Šveice: trīsdesmit seši likumdevēji mudina ANO Augsto cilvēktiesību komisāru palīdzēt saukt pie atbildības bijušo Ķīnas diktatoru

Trīsdesmit seši Šveices likumdevēji kopīgi parakstīja Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstajam cilvēktiesību komisāram Zeidam Raad Al Huseinam adresētu vēstuli, kurā mudināja viņu palīdzēt virzīt uz priekšu Dzjan Dzemiņa nodošanu tiesai par tā lomu 17 gadus ilgajās, pret Faluņgun vērstajās vajāšanās.

Būdams toreizējais Ķīnas komunistiskās partijas vadītājs, Dzjan Dzemiņs 1999. gadā uzsāka Faluņgun vajāšanu un pats personīgi vadīja šo brutālo kampaņu. Kopš 2015. gada maija vairāk nekā 200 000 Faluņgun praktizētāju visā pasaulē ir iesnieguši Ķīnas Augstākajā tiesā prasības pieteikumus pret Dzjanu. Tajā pašā laikā vairāki miljoni cilvēku no dažādām valstīm un reģioniem, tostarp Ķīnas, ir parakstījuši petīciju, aicinot Ķīnas tiesu sistēmu izmeklēt Dzjana noziegumus.

Pirms vēstules parakstīšanas Ženēvas padomes loceklis Henrijs Rapazs atgādināja cilvēkiem, ka nedrīkst aizmirst par to, ka pasaule nepievērsa uzmanību nacistu noziegumiem tik ilgi, līdz vairāki miljoni ebreju zaudēja dzīvību. Viņš uzskata, ka ir pienācis laiks rīkoties, lai glābtu ķīniešu Faluņgun praktizētājus, kuri cieš no vēl nepieredzētiem cilvēktiesību pārkāpumiem.

Savā vēstulē tās autori pirmām kārtām izsaka atzinību pašreizējai pretkorupcijas kampaņai Ķīnā, kuras dēļ kritušas daudzas augsta ranga amatpersonas. Šveices likumdevēji pauda viedokli, ka šī kampaņa ir Ķīnas tiesību sistēmā notiekošo uzlabojumu pazīme.

Vēstulē atzīmēts, ka vajāšanas, kuras 1999. gadā uzsāka Dzjan Dzemiņs, ir ārkārtīgi nežēlīgas, it īpaši valsts sankcionētā piespiedu orgānu izņemšana Faluņgun praktizētājiem. Vēstulē Huseina kungs tiek informēts par to, ka daudzas organizācijas, tostarp ANO, Eiropas Parlaments un dažādas cilvēktiesību organizācijas, ir aicinājušas izbeigt šos orgānu izņemšanas noziegumus. Līdz šim šādus aicinājumus ir parakstījuši divi miljoni cilvēku.

Huseina kungs tiek aicināts mudināt Ķīnas prezidentu sākt tiesvedību pret Dzjanu un izmeklēt viņa noziegumus, ņemot vērā to, ka pret viņu ir iesniegts vairāk nekā 200 000 kriminālsūdzību.

Likumdevēji uzsvēra, ka visa pasaule vēro šī procesa attīstību un visi kļūst par tā lieciniekiem. Tāpēc viņi vēršas ar šo aicinājumu, lai vēsture kļūtu par liecinieku šodien veiktajiem pasākumiem, kuru mērķis ir apturēt šos noziegumus.

Pagājušā gada augustā desmit Šveices likumdevēji nosūtīja līdzīgu vēstuli personīgi Ķīnas prezidentam, kurā mudināja viņu virzīt uz priekšu tiesvedību pret Dzjanu.

Šogad uzrakstīto vēstuli parakstīja desmit parlamenta federālie deputāti, viens bijušais parlamenta loceklis, viens Ženēvas kantona Lielās padomes loceklis, viens bijušais Lielās padomes loceklis un 23 Ženēvas padomes locekļi.

Parlamenta locekļi: Daniel Brelat, Dominique De Buma, Balthasar Glättli, Beat Jans, Liliane Maury-Pasquier, Lisa Mazzone, Carlo Sommaruga, Francine John, Andrea Geissbühler, Giovanni Merlini.

Bijušais parlamenta loceklis: Ueli Leuenberger.

Ženēvas kantona Lielās padomes loceklis: Didier Berberat.

Bijušais Lielās padomes loceklis: David Hiler.

Ženēvas padomes locekļi: Mathias Buschbeck, Marc Falquet, Jean Luc Forni, Henry Rappaz, Jean-Charles Rielle, Eric Stauffer, Andre Pfeffer, Bernhard Riedweg, Thomas Bläsi, Christian Flury, Christian Grobet, Christian Zaugg, Daniele Magnin, Florian Gander, Francois Baertschi, Jean-François Girardet, Jean-Marie Voumard, Patrick Dimier, Patrick Lussi, Sandra Golay, Sarah Klopmann, Stephane Florey, Thomas Wenger.


Raksts franču valodā: http://fr.clearharmony.net/articles/a118827-Suisse-Trente-six-Legislateurs-exhortent-le-haut-commissaire-aux-droits-de-l%E2%80%99homme-des-Nations-Unies-a-aider-a-traduire-l%E2%80%99ancien-dictateur-chinois-en-justice.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.