Piespiedu darba nometņu sistēma joprojām pastāv: sodu izcieš „uz brīvām kājām”, novērošanu veic pa telefonu

Patiesībā, piespiedu darba nometņu sistēma Ķīnā joprojām turpina pastāvēt. Lai arī daudzas piespiedu darba nometnes savus ieslodzītos atbrīvoja, tomēr daudzas citas nomainīja izkārtni uz „Narkoloģiskās rehabilitācijas centrs” un darba nometņu sistēma joprojām darbojas, tikai nu jau citā formā. Sods tiek izciests ārpus nometnes teritorijas, un cilvēki tiek uzraudzīti ar tālruņa palīdzību.

Pekinas sieviešu piespiedu darba nometne ir noteikusi ierobežojumus Faluņgun praktizētāju atbrīvošanai, iedalot to šādās kategorijās: pirmstermiņa atbrīvošana, atbrīvošana veselības stāvokļa dēļ, soda izciešana ārpus nometnes teritorijas u.c.

„Soda izciešana uz brīvām kājām” ir paredzēta tiem praktizētājiem, kuri atsakās tik „pārveidoti” (1). Piespiedu darba nometnes vadība liek praktizētājiem katru nedēļu telefoniski sniegt detalizētu ziņojumu par to, kur viņi ir bijuši un ko darījuši. Ja viņi vēlas izbraukt no pilsētas, viņiem par to iepriekš ir jāpaziņo piespiedu darba nometnei un vietējam milicijas iecirknim. Gadījums ar praktizētāju Džan Fenjinu nav vienīgais. (Persecution Continues Despite Closure of Some Forced Labor Camps ).

Atbildīgās amatpersonas nosaka datumu, kad praktizētājiem par sevi jāziņo. Katras telefona sarunas laikā piespiedu darba nometņu apsargi piekodina, ka praktizētāji „nedrīkst sazināties ar cilvēkiem sabiedrībā”, „viņiem klusi jāsēž mājās” u.t.t. Ja praktizētājs nepiezvana noteiktajā laikā, atbildīgās amatpersonas tūlīt viņam zvana un nopratina, kāpēc viņš nav piezvanījis un ar ko nodarbojas. Viņi pat nāk uz praktizētāju mājām, lai viņus pārbaudītu.

Pekinas sieviešu piespiedu darba nometnē ir izdomāts īpašs veids, kā sodīt praktizētāju darba devēju un ģimenes locekļus, ja nelikumīgā novērošanas sistēma netiek ievērota. Praktizētāja darba devējs un viņa ģimenes locekļi ir spiesti parakstīt vienošanos, apņemoties sniegt iestādēm iknedēļas atskaiti un veikt nelikumīgu praktizētāju uzraudzību. Ja praktizētāji atsakās sadarboties, nometnes vadība piedraud viņu ģimenēm un darba devējiem, atsaucoties uz parakstīto vienošanos.

1. „Pārveidot” – smadzeņu skalošanas un spīdzināšanas pielietošana, lai piespiestu praktizētāju atteikties no Faluņgun.


Raksts angļu valodā: http://en.minghui.org/html/articles/2013/9/27/142421p.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.