Pieredzes, ko guvu, skaidrojot patiesību britu politiķiem

Pieredze, kas tika nolasīta 2018. gada Eiropas Faluņ Dafa pilnveidošanās pieredzes apmaiņas konferencē Prāgā
 

Sveicināti, Skolotāj! Sveicināti, draugi praktizētāji!

ĶKP vajā Faluņgun un izmanto savus plašsaziņas līdzekļus un ārvalstu institūcijas, lai uzbruktu praktizētājiem un iznīcinātu šo praksi. Daudzas Rietumu valdības ir ĶKP melu apžilbinātas. Es patiešām gribēju atrast veidu, kā palīdzēt britu politiķiem saprast patiesību par Dafa. Tā kā mana prasme rakstīt angļu valodā bija ierobežota, es nezināju, kā sākt šo projektu. Tajā laikā Lielbritānijas praktizētāji sapulcējās kopā, lai izveidotu darba grupu, kuras mērķis būtu patiesības skaidrošana britu politiķiem. Lielākā daļa no darba grupas bija Rietumu praktizētāji. Viņu rakstītās vēstules politiķiem man daudz palīdzēja. Katru reizi pēc liela pasākuma es zināju, ka vēstules nokļūšana tieši politiķu rokās patiešām palīdz viņiem saprast patiesību. Tajā laikā man bija ierobežota izpratne par Skolotāja Likumu un es tikai nojautu, ka patiesības skaidrošanas nolūks ir ļaut viņiem uzzināt patiesību par ĶKP izvērstajām vajāšanām.

Dažādas mentalitātes rada atšķirīgus rezultātus.

Pēdējais parlamenta loceklis, pie kā es vērsos, bija sieviete. Katru reizi, kad devos pie viņas, es gribēju, lai viņa paraksta savu kolēģu deputātu ierosinājumu saistībā ar Faluņgun vajāšanu izbeigšanu, un cerēju, ka viņa uzrakstīs atbalsta vēstuli mūsu pasākumiem. Es nosūtīju viņai daudz informācijas par ĶKP izvērsto vajāšanu gan uz e-pastu, gan ar vēstuli papīra formātā. Taču katru reizi viņas atbilde bija ļoti birokrātiska bez jebkādas būtības. Tāpēc es izvairījos viņu apmeklēt, jo viņa varētu noraidīt manu lūgumu. Tā vietā sūtīju viņai e-pastus, lai saglabātu ar viņu kontaktu. Pieminot to draugam praktizētājam no citas Lielbritānijas puses, es pasūdzējos par savu deputāti, ka viņa it nemaz nerīkojas. Draugs praktizētājs man atgādināja, ka mūsu pienākums ir glābt cilvēkus. Parlamentāriete neko nedarīja, jo mēs viņai nepalīdzējām saprast patiesību. Mēs rīkojāmies nepareizi. Kā es varēju viņu vainot?

Vēlāk viņa zaudēja vēlēšanās. To dzirdot, es ļoti nožēloju, jo tā biju es, kam nebija izdevies pastāstīt viņai patiesību. Pārdomājot, to, ko esmu izdarījusi, sapratu, ka katru reizi, kad devos pie viņas, es nerīkojos viņas interesēs, bet gribēju, lai viņa kaut ko dara manā labā. Vai mans mērķis atšķīrās no parasta cilvēka mērķa? Praktizētāji visu dara citu vislabākajās interesēs, bez jebkāda cita nolūka. Izpratu, ka mana pieķeršanās vajāšanām noveda pie šādas neveiksmes.

2012. gadā DAFOH uzsāka parakstu vākšanu ANO augstākajām amatpersonām cilvēktiesību jautājumos, aicinot izbeigt orgānu piespiedu izņemšanu Faluņgun praktizētājiem Ķīnā. Skotijai ir sava valdība, un Skotijas Parlamenta deputāti dzīvo savos vēlēšanu apgabalos. Kādā oktobra vakarā es paņēmu dokumentu kopijas, lai dotos pie sava pārstāvja parlamentā. Smidzināja smalks lietus, bija auksts, taču nekas nespēja novērst manu uzmanību. Es tikai gribēju, lai mans deputāts uzzinātu patiesību. Man par pārsteigumu, pēc visa tā, ko es pastāstīju, viņš tūlīt pat nosodīja orgānu piespiedu izņemšanu kā ārkārtīgi apkaunojošu. Viņš parakstīja petīciju un teica, ka ir gatavs uzsākt Skotijas Parlamentā kustību saistībā ar orgānu piespiedu izņemšanu.

