Cēlsirdīgais valdnieks: Sunu dinastijas imperators Taidzu (1. daļa)

Sunu dinastijas (960. g. – 1279. g.) dibinātājs Džao Kuanjiņs (927. g. – 976. g.), pazīstams arī kā Sunu dinastijas imperators Taidzu, vēsturē iegājis kā godprātīgs un cēlsirdīgs valdnieks, kurš vienmēr turējis savu vārdu.

Tālāk sekos stāsti, kas ņemti no grāmatas „Sunu dinastijas vēsture” un piezīmēm no tā paša laika perioda, sniedzot mums priekšstatu par imperatora Taidzu harizmātisko un pievilcīgo personību.

Gleznojums, kurā attēlots Sunu dinastijas imperators Taidzu.

„Izglābtais zīdainis”

Vēlīnās Džou dinastijas, kas pastāvēja neilgu laiku (951.– 960. g.), ceturtajā valdīšanas gadā imperators nosūtīju armiju uz Dienvidu Tanu valsts pilsētu Čudžou (tagadējā Dzjansu province). Dienvidu Tanu ģenerālis Džan Jaņcjins, kurš stāvēja pilsētas sardzē, cīnījās līdz pēdējam vīram.

Kad Vēlīno Džou dinastijas armija ielauzās pilsētā, pēdējie atlikušie karavīri Džana vadībā turpināja cīnīties ielās, līdz viņi visi tika nogalināti. Neviens karavīrs nepadevās bez cīņas. Iekarotāju armija cieta smagus zaudējumus.

Tas krietni saniknoja Vēlīno Džou imperatoru, un viņš lika nogalināt visus pilsētas iedzīvotājus, nesaudzējot ne sirmgalvjus, ne bērnus. Tā imperators centās iedzīt bailes Dienvidu Tanu dinastijas valdniekos.

Džao Kuanjiņs, kurš ikdienā atbildēja par pils apsardzi, tika nosūtīts cīnīties Čudžou ziemeļu pusē. Tuvojoties šaurai sānieliņai, Džao pamanīja uz zemes kādas jaunas sievietes ķermeni. Sievietei bija nocirsta galva, kad viņa bija ar krūti barojusi savu bērnu.

Džao Kuanjiņu pārņēma dziļa līdzcietība. Viņš steidzās nosūtīt imperatoram lūgumu pasaudzēt civiliedzīvotājus; pacēlis bērnu uz rokām, viņš paņēma to sev līdzi. Pēc tam viņš centās atrast zīdītāju, kas varētu bērnu pabarot. Arī citiem šīs ieliņas iedzīvotājiem tādējādi izdevās izvairīties no nāves.

Godinot Džao — cilvēku, kurš spraigas karadarbības laikā izrādīja līdzcietību un labestību, pilsētas iedzīvotāji vēlāk nosauca šo ielu par „Izglābtā zīdaiņa” ielu.

Imperatora virtuves šefpavārs

Laikā, kad Džao Kuanjiņs kalpoja par militāro un civillietu virspavēlnieku, viņš dzīvoja kādas vecākas kundzes Li mājā, kura gādīgi par viņu rūpējās.

Pēc tam, kad Džao bija kļuvis par imperatoru Taidzu, viņš nosūtīja cilvēkus, lai tie parūpētos par šo sievieti, bet viņa jau bija mirusi. Imperators ņēma savā paspārnē viņas dēlu, ieceļot to par šefpavāru imperatora virtuvē.

Pēc kāda laika šefpavārs, neapmierināts ar to, ka šajā amatā viņam nav karjeras izaugsmes, atteicās no saviem pienākumiem. Imperators Taidzu viņam sacīja: „Tu nesaņēmi šo amatu, pateicoties saviem nopelniem. Oficiāli tituli tiek piešķirti tikai par izcilām spējām un tikumiem. Es iecēlu tevi šajā amatā, nostalģijas pārņemts, un tas nav visai godīgi attiecībā pret tiem, kas to ir patiesi pelnījuši. Kādēļ gan tu vēl esi tik neapmierināts?”

Par imperatora eksāmenu atbildīgā amatpersona sadusmo imperatoru Taidzu

Sun Bai, kurš bija atbildīgs par imperatora eksāmenu, ņēma kukuļus no pretendentiem, par ko bija gatavs viņiem palīdzēt. Tomēr, apzinādamies to, ka amats netiks piešķirts, balstoties uz objektivitāti, Sun Bai baidījās, ka cilvēki sāks sūdzēties.

