Sjiņsjin pilnveidošana un Likuma apstiprināšana darba vidē

Pieredze, kas tika nolasīta 2018. gada Eiropas Faluņ Dafa pilnveidošanās pieredzes apmaiņas konferencē Prāgā
 

Es esmu valdības amatpersona, un pirms trim gadiem mani pārcēla no galvenā amata, kur es strādāju par darba inspektori Darba un sociālā nodrošinājuma ministrijā, uz darbu Grieķijas Parlamentā. Pagājušajā gadā mani atlaida no parlamenta un pārcēla atpakaļ uz iepriekšējo darbu. No vienas puses, es jutu, ka tā ir laba lieta, jo es gribēju mainīt savu profesionālo karjeru. No otras puses, es nebiju paredzējusi, ka mani atlaidīs. Tas bija smags trieciens manam ego.

Es skatījos sevī, lai ieraudzītu savas pieķeršanās, vienlaikus meklējot jaunu darbu.

Drīz vien sapratu, ka mana darba kvalitāte pēdējo trīs mēnešu laikā bija ievērojami samazinājusies. Es nepievērsu uzmanību mazām detaļām un pieļāvu daudzas kļūdas, kas bija acīmredzamas citiem, bet ne man. Un es domāju ne tikai par kļūdām attiecībā uz savu darbu, bet arī par savu attieksmi pret citiem.

Daudzas reizes Parlamentā izplatīju bukletus un citus Dafa materiālus un lielāko daļu darba laika es skaidroju patiesību. Patiesībā es nedomāju par citu cilvēku sajūtām - vai viņi spēj pieņemt Faluņ Dafa. Tas vairāk līdzinājās sevis apliecināšanai un tam, ka man viss ir "ok" ar tā saukto manu misiju. Es atceros kādu dienu, kolēģis atnāca pie manis, sakot, ka es pievēršu uzmanību tikai savām interesēm, nevis darbam. Tas nozīmē, ka es izmantoju savas darba stundas, lai veiktu Dafa lietas. Es kļuvu patiesi dusmīga un pacēlu balsi. Tiklīdz es pacēlu balsi, jutu, ka mans līmenis nekavējoties kritās.

Šis kolēģis nebija vienīgais, ar kuru man bija domstarpības. Pirms trim mēnešiem bija ieradies jauns kolēģis, kurš birojā sēdēja man blakus. Viņš gribēja absolūtu klusumu un pastāvīgi lūdza mani nebūt tik skaļai. Es tikai skatījos uz viņu no augšas un ignorēju viņa vēlmi, domādama, ka man ir svēta misija, svarīgāka par viņa "mieru un klusumu".

Vienu vakaru es devos uz teātra izrādi par seno Grieķiju. Vienā senā dziesmā bija teikts, ka ir taisnīgi, ka dievi soda lepnos un skaudīgos. Es sapratu, ka tas ir mājiens man. Es dusmojos uz saviem kolēģiem, jo biju lepna par sevi. Cilvēki darbā mani slavēja un priekšnieks bija ļoti augstās domās par mani. Laika gaitā man izveidojās priekšstats, ka esmu ļoti svarīga un cilvēkiem vajadzētu cienīt mani. Kad mani kritizēja cilvēki, par kuriem nebiju augstās domās, kā šie divi kolēģi, es kļuvu dusmīga. Es uzskatīju, ka esmu labāka par viņiem, tāpēc viņiem nebija tiesību kaut ko teikt. Skolotājs teica:

"Kāds cilvēks jūt, ka uzņēmumā viņam neviens nav līdzvērtīgs, lai ar ko viņš nodarbojas, ar visu tiek galā, patiešām malacis. Viņš klusībā domā: "Ja mani iecels par priekšnieku vai direktoru, es arī ar to tikšu galā. Varu būt arī par augstāka ranga amatpersonu vai pat premjerministru." " ("Džuaņ Faluņ", Septītā lekcija)

Lai gan es atgriezos savā iepriekšējā amatā, es turpināju meklē jaunu darbu.

