Neatbalstiet Ķīnas komunistiskās partijas īstenoto Faluņgun vajāšanu un nekļūstiet par grēkāzi

Lai "nodrošinātu stabilitāti" Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) 20. Nacionālā kongresa laikā, kas notika oktobrī, milicijas darbinieki, valdības ierēdņi un sabiedriskie darbinieki visā Ķīnā vajāja Faluņgun praktizētājus. Tas bija turpinājums ilgstošajai nevainīgu Faluņgun praktizētāju vajāšanai kopš 1999. gada jūlija.

Daži vainīgie ir uzzinājuši faktus par Faluņgun un zina, ka ĶKP ir apmelojusi šo praksi. Līdz ar to viņi ir izvēlējušies īstenot vajāšanas politiku mazāk aktīvi. Taču daži citi vainīgie, ignorējot vajāšanu nelikumību un brutalitāti, joprojām kaitē Dafa praktizētājiem. Tātad kādas sekas viņus sagaida?

Brīdinājuma zvans

Pēc tam, kad bijušais ĶKP līderis Dzjans Dzemiņs 1999. gada jūlijā pavēlēja vajāt Faluņgun, viņš ne tikai institucionalizēja vajāšanu, izmantojot "ofisa 610" tīklu visos valdības līmeņos, bet arī apbalvoja galvenos vainīgos par aktīvu vajāšanas politikas īstenošanu. Tādējādi Džou Junkans, Bo Sjilajs un citas augsta ranga amatpersonas kļuva vēl vairāk motivētas vajāt Faluņgun.

Džou bija sabiedriskās drošības ministrs (2002. – 2007.), Centrālās politisko un juridisko lietu komitejas partijas sekretārs (2007. – 2012.), Politbiroja pastāvīgais loceklis (2007. – 2012.) un Centrālā "ofisa 610" vadības grupas direktors (2007. – 2012.). Bo bija Liaoninas provinces gubernators (2001. – 2004.), tirdzniecības ministrs (2004. – 2007.) un Čuncjinas partijas sekretārs (2007. – 2012.).

Taču pēc 2012. gada situācija strauji mainījās. Bo tika arestēts 2012. gada 15. martā, un 2013. gada 22. septembrī viņam piesprieda mūža ieslodzījumu. Džou tika piespriests mūža ieslodzījums 2015. gada 11. jūnijā.

Līdzīgs liktenis piemeklēja arī citas augsta ranga amatpersonas.

2022. gada 22. septembrī Fu Dženhua piesprieda nāvessodu ar soda atlikšanu, konfiscējot visus viņa īpašumus. Fu ir bijušais Centrālā "ofisa 610" direktors (2015. – 2016.) un tieslietu ministrs (2018. – 2020.).

Vienu dienu vēlāk gan Suņam Lidzjuņam, gan Vanam Like tika piespriests nāvessods ar soda atlikšanu. 2020. gadā tika arestēts Centrālā "ofisa 610" direktora vietnieks (2013. – 2018.) un sabiedriskās drošības ministra vietnieks (2018. – 2020.) Suņs. Vans ir bijušais Dzjansu ĶKP komitejas Pastāvīgās komitejas loceklis un Dzjansu Politisko un juridisko lietu komitejas sekretārs (2015. – 2020.).

Atbildība mūža garumā

Visām iepriekšminētajām amatpersonām bija izšķiroša loma Faluņgun meditācijas sistēmas, kuras pamatā ir princips "Īstenība Labestība Pacietība", vajāšanā. Pateicoties milzīgajam labumam, ko šī prakse dod gan fiziskajai, gan garīgajai veselībai, dažu gadu laikā, kopš 1992. gada, kad sabiedrība tika ar to iepazīstināta, tā ātri vien piesaistīja aptuveni 100 miljonus praktizētāju. Aizvien pieaugošo Faluņgun popularitāti ĶKP uzskatīja par draudu un 1999. gada jūlijā sāka apspiest šo miermīlīgo praksi. Daudzi praktizētāji par savu ticību ir tikuši aizturēti, spīdzināti vai pat nogalināti viņu orgānu dēļ.

Tomēr vainīgie paši ir kļuvuši par vajāšanu upuriem. No 2020. gada janvāra līdz 2022. gada jūnijam vismaz 38 "ofisa 610" direktori un 118 Politiski-juridisko lietu komitejas partijas sekretāri tika pakļauti izmeklēšanai, tiesāti, sodīti, vai arī ir miruši no slimības. Šķiet, ka šīm ĶKP amatpersonām nav sakara ar Faluņgun, taču daudzi uzskata, ka šo cilvēku krišana ir saistīta ar to, ka viņi ir iesaistījušies universālo vērtību "Īstenības, Labestības un Pacietības" apspiešanā.

