Spēks no Likuma mācīšanās grupā

Apmēram pirms diviem gadiem mēs izveidojām Likuma mācīšanās grupu. Trīs mēnešu laikā pieci praktizētāji atsāka pilnveidošanos, tostarp arī bijušais vietējās nodarbību vietas konsultants, kurš bija pārtraucis praktizēt apmēram pirms 10 gadiem.

Skolotāja žēlsirdība un Faluņ Dafa spēks palīdzēja viņiem atgūt vēlēšanos atgriezties pie Dafa un turpināt savu ceļu, lai palīdzētu Skolotājam Likuma izlabošanās procesā un atmodinot cilvēkus patiesībai.

Atgriešanās pie pilnveidošanās pēc 10 gadiem

Praktizētājs A kādreiz bija brīvprātīgais palīgs vietējā nodarbību vietā. Agrāk viņš pielika daudz pūļu, lai iepazīstinātu cilvēkus ar Faluņ Dafa. Kad sākās represijas, viņš vairākas reizes devās uz Pekinu, lai apelētu Faluņ Dafa aizstāvībai. Viņa ticības spēka iespaidots, Pekinas milicijas nodaļas priekšnieks teica: „Jūs esat apbrīnojams cilvēks!”

Pēdējā ieslodzījuma laikā, pielietojot psiholoģiskas un fiziskas spīdzināšanas, šo praktizētāju piespieda atteikties no savas ticības. Viņš pārtrauca pilnveidošanos un pēc atbrīvošanas pārcēlās uz citu pilsētu. 10 gadu laikā mēs reti tikāmies.

Reiz praktizētājs B pastāstīja man un praktizētājam C: „Nesen es satiku A, šķiet, ka viņš vairs nepraktizē: viņš smēķē, dzer un izskatās nervozs. Kaut arī viņš piekrīt tam, ka praktizētāji ir labi cilvēki, tomēr daudzas lietas nesaprot pareizi un attiecībā uz Dafa viņam ir daudz neskaidrību. Es nezinu, kā ar viņu runāt, jo viņš ir ļoti nerunīgs. Vai jūs varētu ar viņu parunāt un palīdzēt atklāt, kur viņš ir iestrēdzis?”

Nākamajā dienā mēs kopā ar praktizētāju C devāmies pie A. Saimnieks aicināja mūs iekšā un piedāvāja tēju, bet varēja just, ka viņš jūtas neērti. Es redzēju, ka viņu ir pārņēmušas dalītas jūtas: agrāk mēs kopā praktizējām un izpildījām vingrojumus. Tagad visi centīgi virzījās uz priekšu, izņemot viņu – bijušo nodarbību vietas koordinatoru.

Es zināju, ka ir svarīgi, lai viņš atgūtu uzticēšanos. Es ieskatījos viņam acīs un teicu: „Esmu tev īpaši pateicīgs par to, ka tu iedevi man Faluņ Dafa audio lekcijas. Tu iekļuvi avārijā, kad vedi man kasetes. Pateicoties Skolotāja palīdzībai, viss beidzās labi. Es atceros, kā tu mani iedvesmoji novērtēt šo iespēju un pilnveidoties centīgi. Atceroties tevi, es vienmēr atceros šo notikumu.”

Viņš mierīgi klausījās. Es turpināju: „Mēs zinām, ka visus šos gadus tu esi daudz cietis. Taču, ja tu pārstāsi pilnveidoties un nevarēsi sasniegt Apskaidrību, ko domās Skolotājs, kurš mūsu dēļ ir tik daudz upurējis? Mēs visi pieļaujam kļūdas, bet nekas nevar mums traucēt piecelties un virzīties tālāk.”

„Skolotājs neatzīst veco spēku plānus, un mēs arī tos neatzīstam. Turklāt, kā Dafa skolnieki, mēs nepilnveidojamies tikai sevis dēļ, bet gan tādēļ, lai atmodinātu dzīvās būtnes. Mēs patiešām ceram, ka tu mums pievienosies, lai mēs varētu kopā palīdzēt Skolotājam un izpildītu savus sen dotos solījumus.”

