Mistiskais "akmens ar slēptajām rakstzīmēm" Guidžou provincē Ķīnā

2004. gada 2. augustā Ķīnas televīzijas dokumentālais raidījums "Tuvojoties zinātnei" ziņoja par liela, mistiska akmens atklāšanu. Akmens, kas tika atrasts Guidžou provinces Pintanas apgabalā, bija aptuveni septiņus metrus plats un trīs metrus augsts.

Uz tā virsmas redzamas sešas skaidri veidotas ķīniešu rakstzīmes: "Ķīnas komunistiskā partija ies bojā." Rakstzīme "ies bojā" ir sevišķi liela un skaidri salasāma.

Guidžou provinces Pintanas apgabalā atklātais akmens ar uzrakstu.

Akmeni atklāja 2002. gada jūnijā toreizējais ciema partijas sekretārs Vans Guofu. Viņš piedalījās uzkopšanas darbos pēc Dujuņas starptautiskās foto izstādes, kas notika netālu no šīs vietas.

Vieta, kur tika atklāts akmens, gadsimtiem ilgi ir atradusies nomaļus un palikusi cilvēku neskarta.

Trīs pētījumu kārtas, ko veica ģeoloģijas eksperti

2003. gada 13. augustā eksperti no Guidžou Tehnoloģiju universitātes devās izpētīt akmeni. Veicot ģeoloģisko izpēti, tika noskaidrots, ka laukakmens ir no tumši pelēka kaļķakmens un izveidojies perma perioda vidējā nodalījumā (apmēram pirms 270 miljoniem gadu). Paleontoloģiskās fosilijas bija izkaisītas pa visiem akmens slāņiem. Laika gaitā, kaļķakmenim noārdoties, atklājās daži fosiliju fragmenti.

Eksperti, kas piedalījās šajā pētījumā no Guidžou Tehnoloģiju universitātes Resursu un vides inženierzinātņu skolas (tagad Resursu un vides inženierzinātņu koledža) uzslēja pie "akmens ar slēptajām rakstzīmēm" (tā viņi to nodēvēja) akmens plāksni ar uzrakstu, kurā minēti viņu secinājumi: "Nav nekādu mākslīga grebuma, veidošanas vai gravēšanas pēdu. Šis akmens ir izveidojies dabiski. Rakstzīmju minerālais sastāvs ir kalcīts, ķīmiskais sastāvs ir kalcija karbonāts (CaCO3)... ."

Akmens plāksne, uz kuras norādīti Guidžou Tehnoloģiskās universitātes ekspertu veikto pētījuma rezultāti.

2003. gada 2. septembrī šo vietu devās izpētīt arī Guidžou provinces Ģeoloģijas un derīgo izrakteņu izpētes un ieguves biroja eksperti. Arī viņi savā ziņojumā provinces valdībai deva slēdzienu, ka akmens ir dabisks artefakts. Akmens veidojies ģeoloģisku procesu rezultātā, un, kā secināja eksperti, uzraksts ir nejaušs kaļķsūkļu fosiliju izvietojums. Ap rakstzīmēm uz laukakmens netika atrastas nekādas mākslīgas gravēšanas, veidošanas, līmēšanas vai jebkādas citas apstrādes pēdas.

Viņu slēdziens kopumā saskanēja ar Guidžou Tehnoloģiju universitātes speciālistu atklājumiem un secinājumiem.

Tā kā ziņas par "akmeni ar slēptajām rakstzīmēm" turpināja izplatīties, bija cilvēki, kas skeptiski raudzījās uz provinces speciālistu veikto pētījumu rezultātiem. Tādēļ trīs mēnešus vēlāk, saskaņā ar Pintanas apgabala Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) komitejas un apgabala administrācijas rīkojumu, tika organizēta vēl viena ekspedīcija. Šajā 15 izcilāko ģeologu grupā bija Ķīnas Zinātņu akadēmijas Zemes zinātņu fakultātes direktora vietnieks Li Tinduns; ģeologs, Ķīnas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Liu Baodzjuņs un profesors, ievērojams paleobioloģijas eksperts no Ķīnas Ģeozinātņu universitātes Li Fenliņs. Viņi devās uz Džanbu upes ieleju un no 2003. gada 5. līdz 8. decembrim veica vēl vienu rūpīgu izpēti.