5. novembrī parlamentā tika uzsākta šī kustība. Gadu pēc tam, ar Lielbritānijas un citu valstu praktizētāju atbalstu un palīdzību, viņš novadīja vairākus seminārus Skotijas valdībai, uzaicināja DAFOH, starptautiskos izmeklētājus un akadēmisko aprindu pārstāvjus, lai runātu par peļņas nolūkos piekopto orgānu piespiedu izņemšanu Faluņgun praktizētājiem un citiem pārliecības dēļ ieslodzītajiem Ķīnā. Klausītāju vidū bija Skotijas Parlamenta locekļi un viņu palīgi, ētikas profesori no universitātēm un studenti no trim Skotijas universitātēm, kuri pārstāvēja Amnesty International. Lai gan seminārus neapmeklēja pārāk daudz cilvēku, daži vietējie praktizētāji un praktizētāji no citām Lielbritānijas vietām nosūtīja Skotijas politiķiem, akadēmiķiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem lielu informācijas apjomu. Tolaik mēs neparedzējām, kādu efektu radīs šī rīcība.

2016. gada oktobrī pie ēkas, kur notika Skotijas Nacionālās partijas ikgadējā sanāksme, daži praktizētāji no Glāzgovas vāca parakstus pret ĶKP veikto orgānu izņemšanu dzīviem Faluņgun praktizētājiem. Šajā pasākumā mēs tikāmies ar daudziem Skotijas un Eiropas Parlamenta deputātiem. Šie politiķi nevilcinājās parakstīt un atbalstīt petīciju pret orgānu piespiedu izņemšanu. Viņi mums arī pastāstīja, ka no sava partijas biedra – mana pārstāvja parlamentā – ir uzzinājuši par ĶKP ļaunajiem darbiem, bet daži Skotijas Parlamenta locekļi jau zināja par šo jautājumu no viņu vēlētāju vēstulēm.

Skolotājs mūs māca, ka "viss, ko dara Dafa sekotāji, viss, ko [viņi] saka, skaidrojot patieso stāvokli, izraisīs plašu patiesības izplatību cilvēku sabiedrībā, veidos starp cilvēkiem savstarpējās apmaiņas vidi. Tādējādi tādos apstākļos apspriešana starp cilvēkiem arī var novest pie tā, ka tās dzīves saņem glābiņu, un tas notiek netiešā veidā." (Likuma izklāsts 2004. gada starptautiskajā Fa konferencē Ņujorkā)

Šie divi patiesības stāstīšanas piemēri manam pārstāvim parlamentā un Skotijas parlamenta locekļiem ļāva man dziļi apzināties Skolotāja izklāstīto principu par visa sasniegšanu bez tiekšanās. Atsauksmes no dažiem Skotijas parlamenta locekļiem lika man saprast, ka tad, kad cilvēks zina patiesību, viņš kļūst par dzīvu plašsaziņas līdzekli un var spēlēt aktīvu lomu patiesības izplatīšanā.

Kāda nozīme ir patiesības stāstīšanai?

Pēc sarunas ar savu pārstāvi parlamentā es sāku domāt par to, kas ir vissvarīgākais moments, stāstot patiesību cilvēkiem. Sarunas laikā viņš man teica: "Es zinu, kāpēc ĶKP vajā Faluņgun. Kad tik daudz cilvēku praktizē Faluņgun – katra valdība baidītos."

Mans dievs! Viņš joprojām nesaprata, kas ir Faluņgun, un kāpēc ĶKP tik ļoti baidās no Faluņgun. Kas šeit ir par problēmu? Es nomierinājos un domāju par to. Komunicējot ar politiķiem, es runāju tikai par nežēlīgo vajāšanu un orgānu izņemšanu dzīviem cilvēkiem. Tomēr es nebiju likusi viņiem saprast, kas ir Faluņgun. Saskaroties ar psiholoģisku un fizisku vajāšanu, Faluņgun praktizētāji neatsakās no ticības Īstenībai, Labestībai un Pacietībai. Sarunās šī fundamentālā patiesība tika ignorēta. Ilgi pārdomāju un arī apspriedos ar draugiem praktizētājiem. Pēc pastiprinātas Likuma mācīšanās mana izpratne par Likumu pakāpeniski padziļinājās. Es sapratu, ka Visuma īpašība "Īstenība Labestība Pacietība" šajā Visumā veido it visu. "Īstenība Labestība Pacietība" ir universāla vērtība. Faluņgun pamatnostādne ir sekot šim principam.

