Rīkoties ar taisnām domām (ar Skolotāja komentāru)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Skolotāja raksts "Pareizi izturieties pret Skolotāja ģimenes locekļiem" norāda uz sistemātisku praktizētāju uzvedības veidu, kas pavisam neatbilst Fa.

Glaimošana Skolotāja ģimenes locekļiem un izturēšanās pret viņiem tāpat kā pret Skolotāju tiešā veidā traucē Skolotāja ģimenes locekļu pilnveidošanos, un šī iejaukšanās var skart pat Skolotāju. Mēs lūdzam Dafa sekotājus atgādināt par to cits citam un savlaicīgi labot savu rīcību.

Tajā pašā laikā mums vajadzētu arī izvairīties no krišanas otrā galējībā. Dafa sekotājiem ir jāciena Skolotāja ģimenes locekļi. Tā ir ne tikai elementāra cilvēciska pieklājība, bet arī pilnveidošanās praktizētāja cieņas izpausme pret Skolotāju. Cilvēcisko pieķeršanos dēļ dažiem cilvēkiem bija konflikti ar Skolotāja ģimenes locekļiem par noteiktiem jautājumiem, un viņi izmantoja Skolotāja jauno rakstu kā ieganstu paust savu aizvainojumu. Patiesībā Skolotāja ģimenes locekļi atrodas sarežģītā situācijā, un, attiecībā uz pilnveidošanos, Skolotājs pret saviem ģimenes locekļiem nekad nav izturējies kaut kā īpaši; Skolotāja mērķis ir panākt, lai viņi virzītos uz pilnību. Tāpēc mums nevajadzētu nonākt otrā galējībā un radīt nevajadzīgas grūtības Skolotājam. Skolotāja raksta mērķis ir vadīt ikviena cilvēka pilnveidošanos, un mums nevajadzētu pieiet šim jautājumam ar cilvēciskām pieķeršanām.

Minghui.org redakcijas kolēģija,

2023. gada 15. septembrī.

"Tiešām tā, – dažiem cilvēkiem vēl joprojām ir jāpievērš tam uzmanība! Atbrīvojieties no šīm cilvēciskajām pieķeršanām!"

Skolotājs Li Hundži,

2023. gada 15. septembrī.


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/16/211358.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.