Studējot Faluņgun mācību, mana nepareizā izpratne tika izlabota

Skolotājs savā jaunākajā rakstā “Likuma konferencei Austrālijā” vēlreiz uzsver, cik svarīgi ir mācīties Likumu, Faluņgun mācību. Šis Skolotāja raksts pamudināja mani pēc iespējas labāk izmantot laiku, lai studētu Likumu un mācītos to no galvas. Man likās, ka esmu jau pielicis visas pūles, tomēr pēc tam, kad biju izpildījis savu Likuma mācīšanās grafiku, nezin kādēļ mana sirds joprojām bija nemierīga… Es sāku skatīties sevī un pēkšņi atskārtu, ka mācoties mana sirds nebija tīra. Virspusēji raugoties, es ikdienu lasīju grāmatas un Skolotāja pēdējās lekcijas. Man pašam šķita, ka esmu ļoti uzcītīgs, tomēr patiesībā zem šīs uzcītības slēpās vēlēšanās pasargāt sevi. Es sapratu, ka turpinu sev iestāstīt: “Kamēr vien es mācos Likumu, ļaunums neuzdrīkstēsies man pieskarties; kamēr vien es mācos Likumu, visas nepatikšanas izzudīs; kamēr vien es turpinu mācīties Likumu, es esmu ceļā uz Pilnību. Es tiecos vien pēc Likuma mācīšanās formas, tieši tā, kā Skolotājs sacīja:

“Mūks vai mūķene cītīgi skandē svētos rakstus, un viņš vai viņa uzskata, ka cilvēka zināšanas par svētajiem rakstiem ir līdzeklis, kā sasniegt Pilnību.”

"Kādēļ es lieku tev mācīties, lasīt un iegaumēt „Džuaņ Faluņ”? Lai vadītu tevi pilnveidošanā!” (“Kas ir pilnveidošanās prakse” no grāmatas “Sekmīgas pilnveidošanās būtība”, neoficiāls tulkojums)

Skolotājs vēlas, lai mēs pilnveidotu sevi reālajā dzīvē, jo tikai tad, kad mūsu sirds patiešām mainīsies, mēs varēsim paaugstināt savu līmeni. Es nemācījos Likumu ar tīru un skaidru sirdi, es nemācījos Likumu ar skaidru apziņu, tādēļ nav brīnums, ka mana sirds bija nemierīga un nedroša, un apziņa nebija rimta. Tādēļ mums ne tikai ārēji jāmācās Likums, bet daudz svarīgāk ir saprast Likuma mācīšanās būtību. Kā Skolotājs ir teicis:

“Ja pilnveidošanās prakses gaitā jūs paši nepanākat īstu un reālu paaugstināšanos, tādējādi izraisot lielas, būtiskas iekšējas izmaiņas, bet paļaujaties uz manu spēku, izmantojat spēcīgu ārējo faktoru palīdzību, tad tas nekad neizmainīs tavu cilvēka dabu par Budas būtību.” (“Brīdinājums” no grāmatas “Sekmīgas pilnveidošanās būtība”, neoficiāls tulkojums)

Tikai ar tīru sirdi mēs būsim cienīgi mācīties šo svēto Likumu, un tikai tad mums tiks atklāts Likuma diženums.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a37135-article.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.