Izpratne par ĶKP partijas kultūras ļauno ietekmi

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Man atmiņā joprojām ir palicis kāds neliels atgadījums, kas notika pirms daudziem gadiem. Kāda mana kolēģe pieskatīja savu mazuli rotaļu laukumā, un ieraudzīja slieku, kas turpat netālu locījās uz zemes.

"Samīdi to," kolēģe teica savai meitai. Tā nu mazā meitenīte ar kāju samina tārpu. "Tu esi tik drosmīga!" kolēģe skaļi slavēja savu mazo meitu, pacēla viņu un apskāva, it kā bērns būtu izdarījis kaut ko varonīgu.

Es biju nedaudz pārsteigta, domājot: "Tik nevainīgam bērnam ir jāmāca rūpēties par dzīvību un saudzēt dabu. Kāpēc mācīt viņai apzināti nogalināt nekaitīgu radījumu?"

Domājot par to, sāku saprast, kāpēc viņa tā rīkojās. Mūsdienu Ķīnā Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) kultūras ietekmē visi vecāki vēlas, lai viņu bērni būtu stipri, tāpēc cenšas ieaudzināt viņos "džungļu likumu" un veicināt vēlmi kontrolēt situāciju jebkuros apstākļos.

Es sapratu, ka arī man, dzīvojot ĶKP kultūrā, ir tikpat labi izskalotas smadzenes, un esmu kļuvusi vienaldzīga pret daudzām lietām, lielām un mazām.

Pirms sāku praktizēt Faluņ Dafa, sevis pilnveidošanas praksi, es biju diezgan egocentriska. Man nebija ne jausmas par dzīvi harmonijā ar dabu. Tāpat kā citi, es nepievērsu uzmanību lietām, kas šķita nenozīmīgas. Piemēram, kad es redzēju, kā citi mīdīja zāli, izvēloties īsāko ceļu, es darīju to pašu. Toreiz daudz par to nedomāju, bet, tagad par to domājot, es sapratu, ka tā bija nepareiza uzvedība no manas puses.

Es bieži vien nopirku vairāk augļu un dārzeņu, nekā nepieciešams, un tādēļ daži no tiem sapuva un bija jāmet ārā.

Cik žēl! Pirms novākšanas šos augļus un dārzeņus kāds audzēja un kopa. Viņi daudz labprātāk būtu mani pabarojuši, nevis tikuši izmesti manas nevērības dēļ. Es sapratu, ka man ir jālabo sava uzvedība, sākot ar mazām lietām.

Cilvēkiem, kas dzīvo kontinentālajā Ķīnā, jau kopš bērnības smadzenes tiek skalotas ar ĶKP kultūru un ideoloģiju, kas balstītas ateismā, evolūcijas teorijā, materiālismā un tā tālāk. Šāds domāšanas veids popularizē "džungļu likumu" un "uzvarētājs iegūst visu" koncepciju, mudinot cilvēkus izmantot visus līdzekļus, lai cīnītos viens pret otru personiskā labuma gūšanai. Tas māca cilvēkus cīnīties pret debesīm un zemi, neraizējoties par graujošajām sekām.

Cilvēki, kuriem smadzenes izskalotas ar šādu ideoloģiju, netic ne dzīvei pēc nāves, ne reinkarnācijai vai tam, ka labais tiek atalgots, bet ļaunais – sodīts. Kad cilvēki vairs netic dievišķajām būtnēm, viņiem nerūp ne harmonija ar dabu, ne laipnība pret citiem, ne morālā stingrība. Viņi uzdrīkstas darīt visdažādākās ļaundarības, lai kaitētu citiem, nerēķinoties ne ar dabu, ne ar cilvēci.

ĶKP īstenotā pilnīgā iznīcināšana

ĶKP ar savām darbībām ir pierādījusi, ka tā ieradusies, lai pilnībā sagrautu pasauli, un dara to ļoti labi. ĶKP graujošā darbība ir aptvērusi visas sabiedrības jomas – no dabas iznīcināšanas līdz Ķīnas tradicionālās kultūras, vērtību un garīguma graušanai. Pat tāds mazs ciemats, kur es dzīvoju, netika taupīts.

Atceros, kad biju ļoti maza, mūsu skaisto ciematu no trim pusēm ieskāva mazas upītes. Vasarā upes ūdens bija tik dzidrs, ka šur tur varēja redzēt zivju šautriņas. Gar upēm auga zaļa zāle, smaržoja ziedi un zilajās debesīs lidinājās putni. Tālumā varēja redzēt rīsa laukus. Tas bija tāds skaists un mierpilns dabas harmonijas piemērs.

