Piedzīvot Dafa brīnumus, veicinot Shen Yun, un pievērst uzmanību trīs lietām

Pieredze 2014. gada Eiropas Faluņ Dafa pilnveidošanās pieredzes apmaiņas konferencē
 

Godātais Skolotāj un draugi praktizētāji!

Es sāku praktizēt Faluņ Dafa 1997. gadā. Kopš tā laika Skolotājs ir palīdzējis man atbrīvoties no pieķeršanām, kad es saskāros ar pārbaudījumiem un dažādām likstām un nelaimēm. Tāpat es esmu sapratusi, ka Dafa sekotājam ir labi jādara trīs lietas, un es jūtu neatliekamu un milzīgu atbildību, kas izriet no šī milzīgā Likuma izlabošanas procesa.

Dafa piepilda vēlēšanos

Jau 15 gadus es strādāju starptautiskā uzņēmumā. Pēdējo gadu laikā ar Skolotāja palīdzību es esmu varējusi samazināt savu veicamā darba apjomu par 60 procentiem pat brīdī, kad mana darbavieta samazināja darbinieku skaitu, un pirmos atlaida vēlāk atnākušos darbiniekus. Pagājušajā gadā man draudēja atlaišana, tomēr notika brīnums! Mani pārcēla uz citu nodaļu ar nepilna darba laiku un pat vēl lielāku atalgojumu.

Skolotājs teica: „Glābt dzīvības – tā ir jūsu atbildība, un tas ir jādara katram Dafa sekotājam. Jūs varat teikt: „Es pilnveidojos diezgan labi. Es jau labu laiku katru dienu lasu grāmatu un izpildu vingrojumus.” Bet es teiktu, ka tā nav Dafa sekotāja pilnveidošanās Likuma izlabošanas periodā; tu nepilnveidojies. Un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka Dafa sekotāji nav seno laiku mūki, kuri centās sasniegt tikai personīgo Pilnību. Dafa sekotājiem ir misija, un tieši tāpēc jūs arī sauc par „Dafa sekotājiem”. Tavs mērķis nav personīgās Pilnības sasniegšana. Tavs mērķis ir vest lielu dzīvo būtņu grupu uz Pilnību. Tātad jums ir jāiet un jādara tas.” („Likuma izklāsts 2013. gada Lielās Ņujorkas Fa konferencē”)

Izmantot katru izdevību

Lai kur es ietu, es satieku cilvēkus, kuriem ir iepriekšnolemtības saikne. Tāpēc savā rokassomiņā es ņemu līdzi bukletus ķīniešu, vācu un angļu valodā. Mans vīrs bieži ņem mani līdzi ārzemju ceļojumos. Es izmantoju šo iespēju, lai informētu cilvēkus par vajāšanām. Turklāt, tā kā mēs satiekam daudzus cilvēkus no augstākajām sociālajām aprindām, es stāstu viņiem par Shen Yun uzvedumiem un to vērtību sabiedrībai. Pirms šīm tikšanās reizēm es parasti noskaitu Luņjui vai [dzeju no krājuma] Hun Jiņ, vai arī raidu taisnās domas. Drīz vien, kad es to esmu izdarījusi, mana sirds nomierinās, un man ir vieglāk uzsākt sarunu cilvēkiem. Manuprāt, šādas iespējas drīz vairs nebūs un pēc tam būs par vēlu nožēlot. Skolotāja vārdi piedod man lielu pārliecību atkal un atkal.

Mans vīrs ir pieredzējis Skolotāja žēlsirdību

Mēs ar vīru sākām praktizēt vienlaicīgi. Lai gan viņš praktizēja tikai četrus vingrojumus un Džuaņ Faluņ lasa izlases kārtībā, viņš pilnībā atbalsta Faluņ Dafa, un it īpaši - Shen Yun uzvedumu. Nevajag daudz laika, lai saprastu, ka Shen Yun uzvedums ir brīnišķīgs, un ka šī izrāde parāda vispusīgi piemērojamas vērtības. Viņš bieži norāda uz manām nepilnībām, atgādinot, ka vispirms man ir jāpadomā par citiem, kā arī atgādina man, ka ir laiks raidīt taisnās domas. Tāpēc man personīgi tas ir ļoti svarīgi, ka es ar vienkāršiem vārdiem stāstu viņam, ko esmu pieredzējusi un iemācījusies savos veicināšanas pasākumos. Šī dalīšanās pieredzē palīdz viņam piedalīties manās aktivitātēs. Tāpat tas palīdz viņam laika gaitā labāk izprast, kad man ir jāiziet no mājas daudz biežāk, nekā parasti.