Tādēļ viņš sagatavoja pretendentu sarakstu, kurā tika atzīmēti tie, kam, pēc viņa uzskatiem, ir priekšrocības, un iesniedza to imperatoram Taidzu apstiprināšanai. Viņš nosprieda, ka cilvēki neapšaubīs viņa lēmumu, ja sarakstu būs apstiprinājis pats imperators.

Tā vietā, lai noteiktu konkursa uzvarētājus, imperators dusmīgi teica: „Es iecēlu tevi par galveno eksaminētāju. Tev tika uzdots piešķirt amatus pretendentiem. Kādēļ tu šo sarakstu sūti man? Kā gan es varu zināt, kurš no viņiem ir pietiekami kvalificēts, bet kurš nav? Ja pēc rezultātu izsludināšanas publika būs neapmierināta, tad es vēlos redzēt, kā – par atvainošanos viņiem – tev nocērt galvu!”

Ne bez pamata pārbijies, pirms paziņot konkursa rezultātus, Sun Bai sadalīja amatus godīgi, balstoties uz eksāmena rezultātiem.

Nepamatotas aizdomas par imperatora pasniegto vīnu

Pirms padošanās Sunu dinastijai Liu Čans bija Dienvidu Haņu dinastijas imperators. No padotajiem, kuriem viņš neuzticējās, Liu bija mēdzis atbrīvoties ar saindēta vīna palīdzību.

Reiz Džao Kuanjiņs uzaicināja uz banketu amatpersonas, un viņu vidū bija arī Liu. Džao pasniedza Liu vīna kausu – kā dāvanu. Tas atgādināja Liu to, kā viņš pats agrāk bija darījis.

Turot rokās vīna kausu un asarām ritot pār vaigiem, Liu lūdzās Džao: „Zinu, ka esmu pastrādājis noziegumus, kas ir pārāk smagi, lai tiktu piedoti. Tagad, kad Jūsu Majestāte ir mani apžēlojusi, es vēlētos vienkārši noraudzīties dižajā miera un uzplaukuma periodā, kas iestāsies Jūsu Majestātes valdīšanas laikā. Es vienkārši neuzdrīkstos dzert no šī vīna kausa.”

Džao smiedamies atteica: „Es labprāt ieliktu savu sirdi cita krūtīs, lai tas varētu sajust, ka esmu patiess. Kā gan es varētu kādu šādi noindēt?” Viņš izņēma tam no rokām vīna kausu, un, izdzēris to sausu, ielēja Liu jaunu vīnu.

Nakts vizīte pie premjerministra sniega vētras laikā

Sunu dinastijas imperators Taidzu regulāri apmeklēja savus ministrus viņu mājās. Ierodoties mājās no imperatora galma, premjerministrs Džao Pu pat neuzdrīkstējās novilkt savu mantiju — ja nu pēkšņi imperators Taidzu ierastos vizītē!

Kādu dienu stipri sniga, un bija jau satumsis. Džao Pu jau nodomāja, ka imperators Taidzu droši vien ir beidzis darbu laika apstākļu dēļ, kad izdzirdēja kādu klauvējam pie durvīm. Džao bija visai pārsteigts, ieraugot savā priekšā apsnigušo imperatoru Taidzu. Imperators Taidzu sacīja, ka viņiem piebiedrosies arī viņa jaunākais brālis Džao Guanji.

Drīzumā ieradās arī imperatora jaunākais brālis. Imperators, viņa brālis un Džao Pu apsēdās ap krāsni. Džao Pu sieva pasniedza viņiem vīnu un ceptu gaļu. Imperators uzrunāja viņu laipni, kā tuvu radinieci.

Tad imperators skāra jautājumu par Ziemeļu Haņu valsts iekarošanu. Džao Pu izteica savu piedāvājumu: „Ziemeļu Haņu valsts ir dabisks šķērslis starp Sunu valsti un ziemeļaustrumu nomadu ciltīm. Ja mēs pārņemsim Ziemeļu Haņu valsti, mums nāksies vienatnē atvairīt klejotājcilšu uzbrukumus. Būs labāk, ja mēs iekarosim dienvidus un tikai tad iesim pret Ziemeļu Haņu valsti. Iekarojot šo nelielo teritoriju, mēs diez vai saskarsimies ar lielu pretestību.” Imperatots Taidzu no sirds iesmējās: „Es domāju tieši tāpat! Vēlējos tikai dzirdēt jūsu viedokli.”

Turpinājums sekos.


Raksts franču valodā: http://fr.clearharmony.net/articles/a118181-Un-dirigeant-magnanime-l%E2%80%99Empereur-Taizu-des-Song-1ere-partie.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.