Kādu dienu es piezvanīju diplomātam, ar kuru biju tikusies, strādājot patiesības skaidrošanas projektos. Teicu, ka esmu pārcēlusies no parlamenta uz sliktāku darbu un man žēl, ka mēs vairs nevarēsim tik cieši sadarboties orgānu izņemšanas jautājumā. Viņš iesmējās un teica: "Pašreizējais darbs, uz kuru jūs skatāties, kā uz pazeminājumu, ir tieši tāds darbs, kurā man ir vajadzīga uzticama persona. Vai jūs esat ieinteresēta būt par manu kontaktpersonu?" Es atbildēju apstiprinoši.

Tad diplomāts iepazīstināja mani ar ministra vietnieku, kas bija mans oficiālais vadītājs. Es jautāju, vai mani varētu pārcelt uz citu amatu. Es iedevu viņam patiesību skaidrošu bukletu un lūdzu amatu, kas līdzinātos tam, kurš man bija parlamentā. Viņš sacīja: "Labi, es pārcelšu jūs uz jaunu amatu."

Desmit dienas vēlāk ministra vietnieks piezvanīja, lai pateiktu, ka mani pārcels uz citu amatu, kā es vēlējos, un izteica cerību, ka esmu apmierināta ar savu jauno darbu un neuzskatu, ka tas ir zemāks par to, uz ko esmu spējīga. Es prātoju, vai neesmu bijusi agresīva pret viņu, kad lūdzu viņam citu darbu. Atsaucu atmiņā mūsu tikšanos un atcerējos, ka biju prasīga un izrādīju nicinājumu pret darbu, kas man bija toreiz.

Viņš, gluži pretēji, bija pieticīgs un laipns. Man būtu jāpilnveido šīs īpašības sevī. Neraugoties uz manu ne tik labo uzvedību, amats, kas man tika piešķirts, bija pat augstāks nekā mans darbs parlamentā.

Ministra vietnieks izdeva rīkojumu par manu pārcelšanu vēl pirms juridisko procedūru pabeigšanas un personīgi tikās ar saviem vadītājiem, lai paziņotu viņiem, ka pret mani būs "īpaša attieksme" un ka tikšu nekavējoties iecelta jaunajā amatā. Lai gan ārēji, pielietojot dažus paņēmienus, es patiešām lūdzu šo amatu, jutu, ka manu pārcelšanu jau iepriekš bija sakārtojis Skolotājs.

Es sapratu, ka man nevajadzētu būt pašapmierinātai, bet vajadzētu pilnveidot Sjiņsjin. Sapratu, ka nav amata, kurš būtu svarīgāks par pārējiem. Un, pat ja tas ir augsts vai zems amats, man vajadzētu saglabāt gaismu sirdī un pieņemt to, kas man tiek dots. Zems vai augsts amats – nav svarīgi. Atteikšanās no pieķeršanās augstam amatam vai augstajām domām par sevi – tas ir svarīgi. Skolotājs teica:

"Tāpēc tev nevajadzētu visu laiku būt par sevi pārāk augstās domās. Dafa nav ne slavas, ne izdevīguma, ne amatu, bet ir tikai pilnveidošanās." ("Spējš sitiens ar plaukstu" no "Uzcītīgas pilnveidošanās būtības")

Patiesības skaidrošana politiķiem manā darba vidē

Kad pirms trim gadiem sāku strādāt Grieķijas parlamentā, jutu, ka būtnes no citām dimensijām kavē manu ceļu. Es sāku vairāk mācīties Likumu un izpildīt vingrojumus savā birojā. Sāku arī izdalīt informatīvos bukletus.

Kādu dienu es iedevu parlamenta deputātam lotosa ziedu. Viņš ar nelielu nicinājumu sacīja: "Kas tas ir?" Es atbildēju: "Tas ir Džeņ-Šaņ-Žeņ, Visuma Likums!" Tiklīdz pateicu šos vārdus, sajutu, ka citu dimensiju būtnes, kas bija gatavas iejaukties, nekavējoties pazuda. Parlamenta loceklis pamāja ar galvu un ar cieņu teica: "Paldies, es uzlikšu to uz sava galda."