Palīdzot politiķiem vairāk iepazīt Faluņ Dafa skaistumu, attiecīgi tiek atmaskota ĶKP ļaunā daba. Ja es runātu tikai par masu slepkavībām, spīdzināšanu, orgānu izņemšanu, tad nebūtu nekādas atšķirības starp to, ko daru es, un to, ko dara cilvēktiesību aizstāvji. Cilvēktiesību aizstāvju pamatuzdevums ir panākt taisnīgumu. Bet mūsu sākumpunkts ir atšķirīgs. Mūsu mērķis ir atmodināt šo politiķu sirdsapziņu un palīdzēt viņiem saprast šīs vajāšanas būtību. Vajāšanas mērķis ir saistīts ne tikai ar Ķīnu, bet arī ar pasaules iznīcināšanu. Savā kanonā "Par Dafa" (Luņjui) Skolotājs mūs māca: "Ja cilvēce spēs izrādīt pienācīgu godbijību un cieņu Dafa izpausmēm šajā pasaulē, tas nesīs cilvēkiem, nācijām vai valstīm svētību un godu." Man ir jānodod Dafa skaistums tā, lai viņi varētu sevi pozicionēt starp labo un ļauno. Tas, manuprāt, ir sākuma punkts patiesības skaidrošanai politiķiem.

2017. gada jūlijā draugi praktizētāji sagatavoja vēstuli, lai aicinātu deputātus paust atbalstu mūsu pasākumiem. Iepriekšējā vakarā, pirms tikšanās ar savu pārstāvi parlamentā, es nomierinājos un domāju: Kāds ir manas vizītes mērķis? Tikai, lai pārliecinātu viņu uzrakstīt mums atbalsta vēstuli? Nē! Runāšu ar viņu tikai par ĶKP īstenoto orgānu izņemšanu dzīviem cilvēkiem? Nē. Viņš jau daudz zina par to, vai nu no cita mana pārstāvja parlamentā, vai no semināra, vai no manām e-pasta vēstulēm. Es atcerējos, ka daudzreiz Parlamenta deputāti apšaubīja draugu praktizētāju stāstīto par ĶKP īstenoto orgānu izņemšanu dzīviem cilvēkiem. Es sapratu, ka daudzi deputāti neuzdrošinājās ticēt šim nežēlīgajam faktam. Šoreiz, lai palīdzētu deputātam skaidri ieraudzīt ĶKP patieso dabu, nolēmu pastāstīt savu personīgo pieredzi. Esmu dzimusi Ķīnā 1952. gadā un piedzīvoju šausmīgo Kultūras revolūciju. Biju pieredzējusi ĶKP radītās traģēdijas un dzirdējusi stāstus par tām. Pat tad, kad man bija tikai 14 gadi, es biju spiesta tajā piedalīties. Mani klasesbiedri un es bijām spiesti cīnīties, apvainot un pazemot savus skolotājus. Tā bija valsts mēroga teroristu kustība. Daži bērni izmantoja savas siksnas un sita savas skolas skolotājus līdz nāvei, un ĶKP plašsaziņas līdzekļi šādu rīcību pat apsveica. Šī pamatinformācija bija jāizstāsta, un deputātiem tā ir jāzina. Tikai apzinoties šo kontekstu, viņš varētu saprast, kāpēc Faluņgun Ķīnā kļuva tik populārs.

Ar skaidru prātu es šo pamatinformāciju izstāstīju viņam. Tikšanās laikā ar savu parlamenta deputātu un vienu no viņa palīgiem es pastāstīju, kā ĶKP nonāvēja nevainīgus cilvēkus, kā ĶKP izraisīja naidu starp cilvēkiem un panāca to, ka visi ir viens otram ienaidnieki. Es pastāstīju, ko piedzīvoja mana ģimene Kultūras revolūcijas laikā un kāpēc Faluņgun un tā Īstenības, Labestības, Pacietības principi Ķīnā kļuva tik ļoti populāri. Izmantojot savu personīgo pieredzi kā piemēru, es stāstīju par Faluņgun brīnumaino ietekmi un fiziskajām un garīgajām izmaiņām, kas rodas, ievērojot šos principus. Telpā iestājās klusums, viņi klausījās manī ļoti uzmanīgi, un es pamanīju, ka parlamenta loceklis laiku pa laikam kaut ko pieraksta.
Runājot par skaistumu, ko Dafa nesa ķīniešu tautai, es sāku stāstīt par to, kāpēc ĶKP baidās no Faluņgun praktizētājiem, kas vēlas būt labi cilvēki, un kāpēc mēģina tos fiziski un garīgi iznīcināt.

