Cilvēktiesību likuma fonds aicina labas gribas cilvēkus Ķīnā atbalstīt prasību pieteikumu iesniegšanu pret Dzjan Dzemiņu

„Iesniedzot Ķīnā prasību pieteikumus pret Dzjan Dzemiņu, Faluņgun sekotāji dāvā valstij, tās vadītājiem un tautai iespēju atgūt Ķīnai diženo un tai pienākošos vietu uz cilvēces skatuves,” teica Cilvēktiesību likuma fonda izpilddirektore Dr. Terija Mārša.

Dr. Mārša ir advokāte, kura ierosināja pirmo lietu pret Dzjan Dzemiņu – bijušo Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) vadītāju –, kurš 1999. gadā uzsāka Faluņgun vajāšanu.

Cilvēktiesību likuma fonda izpilddirektore Dr. Terija Mārša.

Pēc Dr. Māršas domām, lai atjaunotu Ķīnas bijušo varenību, pievilcību un diženumu, ķīniešiem un to līderiem ir jāatzīst plaša mēroga noziegumi, ko Dzjan Dzemiņs izdarījis pret Faluņgun Ķīnā.

„Tas nevar notikt, ja netiek atzīta tās pašreizējā un jau notikusī vajāšanu kampaņa, kas vērsta pret Faluņgun. Tas nevar notikt, ja cilvēks, kurš ir atbildīgs par šiem amorālajiem aktiem, netiek saukts pie atbildības.

Tādēļ Cilvēktiesību likuma fonds aicina visus labas gribas cilvēkus Ķīnā atbalstīt šos centienus. Dariet visu iespējamo, lai palīdzētu nogādāt Dzjan Dzemiņu tiesas priekšā un saukt viņu pie atbildības par pastrādātajiem noziegumiem,” teica Dr. Mārša.

„Mēs aicinām prokuratūru vadītājus oficiāli izvirzīt apsūdzību Dzjan Dzemiņam, balstoties uz viņa veiktajiem Ķīnas un starptautisko likumu pārkāpumiem.” „Tāpat fonds aicina tiesu sistēmas augstākos vadītājus nodot Dzjan Dzemiņu tiesai Ķīnā un piespriest viņam taisnīgu sodu saskaņā ar Ķīnas un starptautisko likumu standartiem.”

Tiesas apstiprina Dzjana vadošo lomu vajāšanu uzsākšanā

Šķiet, ka Dzjana vadošā loma vajāšanu uzsākšanā un to vadīšanā ir fakts, ko plaši atzinuši juristi un tiesas visā pasaulē.

Daudzi cilvēktiesību advokāti tādās valstīs kā Beļģija, Spānija, Taivāna, Vācija, Dienvidkoreja, Kanāda, Grieķija, Austrālija, Jaunzēlande, Bolīvija, Čīle, Peru, Nīderlande, Japāna, Zviedrija, Argentīna un Honkonga ir izvirzījuši pret Dzjan Dzemiņu gan civilās, gan kriminālās prasības. Prasības un sūdzības ir tikušas iesniegtas arī Apvienoto Nāciju Organizācijā, Eiropas Cilvēktiesību tiesā un Starptautiskajā krimināltiesā.

Viņa paskaidroja: „Dzjan Dzemiņa noziegumi savas dziļās samaitātības dēļ fundamentāli atšķiras no jebkura cita paveiktajiem noziegumiem. Ciešanas, kuras šie noziegumi ir sagādājuši Faluņgun sekotājiem, viņu draugiem, kolēģiem un ģimenēm visā Ķīnā, nevar tikt pārspīlētas.”

„Lai panāktu piespiedu atzīšanos no sievietēm, kuras praktizē Faluņgun, tostarp no vecāka gadagājuma sievietēm un dzimumbriedumu nesasniegušām meitenēm, papildus plaši izplatītajai ideoloģiskās pārveidošanas – spīdzināšanas praksei Ķīnā bieži tiek pielietotas tādas spīdzināšanas metodes kā grupveida izvarošana, izvarošana un cita veida dzimumnoziegumi,” viņa piebilda. „Orgānu izņemšana Faluņgun sekotājiem Ķīnā joprojām ir plaši izplatīta un sistemātiska parādība.”

2003. gada 11. jūnijā 39 Amerikas Savienoto Valstu Kongresa locekļi iesniedza savu juridisko atzinumu Ilinoisas štata apgabaltiesā, mudinot tiesu atjaunot tiesvedību pret Dzjan Dzemiņu. Atzinuma autors bija ASV Kongresa Pārstāvju palātas Ārlietu komitejas vadītājs un demokrātu partijas pārstāvis Toms Lantoss, un šo atzinumu apstiprināja 38 viņa kolēģi.

Atzinumā tika norādīts, ka smagie un sistemātiskie cilvēktiesību pārkāpumi, kurus Dzjans īstenojis pret savu tautu, ir tikuši dokumentēti tādos uzticamos avotos kā Amnesty International, Human Rights Watch un Valsts departamenta ziņojumā par cilvēktiesībām.

Saskaņā ar Dr. Māršas teikto Septītā apgabala Apelācijas tiesa apstiprināja prasītāju liecības par spīdzināšanu un sliktu izturēšanos, kas notika pēc Dzjan Dzemiņa pavēles, atzīstot (cita starpā), ka Faluņgun vajāšanai Dzjan Dzemiņs izveidoja „vadības komandu” un tās „ofisu 610”.

Vispārīgi runājot, tas ir Dzjan Dzemiņs, kurš bija atbildīgs par Faluņgun praktizētāju masveida arestiem, spīdzināšanu, „pāraudzināšanu” un nogalināšanu.

Ar citu bezprecedenta lēmumu argentīniešu tiesnesis Oktavio Araozs de Lamadrids deva atļauju virzīties uz priekšu Argentīnas Faluņgun praktizētāju ierosinātajai tiesvedībai pret Dzjan Dzemiņu un Luo Gaņu, lai gan virsprokurora birojs pret to iebilda. Šo lēmumu ļaudis atcerēsies tiesneša plašo zināšanu, gudrības, drosmes un godīguma dēļ. Uzklausījis liecības no Faluņgun sekotājiem visā pasaulē un ņēmis vērā vairāku ekspertu sniegto informāciju, tiesnesis apsūdzēja Dzjan Dzemiņu noziegumos, kas saistīti ar spīdzināšanu un vajāšanu. Par spīti šķēršļiem un traucējumiem, šīs lietas izskatīšana nav atlikta.

Līdzīgi domā Izraēlas Rabīnu Padome, kas 2003. gadā atzina, ka Dzjana režīms ir atbildīgs par nevainīgu Faluņgun praktizētāju nogalināšanu, velkot paralēles starp Faluņgun praktizētāju vajāšanu Ķīnā un nacistu īstenoto ebreju vajāšanu Otrā pasaules kara laikā.


Raksts franču valodā: http://fr.clearharmony.net/articles/a117641-La-Human-Rights-Law-Foundation-appelle-les-gens-de-bien-en-Chine-a-soutenir-les-plaintes-criminelles-contre-Jiang-Zemin.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.