Jaunākie notikumi, Atbalsta balsis

Politiķi | Apvienotās Nācijas | Nevalstiskās organizācijas | Vietējā valdība | Eiropas Parlaments | Valdības paziņojumi | Ievērojamas personas | Parādes | Likuma izplatīšana | Pieredzes apmaiņas konferences | Izstādes | Preses konferences | Atceres vakari | Mītiņi | Miermīlīgi protesti | „9 komentāru” pasākumi | Patiesības skaidrošana | Vietējie pasākumi | Apsveikumi | Citi | Koncerti

 • Vācijas Parlamenta locekļi nosoda represijas pret Faluņgun

  Parlamenta loceklis no dienvidu Vācijas rakstīja: „Izpratne par vispasaules cilvēktiesībām ir svarīgs cilvēcisks fundaments Vācijas ārējai tirdzniecībai. Cilvēktiesību uzlabošana un cilvēktiesību organizāciju izveidošana ir ļoti nozīmīga Vācijas valdībai. Tādēļ Vācijas valdība pievērš lielu uzmanību cilvēktiesību situācijai Ķīnā. Incidents, kuru jūs pieminējāt savā vēstulē, nav paciešams un ir jāpakļauj visstingrākajam sodam.”
 • Latvija: Olimpiskās medaļas ieguvējs uzsāk bada streiku, protestējot pret ĶKP zvērībām

  Lai protestētu pret Ķīnas komunistiskās partijas noziedzīgo orgānu izņemšanu dzīviem Faluņgun praktizētājiem, 14. aprīlī Latvijas Faluņgun praktizētāji uzsāka 72 stundu ilgu bada streiku iepretim Ķīnas vēstniecībai Rīgā. Turīnas Ziemas Olimpisko Spēļu bronzas medaļas ieguvējs Mārtiņš Rubenis arī piedalījās šajā akcijā.
 • Apvienotās Karalistes valdība ir satraukta par orgānu izņemšanu cilvēkiem Ķīnā

  Apvienotās Karalistes Ārlietu ministrija ir izteikusi savu satraukumu par orgānu iegūšanu Ķīnā. Savā paziņojuma, kas izdots 2006. gada marta beigās, Ārlietu ministrija paziņoja: “AK valdība ir satraukta par orgānu iegūšanas praksi no ieslodzītajiem, kam piespriests nāves sods Ķīnā, un par orgānu nelikumīgu tirdzniecību. Mēs saprotam, ka Ķīnā katru gadu 600 000 cilvēku nepieciešama orgānu transplantācija un ka ir liels orgānu deficīts tā iemesla dēļ, ka sabiedrībā pastāv aizliegumi pret transplantācijām. Mēs arī saprotam, ka Ķīnas valdība ir atzinusi orgānu iegūšanas praksi no šiem ieslodzītajiem un viņu orgānu tirdzniecību.”
 • Starptautiskajā Sieviešu dienā Faluņgun praktizētājas tiek uzaicinātas uz Eiropas Parlamentu

  2005. gada 7. martā Sjun Veja un Čeņ Jiņa, Faluņgun praktizētājas no Vācijas un Francijas, kuras personīgi pārdzīvojušas vajāšanu Ķīnas darba nometnēs, saņēma uzaicinājumu ierasties Eiropas Parlamentā Strasbūrā. Viņas satikās ar Vācijas Parlamenta locekli Gahlera kungu un uzstājās preses konferencē Eiropas Savienības Padomes palātā.
 • Latvijas Republikas Saeimas loceklis izsaka atbalstu rezolūcijai, kas nosoda komunisma noziegumus

  "Būdams Padomju komunistiskā režīma upuris un vienīgais dzīvais palikušais no astoņu cilvēku ģimenes, kas deviņus gadus pavadījusi izsūtījumā Sibīrijā, es jūtos gandarīts un pateicos Eiropas Padomes Parlamentārajai Asamblejai par tās apņēmību atmaskot, izvērtēt un nosodīt noziegumus, kas komunistiskās ideoloģijas vārdā tikuši pastrādāti pret apspiestajām tautām desmitiem gadus ilgi."
 • Latvija: Rīgā norisinājās starptautiskā mākslas izstāde “Īstenība, Labestība, Pacietība”

  "Paldies jums, Faluņgun praktizētāji, par šīs brīnišķīgās izstādes noorganizēšanu. Visā pasaulē aptuveni simts miljoni praktizētāju miermīlīgi nodarbojas ar Faluņgun un seko "Īstenības, Labestības, Pacietības" principiem. Ķīnā notiek nežēlīga vajāšana, turklāt visiem šiem vajātajiem cilvēkiem ir tuvinieki, tādēļ to cilvēku skaits, kas cieš no vajāšanas Ķīnā, ir milzīgs.”
 • Nīderlande: Ārlietu ministra vēstule Faluņgun Fondam

  "Eiropas Savienība, pakļaujoties Nīderlandes un citu valstu neatlaidīgām prasībām dialogos ar Honkongas SAR atbildīgajām amatpersonām un publiskā paziņojumā, neatlaidīgi pieprasīja, lai tiktu garantēta pilsoņu un politisko brīvību aizsardzība."
 • Čehijas senāta viceprezidents: „Īstenības, Labestības, Pacietības” vērtības nepieciešams saglabāt katrā valstī

  2005. gada 31. oktobrī Čehijas Faluņ Dafa asociācijas pārstāvji ierādās vizītē pie Čehijas viceprezidenta Eduarda Outrata kunga sakarā ar notiekošajām represijām pret Faluņgun. Outrata kungs jau iepriekš bija izteicis viedokli, ka pasaules morālajam spiedienam uz Ķīnas valdību ir liela nozīme. Viņš uzskata arī, ka šāda veida spiediens labvēlīgi ietekmē cilvēktiesību situāciju Ķīnā.
 • Somija: Parlamenta cilvēktiesību komisija aicina cilvēkus pievērst uzmanību cilvēktiesībām Ķīnā

