Darbs pie "Džuaņ Faluņ" 2018. gada atkārtota tulkojuma versijas

Pieredze, kas tika nolasīta 2019. gada Eiropas Faluņ Dafa pilnveidošanās pieredzes apmaiņas konferencē Londonā
 
Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Godātais Skolotāj un draugi praktizētāji,

Esmu ticis aicināts dalīties ar savu pilnveidošanās pieredzi par "Džuaņ Faluņ" 2018. gada versijas atkārtotu tulkošanu un rediģēšanu.

Vācijas Dafa asociācijas galvenais koordinators 2017. gada septembrī man pajautāja, vai es varētu palīdzēt pie "Džuaņ Faluņ" 2018. gada versijas atkārtotas tulkošanas. Es piekritu, un mēs ar sievu sākām rediģēšanas procesu.

Fakts, ka tas tika pajautāts negaidīti, man atkal parādīja, ka runa nav par to, ko es gribētu darīt, bet par to, kur Skolotājs varētu izmantot manas spējas. Galu galā, tas ir atkarīgs no tā, vai esmu sasniedzis šim uzdevumam nepieciešamo pilnveidošanās līmeni.

Man jau 2015. gadā bija liela interese par esošās "Džuaņ Faluņ" versijas rediģēšanu, bet tas tomēr nenotika. Draugs praktizētājs 2016. gadā ierosināja man palīdzēt rediģēt jauno "Džuaņ Faluņ" versiju. Tomēr toreiz tas nenotika. Raugoties atpakaļ, es saprotu, ka nebiju sasniedzis vajadzīgo prasmju līmeni, kas nepieciešams tik atbildīgam uzdevumam.

Līmeņa paaugstināšana caur ciešanām

Nolēmu koordinēt lielu projektu, kas sākās 2017. gadā. Tūlīt piedzīvoju slimības karmu, un sākās mans ciešanu periods, kas ilga 16 mēnešus. Tā saucamā slimību karma izpaudās ar dažādiem simptomiem. Tiklīdz viens izzuda, parādījās nākamais.

Es sāku skatīties sevī un jautāju sev, kas varētu būt šīs, tā saucamās, slimības karmas iemesls. Vai bija kāda nepilnība, kuru vecie spēki varēja izmantot? Kāpēc tas notika tieši tajā brīdī, kad apņēmos organizēt nozīmīgu projektu? Katrā ziņā es biju pamudinājis veco spēku faktorus izlīst no viņu alām, lai kavētu šī pasākuma norisi. Tomēr šis mēģinājums bija neveiksmīgs, jo tas neatturēja mani no Dafa projekta īstenošanas.

Tajā pašā laikā es novēroju tā saucamās slimības karmas seju, un man par to bija dažādas domas. Piemēram, tas varēja nozīmēt, ka manā ķermenī notiek pārvērtības. Kā es sapratu, mācoties Likumu, karmas pārciešana ir saistīta ar pilnveidošanās līmeņa paaugstināšanu. Sasniedzot citu pilnveidošanās līmeni, kā arī jebkurus nākamos līmeņus, mūsu pasaule tiks pārveidota. Tāpēc es uzskatīju, ka visas šīs ciešanas ir laba lieta, un ka veco spēku centieni radīt man šķēršļus pārvērtīsies par kaut ko pozitīvu. Atskatoties pagātnē, šis ciešanu process palīdzēja pārvērst manas ciešanas, manu karmu, tikumā, un tajā pašā laikā paaugstināja manu pilnveidošanās enerģiju. To darot, es beidzot biju sasniedzis stāvokli, lai pilnveidotos, strādājot pie projektiem.

Kamēr cietu par šo paaugstināšanos pilnveidošanās līmenī, es nedomāju iesaistīties "Džuaņ Faluņ" tulkojuma uzlabošanā. Šobrīd es to saprotu tā, ka šis ciešanu process kalpoja tam, lai sagatavotu mani uzdevumam, kuram nepieciešams augstāks Sjiņsjin – jaunajai "Džuaņ Faluņ" tulkojuma versijai.

