Dažas domas par konfliktiem starp praktizētājiem

Konflikti ir parastās dzīves daļa un arī daļa no pilnveidošanās. Tie ļoti bieži rodas atšķirīgu uzskatu dēļ par to, kā risināt kādus jautājumus, vai tādēļ, ka iesaistītajām pusēm ir atšķirīga izpratne, netaisnības sajūtas vai arī vēl kādu citu iepriekšnolemtu iemeslu dēļ.

Konflikti starp praktizētājiem

Konflikti starp laicīgajiem cilvēkiem ir neizbēgami, un mēs par tiem nerunāsim. Taču es uzskatu, ka ieilguši konflikti starp praktizētājiem ir jāatrisina.

Atrisināt konfliktus starp cilvēkiem, kuri nepilnveidojas, un praktizētājiem ir salīdzinoši viegli, jo praktizētāji parasti zina, ka konflikti radušies tādēļ, lai viņi varētu uzlabot savu Sjiņsjin, un saprot, ka nav jānolaižas līdz parasto cilvēku līmenim.

Taču konfliktus, kuri rodas starp praktizētājiem, ir grūtāk atrisināt, jo praktizētājs bieži vien otru praktizētāju uzskata par līdzvērtīgu, tādēļ var aizmirst par to, ka konflikts ir iespēja paaugstināties. Viņi var iekrist slazdā, sākdami prātot par to, kam ir taisnība un kam nav.

Konfliktu laikā praktizētājam vajadzētu sevi pilnveidot

Visi konflikti, ar kuriem praktizētāji saskaras, paredzēti tam, lai viņi varētu paaugstināties. Kam ir taisnība, bet kam nav – tas nav svarīgi. Pats svarīgākais ir tas, vai praktizētāji spēs paaugstināties konflikta laikā. Ja praktizētāji nepaaugstinās, viņi neattaisno Skolotāja cerības un neseko viņa plāniem.

Praktizētāju vidū konfliktus izraisa viņu pieķeršanās. Ja viņi patiesi ieskatīsies sevī, tad spēs atrast ar tiem saistītās pieķeršanās. Ja šīs pieķeršanās tiks novērstas, konflikts neieilgs un vairs neatkārtosies.

Pilnveidošanās gadu laikā praktizētāji ir izgājuši caur daudziem pārbaudījumiem, sasnieguši noteiktus Likuma principu izpratnes līmeņus un uzkrājuši lielu pieredzi. Tādēļ daži var uzskatīt, ka ir labāki par citiem, atrodas daudz augstākos līmeņos nekā citi, un viņi nespēj pieņemt citu praktizētāju viedokli. Ja pastāv pieķeršanās pārākumam, viņi sevis pilnveidošanā sāks atpalikt. Kāpēc okeāns ir tik varens? Okeānam spēku dod milzīgās ūdens masas. Tas atrodas zemu un tāpēc var uzņemt ūdeni no simtiem upju. Ja okeāns paceltos augstāk, tas zaudētu visu savu ūdeni.

Lai varētu labāk izpildīt savu misiju, praktizētājiem augstu jāvērtē citi praktizētāji

Gadu gaitā Dafa praktizētāji ir pārcietuši daudzas grūtības. Katram ir augstu jāvērtē citi praktizētāji – neatkarīgi no viņu trūkumiem –, un neatkarīgi no tā, cik labi vai slikti viņi pilnveidojas. Ilgstoši konflikti rada šķelšanos praktizētāju vidē un traucē viņu misijai, palīdzot Skolotājam Likuma izlabošanā.

Palīdzēt Skolotājam Likuma izlabošanas procesā – tas ir mūsu zvērests, kuru mēs devām, nākot uz šo pasauli. Ja mēs skatāmies uz palīdzību Skolotājam kā uz vissvarīgāko lietu mūsu dzīvē, tad jebkurš konflikts praktizētāju vidū kļūst nenozīmīgs.

Katrs praktizētājs ir Dafa daļiņa, un, cieši apvienojušās, visas šīs daļiņas ir milzīgs dārgums. Vai mēs patiesi skatāmies uz visiem Dafa praktizētājiem kā uz Skolotāja radiniekiem?

Šajā pēdējā Likuma izlabošanas brīdī mums jātur dārgi citi praktizētāji, jāatmet egoisms, jānovērš konflikti un šķelšanās mūsu vidū un labi jāsadarbojas, lai izpildītu mūsu misiju un palīdzētu Skolotājam Likuma izlabošanā un dzīvo būtņu glābšanā.


Raksts angļu valodā: http://en.minghui.org/html/articles/2015/11/27/153848.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.