Beigās es viņiem teicu, ka līdz šim mēs neesam dzirdējuši nevienu gadījumu no kontinentālās Ķīnas, kad vajātie Faluņgun praktizētāji būtu atriebušies saviem pāridarītājiem. "Tas bija "Īstenības Labestības Pacietības "spēks, " es teicu viņiem no visas sirds.

Pirms šīs tikšanās biju iedevusi deputāta palīgiem filmu "Brīva Ķīna: Drosme noticēt". Es cerēju, ka viņi spēs pilnībā izprast patiesību par Faluņgun un patiesību par vajāšanu.

Dažas dienas vēlāk es saņēmu e-pastu no sava deputāta, kurš teica, ka viņš ir iesniedzis priekšlikumu Nr. 173: "Faluņgun prakse un kampaņa pret orgānu izņemšanu".

Manās vai citu interesēs?

Es mēdzu nosūtīt savam pārstāvim parlamentā informāciju, neizlaižot nevienu ĶKP izvērstās Faluņgun vajāšanas gadījumu. Viena no manām radiniecēm bija viņa brīvprātīgā palīdze, un viņa man pastāstīja, to, kas viņai šķita interesants. Vienu dienu mans pārstāvis parlamentā viņai teica: "Manā e-pasta iesūtnē šodien ir astoņas vēstules. Sešas no tām ir no Juijujas." Es zināju, ka tas bija Skolotājs, kas man atgādina: darot kaut ko, mums jāapsver, vai tas ir pieņemams citiem cilvēkiem. Pretējā gadījumā tas nedarbosies.

Kopš tā laika es baidījos sazināties ar savu pārstāvi parlamentā. Šogad mūsu darba grupa, kuras mērķis bija uzrunāt politiķus, sagatavoja vēstuli ķīniešu draugiem praktizētājiem, lai viņi to nosūtītu saviem pārstāvjiem parlamentā. Vēstules mērķis bija mudināt deputātus uzrakstīt atbalsta vēstules mūsu 20. jūlija pasākumiem, ko rīkosim, lai pieminētu vajāšanu 19. gadadienu. Es nosūtīju vēstuli savam deputātam un pajautāju, vai man vajadzētu nosūtīt tās kopiju savam pārstāvim Skotijas parlamentā. Kāpēc es vilcinājos? Tāpēc, ka baidījos tikt noraidīta un zaudēt seju. Meklējot dziļāku iemeslu, es tikai rūpējos par savu dzīvi, nevis par viņa dzīvi. Acīmredzot manu baiļu sakne bija egoisms. Tas ir, es joprojām domāju un daru lietas, pamatojoties uz veco Visuma likumu. Nekas jau nebija nepareizi ar vēstuļu rakstīšanu un patiesības stāstīšanu politiķiem. Nepareizi bija tas, ka es nestāstīju patiesību pietiekoši gudri, lai viņi to varētu pieņemt. Mans sākumpunkts bija priekš sevis un tas bija savtīgi.

Skolotājs mūs māca, ka "Ļoti daudzas dzīves ir atnākušas no augstiem līmeņiem. Mums tās ir jāizglābj. Viņi pārstāv vecā Visuma dzīvības, kuras tiks atsijātas. Tās ir jāizglābj. Ja mēs tās izglābsim, tad dzīves, kuras viņi pārstāv, arī tiks izglābtas." (Likuma izklāsts Vašingtonā Kolumbijas apgabalā 2018. gadā) Es sapratu, ka man jādod iespēja savam pārstāvim parlamentā izlasīt šo vēstuli, un jādod viņam iespēja sevi pozicionēt. Kas attiecas uz to, uzrakstīs viņš atbalsta vēstuli vai nē, tam nav nozīmes. Būtiski bija palīdzēt viņam ieraudzīt Dafa skaistumu un ĶKP ļauno dabu. Pamatojoties uz skaidru izpratni par Likumu, es nosūtīju viņam e-pasta vēstuli.

Viņš atbildēja uz manu vēstuli un pievienoja savu atbalsta vēstuli. Vēstulē viņš pauda apbrīnu par sava vēlēšanu apgabala Faluņgun praktizētāju godīgumu un uzticību savai lietai, kā arī pieminēja Īstenību, Labestību, Pacietību. Viņš rakstīja: "Es ceru, ka mani vēlētāji – Faluņgun praktizētāji, kā arī visi Faluņgun praktizētāji no Skotijas un visas pasaules, gūs panākumus 19 gadus ilgajā kampaņā pret apcietināšanu, ieslodzīšanu, spīdzināšanu un nogalināšanu."