Bez tiekšanās lietas notiek dabiski

Tagad es beidzot saprotu senā teiciena nozīmi: "Bez tiekšanās lietas notiek dabiski." Nav svarīgi, ko es vēlos darīt. Jautājums ir tajā, vai esmu sasniedzis nepieciešamo pilnveidošanās līmeni, lai būtu daļa no konkrēta Dafa projekta. Kā es saprotu no Skolotāja teiktā, prasmju pilnveidošana ir uzcītīgas pilnveidošanās blakusefekts. To nevajag meklēt. Tāpēc es novērtēju katru lūgumu piedalīties Dafa projektā. Pirmkārt, man ir jāsasniedz šādam projektam nepieciešamais pilnveidošanās līmenis. Manam Sjiņsjin vajadzēja sasniegt nepieciešamo pilnveidošanās līmeni, lai es būtu cienīgs tam, ka Skolotājs uztic man šādu projektu. Tad, un tikai tad, Skolotājs uzticēs man projektu, kurā es vislabāk varu palīdzēt Likuma izlabošanā.

Drīz pēc tam, kad sākām rediģēšanas darbu, mēs sastapāmies ar pirmo šķērsli ceļā. Galvenais koordinators lūdza mums pabeigt rediģēšanu līdz gada beigām. Tomēr mēs sapratām, ka tas nav iespējams.

Radās jautājums, kā panākt, lai galvenais koordinators to saprot. Gadiem ilgi vēlējos iesaistīties šajā projektā, bet tāda iespēja netika dota. Tagad, kad man atļāva būt daļai no tā, es nevarēju to kvalitatīvi izdarīt tik īsā laikā. Kas man būtu jādara? Turpināt projekta īstenošanu un iesniegt standartam neatbilstošu rezultātu vai izskaidrot galvenajam koordinatoram patieso situāciju un, iespējams, aiziet no projekta. Drīz man tapa skaidrs, ka vai nu jāizdara šis Dafa projekts labi, vai arī jāatkāpjas. Ir neiespējami, ka tik svarīgs projekts tiek apdraudēts nejēdzīgas cilvēciskas domas dēļ par to, ka tas varētu sagraut manu reputāciju un liktu apšaubīt manu kompetenci, kas saistīta ar šādu projektu īstenošanu nākotnē. Tāpēc mēs runājām ar galveno koordinatoru. Viņš saprata un piekrita mūsu plānotajai pieejai.

Izturības un elastības pilnveidošana

Pēc tam, kad praktizētāja uzzināja par mūsu projektu, viņa bija visai apmierināta. Es tikai paskaidroju, ka atkārtotais tulkojums ir jāsaglabā ļoti tuvu ķīniešu oriģinālam, bet jābūt rakstītam sarunvalodas stilā. Viņa atbildēja, ka tas neatbilst parastajai grāmatas struktūrai un tādēļ mums atbilstoši jāpārskata gramatiskā un stilistiskā struktūra.

Es to nebiju gaidījis, un plāns, kas bija sagatavots nākamajai rediģēšanas kārtai, bija izgāzies. Nākamais solis bija kļūt elastīgam. Es sev jautāju – ar ko vēl man nāksies saskarties. Tikai pirms dažām minūtēm es biju pārliecināts, ka esam tuvu tam, lai pabeigtu rediģēšanu. Tagad es vairs nezināju, cik daudz laika mums vēl vajadzēs. Vai ar divām kārtām pietiktu? Tomēr mūsu plāns bija nodrošināt tīru un rūpīgu rediģēšanu, neatkarīgi no tā, cik ilgs laiks tam būs nepieciešams. Tagad mēs atmetām visus iepriekšējos apsvērumus un sākām darbu pie grāmatas pārstrukturēšanas.

Atskatoties atpakaļ, pēc visa procesa pārskatīšanas, es biju pārliecināts, ka pacietība, izturība un elastība šajā Likuma izlabošanas laikā bija ļoti svarīga visiem projektā iesaistītajiem. Skolotājam vajadzēja 200 miljonus gadu, lai visas dzīvās būtnes varētu ieiet jaunajā Visumā. Vecie spēki to visu iznīcināja.

Tomēr, neskatoties uz veco spēku iejaukšanos, Skolotājs turpināja glābt visas dzīvās būtnes. Lai cik daudz šķēršļu vecie spēki liktu Skolotāja ceļā, Viņš vienkārši izmantoja viņu plānus, lai sasniegtu savu mērķi.

"Kam ir taisnība, un kas maldās?"

