Atklāta diskusija, Praktizētāju forums

Pieredzes apmaiņas konferenču raksti | Pieredzes apmaiņa | Izpratne un uzskati | Jaunie praktizētāji | Viedokļi | Ieteikumi | Liecinieki

 • Pilnveidošanās pieredze

  Visu savu dzīvi es zināju par Faluņ Dafa, es vienmēr zināju, ka Faluņ Dafa patiesi ir labs, taču nepavisam nesapratu, kas ir pilnveidošanās, un it nemaz nedomāju par cilvēka ķermeni, dzīvi un Visumu, es dzīvoju pavisam parastu dzīvi. Tajā laikā man bija 16 gadi. Man patika klaiņot apkārt ar draugiem, iedzert, smēķēt, spēlēt videospēles, vienkārši dzīvot parastu dzīvi. 2008. gadā Antverpenē es noskatījos Shen Yun uzvedumu. Es padomāju, ka tas patiešām ir brīnišķīgi, pat grūti atrast vārdus, lai to aprakstītu.
 • Patiesības skaidrošana politiķiem un sadarbība

  Esmu praktizētāja no Zviedrijas. Garīgās lietas man vienmēr bija kaut kas dabisks un pašsaprotams, un, kad es sastapos ar Faluņgun un sāku to praktizēt 2006. gadā, es jutu, ka Faluņgun ir kas lielāks par visu to, ko līdz šim biju sastapusi. Tas bija kas tāds, ko man negribētos palaist garām.
 • Kā mainījās mana dzīve, kad izmainīju savu pilnveidošanās vidi

  Starptautiskā Likuma konference Ņujorkā 2013. gadā bija kā pagrieziena punkts manā dzīvē. Tas bija gadījums, kas izmainīja pilnībā visu - no sākuma manī pašā un tad man visapkārt. Lieliskā iespēja apmeklēt Likuma konferenci un tik tuvu redzēt Skolotāju, kā arī iespēja dalīties šajā pieredzē ar tik daudziem praktizētājiem, bija vienkārši burvīga un apbrīnojama. Tajās dienās man bija arī dota iespēja sadarboties ar praktizētājiem tajā koordinācijas grupā, kura pirmo reizi atveda Shen Yun uz Spāniju.
 • Būtiski mainīt savu domāšanas veidu

  Šajā gadā es pirmoreiz piedalījos Šeņ Juņ veicināšanā. Mācoties Likumu un, daloties pieredzē ar citiem praktizētājiem, es izpratu to, cik svarīgi ir veltīt sevi Šeņ Juņ veicināšanai, lai glābtu dzīvās būtnes, taču mana izpratne vēl atradās virspusējā līmenī. Es zināju, ka man tas ir jādara, taču es nespēju izprast, cik tas ir nopietni un kas viss tajā ir ielikts.
 • Pilnveidoju sevi, strādājot Epoch Times

  Esmu strādājusi Epoch Times gandrīz divus gadus, un šajā pēdējā pusgadā es strādāju pilnu slodzi. Esmu izgājusi cauri procesam, kad nezināju, ko darīt, līdz šim brīdim, kad zinu ko vairāk par to, kā veikt mārketingu un pārdošanu. Mēs organizējām Epoch Times forumu Stokholmā šī gada septembrī, un tas piesaistīja lielu vietējās ķīniešu kopienas un zviedru uzņēmumu uzmanību. Tas palīdzēja mums paplašināt mūsu perspektīvas Ziemeļeiropā nākotnē. Cilvēki, kas iesaistījās Epoch Times, ir nobrieduši, īpaši es pati. Agrāk, darot darbu, es biju pieradusi cerēt uz to, ka citi palīdzēs, vai arī ātri kļuvu īdzīga. Esmu mainījusi sevi un cenšos vairāk saprast citus, un esmu arī iemācījusies cienīt un augstu vērtēt viņu darbu. Šodien vēlos izmantot šo vērtīgo iespēju pastāstīt Skolotājam un draugiem praktizētājiem savu, pagājušā gada laikā gūto pilnveidošanās pieredzi.
 • Paaugstināšanās, pilnveidojoties Likuma izlabošanas laikā un glābjot dzīvās būtnes

  Esmu praktizētāja no Šveices. Kad es vēl biju bērns, es bieži redzēju sapņus, kuri vēlāk piepildījās reālajā dzīvē. Sākumā mani tas ļoti izbrīnīja, bet vēlāk es pie tā pieradu. Vērojot cilvēkus un notikumus sev apkārt, es redzēju, ka visi dzenas pēc slavas un izdevīguma. Es jutu, – ja tikai tāda ir dzīves jēga, tad tas ir pārāk garlaicīgi.
 • Turpināt progresēt sevis pilnveidošanā

  Es ieguvu Likumu 2008. gadā. Ātri ir pagājuši seši gadi, kopš es uzsāku sekot Skolotājam Likuma izlabošanas ceļā. Starp pacēlumiem un kritumiem es pakāpeniski iemācījos skatīties sevī un kooperēties ar citiem. Viss manas pilnveidošanās process ir bijis piepildīts ar Skolotāja žēlsirdīgo glābšanu. Tagad vēlos pastāstīt Skolotājam par dažām savas pilnveidošanās pieredzēm, kā arī dalīties tajās ar draugiem praktizētājiem.
 • Teksasas mācītāji un viņu draudzes protestē pret valsts sankcionēto orgānu izņemšanu Ķīnā

