Neaizmirst koncentrēties uz savas misijas izpildīšanu

Jaunībā Faņ Džunjaņs – ievērojama Sunu dinastijas laikmeta amatpersona un rakstnieks –, saticis pareģi un vaicājis: „Sakiet, vai es kļūšu par premjerministru?” Gaišreģis iesmējies un teicis: „Jums gan ir lielas ambīcijas!” Džunjaņs apmulsis, bet tad jautājis: „Tad varbūt jūs varat pateikt, vai es kļūšu par ārstu?” Pareģi pārsteiguši jaunekļa centieni, jo vispirms tas vēlējās kļūt par premjerministru, bet pēc tam izvēlējās neienesīgo un grūto ārsta darbu. Kad pareģis vaicājis, kāpēc viņš izvēlas tik atšķirīgas profesijas, Džunjaņs atbildējis: „Ja es kļūšu par premjerministru, tad spēšu izglābt veselu tautu. Taču, ja tas man nav lemts, tad gribu kļūt par ārstu un izglābt tik daudz cilvēku, cik spēšu.”

Pareģis bijis aizkustināts: „Jūs vēlaties glābt cilvēkus! Tā ir dižena vēlēšanās, un kādu dienu jūs kļūsiet par premjerministru!” Pieaudzis Džunjaņs patiešām kļuva par ļoti atbildīgu premjerministru. Viņš nekad neaizmirsa savu misiju – strādāt cilvēku labā. Vienā no saviem slavenajiem rakstiem viņš saka: „Esi pirmais, kurš uzņemas pārvarēt grūtības, un pēdējais, kurš bauda komfortu.”

Mēs zinām, ka katrs cilvēks ir atnācis uz šo pasauli kāda iemesla dēļ. Diemžēl vairums cilvēku ir iestiguši pasaulīgajos kārdinājumos un, dzenoties pēc slavas un bagātības, ir aizmirsuši par savas atnākšanas galveno mērķi. Tikai nedaudzi atceras par savu misiju un cenšas glābt cilvēkus.

Mēs, Faluņ Dafa praktizētāji, esam atnākuši uz šo pasauli ar misiju, kuras mērķis ir palīdzēt Skolotājam Likuma izlabošanā un dzīvo būtņu glābšanā. Mums jāatceras par savu misiju, nevis vienkārši jātiecas uz Apskaidrības sasniegšanu.

Skolotājs teica: „Patiesības skaidrošana un dzīvo būtņu glābšana ir tas, kas jums jādara. Bez tā nav nekā cita. Šajā pasaulē nav nekā cita, kas jums būtu jādara.” (Likuma izklāsts 2015. gada Ņujorkas Fa konferencē)

„Ja cilvēks caurām dienām sapņo kļūt par Budu – tā ir spēcīga pieķeršanās. Nenovēršot šo pieķeršanos, tu nekad to nesasniegsi. Tāpēc pilnveidošanās prakses mērķis ir novērst visas cilvēka pieķeršanās.” (Likuma izklāsts Fa konferencē Sidnejā)

Kā dzīvo būtņu glābšana ir saistīta ar Apskaidrības sasniegšanu? Es domāju, ka vienīgais veids, kā izpildīt savu dzīvo būtņu glābšanas misiju, ir sava līmeņa paaugstināšana un sekošana Apskaidrības sasniegšanas prasībām. Taču mums ik dienas jāatceras par dzīvo būtņu glābšanas misiju.

Vēsturiskās personības vienmēr ziedojušas sevi citiem un pirmkārt domājušas par citiem. Šakjamuni atteicās no troņa, lai glābtu dzīvās būtnes. Tanu dinastijas laikā budistu mūks Sjuaņdzans pārcieta lielas grūtības un devās uz Indiju, lai saņemtu Budas mācību. Viņa mērķis nebija Apskaidrības sasniegšana, bet gan dzīvo būtņu glābšana. Faluņ Dafa skolniekiem ir jābūt šai vēlmei, un viņiem ir jāpārsniedz vien sevis paša glābšanas robežas.

Skolotājs teica arī tā:

„Mēs prasām, lai tu kļūtu par pilnīgi pārdabisku cilvēku, pilnībā atteiktos no personīgajām interesēm un dzīvotu tikai citiem. Kā dēļ eksistē Diženie Apskaidrotie? Viņi eksistē tikai citu dēļ. Tāpēc manas prasības skolniekiem arī ir augstas, un skolnieki paaugstinās ļoti ātri.” („Dižā Faluņ Likuma satura skaidrojums”)

Izprast šo principu ir priekšnoteikums tam, lai paaugstinātu sevi. Ja mūsu motīvi ir savtīgi, mēs nespēsim saprast Skolotāja vārdu dziļāko jēgu – neatkarīgi no tā, cik uzcītīgi mācāmies Likumu. Ja mēs koncentrēsimies uz dzīvo būtņu glābšanu un būsim apņēmības pilni īstenot savu misiju, Skolotājs atklās mums Likuma dziļo nozīmi un vadīs mūs.

Daži praktizētāji saka: „Lai sasniegtu Apskaidrību, ir vienkārši jāmācās Likums.” Citi apgalvo, ka neviens nesasniegs Apskaidrību, ja neskaidros patiesību un neiesniegs tiesā prasības pret Dzjanu. Gan vienā, gan otrā gadījumā šīs domas atspoguļo savtīgus mērķus. Diženie Apskaidrotie ir žēlsirdīgi un nesavtīgi. Praktizētāji, kuru mērķis ir tikai Pilnības sasniegšana, beigu beigās atklās, ka virzās pretējā virzienā. Ļoti svarīgi ir turēt mūsu domas un sirdis tīras, koncentrēties uz mūsu misiju un glābt dzīvās būtnes.


Raksts angļu valodā: http://en.minghui.org/html/articles/2016/1/28/154983.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.