Šanhajas "ofisa 610" rokasgrāmata atklāj Faluņgun vajāšanu smagumu

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Nesen Minghui.org vietnes rīcībā nonāca Šanhajas "ofisa 610" rokasgrāmata, kurā aprakstīts, kā "pārveidot" Faluņgun praktizētājus (piespiest viņus atteikties no savas ticības). Rokasgrāmata, kas izdota laikā starp 2000. un 2010. gadu, tika izplatīta uzņēmumos un iestādēs, lai instruētu to vadību, kā īstenot Faluņgun vajāšanas politiku.

Rokasgrāmatā galvenā uzmanība pievērsta tam, kā veikt smadzeņu skalošanu praktizētājiem, ņemot vērā viņu individuālo situāciju dažādos "pārveidošanas" procesa posmos. Detalizētie norādījumi un visaptverošā pieeja šim jautājumam ir vienkārši pārsteidzoši.

1. Faluņgun vajāšanas slepenais, nelikumīgais un ļaunais raksturs

Rokasgrāmatas vāka augšējā kreisajā stūrī ir iespiests vārds "Konfidenciāli", bet tās pirmajā lappusē ir lietošanas instrukcija, kurā teikts: "Šī rokasgrāmata ir konfidenciāls materiāls, un tā ir jāglabā ielu, pilsētu vai augstāka līmeņa partijas komitejās. Lai novērstu informācijas noplūdi, jāievēro stingra konfidencialitāte un disciplīna."

Ir skaidrs, ka Faluņgun apspiešana ir nelikumīga, un tās nežēlīgajām metodēm ir jāpaliek slepenībā. Pēc tam, kad 1999. gada jūlijā sākās Faluņgun vajāšana, ĶKP plašsaziņas līdzekļi uzsāka naida propagandas kampaņas, lai nomelnotu Faluņgun. Propagandas kampaņas patiešām noskaņoja Ķīnas sabiedrību pret Faluņgun, taču pašas amatpersonas ļoti labi zināja, ka vajāšana ir nepamatota un negodīga.

Bijušā ĶKP līdera Dzjana Dzemiņa izveidotais "ofiss 610" pats par sevi ir nelikumīgs milicijas operatīvais dienests. Ja Faluņgun apspiešana patiešām ir likumīga, kā apgalvo ĶKP plašsaziņas līdzekļi, šo kampaņu varētu darīt zināmu atklātībai. Tik augsta slepenības pakāpe un stingri disciplinārsodi par šīs konfidencialitātes pārkāpšanu liecina – ĶKP baidās, ka tās tumšie noslēpumi varētu nonākt atklātībā.

Rokasgrāmatā sniegtā informācija arī parāda, cik nežēlīga ir šī vajāšana. Tā kā viss notiek slepeni, cilvēki no malas, tostarp citu valsts iestāžu amatpersonas un parastie pilsoņi, nezina, kādām šausminošām lietām tiek pakļauti arestētie praktizētāji. Stingrās cenzūras dēļ šī apspiešana ir bijusi ārkārtīgi nežēlīga, un taisnīgums joprojām nav panākts.

2. Mērķtiecīga vēršanās pret visiem Faluņgun praktizētājiem

Rokasgrāmatas nodaļā "Lietošanas instrukcija" tās otrajā punktā ir norādīts: "Ikvienam jābūt pieejamam [rokasgrāmatas] eksemplāram." Tas liek domāt, ka šī materiāla mērķis ir vēršanās pret visiem Faluņgun praktizētājiem, nevis tikai pret atsevišķiem.

Pirms ĶKP 1999. gada jūlijā sāka oficiāli apspiest Faluņgun, Ķīnas varas iestādes lēsa, ka Ķīnā ir no 70 līdz 100 miljoniem praktizētāju. Lai gan šī rokasgrāmata bija paredzēta Šanhajas reģionam, tā ir daļa no "galvenā ofisa 610" sistemātiski īstenotās vajāšanas politikas. Ir pamats domāt, ka arī citās vietās tika izdoti līdzīgi rīkojumi, un kopumā šī vajāšana ir vērsta pret visiem Faluņgun praktizētājiem Ķīnā.

3. Sīki izstrādātas instrukcijas

Rokasgrāmatā aprakstītās detalizētās instrukcijas par to, kā "pārveidot" (jeb skalot smadzenes) Faluņgun praktizētājiem, ir vienkārši pārsteidzošas.

Tā sākas ar "pārveidošanas" komandas dalībnieku personīgās informācijas dokumentāciju, kam seko detalizēta informācija par "pārveidojamiem" praktizētājiem, tostarp "personīgās rakstura iezīmes", kā arī ziņas par "praktizētāju ģimenes locekļiem un viņu attieksmi pret Faluņgun". Tajā uzskaitītas arī iepriekšējās smadzeņu skalošanas sesijas, kuras praktizētāji ir bijuši spiesti apmeklēt, vai citi "sodi", kam viņi tikuši pakļauti.