Vienprātīgs slēdziens: nav nekādu mākslīga veidojuma pēdu

Šīs pēdējās ekspedīcijas speciālisti vienprātīgi apstiprināja, ka rakstzīmes uz akmens bija veidojušās perma perioda Cjisja laikmetā apmēram pirms 270 miljoniem gadu.

Lai gan šāda vienmērīga rakstzīmju izvietojuma varbūtība ir ārkārtīgi maza, to var izskaidrot ar ģeoloģijas zinātņu palīdzību, īpaši ar nogulumiežu ģeoloģiju. Tomēr, arī šai ekspedīcijai neizdevās atrast nekādas pazīmes, kas liecinātu, ka "akmeni ar slēptajiem hieroglifiem" būtu pārveidojis cilvēks.

Saskaņā ar speciālistu atzinumu šis klintsgabals pirms 500 gadiem nokrita no klints Laņma upes ielejā un trieciena laikā sašķēlās divās daļās. Kopš tā laika šie gabali ir mierīgi gulējuši Taopo ciemata tuvumā Pintanas apgabalā, Guidžou provincē.

Klintsgabals ir sašķēlies divās daļās, un starp abiem gabaliem ir pietiekami plaša sprauga, lai tajā varētu atrasties divi cilvēki.

Akadēmiķis Liu Baodzjuņs sacīja: "Tas, ko mēs redzam Pintanā, ir izskaidrojams no zinātniskā viedokļa, taču šādas parādības varbūtība ir ārkārtīgi zema un ļoti reti sastopama, pat mums profesionāļiem. Tāpēc mums šis akmens ir jāsargā, jāizpēta un jāizmanto."

Profesors Bi Kundžans no Zemes un resursu ministrijas sacīja: "Mūsu ekspedīcijā piedalās reģionālie ģeologi, stratigrāfijas eksperti, ģeoķīmiķi, paleontologi, strukturālie ģeologi, nacionālo ģeoparku speciālisti, plānošanas eksperti, kā arī pazīstami profesori un zinātnieki. Tā ir ļoti visaptveroša, un spēj nodrošināt pētījumu precizitāti un pilnību."

Par pētījumiem ziņo vairāk nekā simts plašsaziņas līdzekļu

Reportieri no vairāk nekā 20 plašsaziņas līdzekļiem, tostarp People’s Daily, China Central Television, Guangming Daily, Science and Technology Daily, Travel Satellite TV un China Radio International pavadīja šo ekspedīciju un ziņoja par speciālistu zinātniskajiem atklājumiem. Šos ziņojumus savukārt pārraidīja vairāk nekā 100 plašsaziņas līdzekļi, tostarp laikraksti, TV kanāli un digitālie ziņu kanāli, tādi kā, People’s Daily Online, Sina.com, Dongfang.com, Sohu.com, Yahoo.com un Xinhua.com.

No 2004. gada 22. jūnija līdz 25. jūnijam Džanbu apgabalu apmeklēja CCTV programmas "Tuvojoties zinātnei" producentu komanda un izveidoja īpašu raidījumu ar nosaukumu "Akmens ar slēptajām rakstzīmēm noslēpuma atklāšana", kas uz televīzijas ekrāniem parādījās 2. augustā un pēc tam daudzkārt tika pārraidīts CCTV.

Turpmākajos gados akmens kļuva slavens, piesaistot nebeidzamas apmeklētāju straumes, un vēlāk tas tika aizsegts ar ložu necaurlaidīgu stiklu.

Ieejas biļete Džandu nacionālajā parkā, uz kuras ir akmens attēls.