Citu reizi parlamentā notika diskusija par iespējamo Grieķijas izstāšanos no ES. Viens no politiskajiem padomdevējiem pilnīgi noraidīja iespējamo izstāšanos. Es iedevu viņam bukletu un lotosa ziedu. Viņš sāka skaļi lasīt vārdus "Džeņ-Šaņ-Žeņ" un sāka smieties. "Džeņ, kas tas? Politiķi melo visu laiku." "Tomēr, lai cik daudz viņi arī nemelotu," es teicu, "Džeņ-Šaņ-Žeņ ir Visuma Likums. Jums jātic, ka taisnīgie cilvēki gūs virsroku." Vēlāk, kad man gadījās apmeklēt viņa biroju, es redzēju lotosa ziedu uz viņa galda. "Jums joprojām ir lotosa zieds," es teicu. "Jā," viņš atbildēja, "tas liek man justies labi ikreiz, kad to redzu."

Mans pirmais priekšnieks parlamentā teica, ka terminu "noziegums pret cilvēci", ko mēs izmantojam attiecībā uz Faluņ Dafa vajāšanu, pirmo reizi sāka lietot ANO, lai nosodītu Hitleru. Es nebiju pārliecināta, kā viņš to domāja, runājot par Faluņ Dafa. Mēs strādājām vienā telpā, un, kad viņš nebija uz vietas, viņš ļāva man sēdēt pie viņa rakstāmgalda. Viņš nenāca uz biroju līdz pulksten 12.30. Tāpēc es varēju raidīt taisnās domas 11.55 aiz slēgtām durvīm un bez traucējumiem.

Pēc divu nedēļu ilgas intensīvas taisno domu raidīšanas pie priekšnieka galda, viņš ieradās pie manis un sacīja: "Mana galva mani nogalinās. Vai mēs varētu nodarboties ar Faluņ Dafa?" Mēs izpildījām pirmo vingrojumu, līdz mūs pārtrauca. Viņa sekretāre vēlāk man teica, ka viņš vairākas reizes vēlējies apgūt Faluņ Dafa, taču nav varējis atrast laiku.

Kad viņš un viņa sekretāre aizgāja no parlamenta, lai strādātu pie politiska līdera, viņa sekretāre man piezvanīja un teica – ,iespējams, ka man būs jāatbrauc uz viņu jauno darbavietu un jāiemāca Faluņ Dafa viņu politiskajam līderim, jo viņš ir ļoti nervozs un negatīvi noskaņots cilvēks.

Es sapratu, ka, pateicoties mūsu ikdienas kopā būšanai, sekretāre ir sapratusi, kādu labumu dod šī pilnveidošanās prakse, un pat ieteikusi to politiķim, pie kura viņa tagad strādā. Tas bija tieši tāpat kā situācijā, kas aprakstīta grāmatā "Džuaņ Faluņ":

"Cik gan spēcīga ir jūsu prakses metode, es ietu klausīties lekcijas, kad šurp atbrauks jūsu Skolotājs." Mūsu Faluņ Dafa pilnveidošanās prakses galvenais mērķis ir vest cilvēkus uz augstiem līmeņiem. Mums pat nebija domas nodarboties ar tādām lietām, taču tam piemīt arī ļoti liela nozīme sabiedrības garīgās kultūras attīstībā. Ja katrs cilvēks meklēs nepilnības tikai sevī un visi domās, kā labāk rīkoties, tad es saku, ka sabiedrība kļūs stabila, atkal paaugstināsies cilvēces morāles normas." ("Džuaņ Faluņ", Ceturtā lekcija)

Pagājušajā gadā mēs, grieķu praktizētāji, mēģinājām organizēt parlamentā divas uzklausīšanas jautājumā par orgānu izņemšanu. Pirmo apturēja Veselības ministrija. Otru mums izdevās noorganizēt. Mēs uzaicinājām Deividu Matasu, un viņam tika dota atļauja uzstāties parlamenta ēkā notiekošajā uzklausīšanā.