Kad Dzjans 1999. gadā pirmo reizi sāka apspiest Faluņgun, viņš apsolīja iznīcināt šo praksi trīs mēnešu laikā – galu galā ĶKP jau bija pieredze, iznīcinot ikvienu grupu, ko tā uzskatīja par draudu, īstenojot savas daudzās politiskās kampaņas. Bet Dzjanam neizdevās sasniegt savu mērķi. Faluņgun praktizētāju nelokāmā ticība ir ļāvusi viņiem izturēt vēl nepieredzētas vajāšanas. Praktizētāju neatlaidīgie centieni palielināt informētību par vajāšanām ir palīdzējuši cilvēkiem gan Ķīnā, gan ārpus tās saskatīt ĶKP ļauno dabu un saprast, ka vajāšanām nekad nav bijis juridiska pamata.

Neviens likums Ķīnā nekad nav kriminalizējis Faluņgun. Sabiedriskās drošības ministrijas publicētajā 14 kultu sarakstā Faluņgun nav iekļauts. Ķīnas Tautas Republikas Preses un publikāciju ģenerāldirekcija 2011. gada 1. martā izdeva rīkojumu atcelt 1999. gadā izdoto Faluņgun grāmatu aizliegumu. Tiesiskais princips Nulla poena sine lege (Nav soda bez likuma) nosaka, ka cilvēku nevar sodīt par to, ka viņš dara to, kas nav aizliegts ar likumu. Tā kā Faluņgun nekad nav bijis aizliegts ar likumu, tad šīs prakses vajāšanai nav likumīga pamata. Tādējādi visi vajāšanā iesaistītie vainīgie galu galā tiks saukti pie atbildības par noziegumiem, kas pastrādāti pret nevainīgiem Faluņgun praktizētājiem.

Turklāt, ir ieviests jauns regulējums, kas nosaka, ka attiecībā uz ierēdņu atbildību nepastāv noilguma termiņš (saukts arī par noilguma periodu), kas nozīmē, ka pret ierēdņiem var ierosināt administratīvo, civiltiesisko vai kriminālprocesu par viņu pārkāpumiem jebkurā laikā, pat ilgi pēc tam, kad viņi ir aizgājuši no darba, vai pensionējušies. ĶKP izmantoja līdzīgu taktiku, lai atbrīvotos no tiem, kas palīdzēja īstenot tās dažādās politiskās kampaņas. Piemēram, daudzi nozīmīgākie Kultūras revolūcijas īstenotāji tika atstādināti no amata un daži pēc revolūcijas pat tika sodīti ar nāvi. Citiem vārdiem sakot, vēsture liecina, ka ĶKP atbrīvojas arī no savējiem, kuri tai vairs nav vajadzīgi.

Izdarīt pareizu izvēli

Lai nekļūtu par grēkāžiem, kad pienāks laiks saukt pie atbildības ĶKP, daudzi vainīgie ir izvēlējušies pārtraukt Faluņgun vajāšanu. Kāda Politiski-juridisko lietu komitejas amatpersona reiz devās uz veikaliņu, kas pieder praktizētājam, un teica: "Runājot par Faluņgun vajāšanu, ĶKP sākotnēji teica, lai mēs darām, ko vēlamies, un nekādu seku nebūs. Tagad tā visu laiku runā par atbildību mūža garumā. Vai tas nav slazds? Partija ir pārāk ļauna!"

Viens no tiesas priekšsēdētāja vietniekiem sacīja, ka šajās dienās viņam uzticētajās lietās viņš liek visus Faluņgun praktizētājus atbrīvot pret drošības naudu medicīnisku iemeslu dēļ. Kad kādas milicijas nodaļas priekšnieks saņēma rīkojumu pastiprināt vajāšanu, viņš lūdza augstākstāvošām amatpersonām iepazīstināt viņu ar attiecīgo oficiālo politiku. Augstākajām amatpersonām nebija ko parādīt, un jaunā vajāšanu kampaņa nevainagojās panākumiem.

Kāds "ofisa 610" direktors teica, ka viņš gandrīz vairs nenodarbojas ar Faluņgun lietām. "Īstenības, Labestības un Pacietības principi var padarīt mūsu sabiedrību tikai labāku," viņš paskaidroja. "Vajāšanas agri vai vēlu beigsies. Jo vairāk es iesaistīšos, jo lielākas nepatikšanas būs man un manai ģimenei. Tas nav tā vērts."

Mēs ceram, ka arvien vairāk ierēdņu un ierindas pilsoņu gūs mācību no kļūdām, kuras izdarījuši tie, kuri tagad saskaras ar Faluņgun praktizētāju vajāšanas sekām. Ja nesekosim ĶKP un nedarīsim ļaunu, sabiedrība kļūs labāka, un mūsu nākotne būs gaišāka un svētīgāka.


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/10/204691.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.