Jauna praktizētāja Ķīnā un viņas pilnveidošanās process

Vispirms es gribētu pateikties mūsu godātajam Skolotājam par to, ka viņš liek Faluņ Dafa praktizētājiem labi darīt trīs lietas un rīkoties taisnīgi, lai sniegtu glābiņu dzīvajām būtnēm, jo es esmu viena no tiem, kam palaimējies uzzināt par Faluņ Dafa no praktizētājiem, kas bija devušies ārā, lai šajā skarbajā laika periodā, atrodoties zem tik milzīga spiediena, dotu iespēju vēl lielākam skaitam cilvēku uzzināt par praksi.

Tas bija 2005. gada 1. marts, kad es pabeidzu klausīties Skolotāja lekcijas Guandžou pilsētā. Kad Skolotājs runāja par Likuma Rata ievietošanu praktizētājiem, es patiešām sajutu, kā tas griežas mana vēdera lejasdaļā. Kad Skolotājs runāja par Debesu Acs atvēršanu, es patiešām jutu, kā muskuļi man pierē savelkas, un bija sajūta, ka miesa saraujas kopā un urbjas uz iekšu. Kad Skolotājs attīrīja praktizētāju ķermeņus, es sajutu, ka viss mans ķermenis tūlīt palika auksts. Mana ķermeņa temperatūra uzkāpa līdz 38,5ºC (101,3ºF). Visas ķermeņa locītavas sāpēja. Es jutos tā, it kā būtu patiešām smagi saaukstējusies. Taču es atcerējos Skolotāja vārdus:

“…viss tavs ķermenis ir jāattīra, nepieciešams to pilnībā attīrīt. Slimības sakne jau ir izrauta, palicis tikai nedaudz melnās cji, tā pati nāk laukā, liekot tev saskarties ar nelielām grūtībām un paciest nedaudz mocības. Nav pieļaujams, ka tu nemaz neciet.” (“Džuaņ Faluņ”, Otrā lekcija. Neoficiāls tulkojums)

Nākamajā rītā es jutos kā pilnīgi cits cilvēks. Mans ķermenis jutās lieliski. Ejot es jutos tā, it kā vējš mani nestu uz priekšu. Es nejutu nogurumu, kāpjot kalnā, lai cik stāva būtu nogāze. Visi mani uztraukumi izzuda, un bija pat grūti tos atcerēties. Skolotājs bija visu attīrījis. Es jutu, ka mans ķermenis ir tīrs, un prāts ir harmonisks, līdz šim tā man nekad nebija bijis. Man prātā nebija nācis, ka iespējams kaut kas tik brīnišķīgs. Pilnveidošanās atgriež cilvēku pie viņa patiesās būtības. Tad es pa īstam sāku pilnveidoties.

Man bija nepieciešams apmēram mēnesis laika, lai izlasītu visas Skolotāja lekcijas un rakstus. Neatceros, cik reizes es biju izlasījusi „Džuaņ Faluņ”, tomēr man joprojām bija daudzi jautājumi. Taču atkārtoti lasot Faluņgun mācību, Likumu, es atradu atbildes uz tiem. Ar trim dienām un trim naktīm nepietiktu, lai izstāstītu par visām šīm atbildēm. Es dziļi sapratu, ka tā ir Skolotāja žēlsirdība, kas atvērusi manas gudrības vārtus, devusi man izprast daudzus principus un palīdzējusi man pa iespējami ātrāko ceļu panākt pārējos praktizētājus Likuma Izlabošanas periodā.

Lai arī cik aizņemta es biju savā darbā, es vienmēr atradu laiku, lai mācītos Likumu un raidītu taisnas domas, tanī pat laikā labi darot savu darbu. Kad pirmo reizi raidīju taisnas domas, es sajutu sāpes mugurā, krūtīs un ribās. Es lūdzu Skolotāju mani stiprināt. Man ir jāiznīcina ļauno garu un sapuvušos dēmonus, jāpalīdz praktizētājiem izvairīties no vajāšanas un mierīgi skaidrot patiesību. Esmu apņēmības pilna iznīcināt ļaunumu, raidot taisnas domas. Sāpes, ko sākumā jutu taisno domu raidīšanas laikā, izzuda. Ik reizi, kad izdaru roku žestu, es sajūtu spēcīgu enerģiju.

