43 valdībām pirms 20. jūlija iesniegts jauns vainīgo saraksts

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

2023. gada 20. jūlijā aprit 24 gadi, kopš Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) sāka apspiest Faluņgun. Faluņgun praktizētāji 43 valstīs nesen iesniedza savu valstu valdībām vēl vienu vainīgo personu sarakstu, mudinot savas valdības saukt šīs personas pie atbildības par Faluņgun vajāšanu Ķīnā. Praktizētāji lūdza aizliegt vainīgajiem un viņu ģimenes locekļiem ieceļot valstī un iesaldēt viņu aktīvus ārvalstīs.

Šīs 43 valstis ir:

* "Piecu acu" alianses valstis, proti, Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Apvienotā Karaliste, Austrālija un Jaunzēlande;

* visas 27 Eiropas Savienības valstis, tostarp Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija;

* 11 Āzijas, Eiropas un Amerikas valstis, tostarp Čīle, Dienvidkoreja, Dominika, Indonēzija, Izraēla, Japāna, Kolumbija, Lihtenšteina, Meksika, Norvēģija un Šveice. Lietuva šajā iniciatīvā piedalās pirmo reizi.

Visi jaunākajā sarakstā iekļautie vainīgie ir piedalījušies Faluņgun vajāšanā Ķīnā. Visa informācija par šo vainīgo noziedzīgajām darbībām tika apkopota, balstoties uz Minghui.org ziņojumiem. ASV Valsts departamenta amatpersonas pirms vairākiem gadiem paziņoja, ka Faluņgun praktizētāju agrāk sniegtā informācija ir pārliecinoša un ticama, un tās atspoguļojums kalpo par paraugu citām organizācijām. ASV valdības publicētajos ikgadējos cilvēktiesību ziņojumos un ikgadējos Starptautiskos ziņojumos par reliģijas brīvību pasaulē tiek citēta Minghui.org statistika (tostarp vajāšanu izraisīto nāves gadījumu skaits un notiesāto un apcietināto praktizētāju skaits), kā arī informācija par atsevišķiem vajāšanu gadījumiem.

Līdzīgi kā iepriekš iesniegtajos sarakstos, arī jaunajā vainīgo sarakstā ir iekļautas ĶKP amatpersonas dažādos valdības līmeņos un dažādu profesiju pārstāvji no dažādiem reģioniem, kuriem bijušas dažādas lomas apspiešanā. Zemāk sniegti daži piemēri.

* Faņs Ļuibins ( 范履冰): Ķīnas Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes biroja direktors, bijušais Centrālās tiesu milicijas akadēmijas (Nacionālās juristu akadēmijas) partijas komitejas sekretārs, bijušais Tieslietu ministrijas Pētniecības biroja direktors un žurnāla Zhongguo sifa [Ķīnas tieslietas] prezidents.

* Li Žuliņs ( 李如林): Ķīnas Pretkorupcijas tiesību asociācijas direktors, bijušais Augstākās tautas prokuratūras ģenerālprokurora vietnieks, bijušais ĶKP Vadošās grupas loceklis un Augstākās tautas prokuratūras Politiskā departamenta direktors, bijušais Ķīnas Tieslietu ministrijas "Pāraudzināšanas ar darbu biroja" direktors.

* Liu Dzjaji ( 刘家 义): Ķīnas Tautas politiskās konsultatīvās konferences 14. Nacionālās komitejas Pastāvīgās komitejas loceklis un Priekšlikumu komitejas direktors, bijušais ĶKP Šaņdunas provinces komitejas sekretārs.

* Je Haņbins ( 叶寒冰): Sičuaņas provinces vicegubernators, provinces Sabiedriskās drošības pārvaldes direktors, partijas komitejas sekretārs, provinces partijas komitejas Politiski-juridisko lietu komitejas sekretāra vietnieks, bijušais Džedzjanas provinces Sabiedriskās drošības nodaļas direktora vietnieks, bijušais Handžou pašvaldības Juridiskās komitejas sekretāra vietnieks un bijušais partijas komitejas sekretārs, Handžou pašvaldības Sabiedriskās drošības pārvaldes direktors un galvenais inspektors.

* Li Čenliņs ( 李成林): Šaņsji provinces valdības gubernatora vietnieks, Šaņsji provinces ĶKP komitejas Politiski-juridisko lietu komitejas sekretāra vietnieks, ĶKP komitejas sekretārs un Šaņsji provinces Sabiedriskās drošības nodaļas direktors, bijušais ĶKP vadošās grupas sekretārs un Liaoninas provinces prokuratūras galvenais prokurors, bijušais Liaoninas provinces ĶKP komitejas Politiski-juridisko lietu komitejas loceklis, bijušais ĶKP vadošās grupas sekretāra vietnieks un Dzjiliņas provinces Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks.