Ap divām mazām upēm, kas atradās uz ziemeļiem no mūsu ciema, bija liela mitrāja teritorija ar blīvi saaugušiem ūdensaugiem: niedrēm, ūdens sīpoliem, no kuriem tika izgatavotas nūjas – ideālas rotaļlietas bērniem, ar kurām spēlēties. Vecie ļaudis labprāt darināja sandales, grozus un paklājiņus no salmu zāles.

Mitrājs piesaistīja arī visdažādākos putnus, piemēram, fazānus un savvaļas pīles. Mēs tur bieži atradām pīļu olas. Tur bija dīķis ar ķīniešu ūdens kastaņiem, un, kad tie bija nogatavojušies, gan pieaugušie, gan bērni gāja tos vākt. Pagatavoti, šie rieksti bija ļoti garšīgi. Manas vecākās māsas bieži gāja mazgāt drēbes mazajā upītē, un katru reizi es gāju ar viņām plunčāties ūdenī. Toreiz dzīve bija prieka pilna.

Vēlāk mēs pārcēlāmies uz citu vietu, un es biju aizņemta ar studijām un darbu. Kad beidzot atgriezos savā dzimtajā ciematā, tas vairs nebija atpazīstams! Viss bija iznīcināts: trīs mazās upītes pazudušas, purvs un dīķis ar ūdens kastaņiem bija nosusināti, lai izmantotu tos kā lauksaimniecības zemi. Tas skaistais ciemats, ko es atminējos, vairs nepastāvēja.

Šāda veida iznīcināšana ir raksturīga ĶKP, un ir pretēja pieejai senajā Ķīnā, kad cilvēku ticība dievišķajam nozīmēja, ka viņi augstu vērtē tikumu un dara labus darbus. Viņi cienīja dabu un novērtēja dzīvību, saglabājot dabisko vidi, nevis to iznīcinot.

Neparasts šādas pieejas piemērs ir redzams senajā Dudzjanjaņas ūdens saglabāšanas sistēmā. Šo sistēmu ap 256. gadu pirms mūsu ēras uzbūvēja Cjiņu valsts, un tā tiek izmantota arī mūsdienās. Tā vietā, lai vienkārši aizsprostotu straujos Minas upes ūdeņus, kas jau ilgu laiku izraisīja spēcīgus plūdus Čendu līdzenumos, šajā sistēmā upes ūdens tika novadīts un sadalīts, lai apūdeņotu vairāk nekā 5300 kvadrātmetru lielu zemes platību šajā reģionā. Tas deva virkni priekšrocību plūdu kontroles, apūdeņošanas, ūdens transporta un vispārējā ūdens patēriņa jomā.

2000. gadā UNESCO iekļāva Dudzjanjaņas apūdeņošanas sistēmu "Pasaules mantojuma sarakstā". To uzskata par hidrotehnikas šedevru – apbrīnojamu seno cilvēku gudrības atspoguļojumu un piemēru dzīvei harmonijā ar Debesīm un Zemi.

Turpretī saskaņā ar ĶKP ideoloģiju par cīņu pret Debesīm un Zemi, ekoloģija ir nopietni izpostīta, masveidā izcērtot mežus un būvējot neskaitāmus aizsprostus komerciāliem un privātiem mērķiem, neraugoties uz pārliecinošiem iebildumiem, ko izteikuši vadošie hidrotehnikas eksperti. Ķīnas dabas ekosistēma šobrīd ir uz sabrukuma robežas, Dzeltenā upe piedzīvo sausuma periodus, Huai upe un Jandzi upes ir nopietni piesārņotas, izzūd lielas zālāju platības, un smilšu vētras sasniedz pat Centrālos līdzenumus.

Šī iznīcināšana attiecas arī uz Ķīnas tradicionālo kultūru.

ĶKP īstenotā Konfūcija mantojuma iznīcināšana

Reiz es kopā ar ģimeni apmeklēju Konfūcija dzimto pilsētu. Vecākā māsa man pastāstīja, ka viņa pirmo reizi dzirdēja par Konfūciju Kultūras revolūcijas laikā, kad tika uzsākta kustība "kritizēt Liņu Biao un Konfūciju". Liņs Biao bija Mao labā roka, bet zaudējis Mao labvēlību, tika sodīts kā nodevējs. Diemžēl daudziem kontinentālās Ķīnas iedzīvotājiem, tāpat kā manai māsai, nav nekādas izpratnes par mūsu tradicionālo kultūru.

Māsa bija ļoti pārsteigta, uzzinot, ka Konfūcija pēcteči tika uzskatīti par pirmā ranga amatpersonām. Es dalījos ar viņu savā izpratnē par to, ka ķīniešu tradicionālā kultūra ietver sevī arī konfūcismu, budismu un daoismu. Konfūcijs mācīja cilvēkiem izturēties saskaņā ar "labsirdības, taisnīguma, laipnības, gudrības un uzticības" principiem, un pat Ķīnas kaimiņvalstis guva labumu no konfūcisma. Izglītojot cilvēkus saskaņā ar šiem principiem, Konfūcijs uzkrāja lielu tikumu, tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka viņa pēcnācēji bija svētīti un baudīja labumu no viņa uzkrātā tikuma.

