3. gads” no „Dzuo komentāriem”)

29. Ja pūlis dumpojas un cilvēku pamet uzticami padotie un ģimenes locekļi, viņam būs grūti sasniegt savu mērķi. („Jiņa valdīšanas 4. gads” no „Dzuo komentāriem”)


Avots: http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/25/157969.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.