Par bijušā Centrālā "ofisa 610" vadītāja pārkāpumiem cilvēktiesību jomā ziņots 29 valstīs

Fu Dženhua ir viens no galvenajiem vainīgajiem, kas palīdzēja Ķīnas komunistiskajai partijai (ĶKP) un tās bijušajam vadītājam Dzjanam Dzemiņam Faluņgun vajāšanā. Fu ir bijis ne tikai "Centrālā ofisa 610" priekšnieks un "610 Vadības komandas" priekšnieka vietnieks, bet arī augsta ranga ierēdnis Pekinas Sabiedriskās drošības pārvaldē, Pekinas Politiski-juridisko lietu komitejā (PJLK), Sabiedriskās drošības ministrijā, Centrālajā PJLK un Tieslietu ministrijā.

Tā kā Fu gadu gaitā ir rūpīgi īstenojis vajāšanu politiku, Faluņgun praktizētāji par viņu nesen ziņoja 29 valstu valdībām. Ziņojumos bija iekļauta personiska informācija par viņu un viņa līdzdalību apspiešanā. Praktizētāji pieprasīja piemērot sankcijas Fu un viņa ģimenei, tostarp vīzu piešķiršanas ierobežojumus un aktīvu iesaldēšanu.

Ieņemamie amati

Fu Dženhua (傅政华), haņu tautības, vīrietis dzimis 1955. gada martā Luaņas apgabalā, Hebejas provincē. Zemāk norādīti amati, kurus viņš ieņēma.

2020. gada janvāris – 2010. gada februāris: partijas sekretārs, direktora vietnieks un Pekinas Sabiedriskās drošības biroja direktors.

2010. gada februāris – 2013. gada jūlijs: Pekinas PJLK partijas sekretāra vietnieks, Pekinas Sabiedriskās drošības pārvaldes direktors un partijas sekretārs.

2013. gada augusts – 2014. gada decembris: sabiedriskās drošības ministra vietnieks, Pekinas PJLK partijas sekretāra vietnieks, Pekinas Sabiedriskās drošības pārvaldes direktors un partijas sekretārs.

2015. gada janvāris – 2015. gada februāris: Sabiedriskās drošības ministra vietnieks, Centrālās PJLK loceklis, Pekinas PJLK partijas sekretāra vietnieks, Pekinas Sabiedriskās drošības pārvaldes direktors un partijas sekretārs.

2015. gada marts – 2015. gada augusts: partijas sekretāra vietnieks un Sabiedriskās drošības ministra vietnieks, Centrālās PJLK loceklis.

2015. gada septembris – 2016. gada aprīlis: partijas sekretāra vietnieks un Sabiedriskās drošības ministra vietnieks, "Centrālā ofisa 610" vadības komandas direktora vietnieks, "Centrālā ofisa 610" direktors, Centrālās PJLK loceklis.

2016. gada maijs – 2016. gada jūlijs: partijas sekretāra vietnieks un Sabiedriskās drošības ministra vietnieks, "Centrālā ofisa 610" vadības komandas direktora vietnieks, "Centrālā ofisa 610" direktors, Centrālās PJLK loceklis.

2016. gada augusts – 2018. gada februāris: partijas sekretāra vietnieks un Sabiedriskās drošības ministra vietnieks administratīvajos jautājumos, "Centrālā ofisa 610" direktors.

2018. gada marts – 2020. gada aprīlis: partijas sekretāra vietnieks un Tieslietu ministrs.

2020. gada maijs – šobrīd: Sociālo un juridisko lietu komitejas direktora vietnieks Politiskajā konsultatīvajā konferencē.

Pēc tam, kad Dzjans un ĶKP 1999. gadā uzsāka Faluņgun vajāšanu, Fu aktīvi īstenoja šo politiku gan Pekinā, gan visā valstī. Zemāk uzskaitīti vairāki ar Faluņgun vajāšanu saistītu noziegumu fakti.

Noziegumi, kurus viņš pastrādāja, būdams Pekinas pašvaldības PJLK sekretāra vietnieks (2010. gada janvāris – 2015. gada februāris)

Saskaņā ar Minghui.org saņemto informāciju no 2012. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Pekinā tika arestēti 343 Faluņgun praktizētāji. 65 no viņiem tika nosūtīti uz darba nometnēm, bet 9 notiesāti ar brīvības atņemšanu. Cenzūras un informācijas bloķēšanas dēļ reālie skaitļi varētu būt daudz lielāki.

