Ņujorkas štata senatori proklamē Faluņ Dafa

Atzīmējot 17. Pasaules Faluņ Dafa dienu, 2016. gada maijā no Ņujorkas štata dažādu līmeņu valdības amatpersonām kopumā tika saņemtas 103 apsveikuma vēstules un proklamācijas, kurās pausta atzinība Faluņ Dafa principam „Īstenība Labestība Pacietība”, kā arī praksei, kas labvēlīgi ietekmējusi vairāk nekā 100 miljonus cilvēku visā pasaulē.

Līdztekus Ņujorkas štata Senāta Rezolūcijai Nr. 4090, kuras autors ir senators Džeks Martins un kurā 2016. gada 13. maijs tiek pasludināts par Faluņ Dafa dienu, štata senatori no 3., 4., 42. un 55. apgabaliem šim notikumam par godu izsūtīja apsveikuma vēstules un izdeva proklamācijas.

Štata senators no 3. apgabala Tomass D. Krouči un viņa apsveikuma vēstule.

Senators Tomass D. Krouči savā apsveikuma vēstulē raksta: „Šīs prakses vadošie principi – īstenība, labestība un pacietība – ir universālas cilvēciskas vērtības, kas vieno cilvēkus neatkarīgi no viņu kultūras, tautības, rases, dzimuma vai vecuma. Ņemot vērā, ka šobrīd mūsu pasaulē pārsvarā valda naidīguma un neiecietības gaisotne, ir īpaši svarīgi uz brīdi apstāties, lai padomātu par vērtībām un patiesībām, kas mūs vieno. Faluņ Dafa prakse un tās principi iedvesmo cilvēkus ik brīdi būt labiem, laipniem un uzmanīgiem pret citiem. Tie neapšaubāmi ir īstie vārdi, pēc kuriem dzīvē vadīties.”

Štata senators no 4. apgabala Filips M. Boils un viņa proklamācija.

Senators Filips M. Boils savā proklamācijā raksta: „Pēdējo divdesmit četru gadu laikā miljoniem cilvēku visā pasaulē ir iepazinuši populāro meditatīvo pilnveidošanās praksi Faluņ Dafa. Pazīstama arī kā Faluņgun, Faluņ Dafa ir mierpilna garīga prakse, kas sakņojas tradicionālajā ķīniešu kultūrā. Tā sastāv no meditācijas, vingrojumiem un filozofijas, kas balstīta uz tādām vērtībām kā īstenība, labestība un pacietība. Pateicoties šai praksei, cilvēki kļūst veselīgāki, laimīgāki un nesavtīgāki.”

Štata senatora no 42. apgabala Džona Dž. Bonasika proklamācija.

Senators Džons Dž. Bonasiks savā proklamācijā raksta: „Faluņ Dafa prakse ir vienkārša; tā sastāv galvenokārt no divām daļām — sevis pilnveidošanas saskaņā ar mācību un piecu plūstošu vingrojumu praktizēšanas...”

„Faluņ Dafa praktizētāji cenšas dzīvot saskaņā ar Īstenības, Labestības un Pacietības principiem, lai uzlabotu savu morālo stāju un tā rezultātā gūtu ievērojamu labumu veselībai; un...”

„Cilvēkiem Ķīnā Faluņ Dafa ir avots, kurā smelties spēku, sastopoties ar vajāšanu; lai gan savā dzimtenē prakse ir aizliegta, praktizētāji stingri turas pie savas garīgās pārliecības, riskējot nonākt ieslodzījumā vai saskarties ar ko vēl ļaunāku.”

Štata senators no 55. apgabala Ričs Funke un viņa proklamācija.

Senators Ričs Funke nedēļu no 9. līdz 16. maijam Ņujorkas štatā pasludināja par Faluņ Dafa nedēļu. Proklamācijā viņš raksta: „Faluņ Dafa (saukts arī par Faluņgun) ir augsta līmeņa apziņas-ķermeņa-gara pilnveidošanas prakse, kas sastāv no pieciem plūstošiem vingrojumu kompleksiem un mācības, kas balstīta uz Visuma īpašībām – Īstenību, Labestību un Pacietību...”

„Faluņ Dafa praktizētāji visā pasaulē un visā mūsu lielajā valstī ir veltījuši neskaitāmas stundas tam, lai savās kopienās organizētu bezmaksas meditāciju nodarbības, ķīniešu kultūras mūzikas un deju priekšnesumus un piedalītos vietējos sabiedriskajos pasākumos...”

„Faluņ Dafa praktizētāji aktīvi darbojas, lai miermīlīgā ceļā izbeigtu Faluņgun vajāšanu Ķīnā un uzlabotu pasaulē visblīvāk apdzīvotās valsts nākotni.”


Raksts itāļu valodā: http://it.clearharmony.net/articles/a115559-Stato-di-New-York-I-senatori-emanano-dei-proclami-di-elogio-per-la-Falun-Dafa.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.