Būtisks iemesls, kāpēc nepieciešams sasniegt altruismu un nesavtību

Pirms dažiem gadiem, kad biju sasniedzis noteiktu pilnveidošanās stāvokli, es nodomāju: „Būtu brīnišķīgi, ja vajāšanas nebūtu notikušas; tad visas dzīvās būtnes varētu nonākt jaunajā Visumā un Skolotājam nenāktos tik daudz ciest. Ja vecie spēki nebūtu uzsākuši vajāšanas, tad tik daudz Dafa skolnieku nebūtu zaudējuši savas dzīvības.”

Šī doma ienāca apziņā un piepildīja manu sirdi. Es nonācu citā dimensijā un jautāju: „Vai pastāvēja iespēja novērst 1999. gadā uzsāktās represijas?”

Es pārgāju no līmeņa uz līmeni, līdz pacēlos līdz savas pilnveidošanās gaitā sasniegtajam augstākajam līmenim. Dzīvības katrā līmenī vien kratīja galvas. Likās, ka represijas bija nenovēršamas un neatgriezeniskas.

Galvenais represiju iemesls

Es bezpalīdzīgi pacēlu acis un ieraudzīju zvaigžņotās debesis, kas līdzinājās plaukstoša zieda ziedlapiņām. Tad ieraudzīju zeltītas gaismas staru un dzirdēju balsi: „Ja 1999. gadā visi Dafa skolnieki kā vienots ķermenis būtu spējuši skaidri izprast Likumu, pārveidot sevi, vadoties pēc Dafa, un pastāvīgi atrastos patiesas pilnveidošanās stāvoklī, tad vajāšanas nenotiktu.”

Tam bija dziļš saturs; tas atklāja Dafa skolnieku izšķirošo lomu, viņu vareno spēku, atbildību, misiju un vēl daudz ko vairāk.

Skolotājs ir mācījis šos principus daudzas reizes un no dažādiem skatpunktiem. Lai gan es tos zināju, tomēr mana izpratne bija bijusi ļoti sekla. Šī pēdējā pieredze ļāva man saprast šos principus dziļākā un vēl mikroskopiskākā līmenī. Un šī dziļā izpratne atstāja uz mani lielu iespaidu.

Es nodomāju, – ja Dafa sekotāji atbilstu iepriekš minētajiem kritērijiem, tad vajāšanas nebūtu bijušas tik ļaunas, Likuma izlabošanas process un dzīvo būtņu glābšana notiktu citādi. Tad mēs spētu mainīt situāciju, lai paveiktu to, ko bija ieplānojis Skolotājs.

Viss vēl nav zaudēts

Bija noskaidrojies galvenais iemesls. Lai gan tas bija pārāk vēlu, lai novērstu vajāšanas, taču mums vēl ir palikušas dažas iespējas. Skolotājs atkal un atkal pagarina paredzēto nobeigumu un gaida, lai mēs, mācoties „Džuaņ Faluņ” un nopietni pilnveidojoties, paaugstinātu savu izpratni.

Dafa skolnieki ir mācījušies Likumu daudzas reizes, bet cik daudz mēs esam sapratuši?

Pēdējos gados, mācoties „Džuaņ Faluņ”, man daudzas reizes tikusi atklāta izlasīto vārdu dziļākā jēga, kā arī parādītas ainas no citām dimensijām. Dažreiz es pēkšņi izpratu principus noteiktā līmenī. Milzīgs daudzums enerģijas, kas nāca no visām dimensijām un laikiem, palīdzēja šiem principiem iespiesties manā sirdī.

Dažreiz bija tāda sajūta, it kā manu juceklīgo galvu pārcirstu ar milzīgu cirvi un tajā iestrāvotu tīrs avota ūdens, kas manu prātu padarīja skaidru un spējīgu izprast, ļaujot arī citām atklāsmēm ienākt manā apziņā.

Daži principi pilnveidošanās gadu laikā tika saprasti lēnām un pamazām, tomēr esmu pārliecināts, ka pat virspusēja teksta izpratne var aizvest mūsu pilnveidošanos uz ļoti augstu līmeni.

Piemēram, reiz, izlasot „Džuaņ Faluņ” ceturto lappusi, es biju satriekts. Manas smadzenes pēkšņi kļuva skaidras un tīras. Teksta jēga atklājās, un es sapratu Trīs Sfēru radīšanas iemeslu; to, kāpēc Dafa skolnieki ieradās šajā pasaulē; sapratu, kāds pilnveidošanās stāvoklis ir jāsasniedz Dafa skolniekiem utt. Manā prātā nepārtraukti zibēja vārdi „grupa” un „sociālās attiecības”, un tas mani dziļi iespaidoja.

Pārbaudījumi Dafa skolniekiem

Es sapratu, ka Trīs sfēras ir Visuma zemākais līmenis un cilvēku pasaule ir zema līmeņa dimensija Trīs sfēru līmenī.

Tikumība mūsdienu ķīniešu sabiedrībā ir nokritusi zemāk nekā jebkad. Ticība dieviem ir gandrīz zaudēta. Cilvēki vērpj intrigas, karo savā starpā. Normālos apstākļos šāda sabiedrība tiktu iznīcināta.

Tādos apstākļos Dafa skolniekiem ir jāizplata Dafa un jāpiedāvā cilvēkiem glābiņš, un tas ir Dafa skolnieku pārbaudījums. Ir jāpārbauda, kā mēs spējam rīkoties saskarsmē ar parastajiem cilvēkiem un prakses biedriem šajā zema līmeņa, morāli pūstošajā sabiedrībā.