No 2013. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 19. janvārim 192 Faluņgun praktizētāji tika arestēti. Turklāt 6 cilvēki tika nosūtīti uz darba nometnēm, 17 tika tiesāti vai ieslodzīti un 9 cilvēki vajāšanas rezultātā zaudēja dzīvību. Vismaz 24 praktizētāji tika nosūtīti uz smadzeņu skalošanas centriem, kur pret viņiem nežēlīgi izturējās. Šajā skaitā nebija iekļauti praktizētāji, kas no Sjiņanas darba nometnes un Tiaņtanhe sieviešu darba nometnes tika pārvesti uz smadzeņu skalošanas centriem, kad šīs divas darba nometnes tika slēgtas, laikā no tā paša gada jūnija līdz augustam.

Turklāt Pekinā 2014. gadā tika arestēti vismaz 259 praktizētāji, 24 tika notiesāti vai nodoti tiesāšanai, 6 bija pazuduši, 4 bija spiesti pamest savas mājas un 26 tika vajāti. Kad 2014. gada 18. augustā pēc 15 gadus ilga ieslodzījuma tika atbrīvots bijušās Faluņ Dafa asociācijas brīvprātīgais Vens Dživeņs, viņu nekavējoties nosūtīja uz smadzeņu skalošanas centru, lai turpinātu viņa vajāšanu.

Minghui.org iegūtā informācija arī liecina, ka 2015. gadā Pekinā tika aizturēti 609 Faluņgun sekotāji. Turklāt 127 praktizētāji tika pakļauti vajāšanai, 39 piesprieda cietumsodu, 55 nodoti tiesāšanai, bet 28 tika klasificēti kā krimināli sodāmi.

Laikā, kad Fu bija Pekinas Sabiedriskās drošības pārvaldes direktora vietnieks un direktors, 18 Faluņgun praktizētāji gāja bojā vajāšanas dēļ. Tie bija: Du Dzjuan (杜鹃), Gen Dzjiņ'e (耿金娥), Li Dzjiņpen (李津鹏), Džao Šuhui (赵淑惠), Li Juedzjiņ (李跃进), Liu Čuņ (刘春), Džan Jouvei (张友维), Jan Minhua (杨明华) Džan Sjiusja (张秀霞), Cui Peijin (崔佩英), Ge Peidzjuņ (葛培君), Li Hailiņ (李海林), Jaņ Juihua (闫玉华,), Čeņ Dzjinšen (陈景生), Li Fudzjuņ (李付军), Cui Fen'e (崔凤娥), Dzjao Juidži (绞玉芝) un Gao Dendžun (高德忠).

Noziegumi, kurus Fu pastrādāja, būdams Sabiedriskās drošības pārvaldes, Centrālās PJLK un "Centrālā ofisa 610" amatpersona (2015. gada marts – 2018. gada februāris)

Kā jau minēts iepriekš, Fu četrus ar pusi gadus bija augsta ranga amatpersona Sabiedriskās drošības ministrijā. Apmēram trīs gadus viņš bija Centrālās PJLK biedrs un "Centrālā ofisa 610" direktors. Šajā laika posmā "Centrālai ofiss 610" uzsāka daudzas kampaņas, kas bija vērstas uz Faluņgun, un tās visas atbalstīja valsts drošības dienesti.

Viena no 2015. gadā uzsāktajām kampaņām saucās "Īpašs darbs, lai novērstu un apkarotu nepatiesās apsūdzības un nepamatotās prasības tiesā, ko iesniedz Faluņgun", un tā bija tieši vērsta uz tiesā iesniegtajām prasībām pret Dzjan Dzemiņu. Pēc tam, kad 2015. gada 1. maijā Ķīnas Augstākā tiesa paziņoja, ka "pieņems un izskatīs visas prasības", Faluņgun praktizētāji visā Ķīnā sāka iesniegt Ķīnas Augstākajā prokuratūrā un Ķīnas Augstākajā tiesā daudzas kriminālprasības pret Dzjanu par masveida apspiešanu. Tomēr, nodēvējot tās par "nepatiesām apsūdzībām un nepamatotām prasībām", "Centrālais ofiss 610" izdeva rīkojumus notvert, aizturēt un notiesāt visus iesaistītos praktizētājus. Pēc tam šos rīkojumus izpildīja milicijas darbinieki.