Pēc tam, kad bijām pārdefinējuši savas funkcijas, mēs sākām lasīt katru sadaļu kopā un vajadzības gadījumā to uzlabojām.

Kad tika izteikti pretēji ierosinājumi, mēs centāmies atrast kopīgu valodu. Lai gan es biju atbildīgs par galarezultātu, es neuzstāju uz savu viedokli. Tomēr tas ne vienmēr bija viegli. Tādos brīžos es centos pieņemt lēmumu racionāli, un manas jūtas to neietekmēja.

Šāda veida sadarbība, par kuru arī tika panākta vienošanās ar galveno koordinatoru, virzīja mūs uz priekšu kā vienotu ķermeni, it īpaši attiecībā uz mūsu projektu. Es patiesi pieredzēju to, ko es biju izpratis no Skolotāja Likuma: "Jo mazāk projekta dalībnieki uzstās uz savu viedokli, un jo vairāk iesaistīsies projektā un atdos tam sevi visu, projekta vide būs harmoniska un viss noritēs bez aizķeršanās."

Vienotā ķermeņa veidošana

2018. gada vasarā galvenais koordinators paziņoja par "Džuaņ Faluņ" jaunās versijas publicēšanu. Tad mēs tiešsaistē publicējām galīgo versiju un lūdzām draugiem praktizētājiem paziņot par jebkurām kļūdām vai iesniegt uzlabojumus.

Sākumā es mazliet uztraucos: "Kā mani draugi praktizētāji reaģēs uz jauno tulkojumu?" Nepagāja ilgs laiks līdz e- pastā pienāca pirmā atsauksme. Kāda praktizētāja sacīja, ka, lasot jauno versiju, viņa jutusies tā, it kā tiktu uzrunāta personīgi. Citus jaunā versija atmodināja, un, lasot Likumu, viņi guva jaunas atziņas. Es jutos iedrošināts.

Pienāca arī vēstules ar norādēm uz kļūdām, kuras mēs izlabojām. Tika izteikti priekšlikumi. Visas vēstules parādīja, ka draugi praktizētāji no visas sirds vēlas atbalstīt šos centienus.

Vācu, austriešu un šveiciešu, kā arī mūsu ķīniešu praktizētāji izveidoja vienotu ķermeni, kas palīdzēja uzlabot jauno "Džuaņ Faluņ" versiju. Kā teica kāds praktizētājs: "Šķiet, ka tulkojums vairāk līdzinās mūsu tulkojumam vācu valodā."

Tādējādi, gluži negaidīti, šis Dafa projekts, kas sākās ar dažiem praktizētājiem, pārvērtās par projektu, kurā vācu valodā runājošie praktizētāji izveidoja vienotu ķermeni – to, ko Skolotājs no mums bija prasījis.

Nekas nenotiek bez Skolotāja

Darbs pie jaunākā "Džuaņ Faluņ" tulkojuma bija viens no pilnveidošanās procesiem, kas ļāva iegūt daudzas pilnveidošanās pieredzes. Tas man atkal un atkal parādīja, ka es palīdzu Skolotājam, bet Skolotājs ir tas, kas padara visu iespējamu.

Skolotājs vienmēr ir klāt un palīdz mums optimāli īstenot projektu. Traucējumi un kļūdas parādīsies tad, kad mēs iekrītam savos uzskatos, tādējādi zaudējot skaidrību un savu gudrību.

Protams, vispirms mēs strādājām pie "Luņjui". Skolotāja bezgalīgā pacietība parādīja man kļūdas, kuras es pieļāvu, bet kuras es bez viņa vadības nebūtu varējis atrast.

Tā kā Luņjui sastāv tikai no četrām rindkopām, es domāju, ka mēs ar to tiksim ātri galā. Taču tā nebija. Atkal un atkal Skolotājs lika man saprast, ka jāpārskata noteikti teikumi un jāizlabo tie. Bieži vien tas notika pilnīgi negaidītos brīžos, piemēram, īsi pirms pamošanās. Kāda doma lika man paskatīties uz kādu konkrētu teikumu. Šī doma nebija ne skaļa, ne klusa, tikai ļoti skaidra. Turklāt tā atkārtojās, līdz beidzot sapratu un pārbaudīju teikumu.