Plašsaziņas līdzekļi nerunā par rakstzīmi "ies bojā"

Diemžēl neviens no Ķīnas plašsaziņas līdzekļiem savos ziņojumos neuzdrošinājās nosaukt pilno vēstījumu uz "akmens ar slēptajām rakstzīmēm". Līdzīgi kā tautas pasakā "Karaļa jaunais tērps", neviens neuzdrošinājās norādīt uz acīmredzamo patiesību, ka uz akmens ir arī hieroglifs "ies bojā".

Tā vietā tika runāts tikai par hieroglifiem "Ķīnas komunistiskā partija".

Taču ikviens, kurš ir redzējis akmeni savām acīm vai uz fotogrāfijām, labi saprot šiet ietverto vēstījumu. Uz akmens virsmas akurāti izkārtotas sešas rakstzīmes, un beigās šķiet saredzams arī padzisis paraksts.

Dievišķā griba?

Uz akmens redzamie vārdi "Ķīnas komunistiskā partija" sastāv no vairākām ķīniešu rakstzīmēm, tostarp "Ķīna", "radīšana" un "partija", kas ir uzrakstīti dažādos stilos.

Mūsdienu Ķīnā izmantotā vienkāršotā rakstība tika ieviesta pēc Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) nākšanas pie varas 1949. gadā, un protams, ka pirms 500 gadiem nebija tādas vienkāršotās rakstzīmes, kas nozīmētu "politiskā partija". Tomēr rakstzīme, kas izmantota vārda "partija" apzīmēšanai uz akmens, ir uzrakstīta vienkāršotajā ķīniešu rakstībā.

Kā tas ir iespējams? Kādi spēki pirms 500 gadiem varēja paredzēt ne tikai vienkāršotās rakstības parādīšanos, bet arī to, kā izskatīsies vienkāršotā rakstīme "partija"? Šeit noteikti darbojas kāds varenāks spēks.

Turklāt šo rakstzīmju stilā ir vēl citas nianses. Vārdos "Ķīnas komunistiskā partija" izmantotās rakstzīmes "Ķīna" un "radīšana" ir uzrakstītas tradicionālajā ķīniešu rakstībā, nevis vienkāršotajā.

Daži cilvēki, kas redzējuši uzrakstu, šajā fenomenā saskata spilgtu simbolismu. Fakts, ka "Ķīna" un "radīšana" ir rakstīti tradicionālajā rakstībā, nozīmē, ka šiem diviem vārdiem ir "saknes" un tie neizzudīs, turpretī "politiskā partija", pilnīgi noteikti, ir lemta bojāejai. Šī plaisa retoriski nošķir Ķīnu un komunistisko partiju, kas atbilst realitātei – ĶKP nav Ķīna un tās tauta.

Tas, ka vēstījums uz akmens ir uzrakstīts gan tradicionālajā, gan vienkāršotajā rakstībā, ir tik neparasta parādība, ka to var izskaidrot vienīgi ar dievišķo gribu. Patiesībā vēsture mums sniedz daudzus piemērus, kas liecina par dievišķās gribas klātbūtni daudzos pasaules dabas brīnumos un pat dažus piemērus ar vēstījumiem uz akmeņiem.

Meteorīts pareģo pirmā imperatora nāvi un dinastijas norietu

Senajā tekstā "Dižā vēsturnieka pieraksti: Cjiņ Šihuana annāles" rakstīts, ka 211. gadā pirms mūsu ēras Cjiņu impērijas austrumu prefektūrā Dundzjuņā nokrita liels meteorīts.

Meteorīta nokrišana satrieca vietējos iedzīvotājus. Vēl vairāk viņus pārsteidza uzraksts uz meteorīta: "Pirmais imperators mirs, un viņa zeme tiks sadalīta."

Imperators bija satriekts, un nekavējoties nosūtīja savu pilnvaroto uz Dundzjuņu lietas izmeklēšanai. Tā kā neviens izdarītajā neatzinās, visi cilvēki, kas dzīvoja tuvu vietai, kur nokrita meteorīts, kā arī pats meteorīts, tika iznīcināti.