Viņš pacēla galvu, un viņa acīs bija asaras. Tajā dienā mēs daudz runājām, un viņš lūdza mūs atnākt vēl.
Pēc nedēļas mēs atkal viņu apciemojām. Vispirms runājām par viņu interesējošām lietām, spriedām par darbu un dzīvi, bet pēc tam pakāpeniski pievērsāmies pilnveidošanās un patiesības skaidrošanas tēmām.

Sākumā viņš gandrīz neko neteica, bet ar laiku izrādīja vēlēšanos runāt vairāk. Mēs iedevām viņam visu Faluņ Dafa grāmatu elektroniskās versijas, padalījāmies ar dažu citu praktizētāju pieredzēm un parādījām, kā iegūt vēl vairāk patiesību skaidrojošo materiālu no Minghui.org mājaslapas.

Pēc tam praktizētājs A sāka vairāk interesēties par pilnveidošanās jautājumiem un saprata, ka mēs cenšamies ne jau tāpēc, lai būtu konfrontācijā ar cilvēkiem, bet gan lai tos atmodinātu. Vēlāk mēs apspriedām otras Likuma mācīšanās grupas izveidošanas iespēju pie viņa mājās. Viņš bija ļoti priecīgs par šo ideju un drīz vien ar mūsu atbalstu atsāka cītīgi pilnveidoties.

Izmaiņas, kas notika ar diviem jaunajiem praktizētājiem

Starp praktizētājiem, kas atsāka pilnveidošanos, bija arī divi jauni, apmēram 20 gadu veci, praktizētāji D un E, kas bērnībā bija mācījušies Likumu kopā ar saviem vecākiem, bet pārtrauca praktizēt, kad sākās represijas, kā arī dažādu mūsdienu sabiedrības vilinājumu iespaidā.

Praktizētājam D viens pēc otra izpaudās dažādu slimību simptomi. Galu galā viņš atnāca uz Likuma mācīšanās grupas nodarbību un padalījās ar mums pieredzē: „Skolotājs ir ļoti žēlsirdīgs. Caur šīm likstām Skolotājs deva man mājienu, lai es nepeldu pa straumi šajā parasto cilvēku sabiedrībā, citādi sagraušu savu nākotni.”

Praktizētājai E bija ļoti veiksmīga karjera, taču viņas līgavainis, ar kuru tā satikās jau vairākus gadus, draudēja, ka pametīs viņu, ja viņa nepārtrauks praktizēt Faluņgun. Viņa nezināja, ko darīt, un bija apjukusi.

Pēc tam, kad viņa pievienojās Likuma mācīšanās grupai, mēs padalījāmies savā izpratnē par mūsu Sjiņsjin paaugstināšanu un taisno domu raidīšanu, lai iznīcinātu viņai radītos traucējumus. Drīz vien viņa sāka skaidri izprast savu Dafa skolnieces misiju un iemācījās atrisināt situāciju, pamatojoties uz Likuma principu „Īstenība Labestība Pacietība”. Tagad viņas līgavainis šķiršanos vairs nepiemin.

Arī gados vecākie praktizētāji paaugstinājās, pateicoties mūsu kopīgajai Likuma studēšanai (pateicoties tam, ka kopīgi mācījāmies Likumu). Pēc tam, kad 1999. gadā sākās represijas, praktizētājs F gandrīz nemaz vairs nekontaktējās ar citiem praktizētājiem. Agrāk, kad Skolotājs publicēja jaunu kanonu, mēs viņam vienmēr zvanījām, taču tagad nebijām ar viņu tikušies jau 12 mēnešus, un neviens nezināja, kur viņš atrodas.