* Jou Cjuaņžuns (游劝荣): Hubejas provinces Augstākās tiesas partijas vadošās grupas sekretārs un Hubejas provinces Augstākās tiesas viceprezidents, priekšsēdētāja amata pienākumu izpildītājs un priekšsēdētājs. Hubejas provinces partijas komitejas Politiski-juridisko lietu komitejas loceklis, bijušais Hunaņas provinces prokuratūras virsprokurors un partijas sekretārs, bijušais Hunaņas provinces partijas komitejas Politiski-juridisko lietu komitejas sekretāra vietnieks.

* Džans Ji (张毅): Hainaņas provinces prokuratūras partijas vadošās grupas sekretārs un Hainaņas provinces prokuratūras galvenais prokurors, provinces partijas komitejas Politiski-juridisko lietu komitejas sekretāra vietnieks, bijušais partijas komitejas sekretārs un Dzjiliņas provinces Tieslietu departamenta ģenerāldirektors, bijušais Dzjiliņas provinces Ieslodzījuma vietu pārvaldes pirmais politiskais komisārs, bijušais partijas komitejas izpildsekretāra vietnieks un Tieslietu ministrijas Disciplinārās komitejas sekretārs, bijušais Tieslietu ministrijas Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks.

* Taņs Dzuņhua ( 谭尊华): Heilundzjanas Ieslodzījuma vietu pārvaldes pirmā līmeņa inspektors, bijušais Heilundzjanas provinces Tieslietu departamenta partijas komitejas loceklis, partijas sekretāra vietnieks un Heilundzjanas provinces Ieslodzījuma vietu pārvaldes biroja direktors.

* Ji Dzjaņmiņs (伊建民): Heilundzjanas provinces Tieslietu departamenta partijas komitejas loceklis, partijas komitejas sekretārs un Heilundzjanas provinces Ieslodzījuma vietu pārvaldes direktors.

* Li Jiluns (李义龙): Vuhaņas pašvaldības partijas komitejas sekretāra vietnieks, Vuhaņas Politiski-juridisko lietu komitejas sekretārs, bijušais Vuhaņas pašvaldības partijas komitejas pastāvīgās komitejas loceklis, bijušais Vuhaņas pilsētas ĶKP komitejas Politiski-juridisko lietu komitejas sekretāra vietnieks, Vuhaņas pašvaldības Sabiedriskās drošības pārvaldes partijas sekretārs un direktors, bijušais Hubejas provinces Sabiedriskās drošības nodaļas direktora vietnieks un Hubejas provinces Sabiedriskās drošības nodaļas Politiskā departamenta direktors, bijušais Hubejas provinces Edžou pašvaldības komitejas pastāvīgās komitejas loceklis, bijušais Edžou pašvaldības ĶKP komitejas Politiski-juridisko lietu komitejas sekretārs, un bijušais Hubejas provinces Edžou pašvaldības Sabiedriskās drošības pārvaldes direktors.

* Sjue Čanji ( 薛长义): Henaņas provinces prokuratūras partijas vadošās grupas loceklis, galvenā prokurora vietnieks, Prokuratūras komitejas loceklis, Henaņas provinces prokuratūras vecākais prokurors, bijušais Henaņas provinces Naņjanas pilsētas prokuratūras galvenais prokurors.

* Li Cjans ( 李强): Sičuaņas provinces Gaņdzi prefektūras gubernatora vietnieks, Gaņdzi Sabiedriskās drošības pārvaldes partijas sekretārs un galvenais inspektors, Gaņdzi prefektūras partijas komitejas Politiski-juridisko lietu komitejas sekretāra vietnieks un bijušais Sičuaņas provinces Sabiedriskās drošības nodaļas Iekšējās drošības grupas vadītājs.

* Duns Kaide ( 董开德): Šeņjanas Politiski-juridisko lietu sekretāra vietnieks administratīvajos jautājumos, bijušais Šeņjanas pašvaldības Tieslietu biroja direktors un Šeņjanas Ieslodzījuma vietu administrācijas direktors.

* Tiaņs Dži ( 田志): Šeņjanas pilsētas Dunlinas cietuma priekšnieks un bijušais Šeņjanas pilsētas Džanši narkoloģiskās rehabilitācijas centra direktors.

* Cjiņs Kepins ( 秦克平): Sičuaņas provinces Dzjadžou cietuma priekšnieks un politiskais komisārs.