  2005. gada 13. augustā Helsinkos notika parāde, kas atbalstīja 3,6 miljonus cilvēkus, kuri izstājušies no Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP). Vairāki Faluņgun praktizētāji bija nolēmuši piedalīties un atbalstīt šos pasākumus tā iemesla dēļ, ka Ķīnas komunistiskā partija pēdējo sešu gadu laikā īsteno genocīdu pret Faluņgun praktizētājiem.
 • Apvienoto Nāciju mītnē Ženēvā norisinājās seminārs par komunismu un demokrātiju

  Apvienoto Nāciju mītnē notika seminārs par komunismu un demokrātiju, ko organizēja starptautiska starp-reliģiska organizācija. Sanāksmē uzstājās krievu rakstnieks Mareiko kungs, bijušais Sjiņhua ziņu aģentūras žurnālists Bao Džan Vu kungs, ķīniešu studente no Šveices un "The Epoch Times" žurnālists Granjēra kungs.
 • Zviedrijas Eiropas Parlamenta loceklis sūta sveicienus „Īstenības, Labestības, Pacietības” mākslas izstādei Stokholmā

  Cilvēkiem ir ne tikai materiālas un fiziskas vajadzības, tiem nepieciešams arī kaut kas dvēselisks. Tādējādi tiekšanās pēc ticības brīvības un iespējas brīvi meklēt un atrast dvēseles patvērumu uzskatāmas par cilvēka neapstrīdamām pamattiesībām. Cilvēka pašcieņa, cilvēktiesības un brīvība ir vērtības, kurām visā pasaulē vienmēr jābūt aizsargātām. Klusēšana par notiekošo Ķīnā un cilvēka cieņas pārkāpšana šajā valstī rada dziļu nemieru. Lūk, kādēļ šī izstāde ir tik nozīmīga.
 • Īrijas Ārlietu ministram tiek jautāts par panākto progresu pret Faluņgun vērsto vajāšanu izbeigšanā

  Eiropas Savienības un Ķīnas dialogs par cilvēktiesībām, kas uzsākts 1996. gadā, ir saskaņota formāla struktūra, caur kuru Eiropas Savienība izvirza tās jautājumus par individuāliem cilvēktiesību gadījumiem, ieskaitot Faluņgun praktizētāju lietas un vēl pamatīgākus jautājumus, tādus kā reliģijas un vārda brīvības aizsardzība, kas sevišķi ietekmē Faluņgun praktizētājus. 2005. gada 24. un 25. februārī Luksemburgā norisinājās Eiropas Savienības un Ķīnas cilvēktiesību dialoga 19. kārta. Šajā tikšanās reizē Eiropas Savienība izvirzīja stingrus jautājumus par cilvēku vajāšanu, kam par iemeslu ir viņu ticības miermīlīgā izpausme, jo īpaši Faluņgun locekļus. Eiropas Savienība sarunās ar Ķīnas pārstāvjiem lika priekšā vairāku Faluņgun praktizētāju lietas.
 • Ženēva: Ķīnas režīma pret sirdsapziņu vērsto noziegumu atmaskošana Apvienoto Nāciju cilvēktiesību sanāksmē

  2005. gada 7. aprīlī, Apvienoto Nāciju Cilvēktiesību komisijas 61. sesijas laikā, Faluņgun cilvēktiesību darba grupa, Amerikas Savienoto Valstu Sandjego nodaļas Apvienoto Nāciju Asociācija un humanitārais likumprojekts “Starptautiskās izglītības attīstība” kopīgi rīkoja forumu ar nosaukumu “Ķīnas valdības īstenotā Faluņgun vajāšana – noziegums pret sirdsapziņu”.
 • Eiropas Parlamenta loceklis: “Mums publiski jāatmasko Ķīnā notiekošās represijas Eiropas Parlamentā.”

  Konferencē piedalījās arī divi Eiropas Parlamenta locekļi - Mišels Galhera kungs no Vācijas un Alēns Lipits no Francijas. Pēc tam, kad Čeņ Jina un Sjun Veja bija beigušas savu uzstāšanos, Galhera kungs sacīja: „Tas ir tik šokējoši! Es pilnībā ticu jūsu sacītajam. Tas ir patiešām apkaunojoši, ka valsts ar tik nozīmīgiem ekonomiskiem panākumiem kā Ķīna, pārvērtusi sevi par milzu koncentrācijas nometni sirdsapziņas gūstekņiem. Mums publiski jāatklāj notiekošais Ķīnā Eiropas Parlamentā. Mūsu nodoms nav pazemot Ķīnu. Tā ir Ķīna, kas pati sevi pazemo.”
 • Eiropas Parlamenta locekļa Džila Evansa paziņojums Vispasaules cilvēktiesību dienā: „Pievienojos daudzu cilvēku izteiktajām raizēm par izturēšanos pret Faluņgun praktizētājiem.”

  „Pievienojos daudzu cilvēku izteiktajām raizēm par izturēšanos pret Faluņgun praktizētājiem. Brīvība miermīlīgi paust savus uzskatus ir viena no cilvēka pamattiesībām, kuras nedrīkst pārkāpt neviena valdība.(..) Mums kopīgiem spēkiem jāstrādā vietējā un Eiropas līmenī, lai izdarītu spiedienu uz Ķīnas režīmu, kas tam liktu akceptēt mūsu pamatotās raizes attiecībā uz cilvēktiesībām."