Tālāk seko citas kategorijas, piemēram, "Transformācijas plāns", "Progresa apraksts", "Kontrole un profilakse", "Situācijas analīze par ceturksni", "Gada pārskats", "Turpmāko pasākumu plāns pēc atbrīvošanas", "Uzraudzības protokols pēc atbrīvošanas", "Atkārtojošos situāciju uzskaite" u. c. Katra kategorija ir sīkāk aprakstīta situācijas izklāstā, aprakstā, veicamajās darbībās un turpmāko pasākumu plānā.

Rokasgrāmatā sniegtas arī izsmeļošas instrukcijas par to, kā turpināt vajāšanu pēc tam, kad praktizētāji tiek atbrīvoti no cietuma vai smadzeņu skalošanas centra.

Rokasgrāmatā teikts: "Pēc atbrīvošanas viņiem katru dienu jāaizpilda "Turpmāko pasākumu plāns pēc atbrīvošanas". Ja viņi vēl nav pārveidoti, viņu situācijai jātiek dokumentētai "Progresa aprakstā". Attiecībā uz personām, kas ir pārveidotas, jāsāk vest "Uzraudzības protokols pēc atbrīvošanas". Neatkarīgi no tā, vai persona ir pārveidota vai nē, informācija par viņu ir jāanalizē un jāapkopo katru ceturksni un katru gadu."

"Pēc tam, kad praktizētāji būs pārveidoti un atbildīs kritērijiem, viņu lietas ir jāizskata un jāakceptē augstākstāvošās instancēs līmeni pēc līmeņa. Pēc apstiprināšanas viņu ikdienas aktivitātes tiks reģistrētas "Uzraudzības protokolā pēc atbrīvošanas". Vajadzības gadījumā jāizmanto "Atkārtojošos situāciju uzskaite" un aktīvai pārveidošanai atkārtoti jāuzsāk ieraksti "Uzraudzības protokolā pēc atbrīvošanas".

Pamatojoties uz šiem aprakstiem, tik ilgi, kamēr persona tiek uzskatīta par Faluņgun praktizētāju, tā ir pakļauta nepārtrauktai varas iestāžu kontrolei. Tas attiecas ne tikai uz tiem, kas tikuši atbrīvoti pēc ieslodzījuma. Pat tie, kurus "ofiss 610" ir atzinis par "pārveidotiem", joprojām tiek pastāvīgi uzraudzīti. Tas liecina, ka vajāšana ir saistīta ar visaptverošu un pastāvīgu mentālo kontroli.

Turklāt no šīs rokasgrāmatas izriet, ka apspiešanas nolūks ir ne tikai nomelnot Faluņgun un kurināt sabiedrības naidu pret to, bet arī provocēt sabiedrību piedalīties šajā sistemātiskajā noziegumā.

Kā minēts iepriekš, kad 1999. gada jūlijā sākās vajāšanas, valstī bija daudz Faluņgun praktizētāju no dažādiem sabiedrības slāņiem. Dzjan Dzemiņa grupa saistīja uzņēmumu un iestāžu īpašās intereses ar to līdzdalību Faluņgun vajāšanā, tādējādi piespiežot darba devējus un amatpersonas vērsties pret Faluņgun. Piemēram, ja praktizētājs dodas uz Pekinu iesniegt apelāciju, vai tiek arestēts savas ticības dēļ, viņa kolēģiem var tikt atceltas prēmijas. Šis milzīgais tīkls iesaista visu sabiedrību sistemātiskā un ļaunā noziegumā.

4. Viltīgas metodes

Rokasgrāmatas otrajā lappusē ir uzskaitīti "veiksmīgas" pārveidošanas kritēriji: cilvēkam jāpārtrauc Faluņgun vingrojumu izpilde, jānodod savas grāmatas un publiski jāapsūdz Faluņgun. Tas nozīmē, ka viņam ir jāvēršas pret Faluņgun forumos, semināros vai plašsaziņas līdzekļos. Tas tiek darīts, lai pilnībā nošķirtu cilvēku no "Īstenības, Labestības, Pacietības" principiem. Kad cilvēks to dara, pat pret savu sirdsapziņu, atgriezties ir gandrīz neiespējami. Šāda ticības vajāšana ir nepiedodama, un tā nav laba zīme šīs sabiedrības nākotnei.

Dzjans Dzemins uzsāka Faluņgun vajāšanu 1999. gadā. Kā teikts "Deviņos komentāros par komunistisko partiju": "Dzjanam trūkst kā tikumības, tā arī spēju. Bez labi iestrādāta slepkavību un melu mehānisma, kāds ir ĶKP, viņš nespētu īstenot šādu genocīdu, kas izpleties pa visu Ķīnu un pat ielauzies ārvalstīs."

"Analoģiski tam, ĶKP nebūtu viegli pretoties vēsturiskajām tendencēm un videi, kuru izveidojusi ĶKP starptautiskās atklātības politika un centieni savienoties ar apkārtējo pasauli, ja nebūtu tāda stūrgalvīga diktatora kā Dzjans Dzemiņs, kurš pastāvētu uz savu lēmumu."

Kopumā šī rokasgrāmata sniedz ieskatu par to, cik viltīgi ir organizētas šīs vajāšanas. Ir svarīgi, lai pasaule apzinātos šo masveida apspiešanu un tās postošo ietekmi uz cilvēci.


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/18/208121.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.