Reizēm es esmu ļoti pārsteigta par viņa piezīmēm. Piemēram, viņš saka: „Nekas nenotiek nejauši... šīs dievības rīkojas...” Turklāt kad, mācoties Džuaņ Faluņ no galvas, deklamēju nodaļu, viņš pielabo mani, ja kaut kas nav tā, kā rakstīts grāmatā. Esmu priecīga arī par to, ka viņš koriģē manus tulkojumus Minghui.org mājaslapai. Tā ir vēl viena iespēja viņam uzzināt vairāk par Likuma izlabošanas procesu, un tam ir liela nozīme viņa Dafa izpratnē. Varu tikai ieteikt tiem praktizētājiem, kuri ir laulībā ar parastajiem cilvēkiem, arī pamēģināt tā darīt.

Neatlaidīgi aicināt draugus uz Shen Yun

Mans vīrs uzaicināja dažus savus draugus un paziņas uz Shen Yun uzvedumu Ženēvā. Tā kā daži no viņiem ir vadītāji un dzīvo saspringtā laika grafikā, viņam bija nepieciešams nedaudz pārliecības, lai iedrošinātu šos cilvēkus veikt trīs stundas garu ceļojumu uz Ženēvu. Galvenokārt, viņš tikās ar viņiem izmeklētos restorānos, lai pusdienotu un stāstītu viņiem par Shen Yun [nestajām] tradicionālajām vērtībām. Tad viņš nosūtīja uz elektronisko pastu viņiem speciāli sagatavotu tekstu un interneta saites. Viens no viņa kolēģiem teica, ka nezina, vai varēs doties, it īpaši tādēļ, ka Ženēva atrodas diezgan tālu no vietas, kur viņš dzīvo. Mans vīrs nepieņēma tādu atbildi un teica: „Tas ir patiešām dīvaini. Tu vari lidot uz Spāniju, lai spēlētu golfu, lai gan tas ir daudz tālāk no šejienes nekā Ženēva. Taču Ženēva tev ir par tālu, lai gan mēs varētu vienkārši iesēsties vilcienā un ceļot ar lielu komfortu.” Ar to šī diskusija beidzās, un viņa kolēģis jau vairs nespēja izdomāt atrunas. Viņš devās uz Ženēvu. Turklāt mans vīrs bieži vien arī iesaka, kā labāk varētu iepazīstināt ar uzvedumu cilvēkus no augstākajiem sociālajiem slāņiem.

Brīnišķīgais „Taksometru serviss”

Mans vīrs bija Ženēvā visas trīs Shen Yun uzvedumu dienas, un katru vakaru viņš sagaidīja kolēģus. Tomēr pirms pirmā uzveduma Ženēvā viņam radās problēmas. Viņam bija nepieciešams veikt amata pienākumus Cīrihes apkaimē. Viņš plānoja vēlā pēcpusdienā ar vilcienu doties uz Ženēvu.

Diemžēl viņš nokavēja vietējo vilcienu, un gaidīja autobusu pieturā, lai ar autobusu panāktu nākamo vilcienu Cīrihes galvenajā dzelzceļa stacijā. Diemžēl autobuss tuvākajā laikā nebija gaidāms. Te piepeši viņa priekšā apstājās liela balta automašīna. Vecāka gadagājuma elegants pāris jautāja viņam, kurp viņš dodas. Tā bija pirmā reize viņa dzīvē, kad kāds piedāvāja viņam gadījuma transportu. Pateicoties šim brīnišķīgajam „taksometru servisam”, viņš noķēra ekspresi uz Ženēvu. Teātrī viņš ieradās apmēram 30 minūtes pirms uzveduma sākuma un sagaidīja savus draugus.

No iepriekš teiktā es sapratu, ka mūsu žēlsirdīgais Skolotājs rūpējas par ikvienu, kurš ir labsirdīgs, pat tad, ja tie ir parastie cilvēki, tāpēc ka viņi augstu vērtē un atbalsta Dafa. Paldies, Skolotāj, par jūsu neizmērojamo labsirdību.