* Luo Dzjantao ( 骆江涛): Sičuaņas provinces Dzjadžou cietuma Politiskās nodaļas direktors un bijušais Dzjadžou cietuma Izglītības reformu nodaļas vadītājs.

* Šao Lins ( 邵凌): Sičuaņas provinces Dzjadžou cietuma Izglītības reformu nodaļas vadītājs.

Šajā rakstā netiek minētas vidējā un zemākā līmeņa amatpersonas, kas iekļautas vainīgo sarakstā.

ASV Valsts departaments un Valsts kases departaments ir atbildīgi par sankciju pārskatīšanu un īstenošanu pret cilvēktiesību pārkāpējiem. Katru gadu šīs divas institūcijas rīko vienu vai divas tikšanās ar attiecīgajām reliģiskajām grupām un cilvēktiesību organizācijām, lai dalītos ar jaunāko informāciju par stratēģiju un darba gaitu. Faluņgun praktizētāji šajās tikšanās ir piedalījušies katru reizi. Šīs divas institūcijas arī lūdz atsauksmes no dažādām organizācijām un atbild uz jautājumiem.

Šī gada februārī notikušajā sanāksmē ASV valdības amatpersonas pateicās nevalstiskajām organizācijām par to, ka tās ziņo par vainīgajiem. Viņi pauda pārliecību, ka ASV valdības un citu organizāciju sadarbība vainīgo sodīšanā ir unikāla un efektīva. Viņi arī apgalvoja, ka šādas sankcijas ir galvenais ASV valdības instruments, lai ierobežotu cilvēktiesību pārkāpumus ārvalstīs. Turklāt pret cilvēktiesību pārkāpējiem var vērsties ar vairākiem likumiem.

Tā kā dažādu valstu valdības ir guvušas dziļāku izpratni par ĶKP noziegumiem, tās ir pievērsušas lielāku uzmanību ĶKP amatpersonām un ĶKP atbalstītājiem, vienlaikus tiesiskā ceļā vēršoties pret tiem.

Piemēram, ASV Tieslietu departaments šā gada aprīlī arestēja divus ĶKP aģentus, apsūdzot par to, ka viņi saskaņā ar ĶKP rīkojumiem vajā Faluņgun praktizētājus un disidentus ASV. Tas ietver dalību ĶKP Sabiedriskās drošības ministrijas uzsāktajās starptautiskajās represijās un pret Faluņgun vērstu rakstu publicēšanu laikrakstos. Maijā Losandželosā ASV Tieslietu departaments arestēja divus kopienas līderus, apsūdzot viņus par ASV valdības amatpersonu uzpirkšanu, tai pat laikā darbojoties kā nereģistrētiem ĶKP aģentiem. Šīs divas personas tika apsūdzētas arī par piedalīšanos noziegumos pret Faluņgun praktizētājiem ASV, ko tās izdarījušas saskaņā ar ĶKP rīkojumiem.

Faluņgun praktizētāju vajāšana jebkādā veidā ir nelikumīga, un vainīgie tiks saukti pie atbildības. Šeit mēs brīdinām vainīgos neriskēt, jo tas ir tikai laika jautājums, kad viņi tiks iekļauti demokrātisko valstu sankciju sarakstā. Turpmāka iesaistīšanās Faluņgun vajāšanā liegs šīm personām un viņu ģimenēm iespēju ceļot, studēt, veikt uzņēmējdarbību vai apmesties uz dzīvi šajās valstīs. Tiem, kas nav piedalījušies vajāšanās, vajadzētu no tām izvairīties, savukārt tiem, kas tajās iesaistījušies, vajadzētu atlīdzināt zaudējumus, ko viņi nodarījuši Faluņgun praktizētājiem.

Cīņā starp labo un ļauno, katrs cilvēks saskaras ar savas sirdsapziņas pārbaudījumu, un viņa izvēle noteiks viņa nākotni. Vainīgajiem, tostarp tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem, prokuroriem, tiesnešiem un ieslodzījuma vietu uzraugiem, ir pienākums aizsargāt un uzturēt taisnīgumu attiecībā uz nevainīgajiem. Tomēr saskaņā ar "ofisa 610" norādījumiem viņi ir īstenojuši vajāšanas politiku, lai kaitētu nevainīgiem Ķīnas pilsoņiem. Pienākot dienai, kad ĶKP tiks saukta pie atbildības par noziegumiem pret Faluņgun praktizētājiem, arī viņi tiks saukti pie atbildības.


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/16/210326.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.