Pārsteidzoši, bet teikums bija nepareizs, un kopā ar galveno koordinatoru mēs to pārveidojām. Pēc tam šī doma pazuda. Bet pēc brītiņa man prātā ienāca jauna doma paskatīties noteiktu teikumu. Tādā veidā dažas "Luņjui" daļas tika soli pa solim atjaunotas. Tas nebūtu bijis iespējams bez Skolotāja norādījumiem.

Skolotājs zināja, ka viņam vajag vērot manu darbu, lai es nepieļautu kļūdas vai izlabotu tās.

Uzmanīties no paviršības

Skolotājs atrada dažādus veidus, kā mums palīdzēt, pat izmantojot ārzemju praktizētājus.

Trešās lekcijas nodaļā "Kosmiskā valoda" pirmajā teikumā bija pareizrakstības kļūda. Tur bija rakstīts nevis "Kosmiskā valoda", bet gan "Komiskā valoda". Neviens to nepamanīja. Praktizētājs no Zviedrijas informēja galveno koordinatoru par šo kļūdu.

Tas bija mulsinoši! Kā gan es varēju to palaist garām? Kā visi, kas bija iesaistīti rediģēšanas procesā, varēja to nepamanīt? Bet vissvarīgākais ar to saistītais jautājums bija: "Uz ko, caur šo kļūdu, norāda Skolotājs?"

Kā es saprotu, Likums mums neko nedos, ja mēs nebūsim uzmanīgi un cieņpilni pret Likumu. Visu manas pilnveidošanās gadu laikā bija brīži, kad šīs neuzmanības dēļ man, lasot "Džuaņ Faluņ", neradās izpratne.

Kā es saprotu, Skolotājs ar šī citāta "Komiskā valoda" palīdzību brīdināja mani un norādīja, ka Likums, kuru viņš mums ir devis, vienmēr un bez izņēmuma ir jālasa, izjūtot pateicību un cieņu.

Kā man pietrūkst?

Turklāt, Skolotājs palīdzēja man atpazīt neatbilstības. Reiz, lasot Likumu, manu uzmanību piesaistīja kāds teikums, jo tajā bija acīmredzama neatbilstība. Patiesībā, izlasot visu teikumu, man to vajadzēja atpazīt. Es sev jautāju, kāpēc Skolotājs bija gaidījis gandrīz pusotru gadu, pirms Viņš man uz to tieši norādīja. Varbūt tāpēc, ka es nebiju sasniedzis to pilnveidošanās stadiju, kur es to būtu varējis atpazīt.

Rezultātā es sev jautāju: "Kā vēl man pietrūkst?" Cik daudz kļūdu es turpināšu pieļaut, mēģinot glābt dzīvās būtnes, jo es vienkārši neatpazinu šīs neatbilstības. Cik ilgi Skolotājam jāgaida, pirms Viņš varēs man palīdzēt, tikai tāpēc, ka es nebiju uzcītīgi pilnveidojies un sasniedzis nepieciešamo izpratnes līmeni.

Agrāk es biju neapmierināts ar to, ka Likuma izlabošana vēl nav beigusies. Šī doma radās tad, kad nebiju uzcītīgs sevis pilnveidošanā. Ar šo atgadījumu Skolotājs lika man skaidri saprast, ka man nav jāprasa, kad tas viss beigsies. Tā vietā man būtu jājautā, kāpēc neesmu uzcītīgs un tāpēc nevaru atpazīt Skolotāja sniegto palīdzību un norādes.

Skolotājs mūs gaida. Tāpēc mēs nevaram palēnināt savu pilnveidošanās procesu.

Šī ir mana pilnveidošanās pieredze, strādājot pie "Džuaņ Faluņ" 2018. gada tulkojuma versijas. Katra no manām pieredzēm satur trīs galvenos punktus, kuros ietvertas atziņas – konsekvence, izturība un cerība.

Skolotājs vienmēr ir blakus mums. Skolotājs virza un vada mūs. Skolotājs aizvedīs mūs mājās.

Skolotāj, es izsaku visdziļāko pateicību par visu, ko Jūs esat paveicis un joprojām darāt manā labā.

Dārgie draugi praktizētāji, izveidosim vienotu ķermeni – varenu un labestības piepildītu.


Avots: http://www.clearharmony.net/articles/a112401-Processing-the-Re-translation-of-2018-Zhuan-Falun.html#.Xb2kWK9S_cs

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.