Lai vai kā, tikai gadu vēlāk Cjiņu dinastijas pirmais imperators patiešām nomira sava piektā ceļojuma pa Ķīnas austrumiem laikā. Neilgi pēc viņa nāves Cjinu dinastija sadalījās atsevišķās valstīs. Nav brīnums, ka cilvēki šī meteorīta nokrišanā saskatīja dievišķās gribas zīmi.

Savas nākotnes izvēle

Grāmatas "Huandi Jiņfu Dzjin" (Dzeltenā imeratora slepeno zīmju kanons) pirmajā teikumā, kas ir arī ķīniešu tautas pirmais rakstītais teikums, sacīts: "Ja cilvēks ievēro debesu ceļu un rīkojas saskaņā ar debesu principiem, tad viss, kas viņam ir jāizdara, tiks paveikts."

Senatnē ļaudis ticēja harmonijai starp cilvēku un dabu; viņi arī uzskatīja, ka labais un ļaunais tiek atbilstoši atalgots. Tūkstošiem gadu ilgā vēsture ir pierādījusi šo patiesību.

Katra vēstures lappuse, ieskaitot to, kuru piedzīvojam šobrīd, ir tikusi ieplānota saskaņā ar dievišķo gribu. Tomēr tas, vai cilvēks galu galā sekos debesu ceļam vai nē, ir viņa paša izvēle.

"Akmens ar slēptajām rakstzīmēm", tāpat kā meteorīts, kas vēstīja Cjiņu dinastijas galu, pilnīgi iespējams, varētu būt vēl viena dievišķa zīme. Tā kā pasaule uzzina arvien vairāk par ĶKP noziegumiem, iespēja, ka tā varētu tuvoties savām beigām, lēnām virzās no varbūtības uz neizbēgamību.

ĶKP nav tikai tukšs jēdziens, to veido desmitiem miljonu pieaugušo partijas biedru, kā arī miljoniem pusaudžu un bērnu, kas iestājušies jaunatnes līgā un jaunajos pionieros. Dodot solījumu veltīt savu dzīvi partijai, katrs no viņiem ir devis savu ieguldījumu tajā, lai ĶKP varētu īstenot savu gribu pasaulē. Šī iemesla dēļ maz ticams, ka viņi netiks skarti, kad ĶKP kritīs.

Ir kāds ķīniešu teiciens: "Trīs pēdas virs galvas ir dievišķas būtnes." Tradicionālie ticējumi norāda, ka tad, kad tiek dots solījums, tas kļūst zināms Debesīm un Zemei un ir uzskatāms par spēkā esošu. Tāpēc ir svarīgi, lai šie cilvēki sarautu saikni ar partiju un pārtrauktu būt tās daļa. Arī tiem cilvēkiem, kuri iespējams, nav partijas biedri, bet atbalsta ĶKP programmu, ir svarīgi apzināties nopietnās briesmas un kaitējumu, ko tie var radīt paši sev.

Savas vairāk nekā 70 gadus ilgās tirānijas laikā ĶKP ir ne tikai bijusi par iemeslu vairāk nekā 80 miljonu ķīniešu nedabiskai nāvei, bet pēdējos gados tā ir paplašinājusi savu ietekmi arī uz Rietumu valstīm. Tās graujošās darbības ir satricinājušas pamatus tradicionālajai Rietumu civilizācijai, kas aizstāv ticību, vārda brīvību, cilvēktiesības un ētiku. ĶKP, kuru atbalsta Volstrīta, tehnoloģiju giganti, korumpēti politiķi un peļņas alkstoši uzņēmēji, cenšas dominēt pasaulē, aizstājot starptautisko pasaules kārtību ar savu komunistisko programmu.

Šobrīd pasaule patiešām atrodas pagrieziena punktā. Katrai valdībai un katram cilvēkam būs jāizdara izvēle: aizstāvēt ticību, cilvēktiesības, brīvību, tradicionālās vērtības un ētiku vai piekāpties ĶKP un nostāties melu, cietsirdības un korupcijas pusē.


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/23/194752.html


Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.