  Mūsu apgabala praktizētāji saprata, ka informējot amerikāņu sabiedrību par ASV Kongresa rezolūciju Nr. 281, kas veltīta jautājumam par ĶKP sankcionēto orgānu izņemšanu dzīviem Faluņgun praktizētajiem, tiek radīta laba iespēja pastāstīt par Faluņgun un vajāšanām. Mēs atklājām, ka apmeklējot baznīcas, mums ir iespēja uzrunāt lielākas cilvēku grupas vienuviet, kā arī pārliecināt draudzes locekļus, kas pārstāv mūs kongresā, atbalstīt šo rezolūciju.
 • Pilnveidošanās, piedaloties izstādē „Īstenība, Labestība, Pacietība mākslā” Jelgavā

  Starptautiskā mākslas izstāde „Īstenība, Labestība, Pacietība mākslā” Jelgavā šajā reizē tika izstādīta Jelgavas kultūras centrā, un apmeklētāji to varēja apskatīt no 9. oktobra līdz 2. novembrim. Izstādes norisē piedalījās un atbalstu sniedza praktizētāji no dažādām Latvijas pilsētām.
 • Starptautiskā izstāde „Īstenība, Labestība, Pacietība mākslā” – efektīvs Likuma instruments dzīvo būtņu glābšanai

  Mēs gribētu dalīties savā pilnveidošanās pieredzē to Eiropas praktizētāju vārdā, kuri piedalās starptautiskās izstādes projektā „Īstenība, Labestība, Pacietība mākslā”. Kopš 2005. gada šo deviņu gadu laikā ir tikušas sarīkotas aptuveni 400 izstādes 30 Eiropas valstīs. Projekta „Īstenība, Labestība, Pacietība mākslā” izstādes ir bijušas efektīvs līdzeklis patiesības skaidrošanā un dzīvo būtņu glābšanā.
 • Veicinot Šeņ Juņ, Dafa sekotāji no Kembridžas paaugstinās vienotā ķermenī

  Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, Šeņ Juņ (Shen Yun) veicināšanas pasākumi Apvienotajā Karalistē šogad bija nedaudz citādi, jo tas bija saistīts ar teātra īpašo atrašanās vietu. Tāpēc veicinot Šeņ Juņ, praktizētājiem bija jāstrādā dažādos reģionos, kas tika sadalīti viņu starpā. Es tiku iecelta par koordinatori Kembridžas reģionā, kas man bija patiešām liels izaicinājums.
 • Mācīties pilnveidot Pacietību

  Kad 1999. gadā sākās pret Faluņgun vērstas vajāšanas, mācoties Likumu, es savā acu priekšā ieraudzīju lielu hieroglifu „Īstenība”. Pāršķirot lapaspusi ieraudzīju vēl vienu lielu hieroglifu „Labestība”. Turpinot mācīties, es vairākkārt redzēju hieroglifus „Īstenība” un „Labestība”. Tā tas turpinājās vairākas dienas. Es biju neizpratnē par to, kāpēc nevaru ieraudzīt hieroglifu „Pacietība”.
 • Pieredzes apmaiņa

  Es uzsāku pilnveidoties 1998. gada nogalē, un, atskatoties uz manu 15 gadus ilgo pilnveidošanās laiku, es dziļi sajūtu Meistara lielo žēlsirdību un nepārtrauktās izaugsmes brīnišķīgo pieredzi. Es pateicos Meistara izklāstītajam Dafa par to, ka tas izmainīja un izlaboja manus cilvēcīgi egoistiskos priekšstatus, lēni pārveidoja gan manu prātu, gan fizisko ķermeni, lai Likuma izlabošanas periodā es pašaizliedzīgi varētu palīdzēt glābt dzīvās būtnes un noietu ceļu līdz pašam galam kā īstena praktizētāja.
 • Desmit pilnveidošanās gadu pieredze

  Es esmu praktizētāja no Frankfurtes Vācijā. Es atbraucu uz Vāciju 1992. gadā. Ārzemēs dzīvojot, es nebiju dzirdējusi par Faluņgun un vajāšanām, kas sākās pēc 1999. gada 20. jūlija. 2004. gadā pie kāda mana laba drauga mājās Amerikas Savienotajās Valstīs es noskatījos video, kas iepazīstina ar Dafa. Mans pirmais iespaids bija, ka „Īstenība, Labestība un Pacietība” nav nekas nepareizs.
 • Ceļojums literatūrā un vēsturē. Konfūcijs cienīja tikumību un atbalstīja izglītību

  Konfūcijs veltīja savu dzīvi ķīniešu tradicionālās kultūras izplatībai un saglabāšanai, uzskatot kultūru un izglītību par svarīgu dzīves sastāvdaļu. Viņš mācīja cilvēkiem piedienīgu uzvedību, izglītoja viņus un uzsvēra tikumības īpašo nozīmi ikdienā un dzīves problēmu risināšanā.