Kādu dienu viņš atnāca uz Likuma mācīšanās grupas nodarbību. Mēs apspriedām pilnveidošanās svarīgumu un atgādinājām viņam par to, ka nepieciešams uzcītīgi pilnveidoties.

Jaunais praktizētājs smaidot viņam pavaicāja: „Vai jūs zināt, kādā stadijā pašlaik ir Likuma izlabošana?”

Vēlāk praktizētājs F mums teica: „Šie vārdi mani satrieca. Es pilnveidojos jau vairāk nekā 10 gadus. Taču tāds jauns, tikko pilnveidoties sācis praktizētājs uzdeva man jautājumu, uz kuru es nezināju atbildi. Tas bija nopietns brīdinājuma signāls par manu pilnveidošanās stāvokli.”

Kopš tā laika praktizētājs F katru nedēļu apmeklē Likuma mācīšanos grupā. Kaut arī katru reizi viņam jābrauc apmēram 50 kilometri abos virzienos, viņš nekad neizlaiž nodarbības. Viņš mums teica: „Mums ir jānovērtē šī grupas vide, jo tā palīdz ikvienam. Bez tās es neko nespēšu sasniegt.”

Paaugstināties kopējā ķermenī

Parasti pēc Likuma mācīšanās mums ir daudz jautājumu, kuri jāapspriež – no personīgajām pieredzēm līdz drukāto materiālu un kompaktdisku izplatīšanai. Pēc tam mēs uzzinājām, kā pastāstīt cilvēkiem par vajāšanām, veicot telefona zvanus. Praktizētājs A piedāvāja savu palīdzību: „Es apmaksāšu šīs telefonsarunas. Jūs tik smagi strādājat. Lūdzu, ļaujiet man dot nelielu ieguldījumu.”

Kādu dienu mūsu Likuma mācīšanās grupai pievienojās praktizētāja G, kura ir vairāk nekā 70 gadu veca. Viņa izskatījās kā visi gados vecāki cilvēki, un mēs nepievērsām viņai īpašu uzmanību. Taču reiz pēc grupas pārrunām viņa sameklēja vēstuļu papīra lapas, un uz katras no tām bija simtiem vārdu. Viņa pastāstīja, ka ir personīgi runājusi ar cilvēkiem par korupciju un Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) morālo sabrukumu. Viņa pierakstīja to cilvēku vārdus, kuri piekrita izstāties no ĶKP un ar to saistītajām organizācijām (daudzi cilvēki tic, ka izstāšanās no partijas nesīs tiem labāku nākotni).

Mēs visi bijām pārsteigti. Tolaik mēs lielākoties tikai izplatījām materiālus un reti kad stāstījām cilvēkiem patiesību personīgi. Raugoties uz šo praktizētāju, mēs ieraudzījām savus trūkumus un sapratām, kur mums nepieciešams paaugstināties.

Praktizētājas G taisnā rīcība iedvesmoja arī citus. Redzēdams, ka gados vecā praktizētāja katru reizi, nākdama uz nodarbību, atnes cilvēku sarakstu, praktizētājs D sāka lūgt mums materiālus izplatīšanai: „Lūdzu, dodiet man 50 eksemplārus, es tos izplatīšu nedēļas laikā.” Kopš tā laika viņš katru nedēļu izplata materiālus.

Šis ir mūsu Likuma mācīšanās grupas stāsts. Šīs tikšanās dod labumu mums visiem, un mēs esam ļoti pateicīgi Skolotājam par palīdzību. Mēs visi jūtam, ka pilnveidojoties esam paaugstinājušies. Tā kā Likuma mācīšanās laikā mūsu apziņa un sirds daba paaugstinās, mūsu patiesības skaidrošanas centieni arī kļūst arvien efektīvāki. Šī vide norūda ikvienu no mums un liek mums būt daudz centīgākiem.


Raksts angļu valodā: http://en.minghui.org/html/articles/2015/3/25/149479.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.