Shen Yun veicināšanas lielā nozīme Sjiņsjin paaugstināšanā

Skolotāja žēlsirdība ir neizmērojama. Shen Yun glābj dzīvās būtnes ar augsta līmeņa mākslu. Kad es par šo projektu dzirdēju pirmo reizi, mana sirds bija saviļņota, un es biju pateicīga. Esmu pārliecināta, ka tā ir vērtīga, vienreiz dzīvē sastopama iespēja palīdzēt Skolotājam glābt dzīvās būtnes.

Šveices praktizētāji jau vairākus gadus uzņēma pie sevis Shen Yun, un tas deva iespēju cilvēkiem šajā valstī uzzināt par dievišķo kultūru. Man bija iespēja Shen Yun veicināšanas pasākumu laikā daudz mācīties no citiem draugiem praktizētājiem, un tajā pašā laikā atklāt savas pieķeršanās un paaugstināt savu Sjiņsjin.

Skolotājs teica: „Tad padomā lūk par ko: kurš bija tas, kas izveidoja Ķīnas piecus tūkstošus gadus seno civilizāciju? Tā bija visa cilvēce. Dievi bija ieplānojuši izmantot ķīniešu kultūru Likuma izlabošanas periodā, un pamatus tai ielika dievi. Galu galā tā ir pa pusei dievišķa kultūra. Kura kultūra ir tik izcila, un kurā ir tik daudz piemēru par piecu tūkstošu gadu ilgas civilizācijas ievērojamākajām lietām, ieskaitot vēsturiskos stāstus, kuru bija tik daudz, ka nav iespējams tos saskaitīt – tas viss ir šo dievu nodotās kultūras spilgtākie mirkļi, un tā ir kultūra, kas radusies cilvēka evolūcijas procesā no senatnes līdz šodienas cilvēkam ar mūsdienīgu domāšanu.” („Dafa sekotājiem ir jāmācās Likums” – “Likuma izklāsts 2011. gada Fa konferencē Vašingtonas metropolē Kolumbijas apgabalā”)

Skolotāja vārdi mani dziļi aizkustināja un man kļuva skaidrs, ka Skolotājs ir devis mums šo vienreizējo iespēju paaugstināt Sjiņsjin, virzīties uz priekšu pilnveidošanās ceļā un izpildīt mūsu zvērestus.

Gluži kā svētajā templī

Shen Yun veicināšanas laikā es Ženēvā katru nedēļu pavadīju vairākas dienas. Tā kā daudzi praktizētāji bija atbraukuši no tālienes, mēs apmetāmies civilajā bunkurā, kur mēs varējām novietot arī visus mūsu materiālus. Katru dienu mācoties Likumu, izpildot vingrojumus un daloties pieredzē, mēs izveidojām tīru enerģijas lauku. Mēs netērzējām par ikdienas notikumiem, bet koncentrējāmies un disciplinējām sevi, lai pilnveidotos un nodarbotos ar veicināšanu. Es bieži jutos tā, it kā es būtu mūks un bunkurs būtu svētais templis.

Pieredzes apmaiņa ir ļoti noderīga, un šajā veicināšanas periodā tā palīdzēja man ieskatīties dziļāk sevī un līdz ar to darīt visu vēl labāk. Atkal un atkal es kļuvu gandarīta par to, ka mūsu sadarbība uzlabojās, kad mēs bijām kopā kā grupa. Patiesībā man bija grūti no rītiem piecelties un veikt vingrojumus vispirms nepaēdot brokastis, taču grupas vidē to bija daudz vieglāk izdarīt. Arī Likuma mācīšanās palīdzēja atklāt manas pieķeršanās.

Kāds notikums veicināšanas pasākumu laikā 2014. gadā mani dziļi aizkustināja. Divatā mēs atradāmies pie informatīvā kioska lielā ekskluzīvā Ženēvas universālveikalā. Kāda kundze ar apsaitētu labo roku mani uzrunāja. Viņa man palūdza aizpildīt izlozes dokumentu, tā kā viņa pati to nevarēja. Uzzinot viņas vārdu, es pajautāju, vai gadījumā viņa nav uzaugusi manā dzimtajā pilsētā. Viņa to apstiprināja. Pēkšņi mēs atpazinām viena otru, jo apmēram pirms 45 gadiem mācījāmies vienā un tajā pašā klasē. Mēs nebijām redzējušas viena otru visus šos gados. Viņa bija redzējusi Shen Yun, un bija absolūtā sajūsmā par to.

