Četri iemesli, kāpēc ķīniešu valodu ir vieglāk apgūt, nekā jūs domājat

Kad cilvēki dzird par ķīniešu valodu, parasti viņus atbaida rakstīšanas sistēma, jo šķiet, ka ir nepieciešams zināt desmitiem tūkstošu unikālu rakstzīmju.

Taču patiesībā ķīniešu rakstība nav tik biedējoša, kā izskatās, un ķīniešu valodas apgūšana nav pārāk liels izaicinājums, par kādu tas tiek uzskatīts.

1. Faktiski nav jāizmanto pārāk daudzas rakstu zīmes

Ķīniešu valodas kritiķi pirmkārt sūdzas par pārāk daudzajām rakstzīmēm. Tam ir jābūt briesmīgi – iegaumēt tūkstošiem pilnīgi dažādu simbolu, kamēr, piemēram, latviešu valodā ir tikai 33 burti!

Šīs grūtības ir pārspīlētas. Nopietni runājot, ķīniešu valodā ir vairāk nekā 50 000 rakstzīmju, taču lielākā daļa no tām ir biežāk izmantoto hieroglifu variācijas. Pārējos mūsdienās vienkārši vairs neizmanto. No 5 000 vai nedaudz vairāk rakstzīmēm, kuras faktiski tiek izmantotas, tikai apmēram pusi var uzskatīt par plaši izplatītām.

Foto: LIU JIN/AFP/Getty Images.

Vēl viena izplatīta parādība – ķīniešu rakstzīmju salīdzināšana ar fonētisko alfabētu. Patiesībā tos nemaz nevar salīdzināt. Tieši tāpat kā latviešu vārdus veido burti, katru ķīniešu rakstzīmi veido līnijas vai līniju kombinācijas, – tā saucamie radikāļi, jeb atslēgas.

Ir pāris desmiti dažādu līniju un ap 200 radikāļu, kam ir tāda pati loma kā piedēkļiem un priedēkļiem latviešu valodā. Daži radikāļi var būt arī kā atsevišķas rakstu zīmes. Students, kurš pārzina šīs līnijas un radikāļus, redz nevis 5 000 sarežģītu simbolu, bet gan savstarpēji saistītu vārdu grupu.

Līnijas, kas veido ķīniešu rakstzīmes. Foto: Public Domain.

2. Ķīniešu leksika ir intuitīva

Ārvalstu studentiem par laimi, ķīniešu vārdnīca šķiet pārsteidzoši loģiska un vairumā gadījumu sistemātiski sakārtota. Tieši tāpat kā līnijas un radikāļi veido rakstzīmes, tāpat rakstzīmes, kas apzīmē pamatjēdzienus, vai kas ir ar vienkāršu nozīmi, tālāk tiek secīgi izmantotas, lai veidotu sarežģītākus, tehniskākus vai abstraktākus jēdzienus.

Piemēram, vārds "ledusskapis". Ķīniešu valodā to raksta ar diviem hieroglifiem 冰箱 – "ledus" un "kaste".

Citas kombinācijas atspoguļo ķīniešu valodas neatkārtojamo individualitāti. Frāze "identiski dvīņi" izklausās kā medicīnisks termins un sastāv no hieroglifiem "dubultais dzemdes embrijs", bet termins "dvīņu brālis un māsa" izklausās kā "drakona-fēniksa embrijs".

Daudzas atsevišķas ķīniešu rakstzīmes var kombinēt, radot vārdus ar dažādām smalkām niansēm, kuras citās valodās nav iespējams aprakstīt tikpat lakoniski. Vienā rakstzīmē var būt sarežģītas līniju kombinācijas, bet to vienmēr izrunā kā vienu zilbi.

Vārds 導 nozīmē "vadīt", bet kombinācijā ar citiem hieroglifiem tas nozīmē "novest [līdz rezultātam, panākumiem] un arī izraisīt vai radīt" (導致), "vest aiz sevis vai rādīt ceļu" (引導), "dot norādījumus vai izglītot" (教導), "vest [uz kādu mērķi]" (指導) un šo sarakstu vēl var turpināt.

3. Maz gramatikas noteikumu

Kamēr Eiropas valodās vārdi un rindkopas tiek skaidri nodalīti viens no otra, ķīniešu valodā rindas ir mazāk noteiktas un starp vārdiem gandrīz nekad nav atstarpes. Tāpat atšķirība starp dažādiem teikuma locekļiem – lietvārdiem, darbības vārdiem un īpašības vārdiem bieži vien ir neskaidra, jo daudzus terminus bez jebkādām izmaiņām var izmantot kā dažādus teikuma locekļus.

No četrām rakstzīmēm sastāvoša pilnīga frāze, kas ķīniešu valodā zināma kā čenjui (chengyu), balstās uz šo principu. Idiomas, puķainus izteicienus, rīmes un pat fabulas un vēsturiskos notikumus var izteikt četrās čenjui zilbēs.

Valodnieki ķīniešu valodu klasificē kā ļoti analītisku valodu, jo tajā vārda forma netiek mainīta atkarībā no dzimtes un laika, turklāt vārdi netiek locīti. Šādas detaļas tiek precizētas, pievienojot citas rakstzīmes. Ar to ķīniešu valoda atšķiras no valodām ar sarežģītu gramatiku, piemēram, vācu vai krievu valodas, kurās vienam darbības vārdam vai īpašības vārdam var būt daudzas formas vai locījumi.

Tam, kam angļu valoda ir dzimtā valoda, ķīniešu valodas sintakse būs pazīstama, jo tajā ir tāda pati vārdu secība: teikuma priekšmets – izteicējs – papildinātājs.

4. Lasīšana un rakstīšana ir ļoti efektīva

Angļu valodā tiek lietotas vairāk vai mazāk fonētiskas burtu kombinācijas, taču patiesībā mēs neizlasām katru burtu. Brīvi lasot, mēs redzam katru vārdu kā ķieģeli teikumā – tieši tāpat kā ķīnieši redz rakstzīmes.

Atšķirība ir tā, ka ķīniešu valodā ir tūkstošiem rakstzīmju, bet tikai daži simti skaņu, tā galvenokārt ir vizuālā valoda, kas īpaši piemērota lasīšanai un rakstīšanai. Vairāku tūkstošu gadu laikā un miljoniem kvadrātkilometru platībā ķīniešu un citu Āzijas tautu valodu izruna ir ievērojami mainījusies, bet rakstzīmes palikušas nemainīgas.

Tā kā ķīniešu valodā akcents tiek likts nevis uz skaņu, bet gan jēgu, tad, zinot rakstzīmes, iespējams lasīt, neizrunājot "galvā" skaņas, bet uzņemot informāciju tieši.

Tas pats princips attiecas arī uz rakstīšanu. Pilnīgi dažādām rakstu zīmēm bieži vien ir identiska izruna, un tādēļ ķīniešu valodā runājošajam vajag vairāk paskaidrojošo vārdu, lai teiktais būtu saprotams. Rakstībā tas viss ir lieki, un tā var būt ļoti lakoniska, jo vārdi atrodas acu priekšā.


Avots: https://www.theepochtimes.com/4-reasons-why-chinese-is-easier-than-you-think_1965137.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.