2017. gada februārī "Centrālais ofiss 610" uzsāka vēl vienu valsts mēroga kampaņu attiecībā uz Faluņgun ar nosaukumu "Klauvēt pie durvīm". Šo kampaņu vadīja "Centrālais ofiss 610", koordinēja Sabiedriskās drošības ministrija, un tā tika īstenota sadarbībā ar zemākā līmeņa milicijas iecirkņiem, mikrorajonu un iedzīvotāju un ciematu komitejām. Pamatojoties uz pieejamajiem sarakstiem, amatpersonas savos rajonos apmeklēja Faluņgun praktizētājus vienu pēc otra, aizbildinoties ar "rūpēm", taču patiesībā viņi to darīja lai vāktu informāciju par praktizētājiem vai piespiestu viņus parakstīt "solījumu" pārtraukt praktizēt Faluņgun. Kad praktizētāji nepakļāvās, daudzi no viņiem tika arestēti un notiesāti ar brīvības atņemšanu, viņu mājas tika izlaupītas, un daudziem cieta pat ģimenes locekļi. Šī procesa laikā daži praktizētāji zaudēja dzīvību.

Kad Fu vadīja "ofisu 610", aģentūra izstrādāja politiku, lai stiprinātu propagandu attiecībā uz Faluņgun, liekot dažādām aģentūrām "normalizēt" un "institucionalizēt" to, kā normālu praksi.

Turklāt "Centrālais ofiss 610" un tam pakļautie biroji visos līmeņos bieži rīkoja sanāksmes un izdeva dokumentus, lai koriģētu vajāšanas politiku, cenšoties "aktīvi novērst" un "izdarīt precīzus triecienus" Faluņgun.

2016. gada 24. janvārī "Centrālais ofiss 610" Pekinā rīkoja konferenci visiem "ofisa 610" direktoriem valstī. Fu piedalījās sanāksmē kā Sabiedriskās drošības pārvaldes ministra vietnieks, "Centrālā ofisa 610" vadības grupas direktora vietnieks un "Centrālā ofisa 610" direktors. Viņš arī uzstājās ar runu, kas tika publicēta un izplatīta visos PJLK un "ofisa 610" līmeņos, kā konfidenciāls dokuments. Papildus 2015. gadā veiktā darba pārskatīšanai Fu apsprieda 2016. gada plānus. Viņš uzsvēra nepieciešamību koncentrēties uz trim tā sauktajām "smagajām cīņām" attiecībā uz Faluņgun, proti, "cīņa aiz robežām, cīņa interneta vidē, kā arī citu kultu novēršana un apkarošana".

Līdz 2014. gada aprīlim "Centrālais ofiss 610" izdeva dokumentu ar nosaukumu "Viedokļi par galvenajiem Faluņgun novēršanas un kontroles mērķiem un kontroles darba pastiprināšanu", kas uzdeva visu līmeņu "ofisiem 610" pastiprināt tā dēvēto " nozīmīgāko" Faluņgun praktizētāju novērošanu un kontroli.

2017. gada 11. aprīlī "Centrālais ofiss 610" rīkoja valsts mēroga konferenci Čendu pilsētā, Sičuaņas provincē, lai dalītos pieredzē par to, kā zemākā līmeņa aģentūras, cīnās pret Faluņgun, izmantojot propagandu, izglītību un citus līdzekļus. Tā bija pazīstama kā "4.11" konference, un tajā atkārtoti tika uzsvērts, cik svarīgi ir cīnīties pret Faluņgun, vienlaikus veicinot dažāda veida darbības un taktikas, kas vērstas pret Faluņgun. "Cīņas ar kultiem" vārdā konferences dalībnieki koncentrējās uz propagandas pastiprināšanu pret Faluņgun un sadarbību ar ĶKP Faluņgun vajāšanā.

2017. gada 22. septembrī darbību uzsāka Ķīnas anti-kultu tīmekļa vietne (Chinafxj.cn), kuru uzturēja Valsts Padomes "Kultu novēršanas un apkarošanas birojs" (Centrālais ofiss 610). Tā bija pirmā tīmekļa vietne, kuru "Centrālais ofiss 610" publiski atklāja, un tās saturs galvenokārt bija vērsts uz propagandas pastiprināšanu pret Faluņgun.