Kā gan mums veidot sociālās attiecības parasto cilvēku pasaulē un augstākos līmeņos? Atslēga ir pareiza izpratne, altruisms un pašaizliedzība. Ja Dafa skolnieki šodien, neskatoties uz visiem šķēršļiem, spēs sasniegt tādu stāvokli un tajā palikt, tad nākamo valdnieku Debesu ķermeņi būs nesalīdzināmi stiprāki.

Izpratne ir sajaukta kopā ar jūtām

Dažādās vietās esmu saticis daudzus Dafa skolniekus, kuri sasnieguši augstu pilnveidošanās un domāšanas līmeni, kā arī ir ļoti objektīvi. Kad es ar viņiem individuāli pārrunāju augsta līmeņa lietas, viņi atklāti atzina, ka nav spējīgi sasniegt pilnīgu altruismu un nesavtību. Viņi bijuši liecinieki tam, ka viņu prakses biedri arī nevar to sasniegt. Viņi uzskata, ka altruisms un pašaizliedzība vairāk līdzinās spēcīgai vēlmei vai mērķim, uz kuru ir jātiecas!

Manuprāt, šo jautājumu var aplūkot no diviem skatpunktiem. Pirmkārt, daudzas vēsturiskās personības Ķīnā ir runājušas par altruismu, bet tikai kā par kultūras pamatu. Taču Skolotājs šo jautājumu izskata, balstoties uz Dafa, kas izveidoja Visumu.

Turklāt es neticu, ka iepriekš minētajiem skolniekiem šos principus ir atklājis Dafa. Šajā jautājumā viņi nav izpratuši īsto Likuma kritēriju, jo viņu izpratnei par altruismu un nesavtību bieži vien klāt tiek piejauktas jūtas, fanātisms un cilvēciskie priekšstati. Tas var novest pie negatīvām sekām.

Kritēriji, lai sasniegtu altruismu un pašaizliedzību

Mācoties „Džuaņ Faluņ” par to, ka dažādos līmeņos ir atšķirīgi likumi, man radās noteikta izpratne par kritērijiem, kas nepieciešami, lai sasniegtu altruismu un pašaizliedzību.

Tas man lika domāt par to, kā atbrīvoties no egoistiskām domām un rīcības, kuru mums uzspiež vecie spēki. Lai gan Skolotājs neizvirza noteiktas prasības, es joprojām turpinu iet pašaizliedzības un altruisma stāvokļa meklēšanas ceļu. Pat tad, ja es zinātu atbildi, es nespētu to precīzi izteikt, jo īstenu Likumu augstā līmenī nevar izteikt cilvēku valodā. Vienīgais, ko es varu darīt, – visiem spēkiem pacensties aprakstīt to vārdiem, cerot, ka klausītājs spēs to sajust.

Pirmkārt, nepieciešams atzīt, ka mēs esam nenozīmīgas būtnes. Salīdzinot ar citām dzīvībām Visumā, mēs vienkārši esam niecīgas daļiņas milzīgo zvaigžņu sistēmu vidū. Taču neatkarīgi no lieluma un līmeņa, kurā mēs atrodamies, vai no citu līmeņu dzīvību attieksmes pret mums, vai no to dzīvību līmeņa, ar kurām mēs sazināmies, mums nepieciešams saglabāt šo domāšanas veidu, lai arī kādā vidē vai situācijā mēs atrastos.

Tas, ka esam nenozīmīgām daļiņas kosmiskajā izplatījumā, ļauj mums viegli pilnveidot savu sirdi un paplašināt apziņu. Pat tad, ja citi mūs nesaprot, mēs joprojām varam padomāt par viņiem. Ja mēs nespējam padomāt par citiem, mūsu cilvēciskais ego var kļūt nekontrolējams. Lūk, tādā veidā vecie spēki ir novirzījušies no Likuma un deģenerējušies.

Otrkārt, mums jābūt pieticīgiem un cieņpilniem. Šāda uzvedība nav tikai līdzeklis, kā sevi aizsargāt, vai izsmalcināts veids, kā kļūt labam. Bet tā arī nedrīkst pārvērsties par to liekulīgo kautrību, kas veidojusies Ķīnas komunistiskā partijas ideoloģijas ietekmē.

Pieticība arī nedrīkst pārvērsties par pazemību, kas raksturīga parasto cilvēku sabiedrībai. Tas ir dabiskums, mērenība un cieņa, kas nāk no sirds.

Dvēseles patiesums izpaužas ārēji

Senie ķīnieši teica: „Dvēseles patiesums izpaužas ārēji”. Vēl var teikt: „Turēt taisnas domas un izrādīt patiesu sirsnību.” Bez pieticības un godbijības neviena doma nevar būt taisna. Neattīstot šos galvenos tikumus, praktizētājs viegli var nokrist no sava pilnveidošanās līmeņa.

Pēdējā, taču ne mazāk svarīgā lieta, – praktizētājam jābūt racionālam un objektīvam, it īpaši sastopoties ar to, ko viņš neizprot. Mums jābūt apdomīgākiem un nav jāizdara neapdomāti secinājumi vai komentāri. Racionalitātes un objektivitātes trūkums viegli var izveidot noturīgus priekšstatus, kas noved pie dažādām kļūdām.

Tā ir varena sajūta, kad praktizētājs saprot šos standartus un ir sasniedzis tādu pilnveidošanās stāvokli. Viņš saprot, ka taisnā doma par altruismu un pašaizliedzību mudina cilvēcisko pusi pirmkārt padomāt par citiem. Tāda uzvedība neveidojas piespiedu kārtā, bet gan dabiski un no sirds.

Raksts angļu valodā: http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/24/155688.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.