Pacietīgi skaidrot, vairākkārt atsienot mezglu sirdī

Reiz ziemā man aizsmaka balss, un es tik tikko spēju izdvest kādu vārdu. Tomēr es devos uz Ženēvu un noliedzu šo veco spēku iejaukšanos. Kāda kundze, kura bija pagājusi garām, atgriezās pie informācijas kioska. Es pacietīgi viņai parādīju videoierakstu, kurā bija redzams arī dzīvais orķestris, kas brīnumainā kārtā palīdzēja novākt slēpto šķērsli viņas prātā. Pēc videoieraksta noskatīšanās viņa teica: „O, tā patiesi ir mūzika, kas liek man vēlēties noskatīties šo uzvedumu. Man nepatika klausīties ķīniešu mūzikas skaņas pēc tam, kad biju tās dzirdējusi Pekinas operā. Tagad esmu saviļņota, un noteikti atnākšu kopā ar savu draudzeni.”

Dažreiz pie informatīva kioska varēja būt tikai viens no mums, jo nebija pietiekami daudz praktizētāju. Sākumā es šādos gadījumos biju ļoti satraukta un jutos nomākta, bet tomēr pārvarēju šo stāvokli un pacietīgi turpināju skaidrot visu par Shen Yun.

2013. gadā Lozannā maza, aptuveni 6 gadus veca meitene vairākas reizes gāja garām mūsu kioskam un skatījās video ierakstu. Viņa vēlējās redzēt izrādi, bet viņas vecākiem bija jāstrādā. Viņa stāstīja man par saviem vecākiem. Šī liktenīgā tikšanās mani dziļi aizkustināja, jo bieži vien bērni ir tie, kas novāc šķēršļus ģimenes ceļā, lai tie varētu iegādāties biļetes uz izrādi.

Tolaik es bieži vien saskāros ar situācijām, kad, dzirdot atkārtotu centīgu praktizētāja stāstījumu, cilvēki no augstākajiem sabiedrības slāņiem ir gatavi maksāt par biļetēm vairākus simtus Šveices franku skaidrā naudā.

Augsti vērtēt pilnveidošanos grupā

Īpaši svarīgi Shen Yun veicināšanas pasākumu laikā ir sadarboties vienam ar otru. Pat ja koordinators liek man darīt to, kas man nav īsti pa prātam, man tas jāpieņem, jo man ir jāiziet šī pārbaude. Es sapratu, ka, jo lielākas ir grūtības, jo lielāka ir arī iespēja uzlabot savu Sjiņsjin.

Skolotājs teica: „Centīgs darbs ir daļa no tavas pilnveidošanās. Tev jāatrod veids, kā atrast cilvēkus, kuri tev ir jāglābj. Tas viss ir tieši tas, kas Dafa sekotājam ir jādara. Dariet visu iespējamo, lai labi sadarbotos savā starpā.” („Likuma izklāsts 20. gadadienā”)

Ir reizes, kad mēs sastopam cilvēkus, kuri atsakās ņemt jebkādus materiālus un iet garām mūsu kioskam. Es saprotu, ka tik ilgi, kamēr mēs neuzlabosim savu Sjiņsjin, būs grūti glābt šos cilvēkus, un mums kā praktizētājiem tomēr ir jāsasniedz savs līmenis jebkuros apstākļos.

Esmu pateicīga, ka esmu uz šīs zemes laikā, kad izplatās Dafa. Paldies, godātais Skolotāj un visi draugi praktizētāji, ka laipni norādījāt uz maniem trūkumiem.

Pēc visa, ko es uzzināju no iepriekšminētajām pieredzēm, es vēlos darīt trīs lietas daudz labāk tā, lai Skolotājam nav jāuztraucas.

Lūdzu, ar labestību norādiet, ja ir kas neatbilstošs Likumam.

Paldies, Skolotāj!

Paldies, praktizētāji!

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a111671-article.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.