Lai gan mēs domājām, ka viss ir saskaņots, nedēļu pirms pasākuma uzklausīšanas priekšsēdētājs paziņoja, ka uzklausīšana, iespējams, tiks atcelta. Viņš neko nepaskaidroja, bet ieteica zvanīt Ārlietu ministrijai un lūgt viņu apstiprinājumu.

Mēs pastiprināti raidījām taisnās domas grupā un veicām visus nepieciešamos telefona zvanus uz Ārlietu ministriju. Beidzot mēs saņēmām apstiprinājumu.

Tomēr vienu dienu pirms uzklausīšanas priekšsēdētājs man atkal piezvanīja un teica, ka uzklausīšana tiks atcelta, jo parlamentam ir jāpieņem steidzams likums. Saskaņā ar parlamenta noteikumiem, Sociālo lietu komitejai, kas bija atbildīga par mūsu uzklausīšanu, būtu jāatceļ visas uzklausīšanas, kas ieplānotas dienā, kad tiek pieņemti steidzami likumi.

Grieķijas Faluņ Dafa Asociācijas koordinators uzstāja, ka uzklausīšanai tomēr būtu jānotiek. Viņš lūdza man atļauju ienākšanai parlamentā, lai mēs kopā varētu tikties ar komitejas priekšsēdētāju un atrast risinājumu.

Es koordinatoram teicu, ka dienā, kad pieņem steidzamos likumus, uzklausīšana nav iespējama. Tas ir pretrunā parlamenta noteikumiem. Parlamentā visi to zināja.

Mūsu koordinators uzstāja. Mēs devāmies pie priekšsēdētāja kopā un lūdzām atļauju rīkot uzklausīšanu. Priekšsēdētājs atkārtoja, ka tas nav iespējams. Mūsu koordinators joprojām palika mierīgs, un atteikums viņu neietekmēja. Viņš bija pārliecināts, ka mēs spēsim rast risinājumu. Priekšsēdētājs joprojām teica "nē", kad pēkšņi viņam piezvanīja. Steidzamo likumu pieņems vēlāk un mūs varētu uzklausīt.

No drauga praktizētāja attieksmes sapratu, ka taisnās domas ir kas vairāk, kā tikai taisno domu raidīšana. Tas ir mierīgs un tīrs prāta stāvoklis, kas neļauj nekādiem traucējumiem bloķēt ceļu. Tā ir prāta tīrība, kas balstās nesatricināmā ticībā Skolotāja ieplānotajai kārtībai, kas praktizētājā rada noteiktību un stabilitāti. Pilnīga pārliecība, ka Skolotājs vienmēr ir ar mums, neatkarīgi no tā, cik grūtas vai savādas lietas ap mums šķiet. Skolotājs teica:

"Likuma izlabošanas gaitā, kad es novēršu veco spēku ietekmi uz Likuma izlabošanu, es vienlaikus sakārtoju arī jūsu lietas. No malas viss izskatās ārkārtīgi ļauni un haotiski, patiesībā, viss ir ļoti labi sakārtots. Vecie spēki visu labi saorganizēja, bet tam, ko daru es, arī ir sava organizēta kārtība. Lai no kuras puses arī neskatītos uz to, galu galā pastāv veids, kā atrisināt šīs problēmas. Šajā laika periodā mums visiem kā pienākas ir jāizmanto šī iespēja, lai patiešām nodemonstrētu pilnveidošanās praktizētāju izcilo un diženo Vei De (Diženumu un Tikumu). Tā arī ir ļoti reti sastopama iespēja." (Likuma izklāsts starptautiskajā Fa konferencē Vašingtonā Kolumbijas apgabalā)