Lasot šo e-pastu, mana sirds bija aizkustināta. Mani aizkustināja tas, ka viņš sevi labi pozicionēja, un tas, ka Faluņgun praktizētāji visā pasaulē turpina neatlaidīgi palīdzēt Likuma izlabošanā un dzīvo būtņu glābšanā. Es zināju, ka viens draugs praktizētājs kopā ar jaunu praktizētāju tikās ar manu deputātu, lai skaidrotu viņam patiesību. Es pilnībā sapratu, ka patiesības skaidrošanas politiķiem procesā, mana pārstāvja Skotijas parlamentā un citu politiķu patiesības izpratne nekad nebija viena cilvēka centienu rezultāts, bet gan Dafa sekotāju kopīgo centienu rezultāts.

Pēdējos desmit vai vairāk gadus skaidrojot politiķiem patiesību, visu laiku ir parādījušās vilšanās, aizvainojums, bailes un prieks. Aiz visām šīm emocijām slēpās egoisms. Dafa sekotāju īstenotā cilvēku glābšana nav Dafa sekotāju sevis apliecināšana. Skaidrojot patiesību ar šādu netīru prātu, mēs nespēsim izglābt nevienu dzīvu būtni, jo negatīvie elementi bloķēs mūsu ceļu. Skolotājs mums māca: "Agrāk, kad es stāstīju par izpratni, es atklāju Debesu noslēpumu, kuru neviens nebija atklājis: Pilnveidošanās ir atkarīga no sevis, bet Gun no Skolotāja. Tūkstošiem gadu cilvēki ir domājuši, ka viņi paši ir pilnveidojušies un paaugstinājušies. Patiesībā, pilnveidojoties jūs [paši] neko nevarat sasniegt. Ja tev nav skolotāja, kas rūpējas par tevi, nekas nevar tikt atrisināts. Tas ir, patiesās problēmas atrisina jūsu Skolotājs, tās atrisina faktori, kas stāv aiz Fa. Jūsu pašu izpratne nozīmē tikai to, ka, pārvarot grūtības pilnveidošanās procesā, jūs turpināt pilnveidoties. Tas ir tas, ko mēs domājam ar "jūsu pašu izpratni". Kas attiecas uz patiesu izpratni par kādu no principiem, ja šis Fa neļaus tev to izprast, tu nespēsi to izprast, lai kā arī censtos. Tātad jums ir jāizpilda viens nosacījums: jums ir patiesi jāpraktizē pilnveidošanās." (Likuma izklāsts Fa konferencē Eiropā, 1998. gads)

Pēdējos desmit gadus skaidrojot politiķiem patiesību, es sapratu, ka man vienmēr jāatgādina sev, ka esmu praktizētāja. Kā praktizētājai, man ir labi jāmācās Likums un jāizmanto Likuma principi, lai novērtētu un risinātu lietas. Tajā pašā laikā man ir patiesi jāpilnveidojas, lai izrautu pieķeršanās, kas stāv aiz emocijām. Mana prakse saka man, ka tad, kad es domāju un risinu jautājums kā praktizētāja, Skolotājs klusi dos man zaļo gaismu.

Lielbritānijā joprojām ir daudzi politiķi, kuri nezina, kas ir Faluņ Dafa, kāpēc Faluņ Dafa praktizētāji pretojas vajāšanai, un iespējamo apdraudējumu, ko pasaulei rada ĶKP ideoloģija. Mani britu draugi praktizētāji pakāpeniski atzīst, ka nepieciešams pastāvīgi stāstīt patiesību saviem pārstāvjiem parlamentā.

Es pateicos Skolotājam par Viņa mērķi izglābt visas būtnes. Paldies jums, mani draugi praktizētāji šajā valstī, par jūsu pūlēm un uzticību Likuma izlabošanai, piedaloties dažādos projektos. Strādāsim kopā mūsu pilnveidošanās ceļā un centīgi glābsim cilvēkus. Nepieļausim, ka kāda dzīve izpaliek no mūsu paradīzes. Piepildīsim mūsu Skolotāja cerības.

Paldies, Jums, Skolotāj! Paldies, Jums, draugi praktizētāji!


Avots: My Experiences of Clarifying the Truth to British Politicians


Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.