Par ko liecina komunistiskās partijas slepenais dokuments?

Saskaņā ar iekšējo informāciju Ķīnas komunistiskās partijas galvenais birojs nesen izdevis slepenu dokumentu dažādu līmeņu pašvaldību iestādēm, kurā sniegtas norādes par to, kā rīkoties Faluņgun jautājumā.

Saskaņā ar informācijas avotu dokumentā teikts, ka 1999. gada jūlijā uzsāktā Faluņgun apspiešana turpinās jau 17 gadus. Šo pēdējo 17 gadu laikā pret Faluņgun praktizētājiem, viņu bērniem un citiem ģimenes locekļiem ir izturējušies netaisnīgi. Piemēram, daudziem Faluņgun praktizētāju bērniem tika aizliegts iestāties armijā vai saņemt izglītību. Praktizētāju ģimenes locekļiem ir bijusi liegta iespēja saņemt paaugstinājumu darbā.

Dokumentā norādīts, ka valdība pakāpeniski atslābinās spiedienu uz Faluņgun praktizētājiem un atvieglos ierobežojumus attiecībā uz Faluņgun. Tomēr dokumentā norādīts, ka atteikšanās no Faluņgun joprojām ir priekšnoteikums tam, lai spiediens uz praktizētāju tiktu atvieglots.

30. augustā Politisko un juridisko lietu komiteja kādā Ķīnas pilsētā sasauca sanāksmi, pieprasot, lai visi šīs pilsētas valsts uzņēmumi, kas nodarbina Faluņgun praktizētājus, nosūta uz sanāksmi savus pārstāvjus. Sanāksmes mērķis bija iepazīstināšana ar šo dokumentu. Dokuments ir slepens, taču tas ir pieejams par pilsētas līmeni augstāka līmeņa valdības amatpersonām.

Saistībā ar šo dokumentu kāda valdības amatpersona teica: „Tas liecina, ka Faluņgun apsiešana ir nonākusi dilemmas priekšā. Ja tā turpināsies, to sagaida milzīgi šķēršļi. Taču valdība nevēlas pilnībā atjaunot Faluņgun reputāciju, jo tas būtu kā pliķis tai sejā. Tādējādi viņi cenšas atrast daudzmaz pieklājīgu veidu, lai mazinātu spiedienu uz praktizētājiem. Tomēr šie centieni labot situāciju nav pilnīgi un joprojām paredz to, ka praktizētājiem ir jāatsakās no Faluņgun; un spiediens uz viņiem netiks mazināts, ja viņi atteiksies to darīt.”

Tagad bijušais komunistu vadītājs Dzjan Dzemiņs, kurš uzsāka un vadīja vajāšanas, un viņa sekotāji paši piedzīvo nopietnu spiedienu. Daudzi no viņiem tikuši arestēti saistībā ar apsūdzībām korupcijā, bet pret dažiem uzsākta izmeklēšana. Viens no sanāksmes dalībniekiem teica: „Tā kā Dzjans un viņa banda atrodas šādā situācijā, neviens, pat ne Politisko un juridisko lietu komitejas locekļi, nezina, kā īstenot šajā dokumentā izklāstīto politiku. Mums ir jāgaida turpmāki norādījumi no iestādēm.”

Faluņgun praktizētāji uzskata, – šis dokuments liecina, ka apspiešanas politika ir nonākusi strupceļā. Taču Dzjana banda nevēlas atzīt savu izgāšanos un izdeva šo dokumentu, lai pārbaudītu vispārējo noskaņojumu. Tā saucamā spiediena mazināšana uz praktizētājiem patiesībā ir mēģinājums mazināt spiedienu uz komunistisko partiju. Tomēr komunistiskās partijas ļaunā daba ir tik dziļi iesakņojusies, ka partija nekad nemainīs savu būtību, kas ir vērsta pret cilvēci, pret sabiedrību un ir pilnīgā pretrunā ar Faluņgun principu „Īstenība Labestība Pacietība”.

Komunistiskās partijas īstenotā Faluņgun vajāšana jau no paša sākuma bija lemta neveiksmei. Šo faktu nekas nespēj mainīt. No otras puses, Faluņgun praktizētāji, kuri, saskaroties ar nežēlīgu vajāšanu, turpina ievērot augstus morāles standartus, ir iekarojuši cieņu visā pasaulē.


Raksts angļu valodā: http://en.minghui.org/html/articles/2016/9/3/158533.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.