Oficiālā uzklausīšanā obligāti jāpiedalās visai komitejai, t.i. visiem 30 deputātiem. Diemžēl mūsu uzklausīšana bija neoficiāla, kopā ar komitejas priekšsēdētāju tajā piedalījās tikai trīs deputāti un divi nevalstisko organizāciju pārstāvji. Viņi visi bija satriekti par orgānu izņemšanas pierādījumiem Ķīnā un, jo īpaši, viens no viņiem bija patiešām priecīgs palīdzēt mums arī turpmāk. Pēc dažām dienām mēs ar viņu tikāmies un turpinājām stāstīt par Faluņgun vajāšanu un traucējumiem, ar kuriem saskārāmies, kad 2010. gadā atvedām Shen Yun uz Atēnām. Šķita, ka viņš dziļi izprata ĶKP ļauno dabu un vēlreiz izteica vēlmi palīdzēt. Lai gan uzklausīšanai nebija efekta, kādu mēs visi vēlējāmies, tas bija labs stimuls tiem, kas piedalījās, jo visi viņi teica, ka informēs par to arī savas partijas pēc tam, kad sniegsim viņiem visu informāciju. Tāpat viņi visi izteica vēlmi, lai vēl lielāks skaits deputātu dzirdētu šos faktus. Tas dod mums iespēju organizēt vēl vienu uzklausīšanu. Vēl viens ļoti labs moments bija tas, ka uzklausīšanu pārraidīja tiešraidē no Parlamenta televīzijas kanāla pa visu valsti. Praktizētāji bija redzējuši to tiešajā ēterā un teica, ka mūsu prezentācija bijusi ļoti spēcīga. Viss jau ir iekārtots, tāpēc mēs ceram, ka to redzēja daudzi cilvēki.

Aiziešana no darba parlamentā bija visgrūtākais pārbaudījums, ar kuru es saskāros visā savā pilnveidošanā laikā. Politiskā konsultanta amats parlamentā bija labākais darbs, kāds man varēja būt, jo ļāva informēt politiķus par Faluņ Dafa. Tā es domāju. Tieši tāpēc es sākumā domāju, ka manis atlaišana ir veco spēku iejaukšanās.

Es sapratu, ka šī izpratne bija tikai izpratne manā ierobežotajā līmenī. Aiz manas "augstās misijas" glābt politiķus slēpās pieķeršanās prestižam. Man patika privilēģija atrasties starp tiem nedaudzajiem cilvēkiem, kurus politiķi bija izvēlējušies sev par padomdevējiem. Es domāju, ka esmu ļoti gudra, lai to sasniegtu, un ka man ir augstā misija glābt VIP personas, jo es esmu tik īpaša. Manī bija attīstījusies pašapmierinātība un es priecājos par savu labo reputāciju. Es nespēju atbrīvoties no pieķeršanās pašapmierinātībai, lai gan es to sevī redzēju.

Kādu dienu draugs man sacīja: "Tev jāapzinās, ka tevi aizsargā augstāka būtne. Šī atlaišana tev ir ļoti svētīga. Augstākā būtne tevi labi aizsargā."

Es sapratu, ka sevis apliecināšana samazina manu ticību Skolotājam. Un Skolotājs caur mana labākā drauga muti deva man mājienu par to, ka visu organizē Skolotājs un man pilnībā jāuzticas Viņam.

Pašapmierinātība ir šķērslis, kas neļauj sasniegt pilnību, un man no tās jāatbrīvojas. Skolotājs teica:

"Dēmons var tevi vēl paslavēt, sacīdams, ka tu esi sasniedzis tik augstu līmeni, ka esi Varens Buda vai Dižens Daoss, un viņš domājot, ka tu esi neparasts, – taču tas viss ir meli. Visiem, kas patiesi pilnveidojas uz augstākajiem līmeņiem, nepieciešams atbrīvoties no ikvienas pieķeršanās. Saskaroties ar ko tādu, jums jābūt modriem!" ("Džuaņ Faluņ", Sestā Lekcija)

Šīs ir mana pašreizējā izpratne manā ierobežotajā līmenī.
Lūdzu, ar žēlsirdību norādiet uz jebkuriem trūkumiem.

Paldies Jums, Skolotāj!
Paldies, draugi praktizētāji!


Avots: http://www.clearharmony.net/articles/a112320-Cultivating-My-Xinxing-and-Validating-the-Fa-in-My-Working-Environment.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.