Saskaņā ar Fu un citu amatpersonu rīkojumiem milicijas struktūrvienības 23 provincēs uzsāka masveida arestus, izsūtīja pavēstes, uzsāka izmeklēšanu un aizturēja uz aizdomu pamata par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu cilvēktiesību juristus, kuri aizstāvēja Faluņgun praktizētājus. Šajā kampaņā, kas pazīstama kā "incidents 709", cieta gandrīz 300 juristi, tostarp Li Hepins, Vans Cjuaņdžans un Vans Jujs.

Šī procesa laikā milicijas un tieslietu struktūras pielietoja pret Faluņgun praktizētājiem izmantotās spīdzināšanas metodes arī pret juristiem, kuri viņus aizstāvēja, tostarp, liekot viņiem ilgstoši nekustīgi sēdēt uz neliela ķeblīša, piekāršanu aiz roku dzelžiem, piekaušanu, miega liegumu, smacēšanu ar dūmiem, pakļaušanu elektrošoka steku triecieniem, nezināmu preparātu ievadīšanai, 24/7 novērošanai un izsekošanai no ieslodzīto puses (baodzja), ieslodzījumu vieninieku kamerā un spīdzināšanu, kas pārsniedz cilvēka izturības robežas. Vismaz 7 advokātiem tika piespriesta brīvības atņemšana uz laiku līdz 8 gadiem.

Noziegumi, kurus Fu izdarīja, strādājot tieslietu ministrijā (2018. gada marts – 2020. gada aprīlis)

Būdams tieslietu ministrs, no 2018. gada marta līdz 2020. gada aprīlim, Fu nepārtraukti manipulēja ar tieslietu sistēmu, lai vajātu Faluņgun.

Liels skaits aizturēto praktizētāju ir izcietuši ilgstošus cietumsodus, kuru laikā tika pakļauti fiziskai un garīgai spīdzināšanai. Tieslietu ministrijas pakļautībā darbojas gan Cietumu pārvalde, gan cietumu administrācijas. Amatpersonas ne tikai ignorēja slikto izturēšanos pret praktizētājiem, bet arī kūdīja ieslodzītos uz turpmāku vardarbību, izraisot lielu skaitu nāves gadījumu, traumu un invaliditātes gadījumu aizturēto praktizētāju vidū.

Minghui.org saņemtā informācija liecina, ka no 20. janvāra līdz 8. martam Liaoninas provinces cietumos vien miruši vismaz četri Faluņgun praktizētāji, tostarp:

78 gadus vecā Li Guižunas kundze no Liaoninas provinces Šenjanas pilsētas, kas nomira Liaoninas sieviešu cietumā.

48 gadus vecais Hu Liņa kungs, kurš nomira Liaoninas provinces Kandzjašaņas cietumā.

Lians Džeņcaja kungs no Liaoninas provinces Heišaņas apgabala, kurš nomira Daliaņas cietumā.

66 gadus vecais Dzou Limina kungs no Liaoninas provinces Paņdzjiņas pilsētas, kurš nomira Daliaņas cietumā.

Neskatoties uz cenzūru un informācijas blokādi, Minghui.org atklāja, ka 2019. gadā apcietinājumā miruši vismaz 19 praktizētāji, no kuriem 11 nomira cietumos.

2018. gadā cietumos dzīvību zaudēja vismaz 36 praktizētāji. Viņi visi ieslodzījumā tika nežēlīgi spīdzināti. Kā tieslietu ministrs, kas pārrrauga visus cietumus, Fu ir atbildīgs par šiem noziegumiem.

Kopumā pēdējo 11 gadu laikā, ieņemot nozīmīgus amatus Pekinas Sabiedriskās drošības pārvaldē, Sabiedriskās drošības ministrijā, "Centrālajā ofisā 610" un Tieslietu ministrijā, Fu ir ne tikai nozīmīga figūra Faluņgun vajāšanas sistēmas hierarhijā, bet arī galvenais represiju plānotājs, stratēģis un komandieris. Viņam ir jāatbild par noziegumiem, ko viņš pastrādājis šo gadu laikā.


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/7/189804.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.