Man ir vairāk nekā 50 gadi. Pirms es biju sākusi praktizēt Faluņ Dafa, man bija grūti uzkāpt pa kāpnēm, jo ļoti sāpēja kāju locītavas. Kopš sāku praktizēt, nekādu grūtību man vairs nav. Ik reizi, kad es devos izplatīt materiālus, kas atmasko Ķīnas komunistiskās partijas melus par Faluņgun, ejot pie katras ģimenes augšup un lejup pa stāviem, es nesu sev līdz aptuveni 70-80 kopijas. Es ne tikai nejūtu nogurumu, gluži otrādi, es jūtu īpašu pacilājumu.

Ik reizi, dodoties izplatīt materiālus, es domāju par saplūšanu ar visu, kas ir uz pasaules, pat ar gaisu. Es sacīju viņiem, ka šis ir īpašs laika periods, kad Visuma Likums izlabo itin visu, un ka viņiem jādarbojas saskaņā ar Visuma īpašību Īstenība, Labestība, Pacietība un jāpalīdz mūsu Skolotājam, lai vēl vairāk dzīvo būtņu saprastu patiesību. Tādējādi visam bija pozitīvs efekts; izzuda arī traucējumi. Turklāt, es sāku pie sevis skaitīt Skolotāja dzejoļus „Pasaules vārtu atvēršana”, „Pasaules labā”, dzejoļu krājumu „Hun Jiņ” un citus Skolotāja rakstus. Mani izplatīšanas materiāli beidzas līdz ar pēdējām rindām no „Hun Jiņ”; tas parasti ir ap to laiku, kad es atgriežos mājās.

Vairums no praktizētājiem, kas mani pazīst, saka, ka man nav baiļu, bet es uz to skatos citādi. Es domāju, ka Likums ir tik dižens Likums un ka mums jādod iespēja katram uzzināt patiesību par Dafa, un jāpastāsta par sekām, kas var rasties, ja kāds nostāsies pret vai kaitēs Dafa. Tādēļ man nav no kā bīties. Viena taisna doma spēj uzveikt simts ļaunumu; tā ir patiesība, kas nekad nemainīsies.

Vairums no maniem darba biedriem, kas nav praktizētāji, ir sapratuši patiesību par Faluņ Dafa, un viņi ir izstājušies no ĶKP un ar to saistītajām organizācijām. Viņi nēsā amuletus, ko esmu viņiem iedevusi, kā arī izplata sabiedrībā „Deviņus komentārus par komunistisko partiju”.

Skolotājs ir sacījis, ka, ja viens cilvēks praktizē, visa ģimene gūst no tā labumu. Visi mani tuvinieki ir uzzinājuši patiesību par Faluņ Dafa. Mans vīrs nepraktizē, bet viņš visur nēsā sev līdzi amuletu. Pateicoties tam, ka viņš pie sevis skaita „Faluņ Dafa ir labs”, viņam ir pārgājis hroniskais dermatīts (hronisks ādas apsārtums – tulk. piez.).

Katrreiz, kad mana apziņa ir skaidra, es jūtu, kā griežas Likuma Rats. Esmu izpratusi, ka Likuma Rats, ko man ievietojis Skolotājs, līdzinās jaunajam kosmosam; tas ir dievišķs instruments, kas palīdz Skolotājam Likuma Izlabošanas procesā. Reiz, raidot taisnas domas, es ieraudzīju, ka vecā Visuma pamati sadalās. Tajā brīdi es aizvēru acis un ieraudzīju, kā balta gaisma spīd augšup līdz pat debesīm. Es sajutu, ka mans visums ir tīrs, un viss ļaunums saira, pirms vēl tas bija man pietuvojies. Tanī pat laikā veco spēku lietas vai nu asimilējās ar Likumu, vai arī Likums tos izlaboja.

Es ceru, ka visi praktizētāji, arī jaunie praktizētāji, tādi kā es, spēs iznīcināt savas cilvēciskās pieķeršanās un ies taisni sevis pilnveidošanā. Šī ir mana personiskā pieredze; labprāt uzklausīšu komentārus.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a36452-article.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.