Vairāk nekā 2000 gadu ķīnieši rīkojās saskaņā ar konfūcisma doktrīnām un tādējādi spēja saglabāt salīdzinoši augstu morāli.

Arī nākamo dinastiju imperatori ievēroja Konfūcija mācības, cienīja viņu un turēja godā Konfūcija templi. Valdnieka Jaņšena tituls tika piešķirts vairākām Konfūcija pēcteču paaudzēm līdz pat 1935. gadam, kad nacionālistu valdība to atcēla. Šāds gods un privilēģija ļāva Konfūcija pēcnācējiem dzīvot godājamu un pārtikušu dzīvi vairāk nekā 2000 gadu.

Māsa bija satriekta, uzzinot, ka Kultūras revolūcijas laikā Konfūcija kapsēta tika izdemolēta un viņa kaps un daudzas viņa pēcnācēju kapenes tika iznīcinātas. Vietējie vecāka gadagājuma ļaudis stāstīja, ka postījumus ir veikuši sarkangvardi no Pekinas pēc ĶKP centrālās vadības pavēles. Tā sauktā "četru pagātnes palieku (vecā domāšana, vecā kultūra, vecie ieradumi, vecās paražas) izskaušana" atklāja ĶKP ļauno dabu un tās ārkārtējo naidu pret ķīniešu tradicionālo kultūru.

Mana māsa bija viena no neskaitāmajiem jaunajiem studentiem, kuriem kopš bērnības ĶKP ideoloģija bija izskalojusi smadzenes, tāpēc viņai nebija ne jausmas par Konfūciju un viņa doktrīnām. Viņa atcerējās, ka skolotāji skolā bija pieprasījuši, lai katrs audzēknis uzzīmē lielu plakātu, lai kritizētu Liņu Biao un Konfūciju. Veidojot šos plakātus, viņiem bija jākopē citāti no laikraksta Žeņmiņ Žibao vai citiem oficiāliem laikrakstiem. Plakāti tika izvietoti visā skolas teritorijā.

Noslēgums

Ķīnas 5000 gadu seno tradicionālo kultūru ķīniešu tautai dāvāja Dievs, un Ķīnu tradicionāli sauca par Dievišķo zemi. Kaimiņvalstis augstu novērtēja seno Ķīnu tās ētikas principu un pieklājības dēļ, un senie ķīnieši bija viņiem uzvedības piemērs, pamatojoties uz tikumīgajiem "labsirdības, taisnīguma, laipnības, gudrības un uzticības" principiem. Tomēr ĶKP to visu ir izpostījusi.

Mūsdienās pasaules iedzīvotājiem par ķīniešiem ir izveidojies slikts priekšstats, jo viņi slikti uzvedas, rupji runā, ir neuzticami un pastāvīgi melo. Ķīniešu tautas morāle krīt šokējošā ātrumā.

ĶKP partijas kultūras iespaidā, ja runāsiet par "karmu" vai principu "par visu labo un ļauno saņemsi pienācīgu atlīdzību" jūs uzskatīs par māņticīgu vai stulbu. Tā kā cilvēki vairs netic šīm lietām, viņi uzdrošinās darīt jebko, neuztraucoties par sekām. Tas viss ir novedis pie nopietnas korupcijas un naidīguma mūsdienu Ķīnā.

Kā teikts "Deviņos komentāros par komunistisko partiju": "Vēstures gaitā visas pasaules tautas ir ticējušas Dievam. Tieši pateicoties ticībai Dievam un tam, ka par labiem darbiem tiks atmaksāts ar labu, bet par ļaundarību pienāksies sods, cilvēki savā sirdī spēj savaldīties, ir spējīgi pieturēties pie sabiedriskās ētikas normām. No senseniem laikiem līdz pat šodienai, gan Ķīnā, gan ārpus tās ortodoksālajās reliģijās rietumos un konfūcisma, budisma un daoisma skolās austrumos ļaudis tika brīdināti: "Ticiet Dievam, cieniet Debesis, dariet labu, protiet novērtēt jums sniegto laimi, pateicieties par labdarību un atlīdziniet par to, tad būsiet patiesi laimīgi. "

Debesis noteikti sodīs necieņu pret dieviem, un ĶKP neapšaubāmi tiks iznīcināta tās ļaundarību dēļ. Turēšanās tālāk no ĶKP ir patiesi labs solis savas gaišās nākotnes virzienā. Tikai atbrīvojoties no ĶKP kultūras, Ķīnā varēs atdzimt dievišķi iedvesmotā tradicionālā ķīniešu kultūra.Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/2/211133.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.